URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

25 oct. 2013

Simpozionul ”Mediu, societate și tehnologie geospațială”, 16-17 noiembrie 2013, București. ”Environment, Society and Geospatial Technology” Symposium, 16-17 November 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București organizează în perioada 16-17 noiembrie 2013 simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Mediu, societate și tehnologie geospațială”. Lucrările simpozionului vor fi găzduite sâmbătă, 16 noiembrie 2013, de Casa Universitarilor din București. Ziua se va încheia cu o cină festivă. Duminică, 17 noiembrie 2013, se va merge într-o aplicație de teren.
Cei care doresc să participe la simpozion trebuie să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 1 noiembrie 2013. Tot până la această dată trebuie achitată și taxa de participare, în valoare de 80 RON (fără cina festivă) sau 110 RON (cu cina festivă). Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în limba engleză).
The Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes on 16th and 17th of November 2013 the annual traditional symposium. This time, the subject of the symposium is ”Environment, Society and Geospatial Technology”. The sessions of the symposium will be hosted by Casa Universitarilor in Bucharest on Saturday, 16 November. The day will end with the gala dinner. On Sunday, 17 November, a fieldtrip will be organized.
Those who wish to attend the symposium should fill and submit the form provided on the symposium website until the 1st of November 2013. This date is also the deadline for the payment of the registration fee of 80 RON (without gala dinner) or 110 RON (with the gala dinner). More details are available on the website of the event.

24 oct. 2013

Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 15-16 noiembrie 2013, Timișoara. Workshop on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 15-16 November 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 15-16 noiembrie 2013 la Timișoara cea de-a unsprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen (vineri, 15 noiembrie, dimineață și după-amiază) și seminarii practice pe secțiuni paralele (vineri seara și sâmbătă, 16 noiembrie).
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze până în data de 11 noiembrie 2013, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului. Informații suplimentare se găsesc și aici.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the eleventh edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 15th and 16th of November 2013. The activities will comprise plenary oral presentations (Friday, 15 November, in the morning and afternoon) and practical seminars in parallel sections (Friday evening and on Saturday, 16 November).
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must register before the 11th of November 2013, by filling and sending the form, available on the event website. The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event. More information is available also here.

23 oct. 2013

Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, 25 octombrie 2013, Cluj-Napoca. ”Environment & Progress” National Symposium with International Participation, 25 October 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnică, organizează în data de 25 octombrie 2013 cea de-a noua ediție a simpozionului național cu participare internațională ”Environment & Progress” cu tema ”Prin educație pentru mediu!”.
Înscrierile pentru simpozion s-au făcut până în data de 18 octombrie 2013 prin completarea formularului de înscriere disponibil online și trimiterea sa, alături de un rezumat (în engleză sau română) de maxim 15 rânduri, la adresa enviroprogress@ubbcluj.ro. Răspunsul privind acceptarea lucrării urma să fie dat până în data de 21 octombrie 2013. Articolele in extenso trebuie trimise, în vederea publicării, până în 15 noiembrie 2013. Taxa de participare la simpozion este de 75 RON (50 RON pentru masteranzi și doctoranzi). Alte informații sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
On the 25th of October 2013, the Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, in cooperation with the Institute of Research and Design in Electrotechnology, organizes the ninth edition of ”Environment & Progress” national symposium with international participation. The subject is ”By education for the environment!”.
Registration for the symposium was possible until the 18th of October 2013 by filling the online form and sending it, together with a maximum 15 line abstract, to the address enviroprogress@ubbcluj.ro. The answer regarding the acceptance of the paper should have been given by 21st of October 2013. The full paper should be sent for publication prior to the 15th of November 2013. The registration fee is 75 RON (50 RON for Master Degree students and PhD students). More information is available on the symposium website (in Romanian).

12 oct. 2013

Conferinţa ştiinţifică internaţională GEOMAT 2013 - "200 de ani de învăţământ tehnic superior", 14-16 noiembrie 2013, Iaşi. "GEOMAT 2013" Scientific Conference with International Participation - "200 Years of Higher Technical Education", 14-16 November 2013, Iaşi

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 14-16 noiembrie 2013 conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională GEOMAT 2013, dedicată aniversării a 200 de ani de învăţământ tehnic superior la Iaşi.
Pentru participare, era necesară completarea formularului de înregistrare online, care includea şi un rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 20 septembrie 2013. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 30 septembrie 2013. Taxa de participare în valoare de 200 RON (100 RON pentru doctoranzi şi 50 RON pentru studenţi) şi lucrarea in extenso în limba engleză trebuie trimise până la 31 octombrie 2013. Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul conferinţei (în limba engleză).
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the GEOMAT 2013 International Scientific Conference between the 14th and 16th of November 2013. The event is dedicated to the 200 years anniversary of higher technical education in Iaşi.
Participants should have filled the online registration form, including an abstract of the proposed paper, until the 20th of September 2013. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 30th of September 2013. The registration fee of 100 EURO and the full paper should be send before 31st of October 2013. Further information is available on the conference website.

11 oct. 2013

Simpozionul aniversar "60 de ani de activitate în cadrul Societăţii de Geografie din România - Filiala Hunedoara", 9-10 noiembrie 2013, Deva. Anniversary Symposium "60 Years of Activity of the Romanian Geographical Society - Hunedoara Branch", 9-10 November 2013, Deva

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 9-10 noiembrie 2013, Societatea de Geografie din România - Filiala Hunedoara organizează simpozionul aniversar "60 de ani de activitate în cadrul Societăţii de Geografie din România - Filiala Hunedoara". Lucrările simpozionului se vor susţine la Liceul Pedagogic din Deva, unde este asigurată gratuit şi cazarea participanţilor. Principalele teme ale simpozionului sunt date de problemele metodice ale predării geografiei şi de activitatea didactică.
Înscrierile la simpozion se puteau face până la data de 10 octombrie 2013 trimiţând formularul de înscriere completat la adresa sgrhunedoara@yahoo.com. Participarea la simpozion este gratuită, inclusiv masa festivă şi cazarea la Liceul Pedagogic.
On 9 and 10 November 2013, the Romanian Geographical Society - Hunedoara Branch will organize the anniversary symposium "60 Years of Activity of the Romanian Geographical Society - Hunedoara Branch". The sessions of the symposium will take place at the Pedagogical High School of Deva, where the participants will also be accommodated for free. The main subjects of the symposium are linked to the methods of teaching Geography and the teaching activities.
Registration for the symposium was possible until the 10th of October 2013, by sending the filled registration form (information available in Romanian only) to sgrhunedoara@yahoo.com. Registration is free, as well as the gala dinner and the accommodation at the Pedagogical High School.

22 sept. 2013

Simpozionul Internațional ”Sisteme informaționale geografice”, 11-12 octombrie 2013, Iași. International Symposium on ”Geographic Information Systems”, 11-12 October 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 11-12 octombrie 2013, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași organizează cea de-a 21-a ediție a simpozionului internațional ”Sisteme informaționale geografice”, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele cinci instituții partenere. Tema din acest an este ”Sistemele informaționale geografice în studiul și managementul sistemelor naturale și antropice”. Sesiunile de comunicări vor avea loc vineri, 11 octombrie, în vreme ce sâmbătă, 12 octombrie, va fi organizată o aplicație de teren.
Înscrierea era posibilă până în data de 15 iulie 2013, prin completarea formularului online disponibil aici și trimiterea unui rezumat a lucrării propuse pentru a fi prezentată. Până în 30 iulie 2013, organizatorii urmau să notifice autorii cu privire la acceptarea lucrării, iar termenul-limită pentru trimiterea lucrării finale era 30 august 2013. Taxa de înregistrare este de 150 RON, iar taxa pentru aplicația de teren este de 100 RON. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a evenimentului.
On 11th and 12th of October 2013, the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering within ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iași organizes the 21st edition of the international symposium on GIS. This event takes place annually, rotating between the five partner institutions.This year subject is ”G.I.S. in the Study and Management of Natural and Antropic Systems”. The paper sessions will take place on Friday, 11 October 2013, while a fieldtrip will be organized on Saturday, 12 October.
Registration was possible until the 15th of July 2013, by filling the online form available here and sending an abstract of the proposed paper. By 30th of July 2013, the organizers should have notified the authors regarding the acceptance of their paper. The deadline for sending the full paper was 30 August 2013. The registration fee is 150 RON and the fieldtrip fee is 100 RON. Other details are available on the symposium website.

21 sept. 2013

Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, 27-29 septembrie 2013, Sinaia. National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage, 27-29 September 2013, Sinaia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Uniunea Arhitecților din România și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în perioada 27-29 septembrie 2013, la Sinaia, Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, cu titlul ”De la arhitectură la patrimoniu construit... și mai departe”. Sesiunile de comunicări vor avea loc la Cazinoul din Sinaia vineri, 27 septembrie, și sâmbătă, 28 septembrie, în vreme ce duminică, 29 septembrie, congresul se va finaliza cu dezbateri și vizite.
Cei care ar fi dorit să participe cu lucrări la congres trebuiau să trimită un CV și rezumatul lucrării până la data de 31 mai 2013 la adresa uauimcs2013@yahoo.com, urmând ca ulterior să fie înștiințați dacă lucrarea a fost acceptată. Taxa de participare este de 200 RON și se plătește la deschiderea lucrărilor. Cei care doresc doar să asiste la lucrările Congresului o pot face, plătind aceeași taxă. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a evenimentului și în program.
Between the 27th and the 29th of September 2013, the Romanian Union of Architects and ”Ion Mincu” University of Architecture and Planning of Bucharest organize at Sinaia the National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage with the subject ”Architecture, Built Heritage... and Beyond”. The paper sessions will take place at the Sinaia Casino on Friday, 27 September, and Saturday, 28 September. On Sunday, the Congress will end with debates and trips.
Those who wanted to present papers at the Congress should have sent a CV and the abstract of their proposed paper until the 31st of May 2013 to uauimcs2013@yahoo.com. Later, they would be noticed regarding the acceptance of their paper. The registration fee is 200 RON and should be paid at the opening of the event. Those who wish only to attend the Congress works may do so, paying the same fee. More information is available on the event webpage and in the programme.

20 sept. 2013

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 18-20 octombrie 2013, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference, 18-20 October 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 18-20 octombrie 2013 cea de-a 33-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 18 octombrie 2013. Sâmbătă, 19 octombrie, participanții vor putea efectua un tur ghidat al orașului Iași sau vor putea pleca într-o aplicație de teren în sudul Republicii Moldova, care se va extinde și duminică, 20 octombrie.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 30 septembrie 2013. În acest sens, trebuie completat formularul online, disponibil aici, care include și un rezumat al lucrării. De asemenea, trebuie achitată taxa de participare în valoare de 120 RON (90 RON pentru doctoranzi), la care se adaugă 200 RON în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din Republica Moldova. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 33rd edition of the debates at ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference between the 18th and 20th of October 2013. The paper sessions will take place on Friday, 18 October 2013, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Saturday, 19 October, participants may go on guided tour of the old city of Iași or may leave for a fieldtrip to the South of the Republic of Moldova, which will extend also on Sunday, 20 October.
The deadline for the registration at the conference is 30 September 2013. To register, one should fill the online form, available here, including an abstract of their paper. The registration fee is 40 Euro and the fieldtrip to the Republic of Moldova costs an additional 50 Euro. Further information is available on the conference website.

21 aug. 2013

Simpozionul internațional ”România între Occident și Orient”, 19 octombrie 2013, Fălticeni. International symposium ”Romania between West and East”, 19 October 2013, Fălticeni

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă, 19 octombrie 2013, va avea loc la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni cea de-a patra ediție a simpozionului internațional ”România între Occident și Orient”, eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în colaborare cu Societatea de Geografie din România - filiala Suceava și Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Simpozionul are trei secțiuni: istorie, geografie și științe-tehnologii.
Înscrierile se puteau face până în data de 20 iunie 2013, trimițând fișa de înscriere completată la adresa magda_112002@yahoo.com. Tot până la această dată trebuia trimisă și lucrarea și achitată taxa de participare de 50 RON. Alte informații utile se găsesc în acest document iar programul manifestării este disponibil aici.
The fourth edition of the international symposium ”Romania between West and East” will take place at ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni on Saturday, October 19, 2013. The event is organized by Suceava County Board of Education, in cooperation with the Romanian Geographical Society - Suceava Branch and ”Ștefan cel Mare” University of Suceava. The symposium has three sections: History, Geography and Sciences-Technologies.
Registration was possible before June 20, 2013, by sending the filled registration form to magda_112002@yahoo.com. The same date was the deadline for sending the full paper and for the payment of the registration fee of 50 RON. Other useful information (in Romanian only) is found in this document while the programme of the event is available here.

19 aug. 2013

Conferința ”Provocări pentru România în cadrul Strategiei Orizont 2020”, 18 octombrie 2013, București. Conference on ”Challenges for Romania within Horizon 2020”, 18 October 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 18 octombrie 2013, la sediul INCERC din București, cea de-a șasea ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. De data aceasta, tema este ”Provocări pentru România în cadrul Strategiei Orizont 2020, programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare-dezvoltare în perioada 2014-2020: pregătirea parteneriatelor europene pentru cercetare și dezvoltare tehnologică privind sustenabilitatea construcțiilor și a mediului construit”.
Înscrierea la conferință se face exclusiv prin completarea online a talonului de participare până la data de 1 septembrie 2013. Tot până la această dată trebuie trimis rezumatul lucrării, la adresa conferences@incd.ro. Lucrarea, în formă finală, trebuie trimisă la aceeași adresă de e-mail până la data de 1 octombrie 2013. Alte detalii sunt disponibile în prima circulară.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the sixth edition of the research conference on constructions, economy of constructions, architecture, urbanism and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest on Friday, 18 October 2013. This time, the conferences focuses on ”Challenges for Romania within Horizon 2020 - the EU Framework Program for Research and Innovation 2014-2020: Preparing European Partnerships in Research and Technological Development for Sustainable Constructions and Built Environment”.
Registration to the conference can be made exclusively online by filling the registration form before September 1, 2013. The same date is the deadline for sending the abstract of the proposed paper to conferences@incd.ro. The full paper should be send to the same e-mail address before October 1, 2013. Other details are available in the first call.

1 aug. 2013

Sesiunea de comunicări științifice a doctoranzilor, 14 septembrie 2013, București. PhD Students Scientific Paper Sessions, 14 September 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Școala doctorală ”Simion Mehedinți” a Facultății de Geografie de la Universitatea din București organizează cea de VI-a ediție a sesiunii de comunicări științifice a doctoranzilor în data de 14 septembrie 2013. Lucrările vor începe la ora 9 în Amfiteatrul ”George Vâlsan”. Sesiunea este dedicată exclusiv doctoranzilor.
Înscrierea se poate face până la data de 8 septembrie 2013, trimițând titlul comunicării și alte detalii despre autor la adresa oana76puia@yahoo.com. Taxa de participare este de 20 RON și se va achita în ziua sesiunii de comunicări. Alte detalii sunt disponibile în anunț.
”Simion Mehedinți” Doctoral School of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes the 6th edition of the PhD students scientific paper sessions on September 14, 2013. The paper sessions will start at 9 am in ”George Vâlsan” Auditorium. The event is exclusively dedicated to PhD students.
Registrations can be made until September 8, 2013, by sending the title of the paper to be presented and other details concerning the author to oana76puia@yahoo.com. The registration fee of 20 RON may be paid on the day of the event. Further information (in Romanian only) is available in the announcement.

31 iul. 2013

Simpozionul internațional ”Factori și procese pedogenetice din zona temperată”, 19-22 septembrie 2013, Iași. The International Symposium ”Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone”, 19-22 September 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Colectivul de Geografie al Academiei Române, filiala Iași, împreună cu Departamentul de Geografie al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează în perioada 19-22 septembrie 2013 cea de XXIII-a ediție a simpozionului internațional ”Factori și procese pedogenetice din zona temperată”. De această dată, manifestarea va avea ca tematică ”Terroir, vii și vinuri”. Ziua de joi, 19 septembrie 2013, va fi dedicată comunicărilor, găzduite de Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în vreme ce în perioada 20-22 septembrie 2013 va fi organizată o aplicație de teren în partea de est a României și în Republica Moldova.
Cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze și să trimită un rezumat al lucrării pe care vor să o prezinte până la data de 1 septembrie 2013 la adresa vasiliniucionut@yahoo.com. Taxa de participare la sesiunea de comunicări este de 270 RON, iar cei care doresc să participe și la aplicația de teren trebuie să achite 720 RON. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
Between 19 and 22 September 2013, the Geography Department of the Romanian Academy, Iași Branch, and the Geography Department of the ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organize the 23rd edition of the international symposium ”Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone”. This time, the topic of the event will be "Terroirs, vineyards and wine". On Thursday, 19 September 2013, the papers will be presented in sessions, hosted by the Faculty of Geography and Geology of the ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași. Between 20 and 22 September 2013, a fieldtrip will be organized in eastern Romania and the Republic of Moldova.
Those who wish to participate must register and send an abstract of the paper they intend to present until the 1st of September 2013 to vasiliniucionut@yahoo.com. The registration fee for the participation at the paper sessions is 60 EURO, while those who attend also the fieldtrip must pay 160 EURO. More details are available on the symposium website.

9 iun. 2013

Simpozionul Interjudețean de Geografie ”Gheorghe Ivașcu”, 28 iunie 2013, Bacău. ”Gheorghe Ivașcu” Inter-County Geography Conference, 28 June 2013, Bacău

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Societatea de Geografie din România - filiala Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează în data de 28 iunie 2013 cea de-a X-a ediție a Simpozionului Interjudețean ”Gheorghe Ivașcu”, manifestare dedicată în primul rând profesorilor de geografie din județul Bacău.
Cei care doresc să participe ar fi trebuit să se înscrie până în data de 25 mai 2013, trimițând titlul comunicării și alte date la adresa v_sorgot@yahoo.com. În vederea publicării, lucrările trebuie trimise până în data de 10 iunie 2013. Nu sunt precizate alte amănunte, de exemplu taxa de participare. Anunțul cu privire la simpozion poate fi descărcat de aici.
The Romanian Geographical Society - Bacău Branch and Bacău County Board of Education organize on the 28th of June 2013 the 10th edition of ”Gheorghe Ivașcu” Inter-County Geography Conference, dedicated mainly to Geography teachers of Bacău County.
Those who wish to participate should have registered before 25 May 2013, by sending the title of their paper and other data to v_sorgot@yahoo.com. In order to be published, full papers should be send until the 10th of June 2013. Other details, like those related to the registration fee, are not provided. The announcement regarding the conference (in Romanian only) can be downloaded from here.

14 mai 2013

Sesiunea de comunicări a studenților geografi ”Geografia în context actual”, 24 mai 2013, București. Geography Students' Conference on ”Geography in the Present Context”, 24 May 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația Studenților Geografi și Facultatea de Geografie a Universității din București organizează în data de 24 mai 2013 cea de-a patra ediție a sesiunii de comunicări cu titlul ”Geografia în context actual”. Evenimentul se adresează exclusiv studenților geografi (nivel licență și master, toate specializările) de la Universitatea din București.
Înscrierea se poate face până la data de 22 mai 2013 prin trimiterea formularului de înregistrare pe adresa scsg_ub@yahoo.ro. Formularul poate fi descărcat de pe pagina web a Facultății de Geografie, în dreptul evenimentului. Nu se percep taxe de participare. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
On 24 May 2013, the Association of Geography Students and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the fourth edition of the conference entitled ”Geography in the Present Context”. The event is addressed exclusively to Geography students (Bachelor and Master degree, all fields) studying at the University of Bucharest.
Registration is possible until the 22nd of May 2013 by sending the filled registration form to scsg_ub@yahoo.ro. The form (in Romanian) may be downloaded from the webpage of the Faculty of Geography where the event is posted. There are no registration fees. Other details are available in the announcement (Romanian only).

13 mai 2013

Conferința de Geografie GEOCONCEPT, 17-19 mai 2013, Suceava. GEOCONCEPT Conference of Geography, 17-19 May 2013, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația de Geografie Aplicată GEOCONCEPT, împreună cu Departamentul de Geografie al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează în perioada 17-19 mai 2013 prima ediție a Conferinței de Geografie GEOCONCEPT, adresată în primul rând studenților geografi (nivel licență, master și doctorat), precum și profesorilor tineri din învățământul preuniversitar. Lucrările conferinței vor fi găzduite de universitatea suceveană vineri, 17 mai 2013, iar în 18 și 19 mai 2013 se organizează o aplicație de teren în Bucovina, la mănăstiri și în Masivul Rarău.
Înscrierile se puteau face până la data de 4 mai 2013 completând formularul de înscriere care se poate descărca de pe pagina web a conferinței. Lucrarea completă poate fi trimisă până la data de 15 iunie 2013 în vederea publicării. Nu există taxă de participare la conferința propriu-zisă, dar prețul estimativ al aplicației de teren este de 50 RON. Alte detalii sunt disponibile pe site-ul conferinței.
GEOCONCEPT Association of Applied Geography and the Department of Geography within ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organize the first edition of GEOCONCEPT Conference of Geography between 17 and 19 May 2013. The conference is mainly addressed to Bachelor, Master and PhD students as well as to young teachers. The sessions of the conference will be hosted by the University of Suceava on Friday, 17 May, while a fieldtrip to Bucovina, to monasteries and Rarău Mountains, will be organized on 18 and 19 May 2013.
Registration to the conference was possible prior to 4 May 2013 by filling in the form, available for downloading from the conference webpage (Romanian only). The full paper may be send for publication until the 15th of June 2013. There is no registration fee to the conference proper, but the estimated cost of the fieldtrip is 50 RON. Other details are available on the conference website (Romanian only).

12 mai 2013

Sesiunea de comunicări ”Munții Carpați - dezvoltare turistică între valorificare și conservare”, 10-12 mai 2013, Cluj-Napoca. Conference on ”Carpathian Mountains - Tourism Development between Capitalization and Conservation”, 10-12 May 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 10-12 mai 2013 are loc la Cluj-Napoca cea de-a doua ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice pentru studenți, masteranzi și tineri cercetători ”Munții Carpați - dezvoltare turistică între valorificare și conservare”, în organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai”. Vineri, 10 mai, se va organiza un tur de oraș, sâmbătă, 11 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale conferinței iar duminică, 12 mai 2013, se va merge într-o aplicație de teren în Depresiunea Huedin și Munții Vlădeasa.
Pentru cei care doresc să participe, este necesară completarea formularului care se poate descărca de pe site-ul evenimentului, iar rezumatul lucrării putea fi trimis până la data de 1 mai 2013 la adresa ubb.sesiunestudenti@gmail.com. Până la data de 5 mai 2013 trebuia achitată taxa de participare în valoare de 100 RON (din care 50 RON reprezintă taxa pentru aplicația de teren). Lucrările in-extenso (în limba română) se pot trimite până la data de 1 septembrie 2013. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul evenimentului.
Between 10 and 12 May 2013, the second edition of the national conference for students and young researchers on ”Carpathian Mountains - Tourism Development between Capitalization and Conservation” will be organized at Cluj-Napoca by the Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University. Friday, May 10, a city tour will be organized, on Saturday, May 11, the proper sessions of the conference wil take place, while Sunday, May 12, 2013, participants would go on a fieldtrip to Huedin Basin and Vlădeasa Mountains.
Those who wish to participate must fill in the form that can be downloaded from the conference webiste (in Romanian) and the abstract of the paper should have been sent by the 1st of May, 2013, to ubb.sesiunestudenti@gmail.com. By 5 May 2013 the registration fee of 100 RON should have been paid (the cost of the fieldtrip, 50 RON, is included). The full papers (in Romanian) should be send before September 1st, 2013. More details are available on the conference website.

1 apr. 2013

Conferința Internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 12-13 octombrie 2013, Cluj-Napoca. International Conference on ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 12-13 October 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie, organizează cea de-a IX-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 12-13 octombrie 2013. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. În data de 13 octombrie se va organiza un tur al orașului Cluj-Napoca.
Înscrierea la conferință se poate face până la 15 septembrie 2013 (termenul standard), prin completarea formularului de înregistrare, care se poate descărca de pe pagina de evenimente a Facultății de Geografie, și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 120 RON și trebuie achitată până la 20 septembrie 2013. Pentru cei care întârzie există și un al doilea termen limită, 30 septembrie 2013, taxa de participare fiind în acest caz de 150 RON, achitându-se până cel târziu în 4 octombrie 2013. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, organizes the 9th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 12-13 October 2013. The venue of the conference is the Faculty of Geography. On October 13 a city tour of Cluj-Napoca will be organized.
Registration to the conference is possible until 5 September 2013 by filling in the registration form that can be downloaded from the Faculty of Geography events webpage and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee of 200 EURO should also be paid until the 5th of September 2013. Other details are available in the announcement.

31 mar. 2013

Conferința Internațională ”Guvernanță și Management într-un Context Globalizat”, 17-18 iunie 2013, București. ”Governance and Management in a Globalized Context” International Conference, 17-18 June 2013, Bucharest

Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București organizează în perioada 17-18 iunie 2013 cea de-a noua conferință de administrație și management public, care în acest se intitulează ”Guvernanță și Management într-un Context Globalizat”. Una din cele trei teme ale conferinței se referă la ”Regionalizare și Politica de Dezvoltare Regională”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea integrală (în engleză, maxim 10 pagini) până la data de 1 iunie 2013 la adresa irina.popescu@man.ase.ro, urmând a primi un răspuns de acceptare până la 5 iunie 2013. Dacă răspunsul este pozitiv, taxa de participare în valoare de 200 RON / lucrare se poate plăti până în data de 10 iunie 2013. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței (în engleză).
The Faculty of Administration and Public Management within the Bucharest Academy of Economic Studies organizes on 17-18 June 2013 the 9th conference on administration and public management, this year entitled ”Governance and Management in a Globalized Context”. One of the three themes of the conference is ”Regionalization and Regional Development Policy”.
Those who wish to participate should submit their full paper (in English, maximum 10 pages) by the 1st of June 2013 to irina.popescu@man.ase.ro. A letter of acceptance should be received by 5 June 2013. If accepted, the registration fee of 200 RON / paper should be paid by 10 June 2013. Other details are available on the conference website.

29 mar. 2013

Simpozionul Internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 31 mai - 2 iunie 2013, Iași. ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, 31 May - 2 June 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 31 mai - 2 iunie 2013 va avea loc la Iași cea de-a VIII-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 31 mai 2013, iar pe 1 și 2 iunie se va organiza o aplicație de teren în Republica Moldova.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2013, completând formularul de înregistrare care se poate descărca de pe pagina simpozionului. Taxa de participare este de 120 RON, iar pentru aplicația de teren încă 200 RON, și trebuie achitată până la data menționată. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
Between the 31st of May and the 2nd of June 2013, the 8th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will develop on Friday, 31 May 2013, while a fieldtrip in the Republic of Moldova will be organized on the 1st and 2nd of June 2013.
The deadline for registration is 10 May 2013. To register, one should download the form from the symposium webpage, fill it in and submit it. The registration fee is 50 Euro and other 50 Euro should be paid in addition for those who wish to attend the fieldtrip. The deadline for payment is the same, 10 May 2013. More details are available in the invitation.

28 mar. 2013

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 19-20 aprilie 2013, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 19-20 April 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 19-20 aprilie 2013 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, o nouă ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”.
Programul manifestării este deja publicat aici. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscriere de pe această pagină web și să-l trimită până în data de 14 aprilie 2013 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe paginile web menționate.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize a new edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 19th and 20th of April 2013.
The programme of the event is already published here (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on this webpage and submit it until the 14th of April 2013. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpages.

24 mar. 2013

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 20 aprilie 2013, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 20 April 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă, 20 aprilie 2013, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a IX-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 10 aprilie 2013. Taxa de participare, în valoare de 15 RON, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
Saturday, 20 April 2013, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 9th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until 10 April 2013. The registration fee is 15 RON and should be paid at the registration desk on the day of the symposium. Other details are available (in Romanian only) in the call.

23 mar. 2013

Simpozionul Național de Geomorfologie, 31 mai - 2 iunie 2013, Suceava. National Symposium on Geomorphology, 31 May - 2 June 2013, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Departamentul de Geografie al Facultății de Istorie-Geografie de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează cel de-al XXIX-lea Simpozion Național de Geomorfologie. Acesta se va desfășura în perioada 31 mai - 2 iunie 2013, în paralel cu simpozionul internațional ”Calitatea Mediului și Utilizarea Terenurilor”, găzduit tot de universitatea suceveană, și va avea ca temă ”Natural versus antropic în controlul formelor și proceselor geomorfologice”. Vineri, 31 mai 2013, și sâmbătă, 1 iunie 2013, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, iar duminică, 2 iunie 2013, se va organiza o aplicație de teren în nordul Moldovei și Bucovina.
Participanții se puteau înscrie la simpozion până la data de 1 martie 2013 iar rezumatele lucrărilor trebuiau trimise până la data de 15 martie 2013. Taxa de participare standard este 200 RON, iar pentru masteranzi și doctoranzi, 100 RON. Alte detalii sunt disponibile în circulară și de pe site-ul Asociației Geomorfologilor din România, de unde se poate descărca și formularul de înscriere.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR) and the Department of Geography within the Faculty of History-Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organize the 29th National Symposium on Geomorphology. The event will take place between 31 May and 2 June 2013, in parallel with the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”, also hosted by the University of Suceava. This year, the topic of the symposium is ”Natural vs anthropogenic in the control of geomorphological forms and processes”. The sessions of the symposium will happen on Friday, 31 May 2013, and Saturday, the 1st of June 2013. On Sunday, the 2nd of June, a fieldtrip will be organized in northern Moldavia and Bucovina.
Participants could register for the symposium until the 1st of March 2013 and the abstracts of their papers should have been submitted before 15 March 2013. The standard registration fee is 200 RON, while the registration fee for master degree and PhD students is 100 RON. Other details (in Romanian only) are available in the call and on the site of the Association of Geomorphologists in Romania, where one can also download the registration form.

20 mar. 2013

Conferința ”Vechi și nou în urbanism, arhitectură și construcții”, 19 aprilie 2013, București. Conference on ”Old” and ”New” in Urbanism, Architecture and Constructions, 19 April 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza în data de 19 aprilie 2013 cea de-a cincea ediție a conferinței proprii, care de data aceasta se intitulează ”Vechi și nou în urbanism, arhitectură și construcții”. Lucrările conferinței se vor desfășura la sediul INCERC din București.
În vederea prezentării unei comunicări, până la data de 15 martie 2013 potențialii participanți trebuiau să completeze talonul de participare, care se poate descărca de pe pagina web a Institutului, în partea de jos, și să-l trimită, împreună cu un rezumat de maxim o pagină, la adresa alexandru.petrisor@incd.ro. Lucrarea completă trebuie trimisă până la data de 31 martie 2013. Nu există informații cu privire la taxa de participare. Alte detalii se găsesc în documentele care se pot descărca de pe pagina web amintită.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize on the 19th of April the fifth edition of their conference, this time entitled ”Old” and ”New” in Urbanism, Architecture and Constructions. The sessions of the conference will be hosted by INCERC - Bucharest Branch.
In order to present a paper, the potential participants should have filled the participation coupon, downloadable from the Institute webpage, in its lower part, and should have submitted it together with a maximum one page abstract of their paper before 15 March 2013. The full paper should be submitted by 31 March 2013. There is no information regarding the registration fee. Other details may be found in the documents that can be downloaded from the above-mentioned webpage.

19 mar. 2013

Simpozionul Internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, 31 mai - 2 iunie 2013, Suceava. International Symposium on ”Environmental Quality and Land Use”, 31 May - 2 June 2013, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 31 mai - 2 iunie 2013 cea de-a IX-a ediție a simpozionului internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, care în acest an va avea ca tematică ”Organizarea spațiului geografic în perspectivă environmentală”. Lucrările simpozionului se vor desfășura în clădirile Universității din Suceava vineri, 31 mai, și sâmbătă, 1 iunie 2013. Duminică, 2 iunie 2013, se va organiza o aplicație de teren în Bucovina.
În vederea participării, este necesar a se descărca fișa de înregistrare de pe site-ul departamentului, a se completa (inclusiv cu titlul și rezumatul lucrării) și a se trimite la una din adresele de contact menționate în circulara simpozionului până la 1 aprilie 2013. Între 15 aprilie și 1 mai 2013 trebuie trimisă lucrarea in extenso, în vederea publicării în revista Georeview. Taxa de înregistrare, în valoare de 150 RON, include și participarea la aplicația de teren (50 RON). Alte detalii sunt disponibile în circulara amintită și pe site-ul Departamentului de Geografie.
Between May 31 and June 2, 2013, the Department of Geography within the Faculty of History and Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 9th edition of the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”, which this year is dedicated to ”Geographical Space Organization from an Environmental Perspective”. The sessions of the symposium will be hosted by the buildings of Suceava University on Friday, 31st of May, and Saturday, the 1st of June, 2013. Sunday, the 2nd of June 2013, a fieldtrip will be organized in Bucovina.
In order to participate, one must download the registration file from the department website (in Romanian only), to fill it (including the title and abstract of the paper) and submit it until April 1, 2013, to one of the contact addresses mentioned in the announcement. Between 15 April and 1 May 2013, the full paper must be submitted to be published in Georeview journal. The registration fee of 150 RON includes the participation to the fieldtrip (50 RON). Other details are available (in Romanian only) in the above-mentioned document and on the Geography Department website.

27 feb. 2013

Simpozionul Național ”Stațiunile balneoclimaterice din România și turismul balnear”, 7-9 iunie 2013, Geoagiu. ”Romanian Spa Resorts and Balneotherapy Tourism” National Symposium, 7-9 June 2013, Geoagiu

Societatea de Geografie din România - filiala Hunedoara, împeună cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Consiliul Local Geoagiu, organizează în perioada 7-9 iunie 2013, la Geoagiu, simpozionul național cu tema ”Stațiunile balneoclimaterice din România și turismul balnear”. Vineri, 7 iunie, după-amiază, se organizează o vizită la Sarmizegetusa Regia, iar lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc sâmbătă, 8 iunie, fiind găzduite de Consiliul Local Geoagiu și Colegiul Tehnic ”Alexandru Borza” din Geoagiu. Duminică, 9 iunie 2013, se va organiza o aplicație de teren în județul Hunedoara.
Pentru participare, talonul de înscriere, alături de un rezumat al lucrării, trebuie trimis organizatorilor până la data de 20 mai 2013. Talonul de înscriere, precum și alte detalii cu privire la simpozion, se pot găsi pe acest site. Taxa de participare, în valoare de 50 RON, precum și taxa pentru aplicația de teren (30 RON) și pentru vizita la Sarmizegetusa Regia (15 RON), trebuie achitate tot până la data de 20 mai 2013.
The Romanian Geographical Society - Hunedoara Branch, together with Hunedoara County Board of Education and Geoagiu Local Council, organizes the national symposium ”Romanian Spa Resorts and Balneotherapy Tourism” at Geoagiu, between the 7th and 9th of June 2013. On Friday, 7 June, in the afternoon, a visit to Sarmizegetusa Regia is organized. The sessions of the symposium will take place on Saturday, 8 June, and will be hosted by Geoagiu Town Hall and ”Alexandru Borza” Technological High School of Geoagiu. On Sunday, 9 June 2013, there will be a fieldtrip in Hunedoara County.
In order to take part to this event, one should fill and submit the registration form and an abstract of the paper to the organizers by 20 May 2013. The registration form, as well as other details regarding the symposium (in Romanian only), may be found on this website. The registration fee of 50 RON, the fieldtrip fee of 30 RON and the visit to Sarmizegetusa Regia (15 RON), must be paid also by 20 May 2013.

26 feb. 2013

Simpozionul Transfrontalier "Euroregiunea Prutul de Sus", 7-9 iunie 2013, Botoşani. "Upper Prut Euroregion" Crossborder Symposium, 7-9 June 2013, Botoşani

Societatea de Geografie din România - filiala Botoşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani organizează în perioada 7-9 iunie 2013 cea de IX-a ediţie a simpozionului transfrontalier "Euroregiunea Prutul de Sus". Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor fi găzduite de Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" din Botoşani în data de 7 iunie 2013 (vineri). Sâmbătă şi duminică, respectiv în 8 şi 9 iunie 2013, va fi organizată o aplicaţie pe teren în nordul Moldovei şi Bucovina.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită organizatorilor până în data de 10 mai 2013 talonul de înscriere completat. Acesta, împreună cu invitaţia de participare şi detaliile simpozionului, poate fi descărcat de aici. Taxa de participare la simpozion este de 30 RON, iar pentru aplicaţia practică, încă 50 RON. Banii trebuie viraţi până la data de 20 mai 2013.
The Romanian Geographical Society - Botoşani Branch and the Botoşani County Board of Education organizes the 9th edition of the "Upper Prut Euroregion" Crossborder Symposium between the 7th and the 9th of June 2013. The sessions of the symposium will be hosted by "Nicolae Iorga" Theoretical High School in Botoşani on the 7th of June 2013 (Friday). Saturday and Sunday (on the 8th and 9th of June 2013), a fieldtrip will be organized in northern Moldavia and Bucovina.
Those who wish to participate should send the organizers the registration form filled before the 10th of May 2013. The registration form, together with the invitation and other details of the symposium (in Romanian only), may be downloaded from here. The registration fee for the symposium is 30 RON and other 50 RON are needed for the fieldtrip. The money should be sent by 20 May 2013.

21 feb. 2013

Simpozionul Internațional ”Geografia în contextul dezvoltării durabile”, 17-18 mai 2013, Timișoara. ”Geography for Sustainable Development” International Symposium, 17-18 May 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 17-18 mai 2013 simpozionul internațional cu tema ”Geografia în contextul dezvoltăii durabile. De la abordările teoretice la nevoile actuale ale planificării teritoriale”. Simpozionul are loc cu exact o săptămână înainte de conferința anuală a Societății de Geografie din România, care se va desfășura tot la Timișoara. În data de 17 mai vor avea loc lucrările simpozionului, iar în 18 mai este organizată o aplicație pe teren în județul Timiș.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 1 aprilie 2013, completând formularul care poate fi descărcat de pe pagina web a evenimentului. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, atât în limba română, cât și în limba engleză. Tot 1 aprilie 2013 este și data limită pentru achitarea taxei de participare de 100 RON și, opțional, pentru aplicația de teren, respectiv încă 50 RON. Toate detaliile sunt disponibile în circulară.
On 17th and 18th of May 2013, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international symposium on the topic of ”Geography for Sustainable Development. From Theoretical Approaches to the Contemporary Requirements of Territorial Planning”. The symposium will take place exactly one week before the annual conference of the Romanian Geographical Society, also hosted in Timișoara. The regular sessions of the symposium will take place on the 17th of May, while a fieldtrip will be organized in Timiș County on the 18th of May.
Registration to the symposium is possible until April 1, 2013, by filling in the form that can be downloaded from the event webpage. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. The 1st of April 2013 is also the deadline for the payment of the registration fee of 100 RON (or 30 EURO) and, optionally, 50 RON (or 15 EURO) more for the fieldtrip. All the details are available in the announcement.

17 feb. 2013

Conferința Internațională ”Abordări și provocări contemporane ale sustenabilității în turism”, 13-16 noiembrie 2013, Bran. International Conference on ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability”, 13-16 November 2013, Bran

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Comerț (Departamentul de Turism și Geografie) și Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii (CACTUS), organizează în perioada 13-16 noiembrie 2013, la Bran, cea de-a patra conferință internațională de turism, intitulată, de data aceasta, ”Abordări și provocări contemporane ale sustenabilității în turism” (CACTUS 2013).
Cei care doresc să participe trebuie să trimită organizatorilor un rezumat al lucrării până la data de 1 aprilie 2013, urmând să primească un răspuns până la 15 aprilie. Dacă rezumatul este acceptat, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 15 iulie 2013. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea lucrărilor lor până în 10 august 2013. Dacă lucrarea este acceptată, ei vor trebui să plătească taxa de participare,  în valoare de 200 de EURO (până la 16 septembrie 2013) sau 300 EURO (până la 6 octombrie 2013).
O parte din lucrările prezentate la conferință vor fi publicate de revista ”Amfiteatru Economic”, cotată ISI. Mai multe detalii se găsesc (în engleză) pe pagina web a conferinței.
The Bucharest University of Economic Studies, by means of the Faculty of Commerce (Department of Tourism and Geography) and the Centre of Academic Research in Tourism and Services (CACTUS), organizes the fourth international conference on tourism at Bran, between 13 and 16 November 2013. This time, the conference is entitled ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (CACTUS 2013).
Those who wish to participate must submit an abstract before April the 1st, 2013 and they will be notified regarding their abstract until the 15th of April. If the abstract is accepted, the full paper should be submitted by July 15, 2013. The authors will be notified regarding the acceptance of their paper before August 10, 2013. If the paper is accepted, the registration fee must be paid - 200 EURO (until 16 September 2013) or 300 EURO (until 6 October 2013).
Some of the papers presented at the conference will be published in the ISI journal ”Amfiteatru Economic”. More details are available on the conference website.

Sesiunea de comunicări științifice ”Ambient sustenabil”, 29-30 mai 2013, București. Conference on ”Sustainable Environment”, 29-30 May 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Sinteza Proiectării din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București va organiza sesiunea de comunicări științifice ”Ambient sustenabil” în perioada 29-30 mai 2013, la București.
Participanții trebuie să trimită un rezumat în limba română și unul în limba engleză al lucrării pe care doresc să o prezinte până la 25 martie 2013. Taxa de participare va fi de 100 RON. Studenții cu lucrări acceptate nu vor plăti taxă de participare. Mai multe detalii se găsesc pe această pagină web.
The Synthesis of Architectural Design Department within the ”Ion Mincu” University of Architecture and Planning will organize the conference entitled ”Sustainable Environment” in Bucharest on 29-30 May 2013.
Participants should submit an abstract of their proposed paper by 25 March 2013. The registration fee is 100 RON. Students whose papers are accepted will not pay the registration fee. More details (in Romanian only) are available on this webpage.

16 feb. 2013

Simpozionul Național ”Spațiu, Artă, Arhitectură”, București, 20 aprilie 2013. National Symposium ”Space, Art, Architecture”, April 20, 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în data de 20 aprilie 2013, la Romexpo, în București, simpozionul național ”Spațiu, Artă, Arhitectură”. Lucrările pot fi trimise până la data de 1 martie 2013. Este încurajată și prezența studenților. Nu există informații cu privire la o eventuală taxă de participare. Toate detaliile sunt disponibile pe această pagină web.
”Ion Mincu” University of Architecture and Planning organizes the national symposium ”Space, Art, Architecture” on the 20th of April 2013. The event will be hosted by Romexpo in Bucharest. The deadline for the submission of papers is March 1st, 2013. Students are also encouraged to participate. There is no information regarding the registration fee. All details are available (in Romanian only) on this webpage.

26 ian. 2013

Conferința Internațională ”Rolul turismului în dezvoltarea teritorială”, 14 noiembrie 2013, Gheorgheni. International Conference on ”The Role of Tourism in Territorial Development”, 14 November 2013, Gheorgheni

Extensia Universitară Gheorgheni a Facultății de Geografie din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca va organiza în data de 14 noiembrie 2013 cea de-a șasea ediție a conferinței internaționale ”Rolul turismului în dezvoltarea teritorială”.
Cei care doresc să participe trebuie să completeze formularul online cu toate datele cerute, inclusiv rezumatul lucrării, până la data de 28 iulie 2013. Lucrarea in extenso trebuie trimisă până la data de 8 septembrie 2013. Ulterior, dacă lucrarea este acceptată, se va plăti taxa de înregistrare în valoare de 160 RON. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina de internet a conferinței (în limba engleză).
Gheorgheni University Extension of the Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca will organize the sixth edition of the international conference entitled ”The Role of Tourism in Territorial Development” on November 14, 2013.
Those who wish to participate will have to fill in the online form with all the requested data, including the abstract of their paper, prior to 28 July 2013. The full paper must be send before 8 September 2013. Afterwards, if the paper is accepted, a registration fee of 40 EURO should be paid. All the details are available on the conference website.

25 ian. 2013

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 17-19 mai 2013, București. The International Symposium of Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 17-19 May 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 17-19 mai 2013 cea de-a cincea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 17 mai 2013, la sediul facultății din București, de unde se va pleca în timpul dimineții spre Giurgiu. După-amiază, lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc la Centrul Cultural ”Nicolae Bălănescu” din Giurgiu. Ele vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 18 mai 2013, fiind întrerupte la mijlocul zilei de o excursie cu vaporașul pe Dunăre. În ultima zi, 19 mai 2013, se va pleca într-o excursie în zona de sud a României.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării la geosymposium_landscapes@yahoo.com sau m.andrei.geo@spiruharet.ro  și să achite taxa de participare în valoare de 200 RON (plus, opțional, 50 RON pentru excursie) până la data de 31 martie 2013. Studenții și masteranzii pot participa gratuit. Detalii se pot găsi în următorul document.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the fifth edition of the International Symposium of Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 17th and the 19th of May, 2013. The symposium will start on Friday, 17 May 2013, in the  faculty building in Bucharest, from where participants will be transported to Giurgiu in the morning. In the afternoon, the sessions of the symposium will be hosted by ”Nicolae Bălănescu” Cultural Centre in Giurgiu. They will continue at the same location on Saturday, 18 May 2013 and will be interrupted at mid-day by a short boat trip on the Danube. On the last day, 19 May 2013, a trip is organized in southern Romania.
Those who wish to participare must send the abstract of their paper to geosymposium_landscapes@yahoo.com or m.andrei.geo@spiruharet.ro and pay the registration fee of 250 EURO (trips included) by March 31, 2013. Bachelor and Master Degree students may participate for free. Details are available in the document.

21 ian. 2013

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 29-31 martie 2013, București. The National Symposium of Geography Students, 29-31 March 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează cea de-a XX-a ediție a Simpozionului Național a Studenților Geografi în perioada 29-31 martie 2013, la București. Și de această dată, titlul simpozionului este ”Evaluarea integrată a stării mediului”.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor. Aceștia se pot înscrie până în data de 4 martie 2013, trimițând un e-mail care să includă titlul și rezumatul lucrării, precum și cuvinte cheie, la adresa ccmesi@yahoo.com. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 8 martie 2013. Taxa de participare, de 30 RON, se va plăti în timpul simpozionului. Mai multe detalii se găsesc în circulară.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest, in cooperation with the Centre for Environment Research and Impact Studies and the Carpathian-Danubian Centre of Gecoecology, organizes the 20th edition of the National Symposium of Geography Students, between 29 and 31 of March, 2013. The event will take place in Bucharest and is entitled, once again, ”The Integrated Assessment of Environmental State”.
Only Bachelor and Master degree students may participate. They may register until the 4th of March 2013, by sending an e-mail, including the title and abstract of the paper, as well as keywords, to ccmesi@yahoo.com. They will be notified by March the 8th, 2013, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid during the symposium. More details are available (in Romanian only) in the call.

19 ian. 2013

Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, 7-8 martie 2013, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, 7-8 March 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Academia de Studii Economice București organizează în 7-8 martie 2013 cea de-a 5-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea in extenso până la data 15 februarie 2013, atât în română, cât și engleză. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 250 RON, trebuie efectuată până la 28 februarie 2013. Adresa de contact a conferinței este peec2008@yahoo.com. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței.
On 7 and 8 March 2013, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 5th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the ”Regional Analyses and Policies” Research Center.
Participants should send their full paper, written in English, until the 15th of February 2013. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 250 RON should be paid until the 28th of February 2013. The contact address of the conference is peec2008@yahoo.com. Other details are available in the conference call.

18 ian. 2013

Conferința internațională ”Aquatic Biodiversity”, 8-11 octombrie 2013, Sibiu. ”Aquatic Biodiversity” International Conference, 8-11 October 2013, Sibiu

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 8-11 octombrie 2013, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu organizează și găzduiește Conferința Internațională ”Biodiversitate acvatică” (”Aquatic Biodiversity”), eveniment care se desfășoară cu regularitate, odată la doi ani.
Termenele-limită sunt următoarele: 30 iunie 2013 pentru înregistrare (trimiterea titlului lucrării), 31 iulie 2013 pentru rezumatul lucrării, 16 septembrie 2013 pentru plata taxei de participare, în valoare de 120 Euro, unele reduceri fiind disponibile pentru membrii unor asociații, studenți sau cetățenii din Republica Moldova. Adresa de contact este ad.banaduc@yahoo.com. Toate detaliile se pot obține accesând pagina web a conferinței.
Between 8 and 11 October 2013, ”Lucian Blaga” University of Sibiu organizes and hosts the Aquatic Biodiversity International Conference, which is held regularly every two years.
The deadlines are the following: June 30, 2013, for registration (submission of the title of the paper), July 31, 2013, for the submission of the abstract and September 16, 2013, for the payment of the fee, which amounts to 120 Euro (standard), with discounts for members of certain associations, students or residents of the Republic of Moldova. The contact address is ad.banaduc@yahoo.com. All details are available on the conference webpage.

17 ian. 2013

Conferința Internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 23-25 mai 2013, Alba Iulia. International U.A.B. - B.EN.A. Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 23-25 May 2013, Alba Iulia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Științe a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează între 23 și 25 mai 2013 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării până în data de 1 februarie 2013, urmând ca până la 15 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet (maxim 7 pagini, în engleză) trebuie trimis până la data de 15 martie 2013 iar taxa de participare (110 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2013. Până la data de 1 mai 2013, autorii vor fi anunțați dacă lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, caz în care vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Science of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 23rd and 25th of May 2013.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper prior to February 1st, 2013 and they will receive an acceptance notification by February 15th, 2013. The full paper (7 pages at most, in English) should be send on or before March 15th, 2013 and the registration fee (110 EURO) should be paid before April 15th, 2013. By May 1st, 2013, authors of the papers will be notified if their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, in which case they will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.

13 ian. 2013

Conferința Internațională de Onomastică ”Nume și numire. Onomastica în spațiul public actual”, 9-11 mai 2013, Baia Mare. International Conference on Onomastics ”Name and Naming. Onomastics in Contemporary Public Space”, 11-13 May 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” din Baia Mare va găzdui cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică ”Nume și numire. Onomastica în spațiul public actual”, în perioada 11-13 mai 2013. Aceasta este organizată de Centrul de Onomastică din Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Lucrările conferinței vor avea loc joi și vineri, 11 și 12 mai, iar sâmbătă, 13 mai, se organizează o excursie în Maramureș.
Termenul-limită pentru înscriere, respectiv pentru trimiterea rezumatului lucrării, a fost 10 ianuarie 2013. Participanții ale căror lucrări au fost acceptate vor achita taxa de participare în valoare de 230 RON (până la data de 10 martie 2013) sau 320 RON (până la 9 mai 2013). Excursia este inclusă în taxă. Lucrarea finală se poate trimite, în vederea publicării, până la data de 10 iunie 2013. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
”Petre Dulfu” County Library of Baia Mare will host the second edition of the International Conference on Onomastics ”Name and Naming. Onomastics in Contemporary Public Space” between 11 and 13 May 2013. The event is organized by the Centre of Onomastics of the Faculty of Letters within Baia Mare Nord University Center, part of the Technical University of Cluj-Napoca. The sessions of the conference will take place on Thursday and Friday, 11 and 12 May, while a fieldtrip in Maramureș is organized on Saturday, 13 May.
The dead-line for registration and the submission of the abstract of the paper was January 10, 2013. Participants whose papers were accepted should then pay the conference fee of 50 EURO (early-bird, before March 10, 2013) or 70 EURO (standard, before May 9, 2013). The fieldtrip is included in this fee. The final paper may be submitted for publication until June 10, 2013. More details are available on the conference website.

Simpozionul Internațional ”Eroziunea torențială într-o lume în schimbare”, 6-12 mai 2013, Iași. International Symposium on Gully Erosion in a Changing World, 6-12 May 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Cel de-al șaselea simpozion internațional ”Gully Erosion in a Changing World” (”Eroziunea torențială într-o lume în schimbare”) este organizat la Iași, între 6 și 12 mai, de către Departamentul de Geografie al Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, în colaborare cu Asociația Geomorfologilor din România și Asociația Internațională de Geomorfologie. Lucrările simpozionului vor fi găzduite, timp de aproape o săptămână, de universitatea ieșeană. În afară de sesiunile de comunicări, vor avea loc și două excursii  de o zi în Podișul Moldovei, și una, după simpozion, în Carpații și Subcarpații Moldovei.
Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor a fost 30 noiembrie 2012. Cei cărora le-au fost acceptate lucrările trebuie să achite taxa de participare de 280 EURO, până la 15 ianuarie 2013, 330 EURO până la 15 aprilie 2013, sau 380 EURO direct la simpozion. Taxa include și participarea la cele două excursii de o zi, dar nu și la excursia de după simpozion, pentru care se vor achita suplimentar 70 EURO. Organizatorii intenționează să publice lucrările simpozionului într-un număr special al revistei ”Natural Hazards”. Mai multe detalii (doar în engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului și în circulară.
The 6th International Symposium on ”Gully Erosion in a Changing World” is organized by the Department of Geography of ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, together with the International Association of Geomorphologists and the International Geomorphological Association. The sessions of the symposium will be hosted, for almost a week, by ”Al. I. Cuza” University of Iași. Apart from the regular sessions, there will be two one-day fieldtrips in the Moldavian Plateau during the symposium and one post-conference trip in the Moldavian Carpathians and Subcarpathians.
The dead-line for the submission of abstracts was November 30, 2012. Those who have been accepted for attendance at the symposium must then pay the registration fee of 280 EURO (early-bird, until January 15, 2013), 330 EURO (standard, before April 15, 2013) or 380 EURO (desk registration, on-site). The fee includes the two one-day fieldtrips during the symposium, but the post-conference trip costs an additional 70 EURO. The organizers would like to publish the proceedings of the symposium in a special issue of the journal ”Natural Hazards”. More details are available on the symposium website and in the invitation.

12 ian. 2013

Simpozionul Național ”Criosfera 2013”, 21-24 februarie 2013, Piatra Neamț. ”Criosfera 2013” National Symposium, 21-24 February 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 21-24 februarie 2013 se va desfășura la Piatra Neamț Simpozionul Național ”Criosfera 2013”, organizat de Universitatea Populară ”Emil Racoviță” din localitate. Înscrierile se fac online, completând formularul de înscriere. Taxa de participare variază între 30 RON (până la 15 ianuarie) și 50 RON (la fața locului). Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
”Criosfera 2013” National Symposium will take place between 21st and 24th of February 2013 in Piatra Neamț, hosted by ”Emil Racoviță” People's University. The registration can be made online, filling in the form. The fee varies between 30 RON (before January 15) and 50 RON (on the spot). All details are available on the symposium website (Romanian only).

Simpozionul științific al studenților și masteranzilor ”Turism și dezvoltare durabilă”, 12 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Students' Symposium, 12 April 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează a doua ediție a simpozionului științific studențesc ”Turism și dezvoltare durabilă”. Acesta va avea loc la Timișoara în data de 12 aprilie 2013, cu o săptămână înaintea simpozionului internațional cu același titlu. Lucrările în varianta integrală (în engleză) pot fi trimise până la data de 25 martie 2013 la adresa dinalut@yahoo.com. Alte informații sunt disponibile în circulară.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second edition of the students' scientific symposium entitled ”Tourism and Durable Development”. The symposium will take place on April 12, 2013, one week before the international symposium with the same title. Full papers (in English) should be sent before March 25, 2013, to dinalut@yahoo.com. Further information is available (in Romanian only) in the invitation.

Simpozionul internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”, 18-20 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Symposium, 18-20 April 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 18 și 20 aprilie 2013, al doilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Primirea și înregistrarea participanților va începe din 18 aprilie, dar lucrările simpozionului vor avea loc vineri, 19 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 20 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se pot înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2013, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 20 martie 2013. Taxa de înscriere, care trebuie plătită până la 15 aprilie 2013, este de 100 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second ”Tourism and Durable Development” International Symposium between 18 and 20 April 2013. Participants will be received starting from the 18th of April, but the sessions will take place on Friday, April 19, in the main building of the faculty. On Saturday, the 20th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2013, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 20, 2013. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and should be paid prior to April 15, 2013. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

11 ian. 2013

Conferința anuală a Societății de Geografie din România, 24-26 mai 2013, Timișoara. The Annual Conference of the Romanian Geographical Society, 24-26 May, 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Conferința anuală a Societății de Geografie din România va avea loc în 2013 la Timișoara, în perioada 24-26 mai. Ea va fi organizată de Societatea de Geografie din România, filiala Timiș, în colaborare cu Departamentul de Geografie de la Facultatea de Chimie - Biologie - Geografie a Universității de Vest din Timișoara. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității, vineri, 24 mai 2013. În zilele următoare, 25 și 26 mai, se organizează o aplicație de teren în sudul și centrul Ungariei.
Cei care doresc să participe trebuie să completeze un formular online și apoi să achite taxa de participare (50 RON) și opțional cea pentru cina festivă (50 RON) și excursie (250 RON) până la data de 31 martie 2013. Mai multe detalii sunt disponibile în circulară. Adresa de contact a conferinței este conferintasgr2013@gmail.com.
In 2013, the annual conference of the Romanian Geographical Society will take place in Timișoara between 24 and 26 May. The event is organized by the Romanian Geographical Society, Timiș Branch, and the Department of Geography belonging to the Faculty of Chemistry - Biology - Geography of the West University of Timișoara. The scientific sessions will take place in the main building of the University on Friday, 24th of May. The next days, 25-26 May, a fieldtrip is organized in the southern and central Hungary.
Those who wish to participate must fill in an online form and then pay the conference fee (50 RON) and optionally the fee for the dinner (50 RON) and the fieldtrip (250 RON) before March 31, 2013. More details are available (only in Romanian) in the document. The contact address of the conference is conferintasgr2013@gmail.com.