URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

25 mar. 2015

Conferința internațională ”Provocări metodologice în geografie”, 15-16 mai 2015, Timișoara. International Conference on ”Methodological Challenges in Geography”, 15-16 May 2015, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 15-16 mai 2015 conferința internațională cu tema ”Provocări metodologice în geografie”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 15 mai 2015, iar sâmbătă, 16 mai, este organizată o aplicație pe teren în județul Timiș și Ungaria (Szeged).
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 15 aprilie 2015, completând formularul de înregistrare. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză. Tot 15 aprilie 2015 este și data limită pentru achitarea taxei de participare de 150 RON și, opțional, pentru aplicația de teren, respectiv încă 70 RON. Toate detaliile sunt disponibile în circulară (doar în limba engleză).
On 15th and 16th of May 2015, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international conference on ”Methodological Challenges in Geography”. The regular sessions of the conference will take place on Friday, the 15th of May, while a fieldtrip will be organized in Timiș County and Hungary (Szeged) on Saturday, the 16th of May.
Registration to the symposium is possible until April 15, 2015, by filling in the registration form. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. The 15th of April 2015 is also the deadline for the payment of the registration fee of 150 RON (or 50 EURO) and, optionally, 70 RON (or 30 EURO) more for the fieldtrip. All the details are available in the announcement.

10 mar. 2015

Conferința aniversară ”65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură și urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC 1950-2015”, 13-15 mai 2015, București. Anniversary Conference ”65 Years of Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. From INCERC to NIRD URBAN-INCERC 1950-2015”, 13-15 May 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza în perioada 13-15 mai 2015 la sediul INCERC din București, cea de-a noua ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. Această ediție este una aniversară, sărbătorind ”65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură și urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC 1950-2015”. În cele trei zile, în afară de prezentarea lucrărilor, vor avea loc numeroase evenimente științifice asociate - seminarii, workshop-uri, vizite în laboratoare, expoziții, momente festive.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 17 aprilie 2015. Termenul limită până la care trebuie trimis rezumatul lucrării, respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile din circulară, la adresa alexandru.petrisor@incd.ro, este însă 27 martie 2015. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 9 mai 2015. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the ninth edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest between 13 and 15 May 2015. This is an anniversary edition, focusing on ”65 Years of Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. From INCERC to NIRD URBAN-INCERC 1950-2015”. During the three days of conference, apart from paper presentations, there will be many associated scientific events - seminars, workshops, visits to laboratories, exhibitions, festive moments.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on April 17, 2015. The deadline for submitting the abstract and the full paper, for those wishing to publish it in the conference volume, respecting the instructions provided in the call, to alexandru.petrisor@incd.ro is however March 27, 2015. The full paper may be submitted for publication to one of the journals  of the institute  before or on May 9, 2015. Other details are available (in Romanian) on the conference webpage.

6 mar. 2015

Conferința Internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 7-9 mai 2015, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” International Conference, 7-9 May 2015, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 7 și 9 mai 2015, a patra conferință internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”. Lucrările simpozionului vor avea loc joi, 7 mai, și vineri, 8 mai, în clădirea facultății. Sâmbătă, 9 mai 2015, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se pot înscrie la simpozion până în data de 30 martie 2015, trimițând lucrarea completă (în engleză) la quaestus.ucdctm@gmail.com. Un răspuns privind acceptarea lucrării va fi primit până la 10 aprilie 2015. Taxa de înscriere se poate plăti în avans sau în prima zi a conferinței și este de 150 RON. Alte detalii se pot obține accesând circulara.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the fourth International Conference on ”Tourism and Durable Development”  between 7 and 9 May 2015. The sessions of the conference will take place on Thursday, May 7, and on Friday, May 8, in the main building of the faculty. On Saturday, the 9th of May 2015, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to March 30, 2015, by submitting the full paper (in English) to quaestus.ucdctm@gmail.com. An answer regarding the acceptance of the paper should be received by April 10, 2015. The conference fee is 50 EURO and may be paid in advance or on the first day of the conference. Further details are available in the invitation (in Romanian).

5 mar. 2015

Simpozionul Internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, 8-10 mai 2015, Suceava. International Symposium ”Environmental Quality and Land Use”, 8-10 May 2015, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 8-10 mai 2015 cea de-a X-a ediție a simpozionului internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”. Lucrările simpozionului se vor desfășura în clădirile Universității din Suceava în cursul zilei de vineri, 8 mai. Seara se va încheia cu o cină festivă. Sâmbătă, 9 mai 2015, și duminică, 10 mai, se va organiza o aplicație de teren în Bucovina.
În vederea participării, până la 10 aprilie 2015 trebuie trimis titlul și rezumatul lucrării la adresa andreibriciu@atlas.usv.ro. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare, în valoare de 100 RON, trebuie plătită până în 15 aprilie 2015. Taxa pentru aplicația de teren este de 150 RON, include și cazarea, și trebuie plătită tot până în 15 aprilie 2015. Cei care doresc să publice lucrarea in extenso într-un număr special al revistei Georeview, trebuie să o trimită până la 1 iulie 2015.  Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe site-ul simpozionului.
Between May 8 and 10, 2015, the Geography Department within the Faculty of History and Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 10th edition of the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”. The sessions of the symposium will be hosted by the buildings of Suceava University on Friday, the 8th of May. The evening will end with a gala dinner. On Saturday, the 9th of May, 2015, and Sunday, the 10th of May, a fieldtrip will be organized in Bucovina.
In order to participate, one must submit the title and abstract of the paper to andreibriciu@atlas.usv.ro  no later than April 10, 2015. If the paper is accepted, the registration fee of 100 RON must be paid on or before April 15, 2015. The fee for the fieldtrip is 150 RON and must also be paid on or before April 15, 2015. Those wishing to publish their full paper in a special issue of Georeview journal must submit it no later than July the 1st, 2015. Other details are available in the announcement and on the symposium website.

2 mar. 2015

Simpozionul cu participare internațională GeoPreVi 2015, 8-9 mai 2015, București. GeoPreVi 2015 International Symposium, 8-9 May 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geodezie a Universității Tehnice de Construcții București organizează în perioada 8-9 mai 2015 simpozionul cu participare internațională GeoPreVi 2015. Limbile oficiale ale simpozionului sunt engleză și română. Simpozionul include și secțiuni cu privire la achiziția și administrarea informației spațiale sau metode moderne de evidență și evaluare a proprietăților. În prima zi a simpozionului va avea loc și o masă festivă iar în a doua zi a simpozionului se va organiza o excursie tematică.
Cei care doresc să se înscrie la simpozion trebuie să trimită până în data de 2 martie 2015 talonul de participare din invitație și rezumatul lucrării fie la adresa poștală a facultății, fie pe e-mail la geoprevi2015@gmail.com. Lucrarea integrală, de 6 sau 8 pagini, redactată conform modelului, trebuie trimisă la aceeași adresă de e-mail până în 2 aprilie 2015. Taxa de participare la simpozion este de 250 lei (100 lei pentru doctoranzi și 50 lei pentru studenți) și include masa festivă din prima zi. Suma trebuie achitată în contul specificat în invitație până în 13 aprilie 2015. Taxa se poate plăti și ulterior, dar va fi în valoare de 300 lei. Excursia tematică de a doua zi costă încă 100 lei, care trebuie plătiți în același cont până în 15 aprilie 2015. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering organizes the GeoPreVi 2015 international symposium on 8th and 9th of May 2015. The official languages of the symposium are English and Romanian. The symposium includes sections concerning the acquisition and management of spatial information or modern methods of accounting and valuation of properties. A festive dinner will take place on the first day of symposium while a thematic trip will be organized on the second day.
Those who wish to participate to the symposium must send the registration form available in the invitation and the abstract of their paper either to the postal address of the faculty or by e-mail to geoprevi2015@gmail.com no later than March 2, 2015. The full paper of 6 or 8 pages, set up according to the template, must be submitted to the same e-mail address by April 2, 2015. The fee is 250 lei (100 lei for PhD students, 50 lei for students) and includes the festive dinner on the first day. The amount should be paid in the account specified in the invitation by April 13, 2015. The fee for late registration is 300 lei. The thematic trip will cost an additional 100 lei, payable in the same account no later than April 15, 2015. More details are available in the invitation.