URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

12 ian. 2013

Simpozionul internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”, 18-20 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Symposium, 18-20 April 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 18 și 20 aprilie 2013, al doilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Primirea și înregistrarea participanților va începe din 18 aprilie, dar lucrările simpozionului vor avea loc vineri, 19 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 20 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se pot înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2013, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 20 martie 2013. Taxa de înscriere, care trebuie plătită până la 15 aprilie 2013, este de 100 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second ”Tourism and Durable Development” International Symposium between 18 and 20 April 2013. Participants will be received starting from the 18th of April, but the sessions will take place on Friday, April 19, in the main building of the faculty. On Saturday, the 20th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2013, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 20, 2013. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and should be paid prior to April 15, 2013. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu