URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

17 ian. 2013

Conferința Internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 23-25 mai 2013, Alba Iulia. International U.A.B. - B.EN.A. Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 23-25 May 2013, Alba Iulia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Științe a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează între 23 și 25 mai 2013 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării până în data de 1 februarie 2013, urmând ca până la 15 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet (maxim 7 pagini, în engleză) trebuie trimis până la data de 15 martie 2013 iar taxa de participare (110 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2013. Până la data de 1 mai 2013, autorii vor fi anunțați dacă lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, caz în care vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Science of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 23rd and 25th of May 2013.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper prior to February 1st, 2013 and they will receive an acceptance notification by February 15th, 2013. The full paper (7 pages at most, in English) should be send on or before March 15th, 2013 and the registration fee (110 EURO) should be paid before April 15th, 2013. By May 1st, 2013, authors of the papers will be notified if their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, in which case they will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu