URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

12 oct. 2013

Conferinţa ştiinţifică internaţională GEOMAT 2013 - "200 de ani de învăţământ tehnic superior", 14-16 noiembrie 2013, Iaşi. "GEOMAT 2013" Scientific Conference with International Participation - "200 Years of Higher Technical Education", 14-16 November 2013, Iaşi

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 14-16 noiembrie 2013 conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională GEOMAT 2013, dedicată aniversării a 200 de ani de învăţământ tehnic superior la Iaşi.
Pentru participare, era necesară completarea formularului de înregistrare online, care includea şi un rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 20 septembrie 2013. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 30 septembrie 2013. Taxa de participare în valoare de 200 RON (100 RON pentru doctoranzi şi 50 RON pentru studenţi) şi lucrarea in extenso în limba engleză trebuie trimise până la 31 octombrie 2013. Alte informaţii sunt disponibile pe site-ul conferinţei (în limba engleză).
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the GEOMAT 2013 International Scientific Conference between the 14th and 16th of November 2013. The event is dedicated to the 200 years anniversary of higher technical education in Iaşi.
Participants should have filled the online registration form, including an abstract of the proposed paper, until the 20th of September 2013. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 30th of September 2013. The registration fee of 100 EURO and the full paper should be send before 31st of October 2013. Further information is available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu