URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

16 sept. 2016

Simpozionul Internațional GEOMAT 2016, 3-6 noiembrie 2016, Iași. GEOMAT 2016 International Symposium, 3-6 November 2016, Iași.

Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 3-6 noiembrie 2016 a patra ediție a simpozionului internațional GEOMAT. Evenimentul va fi găzduit de Hotelul Internațional din Iași și va include și întâlnirea Comisiei 3 (Managementul Informației Spațiale) a Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) și întâlnirea Grupului European al Geodezilor (EGOS).
Pentru participare, este necesară înregistrarea online şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 25 septembrie 2016. Organizatorii urmează să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 30 septembrie 2016. Taxa de participare în valoare de 375 lei (606 lei incluzând și întâlnirile FIG și EGOS, 135 lei pentru tineri geodezi și studenţi) trebuie plătită până la 3 octombrie 2016, online. După 3 octombrie, taxa de participare este mai mare. Lucrarea in extenso în limba engleză, redactată conform modelului, trebuie trimisă până la 16 octombrie 2016. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the fourth edition of GEOMAT International Symposium between the 3rd and the 6th of November 2016. The venue of the symposium is Hotel International in Iaşi. The event will include also the meeting of Commission 3 (Spatial Information Management) of the International Federation of Surveyors (FIG) and the meeting of the European Group of Surveyors (EGOS).
Participants should register online and submit an abstract of the proposed paper, until the 25th of September 2016. The organizers should answer regarding the acceptance of the paper by the 30th of September 2016. The registration fee is 375 lei only for the symposium or 135 Euro for the full event (including the meetings; 30 Euro for young surveyors and students) and should be paid online until the 3rd of October 2016. After this, the registration fee is higher. The full paper should be sent before or on the 16th of October 2016, using the model provided by the organizers. Further information is available on the symposium website.

15 sept. 2016

Simpozionul ”Sisteme informaționale geografice”, 28-29 octombrie 2016, Cluj-Napoca. ”Geographical Information Systems” Symposium, 28-29 October 2016, Cluj-Napoca.

În 28-29 octombrie 2016, Facultatea de Geografie de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu partenerii tradiționali din țară și din Republica Moldova, precum și geo-spatial.org, organizează Simpozionul ”Sisteme Informaționale Geografice”, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele cinci instituții partenere. Sesiunile de comunicări și cina festivă vor avea loc vineri, 28 octombrie 2016, în vreme ce sâmbătă, 29 octombrie, vor fi organizate seminarii practice. Sâmbătă după-amiază se va merge într-un tur ghidat al municipiului Cluj-Napoca. 
Înscrierea este posibilă până în data de 21 octombrie 2016, prin completarea formularului online disponibil aici, inclusiv a rezumatului lucrării propuse pentru prezentare și trimiterea acestora. Taxa de participare este de 150 lei și se poate plăti și online. Alte detalii (exclusiv în engleză) sunt disponibile pe pagina web a evenimentului și în circulară.
On the 28th and 29th of October 2016, together with the traditional partners and geo-spatial.org, the Faculty of Geography within ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca organizes the Symposium on GIS. This event takes place annually, rotating between the five partner institutions. The paper sessions and the gala dinner will take place on Friday, 28 October 2016, while practical workshops will be organized on Saturday, 29 October. On Saturday afternoon, a guided tour of Cluj-Napoca City will be organized.
Registration is possible until the 21st of October 2016, by filling the online form available here, including an abstract of the proposed paper, and submitting it. The registration fee is 150 lei, 50 Euro or 70 US Dollars and is possible to pay it online. Other details are available on the symposium website and in the call.

10 sept. 2016

Forum Carpaticum. Viitorul Carpaților: Inteligent, Sustenabil, Inclusiv, 28-30 septembrie 2016, București. Forum Carpaticum. Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, 28-30 September 2016, Bucharest

Science for the Carpathians (S4C) și Facultatea de Geografie a Universității din București, alături de alte instituții academice și de cercetare, organizează cea de-a patra ediție a Forum Carpaticum la București, în perioada 28-30 septembrie 2016. După întâlnirile din Polonia (2010), Slovacia (2012) și Ucraina (2014), ediția din acest an se va axa pe tema ”Viitorul Carpaților: Inteligent, Sustenabil, Inclusiv”. Sesiunile de comunicări vor avea loc miercuri, 28 septembrie, joi, 29 septembrie și în dimineața zilei de vineri, 30 septembrie 2016, la Palatul Parlamentului din București. Miercuri seara se va organiza un tur ghidat al orașului iar joi seara va avea loc cina festivă. De vineri după-masă se va pleca în aplicațiile de teren prevăzute de organizatori, pe mai multe trasee opționale. Limba oficială a conferinței este engleza.
Înscrierea la eveniment era posibilă până în 15 aprilie 2016 (la workshop-uri pînă în 15 mai 2016), prin trimiterea unui rezumat, respectând modelul, la adresa fc2016ro@gmail.com. Notificarea privind acceptarea lucrării trebuia să fie primită între 15 mai și 1 iunie 2016. După înregistrare (folosind formularul online, trimis la aceeași adresă), trebuie plătită taxa de participare, care variază între 150 Euro (înainte de 30 iunie 2016) și 250 Euro (la conferință), respectiv între 100 și 150 Euro pentru doctoranzi. Aplicațiile de teren sunt opționale și costă suplimentar, între 50 și 75 Euro. Lucrarea completă trebuie trimisă până la 30 noiembrie 2016. Mai multe informații sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe pagina web a evenimentului.
Science for the Carpathians (S4C) and the Faculty of Geography within the University of Bucharest, in partnership with other academic and research institutions, organize the fourth edition of Forum Carpaticum in Bucharest, between the 28th and the 30th of September 2016. After the meetings in Poland (2010), Slovakia (2012) and Ukraine (2014), this edition will be focused on the subject ”Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive”. The paper sessions will be held on Wednesday, 28 September, Thursday, 29 September and on Friday morning, 30 September 2016, at the Parliament Palace in Bucharest. A guided tour of Bucharest will be organized on Wednesday evening while the official dinner will take place on Thursday evening. Since Friday afternoon, fieldtrips will be organized on several optional routes. The official language of the conference is English.
Registration for the event was possible until the 15th of April 2016 (or 15th of May 2016 for the workshops), by sending an abstract, using the template, to fc2016ro@gmail.com. A notification regarding the acceptance of the paper should have been received between 15 May and 1 June 2016. After the registration (using the online form), one should pay the registration fee varying between 150 Euro (before 30 June 2016) and 250 Euro (at the conference desk), or between 100 and 150 Euro for PhD students. Fieldtrips are optional and involve a supplementary fee, between 50 and 75 Euro. The full paper should be submitted before or on the 30th of November 2016. More details are available on the conference website.

9 sept. 2016

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 21-23 octombrie 2016, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 21-23 October 2016, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 21-23 octombrie 2016 cea de-a 36-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 21 octombrie, și sâmbătă, 22 octombrie 2016. Vineri seara va avea loc și o serată culturală iar sâmbătă seara, un tur ghidat al orașului Iași și o serată festivă. Duminică, 23 octombrie 2016, va fi organizată o aplicație de teren în județul Vaslui. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, engleză și franceză.
Înscrieri la lucrările seminarului se puteau face până în data de 1 septembrie 2016. În acest sens, trebuia completat formularul de înregistrare, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până la 7 septembrie 2016. Taxa de participare în valoare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din județul Vaslui, trebuie achitată până în 1 octombrie 2016 (o taxă redusă era valabilă până la 1 septembrie 2016). În vederea publicării, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 1 octombrie 2016. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 36th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 21st and 23th of October 2016. The paper sessions will take place on Friday, 21 October, and Saturday, 22 October 2016, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Friday there will be a ”cultural evening”, while on Saturday evening a guided tour of Iași will be organized, followed by a festive dinner. On Sunday, 23 October 2016, a fieldtrip will be organized in Vaslui County.
The deadline for the registration at the conference was 1 September 2016. To register, one should have filled in the registration form,  including an abstract of their paper. An answer regarding the acceptance of the paper should have arrived by September 7, 2016. The registration fee is 50 Euro and payment is also possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to Vaslui County is optional and is not included in the registration fee. In order to be published, the full paper should be submitted before or on the 1st of October 2016. Further information is available on the conference website and in the call.