URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

13 ian. 2013

Simpozionul Internațional ”Eroziunea torențială într-o lume în schimbare”, 6-12 mai 2013, Iași. International Symposium on Gully Erosion in a Changing World, 6-12 May 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Cel de-al șaselea simpozion internațional ”Gully Erosion in a Changing World” (”Eroziunea torențială într-o lume în schimbare”) este organizat la Iași, între 6 și 12 mai, de către Departamentul de Geografie al Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, în colaborare cu Asociația Geomorfologilor din România și Asociația Internațională de Geomorfologie. Lucrările simpozionului vor fi găzduite, timp de aproape o săptămână, de universitatea ieșeană. În afară de sesiunile de comunicări, vor avea loc și două excursii  de o zi în Podișul Moldovei, și una, după simpozion, în Carpații și Subcarpații Moldovei.
Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor a fost 30 noiembrie 2012. Cei cărora le-au fost acceptate lucrările trebuie să achite taxa de participare de 280 EURO, până la 15 ianuarie 2013, 330 EURO până la 15 aprilie 2013, sau 380 EURO direct la simpozion. Taxa include și participarea la cele două excursii de o zi, dar nu și la excursia de după simpozion, pentru care se vor achita suplimentar 70 EURO. Organizatorii intenționează să publice lucrările simpozionului într-un număr special al revistei ”Natural Hazards”. Mai multe detalii (doar în engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului și în circulară.
The 6th International Symposium on ”Gully Erosion in a Changing World” is organized by the Department of Geography of ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, together with the International Association of Geomorphologists and the International Geomorphological Association. The sessions of the symposium will be hosted, for almost a week, by ”Al. I. Cuza” University of Iași. Apart from the regular sessions, there will be two one-day fieldtrips in the Moldavian Plateau during the symposium and one post-conference trip in the Moldavian Carpathians and Subcarpathians.
The dead-line for the submission of abstracts was November 30, 2012. Those who have been accepted for attendance at the symposium must then pay the registration fee of 280 EURO (early-bird, until January 15, 2013), 330 EURO (standard, before April 15, 2013) or 380 EURO (desk registration, on-site). The fee includes the two one-day fieldtrips during the symposium, but the post-conference trip costs an additional 70 EURO. The organizers would like to publish the proceedings of the symposium in a special issue of the journal ”Natural Hazards”. More details are available on the symposium website and in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu