URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

18 feb. 2016

Simpozionul Național de Geomorfologie, 19-22 mai 2016, Piatra Neamț. National Symposium on Geomorphology, 19-22 May 2016, Piatra Neamț

Asociația Geomorfologilor din România (AGR), Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează la Piatra Neamț cel de-al XXXII-lea Simpozion Național de Geomorfologie, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Piatra Neamț. Acesta se va desfășura  în perioada 19-22 mai 2016 și va fi dedicat celor 60 de ani de la înființarea Stațiunii de Cercetări Biologice, Geografice și Geologice ”Stejarul”. Joi seara, 19 mai 2016, va avea loc primirea și înregistrarea participanților la Stațiunea de Cercetări ”Stejarul”.  Vineri, 20 mai 2016, și sâmbătă, 21 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, găzduite de sala de conferințe a hotelului ”Ceahlău”, după-amiezele fiind rezervate unor aplicații de teren în apropiere. Sâmbătă seara va avea loc și cina festivă. Duminică, 22 mai 2016, se va organiza o aplicație de teren în județul Neamț.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 1 martie 2016, trimițând online un rezumat al lucrării propuse. Până în data de 1 aprilie 2016, aceștia vor primi o notificare cu privire la acceptarea sau respingerea rezumatului. Taxa de participare standard este 220 lei, iar pentru masteranzi, doctoranzi și seniori (peste 65 ani), 150 lei, și trebuie plătită până pe 1 mai 2016. Pentru aplicația de teren din ultima zi, taxa de participare (opțională) este de 100 lei. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR), ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași and ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organize the 32nd National Symposium on Geomorphology at Piatra Neamț, with the help of Piatra Neamț Mayor's Office and Local Council. The event will take place between 19 and 22 May 2016 and will be dedicated to the 60 years anniversary of ”Stejarul” Biological, Geographical and Geological Research Station. On Thursday evening, on the 19th of May 2016, participants will be received and will register at ”Stejarul” Research Station. The sessions of the symposium will take place on Friday, 20 May 2016, and Saturday, 21 May, and will be hosted by the conference hall of ”Ceahlău” Hotel. During the afternoon, local trips will be organized. On Sunday, 22 May 2016, a fieldtrip will be organized in Neamț County.
Participants may register for the symposium until the 1st of March 2016 by filling and submitting online an abstract of the paper (in Romanian). By April the 1st, 2016, they should receive a letter of acceptance or rejection of the proposed abstract. The standard registration fee is 220 lei, while the registration fee for Master and PhD students, as well as for seniors (aged 65 and over), is 150 lei, and should be paid before or on the 1st of May 2016. The fieldtrip on the last day of the symposium is optional and costs an additional 100 lei. Other details are available (in Romanian only) on the symposium webpage.

15 feb. 2016

Conferința Internațională a Societății Europene pentru Conservarea Solurilor ”Solul - viitorul nostru comun”, 15-18 iunie 2016, Cluj-Napoca. 2016 European Society for Soil Conservation Conference ”Soil - Our Common Future”, 15-18 June 2016, Cluj-Napoca

Societatea Europeană pentru Conservarea Solurilor, în parteneriat cu Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice din Cluj-Napoca, organizează la Cluj-Napoca în perioada 15-18 iunie 2016 conferința internațională intitulată ”Solul - viitorul nostru comun”. Miercuri, 15 iunie 2016, va fi organizat un cocktail de primire al participanților, joi și vineri, 16 și 17 iunie 2016, vor avea loc prezentările pe secțiuni iar sâmbătă, 18 iunie 2016, se va organiza o excursie. Una din ultimele seri va fi rezervată cinei festive.
Participanții trebuie să se înscrie trimițând și un rezumat al lucrării propuse, până în 15 februarie 2016, la adresa de e-mail horea.bedelean@ubbcluj.ro. Notificarea cu privire la acceptarea lucrării propuse va fi primită până la 1 martie 2016. Taxa de participare standard este de 250 EURO dacă se plătește până în 30 aprilie 2016, 300 EURO până la 1 iunie 2016 și 350 EURO dacă se plătește ulterior. Cina festivă costă în plus 50 EURO (respectiv 60 EURO sau 70 EURO). Pentru studenți, masteranzi și doctoranzi este o taxă de participare redusă, respectiv 100 EURO până pe 30 aprilie, 125 EURO până la 1 iunie și 150 EURO ulterior. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe site-ul conferinței și în circulară.
The European Society for Soil Conservation, together with ”Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine and the Office for Pedological and Agrochemical Studies organize the international conference entitled ”Soils - Our Common Feature”. The event will take place at Cluj-Napoca between 15 and 18 June 2016. On Wednesday, 15 June, a welcome cocktail will be organized for arriving participants. The paper sessions will take place on Thursday and Friday, 16 and 17 June 2016. A fieldtrip will be organized on Saturday, 18 June 2016. One of the last evenings will be reserved for the gala dinner.
Participants must register by submitting an abstract of their proposed paper before or on the 15th of February 2016 to horea.bedelean@ubbcluj.ro. The notification regarding the acceptance of the abstract should be received no later than 1 March 2016. The regular registration fee is 250 EURO if it is paid on or before 30 April 2016, 300 EURO if paid on or before the 1st of June 2016 and 350 EURO later than that. The gala dinner costs an additional 50 EURO (or 60 EURO and 70 EURO respectively). Bachelor, master and PhD students have a reduced fee of 100 EURO before 30 April, 125 EURO before 1 June and 150 EURO later. More details are available on the conference website and in the first circular.

11 feb. 2016

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 26-27 martie 2016, București. The National Symposium of Geography Students, 26-27 March 2016, Bucharest

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), în colaborare cu  Facultatea de Geografie a Universității din București și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează o nouă ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi în perioada 26-27 martie 2016, la București.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor de la facultățile cu profil geografic sau de mediu. Aceștia se pot înscrie până în data de 7 martie 2016, completând formularul online, care include și un rezumat. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 9 martie 2016. Taxa de participare, de 30 RON, se va achita în prima zi a simpozionului. Mai multe detalii se găsesc în circulară.
The Centre for Environment Research and Impact Studies, in cooperation with  the Faculty of Geography within the University of Bucharest and the Carpathian-Danubian Centre for Gecoecology, organizes a new edition of the National Symposium of Geography Students, at Bucharest, on the 26th and 27th of March, 2016.
Only Bachelor and Master degree students may participate, if they are matriculated at a geographical or environmental faculty. They may register until the 7th of March 2016, by filling and submitting the online form, including an abstract. They will be notified by March the 9th, 2016, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid on the first day of the symposium. More details are available in the call.

4 feb. 2016

Conferința Internațională ”Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă” - PEEC 2016, 3-4 martie 2016, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, 3-4 March 2016, Bucharest

Academia de Studii Economice București organizează în 3-4 martie 2016 cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”. Se vor susține lucrări atât în plen, cât și pe secțiuni, urmate apoi de o masă rotundă coordonată de prof. Gian Paolo Cesaretti cu tema ”Acordul climatic global 2015 și dreptul la bunăstare durabilă: ne îndreptăm spre un acord comercial sau unul integrat?”.
Cei care doresc să participe trebuiau să trimită lucrarea in extenso până la data 31 ianuarie 2016, atât în română, cât și engleză, la adresa peec2008@yahoo.com. Notificarea privind acceptarea lucrării se va face până în 15 februarie 2016. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 RON, trebuie efectuată până la 24 februarie 2016. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței precum și pe pagina web a conferinței.
On 3 and 4 March 2016, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 8th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the ”Regional Analyses and Policies” Research Center. There will be a plenary session, followed by parallel sessions and finally a round table coordinated by Prof. Gian Paolo Cesaretti, on the subject ”Global climate agreement 2015 and right to well-being sustainability: are we moving from a trade approach to an integrated one?”.
Participants should have submitted their full paper, written in English, until the 31st of January 2016, to peec2008@yahoo.com. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by 15 February 2016. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 75 EURO should be paid until the 24th of February 2016. Other details are available in the conference call and on the conference website.