URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

1 apr. 2013

Conferința Internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 12-13 octombrie 2013, Cluj-Napoca. International Conference on ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 12-13 October 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie, organizează cea de-a IX-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 12-13 octombrie 2013. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. În data de 13 octombrie se va organiza un tur al orașului Cluj-Napoca.
Înscrierea la conferință se poate face până la 15 septembrie 2013 (termenul standard), prin completarea formularului de înregistrare, care se poate descărca de pe pagina de evenimente a Facultății de Geografie, și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 120 RON și trebuie achitată până la 20 septembrie 2013. Pentru cei care întârzie există și un al doilea termen limită, 30 septembrie 2013, taxa de participare fiind în acest caz de 150 RON, achitându-se până cel târziu în 4 octombrie 2013. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, organizes the 9th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 12-13 October 2013. The venue of the conference is the Faculty of Geography. On October 13 a city tour of Cluj-Napoca will be organized.
Registration to the conference is possible until 5 September 2013 by filling in the registration form that can be downloaded from the Faculty of Geography events webpage and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee of 200 EURO should also be paid until the 5th of September 2013. Other details are available in the announcement.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu