URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

28 apr. 2014

Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 6-8 iunie 2014, Iași. ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, 6-8 June 2014, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 6-8 iunie 2014 va avea loc la Iași cea de-a IX-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 6 iunie 2014, iar pe 7 și 8 iunie 2014 se va organiza o aplicație de teren în nordul Republicii Moldova.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2014, completând formularul de înregistrare, care trebuie trimis la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 50 EURO, iar aplicația de teren costă încă 50 EURO. Plata se va face la înregistrare, la Iași. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului.
Between the 6 and 8 June 2014, the 9th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will be held on Friday, 6 June 2014, while a fieldtrip in the northern part of the Republic of Moldova will be organized on the 7th and 8th of June 2014.
The deadline for registration is 10 May 2014. To register, one should fill the form and submit it to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 50 EURO should be paid for the fieldtrip. Payment will be made at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.

27 apr. 2014

Simpozionul Comisiei U.I.G. de Utilizarea Terenurilor - LUCC&LD, 23-26 iunie 2014, București. IGU-LUCC Symposium Land Use - Land Cover Changes and Land Degradation (LUCC&LD), 23-26 June, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 23-26 iunie 2014 va avea loc la București simpozionul Comisiei Uniunii Internaționale de Geografie de Utilizarea Terenurilor. Simpozionul, care vizează problematica schimbărilor în utilizarea terenurilor și degradarea acestora, va avea loc la Institutul de Geografie al Academiei Române, care este și principalul oragnizator, la care se adaugă Agenția Spațială Română și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Comunicările se vor susține luni, 23 iunie 2014, și în prima parte a zilei de marți, 24 iunie 2014. În a doua parte a zilei de marți, 24 iunie, se va pleca într-o aplicație de teren în Câmpia Română, Subcarpați și Carpați, până joi, 26 iunie 2014.
În vederea participării, trebuie completat formularul de înscriere (care include titlul și rezumatul lucrării) și trimis la adresa igar@geoinst.ro până cel târziu în data de 30 aprilie 2014. Taxa de participare este 50 Euro și poate fi plătită anticipat sau la fața locului. Aplicația de teren costă încă 150 Euro (transport, cazare și masă incluse). Alte detalii sunt disponibile în circulară.
The symposium of the IGU Commission on Land Use and Land Cover Changes will be held in Bucharest between 23 and 26 June 2014. The title of the symposium is ”Land Use-Land Cover Changes and Land Degradation”. The venue of the symposium is the Institute of Geography of the Romanian Academy, which is also the main organizer, together with the Romanian Space Agency and the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. The paper sessions will take place on Monday, 23 June 2014, and the first half of Tuesday, 24 June 2014. In the second half of Tuesday, 24 June, participants will leave for a fieldtrip in the Romanian Plain, Subcarpathians and Carpathians until Thursday, 26 June 2014.
In order to participate, one should fill the registration form (which includes the paper title and abstract) and send it to igar@geoinst.ro no later than 30 April 2014. The registration fee is 50 Euro and may be paid in advance or on site. The fieldtrip costs an additional 150 Euro (transportation, accommodation and full board included). Further details are available in the call.

26 apr. 2014

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 29 mai - 1 iunie 2014, Tulcea. The Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 29 May - 1 June 2014, Tulcea

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 29 mai - 1 iunie 2014 se va desfășura la Tulcea Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, în organizarea Inspectoratului Școlar Județean Tulcea și a Societății de Geografie din România, filiala Tulcea. Prima zi, joi, 29 mai 2014, este dedicată sosirii și cazării participanților iar seara se va asista la un spectacol cultural. Vineri dimineața, 30 mai, va avea loc deschiderea oficială a conferinței și comunicările în plen, la Teatrul ”Jean Bart”, iar după-masa, comunicările pe secțiuni, la Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret” și la Muzeul de Științele Naturii. Seara se va încheia cu cina festivă. Sâmbătă, 31 mai, se vor organiza două excursii, una de dimineață, în Delta Dunării, și una de după-masă, în partea de nord a Podișului Dobrogei. Ziua de duminică, 1 iunie, este rezervată plecării participanților.
Cei care doresc să participe trebuie să se completeze și să trimită formularul de înscriere până în data de 30 aprilie 2014. Taxa de participare este de 100 RON și trebuie achitată până la aceeași dată. Cele două excursii se plătesc suplimentar: 45 RON pentru Deltă și 25 RON pentru Podișul Dobrogei. De asemenea, se poate achita și cazarea în locațiile propuse de organizatori. Informații suplimentare sunt disponibile în circulară și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea.
Between 29 May and 1 June 2014, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Tulcea. The organizers are the Tulcea County Board of Education and the Romanian Geographical Society, Tulcea Branch. The first day, 29 May 2014, is dedicated to the arrival and accommodation of the participants, and a cultural show is programmed in the evening. On Friday morning, 30 May, the opening ceremony of the conference and the plenary session will take place at ”Jean Bart” Theatre. During the afternoon, the sessions of the conference will be hosted by ”Spiru Haret” Dobrudja College and the Museum of Natural Sciences. The evening will end with the gala dinner. On Saturday, 31 May, two fieldtrips will be organized. ona in the morning, in the Danube Delta, and one in the afternoon, in the Dobrudja Plateau. Sunday, 1st of June, will be the departure day for the participants.
Those who wish to participate should fill in and submit the registration form no later than 30 April 2014. The registration fee is 100 RON and should be paid before or on the same date. The two fieldtrips involve additional fees: 45 RON for the Danube Delta and 25 RON for the Dobrudja Plateau. One may also pay for the accommodation in the location suggested by the organizers. More details are available in the conference call and on the website of Tulcea County Board of Education (all in Romanian).

13 apr. 2014

Simpozionul internațional GeoCAD 2014, 9-10 mai 2014, Alba Iulia. GeoCAD 2014 International Symposium, 9-10 May 2014, Alba Iulia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Științe Exacte și Inginerești de la Facultatea de Științe a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează o nouă ediție a simpozionului internațional GeoCAD, alături de partenerii tradiționali din țară și străinătate. Lucrările simpozionului, dedicat geodeziei, cartografiei, topografiei, sistemelor informaționale geografice, fotogrametriei, se vor desfășura în zilele de vineri, 9 mai, și sâmbătă, 10 mai 2014.
Participanții trebuie să se înscrie până în data de 15 aprilie 2014, completând formularul online, la care trebuie atașată și lucrarea in extenso. Confirmarea privind acceptarea lucrării va fi primită până în 30 aprilie 2014, iar până în data de 5 mai 2014 trebuie achitată taxa de participare, în valoare de 60 EURO pentru o lucrare prezentată sau 100 EURO (pentru participanții cu două lucrări). Mai multe informații se găsesc pe pagina web a simpozionului.
The Department of Exact and Engineering Sciences within the Faculty of Sciences of ”1 December 1918” University of Alba Iulia organizes a new edition of the GeoCAD International Symposium, together with the traditional national and international partners. The sessions of the symposium, dedicated to Geodesy, Cartography, Topography, GIS, Photogrammetry, will take place on Friday, 9 May, and Saturday, 10 May 2014.
Participants must register no later than the 15th of April 2014, by filling the online registration form, to which the full paper should also be attached. The confirmation of acceptance should be received by 30 April 2014. If accepted, the registration fee should be paid by 5 May 2014. It amounts to 60 Euro (for participants with one paper) and 100 Euro (for participants with two papers). More information is found on the symposium webpage.