URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

24 dec. 2014

Simpozionul Național de Geomorfologie, 21-24 mai 2015, Sfântu Gheorghe (Delta Dunării). National Symposium on Geomorphology, 21-24 May 2015, Sfântu Gheorghe (Danube Delta)

Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Grupul de Cercetări Costiere de la Facultatea de Geografie a Universității din București, împreună cu Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale și Primăria Sfântu Gheorghe organizează cel de-al XXXI-lea Simpozion Național de Geomorfologie. Acesta se va desfășura la Sfântu Gheorghe în perioada 21 - 24 mai 2015. Vineri, 22 mai 2015, și sâmbătă, 23 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, găzduite de căminul cultural din localitate, după-amiezele fiind rezervate unor aplicații de teren în apropiere. Duminică, 24 mai 2015, se va organiza o aplicație de teren pe un traseu în Delta Dunării.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 1 martie 2015, completând formularul de înregistrare online, inclusiv un rezumat al lucrării. Până în data de 1 aprilie, aceștia vor primi o notificare cu privire la acceptarea lucrării. Taxa de participare standard este 220 RON, iar pentru masteranzi, doctoranzi și seniori (peste 65 ani), 150 RON, și trebuie plătită până pe 1 mai 2015. Pentru aplicația de teren din ultima zi, taxa de participare (opțională) este de 100 RON. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR) and the Group of Coastal Research of the Faculty of Geography within the University of Bucharest, together with the Marine and Fluvial Research Station and Sfântu Gheorghe Mayor's Office organize the 31st National Symposium on Geomorphology. The event will take place between 21 and 24 May 2015 at Sfântu Gheorghe. The sessions of the symposium will take place on Friday, 22 May 2015, and Saturday, 23 May, and will be hosted by the local community centre. During the afternoon, local trips will be organized. On Sunday, 24 May, a fieldtrip will be organized on a larger route in the Danube Delta.
Participants may register for the symposium until the 1st of March 2015 by filling and submitting the online form which includes an abstract of the paper (in Romanian). By April the 1st, 2015, they should receive a letter of acceptance of the proposed paper. The standard registration fee is 220 RON, while the registration fee for Master and PhD students, as well as for seniors (aged 65 and over), is 150 RON, and should be paid before or on the 1st of May 2015. The fieldtrip on the last day of the symposium is optional and costs an additional 100 RON. Other details are available on the symposium webpage.

23 dec. 2014

Conferința Internațională de Onomastică ”Numele și numirea. Convențional / neconvențional în onomastică”, 1-3 septembrie 2015, Baia Mare. International Conference on Onomastics ”Name and naming. Conventional / Unconventional in Onomastics”, 1-3 September 2015, Baia Mare

Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” din Baia Mare va găzdui cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică ”Numele și numirea” în perioada 1-3 septembrie 2015. De data aceasta tema conferinței este ”Convențional / neconvențional în onomastică”, . Aceasta este organizată de Centrul de Onomastică din Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Lucrările conferinței vor avea loc marți și  miercuri, 1 și 2 septembrie 2015, iar joi, 3 septembrie, se organizează o excursie în Maramureș.
Termenul limită pentru înscriere, respectiv pentru trimiterea rezumatului lucrării, este 1 aprilie 2015. Taxa de participare în valoare de 350 RON, la care se adaugă, opțional, 80 RON pentru excursia în Maramureș, trebuie achitată până la data de 1 mai 2015. Lucrarea finală se poate trimite, în vederea publicării, până la data de 1 octombrie 2015. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
”Petre Dulfu” County Library of Baia Mare will host the third edition of the International Conference on Onomastics ”Name and Naming” between 1 and 3 September 2015. This time, the subject of the conference is ”Conventional / Unconventional in Onomastics” . The event is organized by the Centre of Onomastics of the Faculty of Letters within Baia Mare Nord University Center, part of the Technical University of Cluj-Napoca. The sessions of the conference will take place on Tuesday and Wednesday, 1 and 2 September 2015, while a fieldtrip in Maramureș is organized on Thursday, 3 September.
The deadline for the registration and the submission of the abstract of the paper is April 1, 2015. The conference fee of 80 EURO (plus 20 EURO optionally for the trip) should be paid before or on May 1, 2015. The final paper may be submitted for publication until October 1st, 2015. More details are available on the conference website.

22 dec. 2014

Conferința internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 28-30 mai 2015, Alba Iulia. International Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 28-30 May 2015, Alba Iulia

Facultatea de Științe a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează între 28 și 30 mai 2015 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării până în data de 1 februarie 2015, urmând ca până la 15 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet (maxim 7 pagini, în engleză, conform modelului de pe site) trebuie trimis până la data de 15 martie 2015 iar taxa de participare (110 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2015. Până la data de 14 mai 2015, autorii vor fi anunțați dacă lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, caz în care vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Science of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 28th and 30th of May 2015.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper prior to February 1st, 2015 and they will receive an acceptance notification by February 15th, 2015. The full paper (7 pages at most, in English, according to the template provided on the website) should be send on or before March 15th, 2015 and the registration fee (110 EURO) should be paid before April 15th, 2015. By May 14th, 2015, the authors of the papers will be notified if their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, in which case they will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.

21 dec. 2014

Conferința internațională ”Aerul și apa, componente ale mediului”, 20-22 martie 2015, Cluj-Napoca. ”Air and Water, Components of the Environment” International Conference, 20-22 March 2015, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Catedra de Geografie Fizică și Tehnică a Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, organizează cea de-a 7-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 20 martie 2014, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 21 martie, va avea loc aplicația de teren, care vizează obiective din județele Bistrița-Năsăud și Cluj. Duminică, 22 martie 2014, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe ar fi trebuit să trimită rezumatul lucrării până la data de 15 noiembrie 2014 și să primească un răspuns de acceptare până la data de 20 noiembrie 2014. Articolul complet (maxim 8 pagini, în engleză) se poate trimite până la data de 10 ianuarie 2015, la adresa airandwaterconference@yahoo.com, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 10 februarie 2015. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare (250 RON) și opțional 50 RON taxa pentru aplicația de teren până în data de 20 februarie 2015. Studenții pot participa la secțiunea dedicată lor fără a plăti taxă de participare. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and Someș-Tisa Water Branch, organizes the 7th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 20th of March, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 21st of March, a fieldtrip will be organized in Bistrița-Năsăud and Cluj counties. On Sunday, 22nd of March, a tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants.
Those who wish to participate must have submitted the abstract before 15 November 2014 and received an acceptance letter by 20 November 2014. The full paper (no more than 8 pages, in English) should be submitted prior to 10 January 2015 to airandwaterconference@yahoo.com. Organizers will send back an acceptance notification before 10 February 2015. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee (80 EURO) and optionally the fieldtrip fee (20 EURO) before 20 February 2015. Students may participate in their section free of charge. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions. More details are available on the conference website.

15 nov. 2014

Conferinţa anuală de comunicări ştiinţifice "Geografii şi societăţi în schimbare", 15 noiembrie 2014, Bucureşti. Annual Scientific Conference "Changing Geographies and Societies", 15 November 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Hidrologie şi Meteorologie al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează sâmbătă, 15 noiembrie 2014, simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Geografii şi societăţi în schimbare”. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Casa Universitarilor din București. Ziua se va încheia cu o cină festivă
Cei care doresc să participe la simpozion trebuiau să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 15 octombrie 2014. Până la data de 1 noiembrie 2014 trebuia achitată și taxa de participare, în valoare de 80 RON (fără cina festivă) sau 120 RON (cu cina festivă). Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului.
The Department of Hydrology and Meteorology of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes on Saturday, 15 November 2014, the annual traditional symposium. This time, the subject of the symposium is ”Changing Geographies and Societies”. The sessions of the symposium will be hosted by the Alumni House (Casa Universitarilor) in Bucharest. The day will end with the gala dinner.
Those who wish to attend the symposium should have filled and submitted the form provided on the symposium website until the 15th of October 2014. The 1st of November 2014 is the deadline for the payment of the registration fee of 80 RON (without gala dinner) or 120 RON (with the gala dinner). More details are available on the website of the event.

9 nov. 2014

Conferința internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 13-14 decembrie 2014, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 13-14 December 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  în parteneriat cu Societatea de Geografie din România - filiala ”Alma Mater Napocensis” și EUGEO, organizează cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 13-14 decembrie 2014. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități.
Înscrierea la conferință se poate face până la 25 octombrie 2014 (termenul standard), respectiv până la 20 noiembrie 2014 (al doilea termen), prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 120 RON pentru cei care achită până la termenul standard (25 octombrie 2014) și de 150 RON pentru cei care achită până la al doilea termen (20 noiembrie 2014). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 RON / concurs. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, in partnership with the Romanian Geographical Society - ”Alma Mater Napocensis” Branch and EUGEO, organizes the 10th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 13-14 December 2014. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one of lesson projects or activities.
Registration to the conference is possible until 25 October 2014 (standard registration) or 20 November 2014 (late registration) by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee is 120 RON for the standard registration (until the 25th of October 2014) and 150 RON for the late registration (until the 20th of November 2014). Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. Each competition involves a supplementary fee of 30 RON. Other details are available (in Romanian only) in the announcement.

8 nov. 2014

Simpozionul internațional ”Geografia între cercetarea științifică și practica didactică”, 7 noiembrie 2014, Ploiești. International symposium ”Geography between scientific research and teaching practice”, 7 November 2014, Ploiești

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Societatea de Geografie din România, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova și Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești au organizat în data de 7 noiembrie 2014 cea de-a treia ediție a simpozionului internațional ”Geografia între cercetarea științifică și practica didactică”. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități ”Paul Constantinescu” a Colegiului Național ”Ion Luca Caragiale” și face parte dintr-o serie de manifestări dedicate aniversării a 150 de ani de la înființarea acestuia.
Participanții trebiau să trimită până în data de 30 octombrie 2014 talonul de participare completat, care includea și un rezumat al lucrării. Până la aceeași dată trebuia achitată și taxa de participare, de 50 RON. Alte informații sunt disponibile în invitație.
The Romanian Geographical Society, together with Prahova County Board of Education, Prahova Teaching Staff Resource Centre and ”Ion Luca Caragiale” National College of Ploiești organized the third edition of the international symposium ”Geography between scientific research and teaching practice”. The event took place in ”Paul Constantinescu” Festivity Hall within ”Ion Luca Caragiale” National College and was part of a series of events dedicates to the 150th anniversary of this college.
The participants should have submit the filled registration form before or on the 30th of October 2014, including an abstract of their paper. The same deadline applied for the payment of the registration fee of 50 RON. Further information (in Romanian only) is available in the invitation.

31 oct. 2014

Conferința științifică cu participare internațională GEOMAT 2014, 13-15 noiembrie 2014, Iași. International Scientific Conference GEOMAT 2014, 13-15 noiembrie 2014, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 13-15 noiembrie 2014 conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională GEOMAT 2014.
Pentru participare, era necesară înregistrarea online şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 1 octombrie 2014. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 10 octombrie 2014. Taxa de participare în valoare de 200 RON (100 RON pentru doctoranzi şi 50 RON pentru studenţi) şi lucrarea in extenso în limba engleză trebuie trimise până la 31 octombrie 2014. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul conferinţei și în invitație.
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the GEOMAT 2014 International Scientific Conference between the 13th and 15th of November 2014.
Participants should have registered online and then submit an abstract of the proposed paper, until the 1st of October 2014. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 10th of October 2014. The registration fee of 100 EURO and the full paper should be sent before or on the 31st of October 2013. Further information is available on the conference website and in the invitation.

30 oct. 2014

Seminarul "Variabilitatea climatică în regiunea carpato-balcanică în pleistocenul târziu și holocen”, 6-9 noiembrie 2014, Cluj-Napoca. Workshop ”Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region”, 6-9 November 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va găzdui în perioada 6-9 noiembrie 2014 seminarul "Variabilitatea climatică în regiunea carpato-balcanică în pleistocenul târziu și holocen”, organizat de mai multe instituții academice, între care Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava - Departamentul de Geografie și Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Lucrările vor fi prezentate în Amfiteatrul ”George Vâlsan” din Facultatea de Geografie în cursul zilelor de joi, 6 noiembrie 2014, și vineri, 7 noiembrie 2014. Sâmbătă și duminică, respectiv în 8 și 9 noiembrie 2014, se va organiza o aplicație de teren în Munții Apuseni.
Participanții trebiau să se înscrie online până la data de 30 septembrie 2014, trimițând totodată un rezumat extins al lucrării (2-6 pagini, în engleză), care, în cazul acceptării, urmează să fie publicat într-un număr special al revistei GeoReview. Taxa de participare este de 50 EURO, se va plăti la începutul seminarului și va include costurile de masă și cazare. Taxa pentru aplicația de teren (inclusiv mese și cazare) este de 70 EURO. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe site-ul evenimentului și în circulară.
Between November 6 and 9, 2014, the Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University will host the workshop ”Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region”, organized by several academic institutions, including ”Ștefan cel Mare” University of Suceava - Department of Geography and ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca. The paper sessions will take place in ”George Vâlsan” Lecture Room in the Faculty of Geography on Thursday, 6 November 2014, and Friday, 7 November 2014. A fieldtrip to Apuseni Mountains will be organized on Saturday and Sunday, 8 and 9 November 2014.
Participants should have registered online before 30 September 2014, submitting also an extended abstract (2-6 pages, English only) which, once accepted, is to be published in a special issue of GeoReview Journal. The registration fee of 50 EURO will be paid on site by participants and will include meals and accommodation. Additionally, the fieldtrip will cost 70 EURO, including meals and accommodation. More details are available on the event website and in the circular.

29 oct. 2014

Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”, 1 noiembrie 2014, Fălticeni. International Symposium ”Romania between West and East”, 1 November 2014, Fălticeni

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă, 1 noiembrie 2014, va avea loc la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni cea de-a cincea ediție a simpozionului internațional ”România între Occident și Orient”, eveniment organizat de Societatea de Geografie din România - filiala Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni. Simpozionul are trei secțiuni: istorie, geografie și științe-tehnologii.
Înscrierile se puteau face până în data de 30 septembrie 2014, trimițând fișa de înscriere completată la una din adresele paularadion@yahoo.com sau magda_112002@yahoo.com. Tot până la această dată trebuiau achitate și taxele de participare, 30 RON, respectiv de publicare, încă 30 RON. Lucrarea finală trebuie trimisă până în data de 5 noiembrie 2014. Alte informații utile se găsesc pe această pagină web iar programul manifestării este disponibil aici.
The fifth edition of the international symposium ”Romania between West and East” will take place at ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni on Saturday, November 1, 2014. The event is organized by the Romanian Geographical Society - Suceava Branch Suceava, the Suceava County Board of Education, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava and ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni. The symposium has three sections: History, Geography and Sciences-Technologies.
Registration was possible before September 30, 2014, by sending the filled registration form to one of the addresses paularadion@yahoo.com or magda_112002@yahoo.com. The same date was the deadline for the payment of the registration fee of 30 RON and the publication fee, other 30 RON. The full paper should be submitted before or on November 5, 2014. Other useful information (in Romanian only) is found on this webpage while the programme of the event is available here.

27 oct. 2014

Seminarul "Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 14-15 noiembrie 2014, Timișoara. Workshop on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 14-15 November 2014, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 15-16 noiembrie 2013 la Timișoara cea de-a treisprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen (vineri, 14 noiembrie 2014) și seminarii practice pe secțiuni paralele (sâmbătă, 15 noiembrie 2014).
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze până în data de 11 noiembrie 2014, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului. Informații suplimentare se găsesc și aici.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the thirteenth edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 14th and 15th of November 2014. The activities will comprise plenary oral presentations (Friday, 14 November 2014) and practical seminars in parallel sections (on Saturday, 15 November 2014).
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must register before the 11th of November 2013, by filling and sending the form, available on the event website. The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event. More information is available also here.

25 oct. 2014

Sesiunea anuală a Școlii Doctorale ”Simion Mehedinți”, 25 octombrie 2014, București. The annual paper sessions of ”Simion Mehedinți” Doctoral School, 25 October 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Școala doctorală ”Simion Mehedinți” a Facultății de Geografie de la Universitatea din București organizează cea de VII-a ediție a sesiunii de comunicări științifice a doctoranzilor în data de 25 octombrie 2014. Lucrările vor începe la ora 9 în Amfiteatrul ”George Vâlsan”. Sesiunea este dedicată exclusiv doctoranzilor.
Înscrierea se putea face până la data de 20 octombrie 2014, trimițând titlul comunicării și alte detalii despre autor la adresa mada.teodor@yahoo.com. Taxa de participare este de 10 RON și se achită în ziua sesiunii de comunicări. Formularul de înscriere este disponibil online.
”Simion Mehedinți” Doctoral School of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes the 7th edition of the PhD students scientific paper sessions on October 25, 2014. The paper sessions will start at 9 am in ”George Vâlsan” Auditorium. The event is exclusively dedicated to PhD students.
Registrations can be made until October 20, 2014, by sending the title of the paper to be presented and other details concerning the author to mada.teodor@yahoo.com. The registration fee of 10 RON may be paid on the day of the event. The registration form (in Romanian only) is available online.

20 oct. 2014

Conferința Națională de Toponimie și Geografie Istorică ”Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate”, 24 octombrie 2014, București. National Conference on Toponymy and Historical Geography ”Place Names: Memory, Heritage, Identity”, 24 October 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, Institutul de Geografie al Academiei Române, Societatea de Geografie din România, Direcția Topografică Militară ”General de Divizie Constantin Barozzi”, ANCPI și Centrul Național de Cartografie organizează vineri, 24 octombrie 2014, Conferința Națională de Toponimie și Geografie Istorică ”Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate”. Lucrările conferinței se vor desfășura la Casa Universitarilor din București.
În vederea participării, trebuia completat formularul disponibil online până la data de 15 octombrie 2014, incluzând detalii despre autor(i), titlul și rezumatul lucrării. Taxa de participare, în valoare de 50 RON, trebuie plătită în conturile indicate până la aceeași dată. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest, the Institute of Geography of the Romanian Academy, the Romanian Geographical Society, ”General Constantin Barozzi” Military Topographic Department, ANCPI and the National Cartographic Centre organize the National Conference onb Toponymy and Historical Geography ”Place Names: Memory, Heritage, Identity” on Friday, 24 October 2014. The sessions of the conference will take place at the Alumni House (Casa Universitarilor) in Bucharest.
In order to participate, one needed to fill in the form available online until 15 October 2014, including details regarding the author(s), the title and the abstract of the paper. The registration fee of 50 RON should be paid in the provided bank accounts before the same date. More information is available on the conference website (Romanian only).

17 oct. 2014

Conferința internațională ”Disparități regionale și dezvoltare regională: de la cercetare științifică la recomandări de politici”, 18-19 octombrie 2014, Cluj-Napoca. International Conference on ”Regional Disparities and Regional Development: from Scientific Research to Policy Recommendations”, 18-19 October 2014, Cluj-Napoca.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează cea de-a șasea conferință internațională cu tema ”Disparități regionale și dezvoltare regională: de la cercetare științifică la recomandări de politici”, cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea Centrului de Geografie Regională. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Facultății de Geografie sâmbătă, 18 octombrie 2014, iar duminică, 19 octombrie, va fi organizată o aplicație de teren la Turda și Salina Turda.
Cei care doreau să participe trebuiau să completeze formularul de înscriere, disponibil aici, până în data de 15 septembrie 2014, incluzând mai multe informații despre autori, titlul și rezumatul lucrării în limba engleză, și să-l trimită la cgr@geografie.ubbcluj.ro. La aceeași adresă trebuie trimise și lucrările complete până la 1 februarie 2015. Taxa de participare este de 150 RON, la care se adaugă 50 RON, opțional, pentru aplicația de teren. Aceasta se va achita la secretariatul conferinței în prima zi, 18 octombrie 2014.  Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul conferinței și în invitație.
The Centre for Regional Geography within the Faculty of Geography, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, organizes the sixth international conference on ”Regional Disparities and Regional Development: from Scientific Research to Policy Recommendations”, on the occasion of the 10th anniversary of the Centre for Regional Geography. The conference sessions will take place on Saturday, 18 October 2014, in the building of the Faculty of Geography. On Sunday, 19 October, there will be a fieldtrip to Turda and Turda Salt Mine.
The participants had to fill the registration form, available online, until the 15th of September 2014, including information in English regarding the authors, the title and abstract of the paper and to submit it to cgr@geografie.ubbcluj.ro. The same address should be used when submitting the final paper, before the 1st of February, 2015. The registration fee is either 185 EURO (including accommodation) or 150 RON (without accommodation). An optional fee of 15 EURO is for the fieldtrip. The fees will be paid on the first day of the conference, 18 October 2014, at the registration desk. More details are available on the conference website and in the invitation.

8 sept. 2014

Conferința internațională ”Pro Mountains: turism, mediu, dezvoltare durabilă”, 5-7 septembrie 2014, Drobeta Turnu Severin. International Conference ”Pro Mountains: Tourism, Environment, Sustainable Development”, 5-7 September 2014, Drobeta Turnu Severin

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București împreună cu Centrul de Analize Regionale în Turism, Mediu și Dezvoltare Durabilă (CARTEDD) și în parteneriat cu EUROGEO și Prefectura Județului Mehedinți au organizat în perioada 5-7 septembrie 2014 conferința internațională ”Pro Mountains: turism, mediu și dezvoltare durabilă” la Drobeta Turnu Severin. Tema conferinței este ”Natura și oamenii: interacțiuni, conflicte, consecințe, soluții”. Lucrările conferinței au avut loc vineri, 5 septembrie, și sâmbătă, 6 septembrie 2014, la Prefectura Județului Mehedinți și la hotelul Continental din Drobeta Turnu Severin. Duminică, 7 septembrie, s-a organizat o excursie cu vaporașul pe Dunăre în zona Porțile de Fier.
Pentru a se înscrie, participanții trebuiau să trimită titlul și rezumatul lucrării în limba engleză până la data de 1 iulie 2014 la una din adresele: cartedd@g.unibuc.ro sau conference.cartedd@yahoo.com. Taxa de participare a fost de 80 EURO sau 360 RON până la 1 iulie 2014 sau 150 EURO ulterior. Pentru doctoranzi, taxa de participare a fost de 50 EURO sau 225 RON până la 1 iulie 2014, respectiv 80 EURO sau 360 RON ulterior. Taxa include și excursia din ultima zi. Lucrările complete trebuie trimise organizatorilor până la 30 septembrie 2014. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul conferinței.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest together with the Research Centre for Regional Analyses in Tourism, Environment and Sustainable Development (CARTEDD) and in partnership with EUROGEO and Mehedinți County Prefecture organized the international conference ”Pro Mountains: Tourism, Environment and Sustainable Development” at Drobeta Turnu Severin between 5 and 7 September 2014. The subject of the conference is ”Nature and people: interactions, conflicts, consequences, solutions”. The conference sessions were held at the Mehedinți County Prefecture Hall and the Continental Hotel in Drobeta Turnu Severin on Friday, 5 September, and Saturday, 6 September 2014. On Sunday, 7 September 2014, a cruise on the Danube in the area of the Iron Gorges was organized.
To register, particpants should have sent the title and the abstract of their paper in English before 1 July 2014 to one of the addresses: cartedd@g.unibuc.ro or conference.cartedd@yahoo.com. The registration fee was 80 EURO until 1 July 2014 or 150 EURO after that. For PhD students, the registration fee was 50 EURO until 1 July 2014 and 80 EURO later. The fee includes the cruise on the Danube. Full papers should be sent to the organizers before 30 September 2014. More details are available on the conference website.

6 sept. 2014

Workshop internațional ”Conflicte de mediu: planificare, evaluare și management”, 4-6 septembrie 2014, București. International Workshop ”Environmental Conflicts: Planning, Issues and Resolution”, 4-6 September 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 4-6 septembrie se desfășoară la București workshop-ul internațional ”Conflicte de mediu: planificare, evaluare și management”, în organizarea Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) de la Universitatea din București, în parteneriat cu Facultatea de Geografie, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, UEFISCDI și SURE - Society for Urban Ecology. Joi, 4 septembrie, și vineri, 5 septembrie 2014, sunt programate comunicările, care vor fi susținute la Casa Universitarilor din București. Sâmbătă, 6 septembrie, sunt organizate două aplicații de teren, în paralel, una în București și una în Transilvania.
Participanții la workshop se puteau înscrie până în data de 10 august 2014 folosind formularul online, care include și un rezumat al lucrării. Taxa de participare trebuia plătită prin transfer bancar, valoarea acesteia fiind de 50 EURO sau 200 RON până la 15 iulie 2014, respectiv 75 EURO sau 300 RON până la 10 august 2014. Taxa include și participarea la aplicația de teren. Limba oficială a evenimentului este engleza. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a workshop-ului.
The international workshop ”Environmental Conflicts: Planning, Issues and Resolution” takes place in Bucharest between 4 and 6 September 2014. The organizer is the Centre for Environmental Research and Impact Studies within the University of Bucharest, in partnership with the Faculty of Geography, the Association for Biodiversity Conservation, the Romanian National Authority for Scientific Research (UEFISCDI) and SURE - Society for Urban Ecology. The paper sessions will take place at the Alumni House (Casa Universitarilor) in Bucharest on Thursday, 4 September, and Friday, 5 September 2014. On Saturday, 7 September, two parallel fieldtrips are organized, one in Bucharest and another one in Transylvania.
Participants could register for the workshop until the 10th of August 2014, by using the online form, which includes an abstract of the paper. The registration fee should be paid by bank transfer and represents 50 EURO or 200 RON for early registration, until 15 July 2014, or 75 EURO or 300 RON for standard registration, until the 10th of August 2014. The fee includes the fieldtrip. The official language of the workshop is English. More details are available on the workshop webpage.

5 sept. 2014

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 17-19 octombrie 2014, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 17-19 October 2014, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 17-19 octombrie 2014 cea de-a 34-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, cu sprijinul Asociației Științelor Regionale de Limbă Franceză. Evenimentul sărbătorește, totodată, 110 ani de învățământ geografic la universitatea ieșeană. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 17 octombrie, și sâmbătă, 18 octombrie 2014. Lucrările vor fi prezentate preponderent în limba franceză. Duminică, 19 octombrie 2014, va fi organizată o aplicație de teren în nordul Moldovei și în Bucovina.
Înscrieri la lucrările seminarului se puteau face până în data de 31 august 2014. În acest sens, trebuia completat formularul online, disponibil aici, care include și un rezumat al lucrării. De asemenea, tot până atunci trebuia achitată taxa de participare în valoare de 200 RON (150 RON pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 RON în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din nordul Moldovei și Bucovina. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 34th edition of the debates at ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference between the 17th and 19th of October 2014, with the support of the Association of Regional Sciences of French Language. The paper sessions will take place on Friday, 17 October, and Saturday, 18 October 2014, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). Papers will be presented mainly in French. On Sunday, 19 October 2014, a fieldtrip will be organized in northern Moldavia and Bucovina.
The deadline for the registration at the conference was 31 August 2014. To register, one should have filled the online form, available here, including an abstract of their paper. The registration fee is 50 Euro and payment can be done upon arrival in Iași. The fieldtrip to northern Moldavia and Bucovina is optional and costs additionally. Further information is available on the conference website.

28 apr. 2014

Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 6-8 iunie 2014, Iași. ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, 6-8 June 2014, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 6-8 iunie 2014 va avea loc la Iași cea de-a IX-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 6 iunie 2014, iar pe 7 și 8 iunie 2014 se va organiza o aplicație de teren în nordul Republicii Moldova.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2014, completând formularul de înregistrare, care trebuie trimis la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 50 EURO, iar aplicația de teren costă încă 50 EURO. Plata se va face la înregistrare, la Iași. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului.
Between the 6 and 8 June 2014, the 9th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will be held on Friday, 6 June 2014, while a fieldtrip in the northern part of the Republic of Moldova will be organized on the 7th and 8th of June 2014.
The deadline for registration is 10 May 2014. To register, one should fill the form and submit it to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 50 EURO should be paid for the fieldtrip. Payment will be made at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.

27 apr. 2014

Simpozionul Comisiei U.I.G. de Utilizarea Terenurilor - LUCC&LD, 23-26 iunie 2014, București. IGU-LUCC Symposium Land Use - Land Cover Changes and Land Degradation (LUCC&LD), 23-26 June, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 23-26 iunie 2014 va avea loc la București simpozionul Comisiei Uniunii Internaționale de Geografie de Utilizarea Terenurilor. Simpozionul, care vizează problematica schimbărilor în utilizarea terenurilor și degradarea acestora, va avea loc la Institutul de Geografie al Academiei Române, care este și principalul oragnizator, la care se adaugă Agenția Spațială Română și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Comunicările se vor susține luni, 23 iunie 2014, și în prima parte a zilei de marți, 24 iunie 2014. În a doua parte a zilei de marți, 24 iunie, se va pleca într-o aplicație de teren în Câmpia Română, Subcarpați și Carpați, până joi, 26 iunie 2014.
În vederea participării, trebuie completat formularul de înscriere (care include titlul și rezumatul lucrării) și trimis la adresa igar@geoinst.ro până cel târziu în data de 30 aprilie 2014. Taxa de participare este 50 Euro și poate fi plătită anticipat sau la fața locului. Aplicația de teren costă încă 150 Euro (transport, cazare și masă incluse). Alte detalii sunt disponibile în circulară.
The symposium of the IGU Commission on Land Use and Land Cover Changes will be held in Bucharest between 23 and 26 June 2014. The title of the symposium is ”Land Use-Land Cover Changes and Land Degradation”. The venue of the symposium is the Institute of Geography of the Romanian Academy, which is also the main organizer, together with the Romanian Space Agency and the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. The paper sessions will take place on Monday, 23 June 2014, and the first half of Tuesday, 24 June 2014. In the second half of Tuesday, 24 June, participants will leave for a fieldtrip in the Romanian Plain, Subcarpathians and Carpathians until Thursday, 26 June 2014.
In order to participate, one should fill the registration form (which includes the paper title and abstract) and send it to igar@geoinst.ro no later than 30 April 2014. The registration fee is 50 Euro and may be paid in advance or on site. The fieldtrip costs an additional 150 Euro (transportation, accommodation and full board included). Further details are available in the call.

26 apr. 2014

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 29 mai - 1 iunie 2014, Tulcea. The Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 29 May - 1 June 2014, Tulcea

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 29 mai - 1 iunie 2014 se va desfășura la Tulcea Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și a Societății de Geografie din România, filiala Tulcea. Prima zi, joi, 29 mai 2014, este dedicată sosirii și cazării participanților iar seara se va asista la un spectacol cultural. Vineri dimineața, 30 mai, va avea loc deschiderea oficială a conferinței și comunicările în plen, la Teatrul ”Jean Bart”, iar după-masa, comunicările pe secțiuni, la Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” și la Muzeul de Științele Naturii. Seara se va încheia cu cina festivă. Sâmbătă, 31 mai, se vor organiza două excursii, una de dimineață, în Delta Dunării, și una de după-masă, în partea de nord a Podișului Dobrogei. Ziua de duminică, 1 iunie, este rezervată plecării participanților.
Cei care doresc să participe trebuie să se completeze și să trimită formularul de înscriere până în data de 30 aprilie 2014. Taxa de participare este de 100 RON și trebuie achitată până la aceeași dată. Cele două excursii se plătesc suplimentar: 45 RON pentru Deltă și 25 RON pentru Podișul Dobrogei. De asemenea, se poate achita și cazarea în locațiile propuse de organizatori. Informații suplimentare sunt disponibile în circulară și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.
Between 29 May and 1 June 2014, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Tulcea. The organizers are the Tulcea County Board of Education and the Romanian Geographical Society, Tulcea Branch. The first day, 29 May 2014, is dedicated to the arrival and accommodation of the participants, and a cultural show is programmed in the evening. On Friday morning, 30 May, the opening ceremony of the conference and the plenary session will take place at ”Jean Bart” Theatre. During the afternoon, the sessions of the conference will be hosted by ”Spiru Haret” Dobrudja College and the Museum of Natural Sciences. The evening will end with the gala dinner. On Saturday, 31 May, two fieldtrips will be organized. ona in the morning, in the Danube Delta, and one in the afternoon, in the Dobrudja Plateau. Sunday, 1st of June, will be the departure day for the participants.
Those who wish to participate should fill in and submit the registration form no later than 30 April 2014. The registration fee is 100 RON and should be paid before or on the same date. The two fieldtrips involve additional fees: 45 RON for the Danube Delta and 25 RON for the Dobrudja Plateau. One may also pay for the accommodation in the location suggested by the organizers. More details are available in the conference call and on the website of Tulcea County Board of Education (all in Romanian).

13 apr. 2014

Simpozionul internațional GeoCAD 2014, 9-10 mai 2014, Alba Iulia. GeoCAD 2014 International Symposium, 9-10 May 2014, Alba Iulia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești de la Facultatea de Științe a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează o nouă ediție a simpozionului internațional GeoCAD, alături de partenerii tradiționali din țară și străinătate. Lucrările simpozionului, dedicat geodeziei, cartografiei, topografiei, sistemelor informaționale geografice, fotogrametriei, se vor desfășura în zilele de vineri, 9 mai, și sâmbătă, 10 mai 2014.
Participanții trebuie să se înscrie până în data de 15 aprilie 2014, completând formularul online, la care trebuie atașată și lucrarea in extenso. Confirmarea privind acceptarea lucrării va fi primită până în 30 aprilie 2014, iar până în data de 5 mai 2014 trebuie achitată taxa de participare, în valoare de 60 EURO pentru o lucrare prezentată sau 100 EURO (pentru participanții cu două lucrări). Mai multe informații se găsesc pe pagina web a simpozionului.
The Department of Exact and Engineering Sciences within the Faculty of Sciences of ”1 December 1918” University of Alba Iulia organizes a new edition of the GeoCAD International Symposium, together with the traditional national and international partners. The sessions of the symposium, dedicated to Geodesy, Cartography, Topography, GIS, Photogrammetry, will take place on Friday, 9 May, and Saturday, 10 May 2014.
Participants must register no later than the 15th of April 2014, by filling the online registration form, to which the full paper should also be attached. The confirmation of acceptance should be received by 30 April 2014. If accepted, the registration fee should be paid by 5 May 2014. It amounts to 60 Euro (for participants with one paper) and 100 Euro (for participants with two papers). More information is found on the symposium webpage.
 

26 mar. 2014

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 22-24 mai 2014, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 22-24 May 2014, Târgoviște

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 22-24 mai 2014, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește conferința internațională ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se pot înregistra până în data de 28 martie 2014, completând formularul care se poate descărca de aici. Formularul completat, care include și rezumatul lucrării, trebuie trimis la adresa geg2014@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2014 sau de 70 EURO după această dată. Aplicație de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
Between 22 and 24 May 2014, ”Valahia” University of Târgoviște will host the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years).
Registration is possible until the 28th of March 2014, by filling the form that may be downloaded from here. The filled form, which also includes the abstract of the paper, must then be submitted to the address geg2014@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2014 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

25 mar. 2014

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 16-18 mai 2014, București - Brașov. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 16-18 May 2014, Bucharest - Brașov

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 16-18 mai 2014 cea de-a șasea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 16 mai 2014, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. Se va pleca spre Brașov, cu o pauză de prânz și o vizită la Sinaia, la castelul Peleș. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Brașov, la Facultatea de Management a Universității ”Spiru Haret”. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 17 mai 2014. În ultima zi, 18 mai 2014, se va pleca într-o aplicație de teren pe traseul Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie și să trimită rezumatul lucrării la adresa geosymposium_landscapes@yahoo.com până în 20 aprilie 2014  și să achite taxa de participare în valoare de 250 RON (plus, opțional, 75 RON pentru aplicația de teren) până la data de 25 aprilie 2014. Studenții și masteranzii pot participa gratuit, însă doar la sesiunea de postere din dimineața zilei de 16 mai 2014. Detalii sunt disponibile în invitație.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the sixth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 16th and the 18th of May, 2014. The symposium will start on Friday, 16 May 2014, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. Then, participants will go to Brașov. On their way, they will stop for lunch and a visit to Peleș Castle in Sinaia. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Brașov, at the Faculty of Management of ”Spiru Haret” University. The sessions will continue at the same location on Saturday, 17 May 2014. On the last day, 18 May 2014, a fieldtrip will be organized on the route Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - Bucharest.
Those who wish to participate must register and submit the abstract of their paper to the address geosymposium_landscapes@yahoo.com until the 20th of April, the latest, and pay the registration fee of 250 EURO (fieldtrips included) by 25th of April, 2014. Bachelor and Master Degree students may participate for free, but only at thje poster session organized in the morning of 16 May 2014. More details are available in the invitation.

24 mar. 2014

Colocviul român-algerian-francez ”Direcții contemporane în studiul teritoriului”, 27 mai 2014, București. Romanian-Algerian-French Workshop ”Contemporary Directions in the Study of Territory”, 27 May 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București organizează în data de 27 mai 2014 al cincilea colocviu român-algerian-francez cu titlul ”Direcții contemporane în studiul teritoriului”. Tematica acestei ediții va fi ”Gestiunea teritoriului, riscurilor și orașelor”. Colocviul va avea loc în amfiteatrul ”George Vâlsan” din Facultatea de Geografie.
Participanții se pot înscrie până la data de 10 aprilie 2014, trimițând titlul și rezumatul lucrării (în franceză sau engleză) la una din adresele: loretacepoiu@yahoo.com sau dobre@geo.unibuc.ro. Taxa de participare, în valoare de 50 RON, trebuie achitată până la aceeași dată. Mai multe informații sunt disponibile în invitație.
On the 27th of May 2014, the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes the fifth Romanian-Algerian-French workshop ”Contemporary Directions in the Study of Territory”. The subject of this edition is ”The management of territory, risks and towns”. The event will take place in ”George Vâlsan” Hall in the Faculty of Geography.
Participants may register until the 10th of April 2014, by submitting the title and abstract of their paper to one of the addresses: loretacepoiu@yahoo.com or dobre@geo.unibuc.ro. The registration fee is 50 RON and the deadline for its payment is also April 10, 2014. More information is available in the invitation.

23 mar. 2014

Conferința Internațională ”Spațiu rural și dezvoltare locală”, 23-27 iulie 2014, Cluj-Napoca. International Conference ”Rural Space and Local Development”, 23-27 July 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 23-27 iulie 2014 va avea loc la Cluj-Napoca cea de-a șasea ediție a conferinței internaționale ”Spațiu rural și dezvoltare locală” (RSLD 2014), în organizarea Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, a Departamentului de Geografie Umană și Turism de la Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai”. Tema acestei ediții este ”Ariile rurale periferice între existență certă și dezvoltare incertă”. Joi, 24 iulie 2014, și vineri, 25 iulie 2014, vor avea loc lucrările propriu-zise ale conferinței iar sâmbătă, 26 iulie, se va organiza o aplicație de teren în județele Cluj și Alba.
Înregistrarea participanților se face până în data de 15 iunie 2014. Până la această dată, participanții trebuie să trimită titlul lucrării și rezumatul acesteia (în limba engleză) la una din adresele rsld_ubbcluj@yahoo.com sau rsld.ubbcluj@gmail.com, dar și să achite taxa de participare, care este 350 RON până la 1 mai 2014 și 375 RON până la 15 iunie 2014. Aplicația de teren costă încă 150 RON. Alte detalii se găsesc pe pagina conferinței și în invitație.
Between 23 and 27 July 2014, the Center for Research on Settlements and Urbanism and the Department of Human Geography and Tourism of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca organize the sixth edition of the international conference ”Rural Space and Local Development” (RSLD 2014). The subject of this edition is ”Peripheral rural areas between certain existence and uncertain development”. The proper conference sessions will take place on Thursday, 24 July 2014, and Friday, 25 July 2014. A fieldtrip will be organized on Saturday, 26 July 2014, in the counties of Cluj and Alba.
Registration of the participants is possible until the 15th of June 2014. Before or on this date, participants should submit the title and abstract of their paper (in English) to one of the addresses: rsld_ubbcluj@yahoo.com or rsld.ubbcluj@gmail.com. The registration fee is 80 Euro (regular registration, before the 1st of May 2014) or 85 Euro (late registration, until the 15th of June, the latest). The fieldtrip costs an additional 35 Euro. Other details are available on the conference website and in the invitation.

20 mar. 2014

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 10 mai 2014, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 10 May 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă, 10 mai 2014, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a X-a ediție (jubiliară) a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 15 aprilie 2014. Taxa de participare, în valoare de 30 RON, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
Saturday, 10 May 2014, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 10th anniversary edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until 15 April 2014. The registration fee is 30 RON and should be paid at the registration desk on the day of the symposium. Other details are available (in Romanian only) in the call.

16 mar. 2014

Conferința internațională ”BIOATLAS 2014”, 15-17 mai 2014, Brașov. ”BIOATLAS 2014” International Conference, 15-17 May 2014, Brașov.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov va organiza, împreună cu ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), Societatea Română de Etnofarmacologie (SRE) și ROPAM, conferința internațională ”BIOATLAS 2014”. Aceasta va avea loc în perioada 15-17 mai 2014 și va fi găzduită de Universitatea ”Transilvania” din Brașov. Înregistrarea participanților va începe joi, 15 mai, iar lucrările propriu-zise ale conferinței se vor desfășura vineri și sâmbătă, 16 și 17 mai 2014. Sâmbătă seara se va organiza un tur al municipiului Brașov, iar duminică o excursie opțională la Bran și Râșnov.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie și să trimită lucrările complete până la data de 15 aprilie 2014. Ulterior, dacă lucrarea este acceptată, trebuie achitată taxa de participare în valoare de 75 Euro (până la 30 aprilie 2014) sau 85 Euro (după data menționată). Mai multe amănunte sunt disponibile pe pagina conferinței și în circulară.
The Faculty of Food and Tourism within the ”Transylvania” University of Brașov will organize, together with ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), the Romanian Society of Ethnopharmacology (SRE) and ROPAM, the international conference ”BIOATLAS 2014”. The event will take place between 15 and 17 May 2014 and will be hosted by ”Transylvania” University of Brașov. Registration of participants will start on Thursday, 15 May 2014, while the proper conference sessions will develop on Friday and Saturday, 16 and 17 May. On Saturday evening, a city tour of Brașov will be organized. On Sunday, there will be an optional trip to Bran and Râșnov.
Those who wish to participate must register and submit the full paper on or before the 15th of April 2014. Later, if the paper is accepted, they have to pay the registration fee of 75 Euro (until the 30th of April 2014) or 85 Euro (after that day). More details are available on the conference webpage and in the invitation.

15 mar. 2014

Conferința ”Competitivitate durabilă”, 9 mai 2014, București. ”Sustainable Competitiveness” Conference, 9 May 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 9 mai 2014, la sediul INCERC din București, cea de-a șaptea ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. De data aceasta, tema este ”Competitivitate durabilă”.
Înscrierea la conferință se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 11 aprilie 2014. Tot până la această dată trebuie trimis rezumatul lucrării, în limba română, respectând instrucțiunile din circulară. Lucrarea, în formă finală, trebuie trimisă în vederea publicării în limba engleză sau franceză până la data de 9 mai 2014 (ziua conferinței). Se poate participa la conferință și fără lucrare sau cu un poster, dar înscrierea trebuie făcută utilizând același formular. Nu se menționează nicio taxă de participare. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the seventh edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest on Friday, 9 May 2014. This time, the subject of the conference is ”Sustainable Competitiveness”.
Registration to the conference can be made exclusively online by filling the registration form before April 11, 2014. The same date is the deadline for sending the abstract of the proposed paper, respecting the instructions provided in the call. The full paper should be send for publication in English or French before May 9, 2014 (the conference day). One may participate at the conference without a paper or with a poster, but should register using the same form. Other details are available (in Romanian) on the conference webpage.

14 mar. 2014

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 4-5 aprilie 2014, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 4-5 April 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 4-5 aprilie 2014 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, a douăsprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”.
Programul manifestării este deja publicat aici. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscriere de pe această pagină web și să-l trimită până în data de 1 aprilie 2014 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe paginile web menționate.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize the 12th edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 4th and 5th of April 2014.
The programme of the event is already published here (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on this webpage and submit it until the 1st of April 2014. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpages.

13 mar. 2014

Simpozion dedicat Zilei Mondiale a Apei, 18 martie 2014, București. ”A Drop of Water for the Future” Workshop, 18 March 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, împreună cu Asociația Română de Limnogeografie și Societatea Națională a Apelor Minerale, organizează cea de-a patra ediție a simpozionului ”A Drop of Water for the Future”, dedicat Zilei Mondiale a Apei. Evenimentul va avea loc marți, 18 martie 2014, între orele 10 și 14, în sala de conferințe a Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” din București. Parteneri sunt revista Terra Magazin și Centrul de Cercetări GRARH. Mai multe detalii se găsesc aici.
The Faculty of Geography of the University of Bucharest, together with the Romanian Limnogeographical Association and the National Society of Mineral Waters, organizes the fourth edition of the workshop ”A Drop of Water for the Future”, dedicated to the World Water Day. The event will take place on Tuesday, 18 March 2014, between 10 a.m. and 2 p.m. and will be hosted by the conference hall of ”Grigore Antipa” National Natural History Museum in Bucharest. Terra Magazin journal and the GRARH Research Centre are partners of the event. More details are available (in Romanian) here.

7 mar. 2014

Conferința ”Atmosfera și hidrosfera”, 28-29 martie 2014, Suceava. ”Atmosphere and Hydrosphere” Conference, 28-29 March 2014, Suceava.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Istorie și Geografie al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 28-29 martie 2014 conferința intitulată ”Atmsofera și hidrosfera. Cunoaștere interdisciplinară, manifestare, evoluție, valorificare, protecție, importanță”. Vineri, 28 martie, vor avea loc lucrările propriu-zise ale conferinței, găzduite de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, iar sâmbătă, 29 martie, se va organiza o aplicație de teren care vizează obiective din județul Suceava.
Înregistrarea la conferință era posibilă până la data de 31 ianuarie 2014 prin trimiterea unui rezumat la una din adresele precizate în circulară. Trimiterea lucrărilor pentru a fi publicate se putea face până în data de 20 februarie 2014. Nu există taxa de participare la conferință, dar cei care doresc să participe la aplicația de teren trebuie să achite 70 RON. Mai multe detalii se găsesc pe pagina conferinței.
On 28th and 29th of March 2014, the Department of Geography of the Faculty of History and Geography within ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the conference entitled ”Atmosphere and Hydrosphere. Interdisciplinary Knowledge, Manifestation, Evolution, Capitalization, Protection, Importance”. On Friday, 28 March 2014, the paper sessions of the conference will be hosted by ”Ștefan cel Mare” University of Suceava while on Saturday, 29 March 2014, a fieldtrip will be organized in Suceava County.
Registration for the conference was possible until the 31st of January 2014 by submitting an abstract to one of the addresses mentioned in the call for papers (Romanian only). The full papers should have been sent by 20 February 2014 in order to be published. There is no registration fee for the conference. However, those wishing to attend the fieldtrip must pay 70 RON. Other details are available (in Romanian only) on the conference website.

6 mar. 2014

Conferința Internațională NATURA-ECON, 7 martie 2014, Sfântu Gheorghe. NATURA-ECON International Conference, 7 March 2014, Sfântu Gheorghe

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În data de 7 martie 2014 va avea loc la Sfântu Gheorghe cea de-a patra ediției a conferinței internaționale NATURA-ECON, în organizarea Universității ”Babeș-Bolyai”, Extensia Sfântu Gheorghe, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Asociația ”Clubul Verde - Zöld Klub”. Tema din acest an este ”Dinamica mediului sub impactul tendințelor economice - realități și perspective”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 7 martie, la sediul extensiei din Sfântu Gheorghe a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Participanții trebuiau să trimită un rezumat la adresa naturaecon4@econ.ubbcluj.ro până la data de 1 februarie 2014, iar în cazul acceptării acestuia, lucrarea finală trebuia trimisă până în 20 februarie 2014. Aceeași dată limită era și pentru plata taxei de participare, în valoare de 100 RON (75 RON pentru doctoranzi). Alte informații sunt disponibile pe site-ul conferinței.
On 7 March 2014, the fourth edition of the NATURA-ECON International Conference will be held in Sfântu Gheorghe. It will be organized by ”Babeș-Bolyai” University, Sfântu Gheorghe Extension, the Faculty of Economics and Business Administration, the Faculty of Environmental Science and Engineering and ”Clubul Verde - Zöld Klub” (Green Club) Association. this year topic is ”Environmental Dynamics under the Impact of Economic Trends - Realities and Perspectives”. the sessions of the conference will take place on Friday, 7 March 2014, in the building of Sfântu Gheorghe Extension of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca.
Participants should have submitted an abstract to naturaecon4@econ.ubbcluj.ro before or on February 1st, 2014. In case of acceptance, the full paper should have been submitted prior to February 20thm, 2014. This day was also the deadline for the payment of the registration fee, 100 RON (standard) or 75 RON (for PhD candidates). Further information is available on the conference webpage.
 

5 mar. 2014

Simpozionul Național de Geomorfologie, 29-31 mai 2014, Orșova. National Symposium of Geomorphology, 29-31 May 2014, Orșova

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația Geomorfologilor din România (AGR), Facultatea de Geografie a Universității din București și Stațiunea de Cercetări Geografice Orșova organizează cel de-al XXX-lea Simpozion Național de Geomorfologie. Acesta se va desfășura la Orșova în perioada 29 - 31 mai 2014 și va avea ca temă ”Relevanța geomorfologiei pentru societate - realizări și perspective”. Joi, 29 mai 2014, și vineri, 30 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, iar sâmbătă, 31 mai, se va organiza o aplicație de teren.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 20 martie 2014, completând formularul de înregistrare online, trimițând rezumatele lucrărilor, dar și lucrarea in extenso. Taxa de participare standard este 220 RON, iar pentru masteranzi și doctoranzi, 150 RON. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR), the Faculty of Geography within the  University of Bucharest and Orșova Geographical Research Station organize the 30th National Symposium on Geomorphology. The event will take place between 29 and 31 May 2014 at Orșova. This year, the topic of the symposium is ”Relevance of Geomorphology to Society. Achievements and Prospects”. The sessions of the symposium willtake place on Thursday, 29 May 2014, and Friday, 30 May. On Saturday, the 31st of may, a fieldtrip will be organized .
Participants may register for the symposium until the 20th of March 2014 by filling the online form and by submitting the abstracts of their papers and the full paper. The standard registration fee is 50 Euro, while the registration fee for master degree and PhD students is 35 Euro. Other details are available on the conference webpage.

4 mar. 2014

Conferința Internațională ”Geografia universitară timișoreană, la aniversarea a 55 de ani!”, 16-17 mai 2014, Timișoara. ”The Academic Geography of Timișoara at the Anniversary of 55 Years!” International Conference, 16-17 May 2014, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie-Biologie-Geografie din Universitatea de Vest din Timișoara organizează în perioada 16-17 mai 2014 conferința internațională aniversară ”Geografia universitară timișoreană, la aniversarea a 55 de ani!”. Evenimentul va fi găzduit de universitatea timișoreană, lucrările propriu-zise ale conferinței având loc vineri, 16 mai, iar aplicația de teren (la alegere, în Serbia, la Biserica Albă - Belgrad - Vârșeț, sau în Defileul Dunării - Porțile de Fier), sâmbătă, 17 mai 2014.
Înscrierea participanților se poate face la adresa geographyat55@cbg.uvt.ro până în data de 10 aprilie 2014, prin transmiterea formularului de înscriere și a unui rezumat. Totodată, aceasta este și data limită pentru plata taxei de participare, de 200 RON pentru conferință, și, opțional, 100 RON pentru cei care doresc să participe și la aplicația de teren. Mai multe detalii sunt disponibile de pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Chemistry-Biology-Geography within the West University of Timișoara organizes the anniversary international conference ”The Academic Geography of Timișoara at the Anniversary of 55 Years”. the event will be hosted by the West University of Timișoara. The paper sessions of the conference will take place on Friday, 16 May 2014, while on Saturday, 17 May, participants may go in one of the two organized fieldtrips, either to Serbia (Bela Crkva, Belgrade and Vrsac) or to the Danube Gorges (the Iron Gates).
Participants may registrate for the conference by sending the registration form and an abstract to the address geographyat55@cbg.uvt.ro until the 10th of April 2014. This day is also the deadline for the payment of the registration fee of 80 Euro for the conference and optionally an additional 25 Euro for any of the two fieldtrips. More details are available on the conference webpage.
 

3 mar. 2014

Conferința Națională ”Spațiu public și mobilitate urbană”, 7 martie 2014, București. National Conference on ”Public Space and Urban Mobility”, 7 March 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Academia de Științe Tehnice a României și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în data de 7 martie 2014, la sediul Asociației Generale a Inginerilor din România, în București, conferința națională intitulată ”Spațiu public și mobilitate urbană”. Vor avea loc două sesiuni de comunicări în prima parte a zilei și o dezbatere după-amiază.
Cei care doreau să participe puteau să se înscrie până la data de 28 februarie 2014, trimițând un rezumat pe una din adresele: gabriel.pascariu@uauim.ro sau stadler_reini@yahoo.com. Nu se precizează existența unei taxe de participare. Pentru publicare, lucrările in extenso trebuie trimise până la data de 30 aprilie 2014. Mai multe informații sunt disponibile aici.
On 7 March 2014, the Academy of Technical Sciences of Romania and ”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism organize the national conference entitled ”Public space and urban mobility” at the headquarters of the Romanian General Association of Engineers in Bucharest. Two paper sessions will take place in the first part of the day and a debate in the afternoon.
Those who wish to participate should have registered by 28 February 2014 by submitting an abstract to one of the addresses: gabriel.pascariu@uauim.ro or stadler_reini@yahoo.com. The registration fee is not mentioned. For publication, full papers should be sent by 30 April 2014. More information (in Romanian) is available here.

27 feb. 2014

Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 3-5 aprilie 2014, Timișoara. International Conference on ”Tourism and Durable Development”, 3-5 April 2014, Timișoara.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 3 și 5 aprilie 2014, al treilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Lucrările simpozionului vor avea loc joi, 3 aprilie, și vineri, 4 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 5 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se puteau înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2014, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 3 martie 2014. Taxa de înscriere se poate plăti în avans sau în prima zi a conferinței, este de 150 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the third ”Tourism and Durable Development” International Conference between 3 and 5 April 2014. The sessions of the conference will take place on Thursday, April 3, and on Friday, April 4, in the main building of the faculty. On Saturday, the 5th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2014, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 3, 2014. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and may be paid in advance or on the first day of the conference. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

26 feb. 2014

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 28-30 martie 2014, București. National Symposium of Geography Students, 28-30 March 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează cea de-a XX-a ediție a Simpozionului Național a Studenților Geografi în perioada 28-30 martie 2014, la București. Și de această dată, titlul simpozionului este ”Evaluarea integrată a stării mediului”.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor. Aceștia se pot înscrie până în data de 3 martie 2014, trimițând un e-mail care să includă titlul și rezumatul lucrării, precum și cuvinte cheie, la adresa ccmesi@yahoo.com. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 7 martie 2014. Taxa de participare, de 30 RON, se va plăti în timpul simpozionului. Mai multe detalii se găsesc în circulară și pe website.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest, in cooperation with the Centre for Environment Research and Impact Studies and the Carpathian-Danubian Centre of Gecoecology, organizes the 21st edition of the National Symposium of Geography Students, between 28 and 30 of March, 2014. The event will take place in Bucharest and is entitled, once again, ”The Integrated Assessment of Environmental State”.
Only Bachelor and Master degree students may participate. They may register until the 3rd of March 2014, by sending an e-mail, including the title and abstract of the paper, as well as keywords, to ccmesi@yahoo.com. They will be notified by March the 7th, 2014, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid during the symposium. More details are available in the call and on the website.