URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

27 feb. 2014

Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 3-5 aprilie 2014, Timișoara. International Conference on ”Tourism and Durable Development”, 3-5 April 2014, Timișoara.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 3 și 5 aprilie 2014, al treilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Lucrările simpozionului vor avea loc joi, 3 aprilie, și vineri, 4 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 5 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se puteau înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2014, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 3 martie 2014. Taxa de înscriere se poate plăti în avans sau în prima zi a conferinței, este de 150 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the third ”Tourism and Durable Development” International Conference between 3 and 5 April 2014. The sessions of the conference will take place on Thursday, April 3, and on Friday, April 4, in the main building of the faculty. On Saturday, the 5th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2014, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 3, 2014. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and may be paid in advance or on the first day of the conference. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

26 feb. 2014

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 28-30 martie 2014, București. National Symposium of Geography Students, 28-30 March 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează cea de-a XX-a ediție a Simpozionului Național a Studenților Geografi în perioada 28-30 martie 2014, la București. Și de această dată, titlul simpozionului este ”Evaluarea integrată a stării mediului”.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor. Aceștia se pot înscrie până în data de 3 martie 2014, trimițând un e-mail care să includă titlul și rezumatul lucrării, precum și cuvinte cheie, la adresa ccmesi@yahoo.com. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 7 martie 2014. Taxa de participare, de 30 RON, se va plăti în timpul simpozionului. Mai multe detalii se găsesc în circulară și pe website.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest, in cooperation with the Centre for Environment Research and Impact Studies and the Carpathian-Danubian Centre of Gecoecology, organizes the 21st edition of the National Symposium of Geography Students, between 28 and 30 of March, 2014. The event will take place in Bucharest and is entitled, once again, ”The Integrated Assessment of Environmental State”.
Only Bachelor and Master degree students may participate. They may register until the 3rd of March 2014, by sending an e-mail, including the title and abstract of the paper, as well as keywords, to ccmesi@yahoo.com. They will be notified by March the 7th, 2014, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid during the symposium. More details are available in the call and on the website.

20 feb. 2014

Conferința Internațională ”Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă” (PEEC 2014), 6-7 martie 2014, București. ”Ecological Performance in a Competitive Economy” International Conference, 6-7 March 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Academia de Studii Economice București organizează în 6-7 martie 2014 cea de-a 6-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”.
Cei care doresc să participe trebuie să fi trimis lucrarea in extenso până la data 15 februarie 2014, atât în română, cât și engleză. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 RON, trebuie efectuată până la 28 februarie 2014. Adresa de contact a conferinței este peec2008@yahoo.com. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței precum și pe pagina web a conferinței.
On 6 and 7 March 2014, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 6th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the ”Regional Analyses and Policies” Research Center.
Participants should have sent their full paper, written in English, until the 15th of February 2014. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 300 RON should be paid until the 28th of February 2014. The contact address of the conference is peec2008@yahoo.com. Other details are available in the conference call.

19 feb. 2014

Simpozionul ”Cercetări integrate în bazinul Dunării”, 24 februarie 2014, București. ”Integrated Research in the Danube Catchment Area” Symposium, 24 February 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Consiliul Național al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Comitetul Național pentru Modificările Globale ale Mediului și Institutul de Geografie din cadrul Academiei Române organizează în data de 24 februarie 2014 simpozionul ”Cercetări integrate în bazinul Dunării”. Acesta se va desfășura în Aula Magna al Academiei Române între orele 10 și 14. Programul manifestării este afișat aici. Intrarea este liberă pentru cei care doresc să asiste la lucrările simpozionului.
The National Council of the EU Strategy for the Danube Region, the National Committee for Global Environmental Changes and the Institute of Geography within the Romanian Academy are the organizers of the symposium on ”Integrated Research in the Danube Catchment Area”. The event will take place on the 24th of February 2014 in Aula Magna of the Romanian Academy between 10 a.m. and 2 p.m. The programme of the event is posted here. There is free access for those who wish to attend the symposium.

17 feb. 2014

Conferința ”Aerul și apa, componente ale mediului”, 21-23 martie 2014, Cluj-Napoca. ”Air and Water, Components of the Environment” Conference, 21-23 March 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Catedra de Geografie Fizică și Tehnică a Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, organizează cea de-a 6-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 21 martie 2014, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 22 martie, va avea loc aplicația de teren, care vizează obiective din județul Cluj. Duminică, 23 martie 2014, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe ar fi trebuit să trimită rezumatul lucrării până la data de 7 decembrie 2013 și articolul complet (maxim 8 pagini, în engleză) până la data de 1 februarie 2014, la adresa airandwaterconference@yahoo.com, urmând ca organizatorii să le trimită răspunsul de acceptare până la 25 februarie 2014. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare (200 RON) și opțional 50 RON taxa pentru aplicația de teren până în data de 5 martie 2014. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință.
Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and Someș-Tisa Water Branch, organizes the 6th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 21st of March, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 22nd of March, a fieldtrip is organized in Cluj County. On Sunday, 23rd of March, a tour of Cluj-Napoca City will be organized.
Those who wish to participate must have submitted the abstract before December 1st, 2013 and the full paper (no more than 8 pages, in English) prior to February 1st, 2014 to airandwaterconference@yahoo.com. Organizers will send back an acceptance notification before February 25th, 2013. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee (50 EURO) and optionally the fieldtrip fee (15 EURO) before March 5th, 2014. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions.
More details are available on the conference website.