URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

21-23.08.2017: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology, Constanța, U. Ovidius-Geogr., full paper by 20.07.2017, 150 lei + 150 lei trip.

05-07.09.2017: International Conference on Onomastics ”Name and Naming”, Baia Mare, UT Cluj- Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2017, 350 lei + 200 lei trip / 80 EURO + 45 EURO trip.

10-13.09.2017: Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies, Cluj-Napoca, UBB-FSEGA + Geog., abstract by 23.05.2017, 280 GBP.

11-15.09.2017: Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development, Bucharest - Tulcea, IGAR + UB-Geog., abstract by 31.03.2017, 300 EURO.

14-16.09.2017: GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, Bucharest, UTCB - Geodesy, abstract by 30.07.2017, 900 lei / 200 EURO.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 sept. 2013

Simpozionul Internațional ”Sisteme informaționale geografice”, 11-12 octombrie 2013, Iași. International Symposium on ”Geographic Information Systems”, 11-12 October 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 11-12 octombrie 2013, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași organizează cea de-a 21-a ediție a simpozionului internațional ”Sisteme informaționale geografice”, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele cinci instituții partenere. Tema din acest an este ”Sistemele informaționale geografice în studiul și managementul sistemelor naturale și antropice”. Sesiunile de comunicări vor avea loc vineri, 11 octombrie, în vreme ce sâmbătă, 12 octombrie, va fi organizată o aplicație de teren.
Înscrierea era posibilă până în data de 15 iulie 2013, prin completarea formularului online disponibil aici și trimiterea unui rezumat a lucrării propuse pentru a fi prezentată. Până în 30 iulie 2013, organizatorii urmau să notifice autorii cu privire la acceptarea lucrării, iar termenul-limită pentru trimiterea lucrării finale era 30 august 2013. Taxa de înregistrare este de 150 RON, iar taxa pentru aplicația de teren este de 100 RON. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a evenimentului.
On 11th and 12th of October 2013, the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering within ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iași organizes the 21st edition of the international symposium on GIS. This event takes place annually, rotating between the five partner institutions.This year subject is ”G.I.S. in the Study and Management of Natural and Antropic Systems”. The paper sessions will take place on Friday, 11 October 2013, while a fieldtrip will be organized on Saturday, 12 October.
Registration was possible until the 15th of July 2013, by filling the online form available here and sending an abstract of the proposed paper. By 30th of July 2013, the organizers should have notified the authors regarding the acceptance of their paper. The deadline for sending the full paper was 30 August 2013. The registration fee is 150 RON and the fieldtrip fee is 100 RON. Other details are available on the symposium website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu