URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

30 oct. 2016

Conferința Internațională ”Reducerea Riscurilor pentru Orașe Reziliente” - RRRC, 3-4 noiembrie 2016, București. International Conference ”Risk Reduction for Resilient Cities”, 3-4 November 2016, Bucharest

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC organizează în perioada 3-4 noiembrie 2016 conferința internațională ”Reducerea Riscurilor pentru Orașe Reziliente”. Evenimentul face parte din proiectul național de cercetare URBASRISK și va fi găzduit de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”.
Pentru a participa, trebuia trimis rezumatul lucrării propusă spre prezentare utilizând adresa aceasta până cel târziu în 5 octombrie 2016. În cazul în care rezumatul a fost acceptat, lucrarea finală trebuia trimisă utilizând aceeași adresă în conformitate cu modelul până în 16 octombrie 2016. Formularul de înregistrare trebuie trimis la adresa rrrc2016@gmail.com. Taxa de participare în valoare de 80 EURO (sau echivalentul în lei) se putea plăti până în 17 octombrie 2016. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul conferinței (exclusiv în limba engleză).
”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism of Bucharest and the National Institute for Research and Development in Constructions, Urban Planning and Sustainable Spatial Development URBAN INCERC organize the international conference ”Risk Reduction for Resilient Cities” on the 3rd and 4th of November, 2016. The event is part of the national research project URBASRISK and will be hosted by ”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism.
To participate, one should have sent the abstract of the proposed paper using this website no later than October 5, 2016. If the abstract was accepted, the final paper should have been sent by using the same website according to the template on or before October 16, 2016. The registration form should have been also sent to rrrc2016@gmail.com. The registration fee of 80 EURO could be paid until October 17, 2016. More details are available on the conference website.

21 oct. 2016

Simpozionul Internațional ”Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară”, 4-5 noiembrie 2016, Oradea. International Symposium ”Risk Factors for Environment and Food Safety”, 4-5 November 2016, Oradea.

Facultatea de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 4 noiembrie 2016, şi sâmbătă, 5 noiembrie 2016, simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară".
Participarea la simpozion era posibilă dacă până în data de 16 octombrie 2016 se trimitea lucrarea in extenso în vederea publicării, instrucţiunile de redactare fiind precizate aici. Taxa de participare este de 200 lei şi trebuia plătită până la aceeaşi dată. Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul facultăţii și în pliant.
The Faculty of Environmental Protection within the University of Oradea organizes on Friday, 4 November 2016, and Saturday, 5 November 2016, the international symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety".
Registration to the symposium was possible if the full paper had been submitted for publication on or before the 16th of October 2016. The rules for the setting up of the full paper are available here. The participation fee of 50 EURO should have been paid before or on the same date. More information is available on the faculty website and in the call for papers.

9 oct. 2016

Conferința internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 5-6 noiembrie 2016, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 5-6 November 2016, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  organizează cea de-a XII-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 5-6 noiembrie 2016. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități. În după-amiaza celei de-a doua zile, duminică, 6 noiembrie 2016, se va organiza și o aplicație de teren, la alegere - un tur ghidat al orașului Cluj-Napoca o vizită la salina Turda sau la Grădina Zmeilor.
Înscrierea la conferință se poate face până la 20 octombrie 2016, prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 100 lei și se achită cel târziu până la aceeași dată (20 octombrie 2016). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 lei / concurs. Studenții și masteranzii din cele două facultăți organizatoare se pot înscrie gratuit la conferință. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe pagina web a conferinței (aceasta din urmă, doar în engleză).
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, organizes the 12th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 5-6 November 2016. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one for lesson projects or activities. During the afternoon of the second day, Sunday, 6 November, a fieldtrip will be organized and participants may choose either a guided tour of Cluj-Napoca City, a visit to Turda Salt Mine or to Grădina Zmeilor (Dragons' Garden Nature Reserve).
Registration to the conference is possible until 20 October 2016 by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee is 250 EURO for participants outside Romania, including conference materials, accommodation, most meals, social dinner and the fieldtrip. The registration fee should also be paid by 20 October 2016. Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. The bachelor and master degree students of the two organizing faculties may register freely to the conference. Other details are available in the announcement and on the conference webpage.