URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 ian. 2017

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 18-20 mai 2017, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 18-20 May 2017, Târgoviște

În perioada 18-20 mai 2017, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a patra ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se pot înregistra până în data de 30 ianuarie 2017, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuie trimis la adresa geg_conference@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2017 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile (doar în engleză) pe pagina web a conferinței.
Between 18 and 20 May 2017, ”Valahia” University of Târgoviște will host the fourth edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years old).
Registration is possible until the 30th of January 2017, by filling the registration form, which also includes the abstract of the paper, and then submit it to the address geg_conference@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2017 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

21 ian. 2017

Simpozionul Național de Mediu ”Țara Abrudului - aur și oameni”, 4-5 februarie 2017, Abrud. National Environment Symposium ”Abrud Land - gold and people”, 4-5 February 2017, Abrud

Societatea de Geografie din România - filiala județului Alba, împreună cu Liceul ”Horia, Cloșca și Crișan” Abrud, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Abrud și autoritățile locale din Abrud, organizează în 4 și 5 februarie 2017 Simpozionul Național de Mediu ”Țara Abrudului - aur și oameni”. Lucrările simpozionului se vor desfășura preponderent sâmbătă, 4 februarie 2017, zi care se va încheia cu o masă festivă, în vreme ce duminică, 5 februarie, va avea loc o aplicație de teren la fostele exploatări aurifere din împrejurimi.
Înscrierea la simpozion este posibilă până în 25 ianuarie 2017 prin trimiterea formularului de înscriere (pagina 2 a invitației) și a unui rezumat al lucrării la adresa rusalin_sicoe@yahoo.com. Tot până la această dată trebuie achitată și taxa de participare la simpozion de 70 lei și, opțional, 30 lei pentru aplicația de teren precum și, dacă e cazul, suma corespunzătoare pentru cazare. Informații suplimentare se găsesc în invitație.
The Romanian Geographical Society - Alba County Branch, together with ”Horia, Cloșca și Crișan” High School of Abrud, ”Avram Iancu” School and the local government of Abrud, organize the National Environment Symposium ”Abrud Land - gold and people” on the 4th and 5th of February 2017. The sessions of the symposium will take place mainly on Saturday, 4 February 2017, a day which will end with a gala dinner. On Sunday, 5 February, a fieldtrip to the former gold mines around Abrud will be organized.
Registration for the symposium is possible until the 25th of January 2017 by submitting the registration form (second page of the call for papers) and an abstract of the proposed paper to rusalin_sicoe@yahoo.com. This date is also the deadline for the payment of the registration fee of 70 lei - for the symposium, and optionally 30 lei for the fieldtrip, as well as other optional fees for accommodation. More details are to be found in the call for papers (in Romanian only).

19 ian. 2017

Conferința internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2017, 9-10 martie 2017, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, 9-10 March 2017, Bucharest

Academia de Studii Economice București organizează în 9-10 martie 2017 cea de-a 9-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”. Se vor susține lucrări atât în plen, cât și pe secțiuni, în cele două zile ale conferinței.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea in extenso până la data 13 februarie 2017, în engleză, la adresa peec2008@yahoo.com. Notificarea privind acceptarea lucrării se va face până în 24 februarie 2017. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 lei, trebuie efectuată până la 28 februarie 2017. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței (în engleză).
On 9 and 10 March 2017, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 9th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the Research Center of Regional Analyses and Policies. There will be a plenary session, followed by parallel sessions during the two days of conference.
Participants should submit their full paper, written in English, until the 13th of February 2017, to peec2008@yahoo.com. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by 24 February 2017. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 300 lei should be paid until the 28th of February 2017. Other details are available in the conference call.

9 ian. 2017

Conferința Internațională ”Construind turismul urban prin crearea identității locurilor și regenerare urbană în țările Europei Centrale și de Est”, 19-20 mai 2017, Timișoara. International Conference ”Building Urban Tourism through Place Making and Urban Regeneration in Central and Eastern Europe Countries”, 19-20 May 2017, Timișoara

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 19-20 mai 2017 conferința internațională cu tema ”Construind turismul urban prin crearea identității locurilor și regenerare urbană în țările Europei Centrale și de Est”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 19 mai 2017 și în prima parte a zilei de sâmbătă, 20 mai 2017. În cursul după-amiezii de sâmbătă va avea loc un tur al orașului Timișoara iar seara, o cină festivă.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 15 ianuarie 2017, completând formularul de înregistrare. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză. Rezumatele vor fi evaluate până la data de 15 februarie 2017, când se va da un răspuns privind acceptarea sau nu a lucrării propuse pentru prezentare. 15 martie 2017 este data limită pentru achitarea taxei de participare de 445 lei. Toate detaliile sunt disponibile în circulară (doar în limba engleză) sau în versiunea pdf a acesteia.
On 19th and 20th of May 2017, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international conference ”Building Urban Tourism through Place Making and Urban Regeneration in Central and Eastern Europe Countries”. The regular sessions of the conference will take place on Friday, the 19th of May, and the first part of Saturday, the 20th of May 2017. On Saturday afternoon, participants are invited for a city tour of Timișoara, and the gala dinner will take place in the evening.
Registration to the symposium is possible until January 15, 2017, by filling in the registration form. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. Abstracts will be peer-reviewed until February 15, 2017, when an answer should be given regarding the acceptance (or not) of the proposed paper. The 15th of March 2017 is also the deadline for the payment of the registration fee of 110 EURO. All the details are available in the announcement or in the pdf version of the announcement.

6 ian. 2017

Conferința Internațională de Onomastică ”Numele și numirea. Sacru și profan în onomastică”, 5-7 septembrie 2017, Baia Mare. International Conference on Onomastics ”Name and naming. Sacred and Profane in Onomastics”, 5-7 September 2017, Baia Mare

Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” din Baia Mare va găzdui cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică ”Numele și numirea” în perioada 5-7 septembrie 2017. De data aceasta tema conferinței este ”Sacru și profan în onomastică”. Aceasta este organizată de Centrul de Onomastică din Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Lucrările conferinței vor avea loc marți și  miercuri, 5 și 6 septembrie 2017, iar joi, 7 septembrie, se organizează o excursie în Maramureș.
Termenul limită pentru înscriere, conform formularului, respectiv pentru trimiterea rezumatului lucrării, este 1 aprilie 2017. Taxa de participare în valoare de 350 lei, la care se adaugă, opțional, 200 lei pentru excursia în Maramureș, trebuie achitată până la data de 1 mai 2017. Lucrarea finală se poate trimite, în vederea publicării, până la data de 1 octombrie 2017. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
”Petre Dulfu” County Library of Baia Mare will host the fourth edition of the International Conference on Onomastics ”Name and Naming” between 5 and 7 September 2017. This time, the subject of the conference is ”Sacred and Profane in Onomastics”. The event is organized by the Centre of Onomastics of the Faculty of Letters within Baia Mare Nord University Center, part of the Technical University of Cluj-Napoca. The sessions of the conference will take place on Tuesday and Wednesday, 5 and 6 September 2017, while a fieldtrip in Maramureș is organized on Thursday, 7 September 2017.
The deadline for the registration, using the registration form, and the submission of the abstract of the paper is April 1, 2017. The conference fee of 80 EURO (plus 45 EURO optionally for the trip) should be paid before or on May 1, 2017. The final paper may be submitted for publication until October 1st, 2017. More details are available on the conference website.

5 ian. 2017

Conferința internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 25-27 mai 2017, Alba Iulia. International Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 25-27 May 2017, Alba Iulia

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești și Facultatea de Științe Economice a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul Internațional de Protecție a Mediului și Controlul Calității Alimentelor, și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează la Alba Iulia între 25 și 27 mai 2017 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării (maxim o pagină, în engleză, conform modelului) până în data de 20 februarie 2017, urmând ca până la 28 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet poate avea maxim 7 pagini, în engleză, conform modelului de mai sus. Taxa de participare (120 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2017. Autorii anunțați că lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Exact and Engineering Sciences and the Faculty of Economic Sciences of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, by means of the International Centre of Environmental Protection and Food Quality Control and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 25th and 27th of May 2017.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper (no more than one page, according to the template) prior to February 20th, 2017 and they will receive an acceptance notification by February 28th, 2017. The full paper may have 7 pages at most, in English, according to the above template. The registration fee (120 EURO) should be paid before April 15th, 2017. The authors notified that their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology” will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.