URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

11 nov. 2015

Conferința ”Aerul și apa, componente ale mediului”, 25-27 martie 2016, Cluj-Napoca. Conference on ”Air and Water, Components of the Environment”, 25-27 March 2016, Cluj-Napoca

Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică a Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, organizează cea de-a 8-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 25 martie 2016, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 26 martie, va avea loc aplicația de teren, care vizează obiective din județele Alba și Cluj. Duminică, 27 martie 2016, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze pe site-ul conferinței și să trimită rezumatul lucrării până la data de 22 noiembrie 2015 și să primească un răspuns de acceptare până la data de 25 noiembrie 2015. Articolul complet (maxim 8 pagini, în engleză) se poate trimite până la data de 10 ianuarie 2016, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 10 februarie 2016. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi) și opțional 50 lei taxa pentru aplicația de teren până în data de 20 februarie 2016. Studenții pot participa la secțiunea dedicată lor fără a plăti taxă de participare. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and Someș-Tisa Water Branch, organizes the 8th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 25th of March 2016, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 26th of March, a fieldtrip will be organized in Alba and Cluj counties. On Sunday, 27th of March 2016, a tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants.
Those who wish to participate must register online on the conference website and submit the abstract before or on 22 November 2015. An acceptance letter should be received by 25 November 2015. The full paper (no more than 8 pages, in English) should be submitted prior to 10 January 2016. Organizers will send the acceptance notification before 10 February 2016. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee of 85 EURO (or 60 EURO for PhD students) and optionally the fieldtrip fee (15 EURO) before 20 February 2016. Students may participate in their section free of charge. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions. More details are available on the conference website.

10 nov. 2015

Conferința internațională ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil - CACTUS 2015”, 3-4 decembrie 2015, București. International Conference on Tourism ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability”, 3-4 December 2015, Bucharest

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Turism și Geografie, și Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii, organizează în perioada 3-4 decembrie 2015, la București, cea de-a cincea conferință internațională de turism intitulată ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil” (CACTUS 2015).
Participanții trebuiau să trimită organizatorilor un rezumat al lucrării până la data de 1 noiembrie 2015, urmând să primească un răspuns până la 5 noiembrie. Dacă rezumatul a fost acceptat, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 20 noiembrie 2015. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea lucrărilor lor până în 25 noiembrie 2015. Taxa de participare,  în valoare de 100 EURO (50 EURO pentru doctoranzi, gratis pentru masteranzi) trebuie plătită până în data de 20 noiembrie 2015. Mai multe detalii se găsesc (în engleză) pe pagina web a conferinței.
The Bucharest University of Economic Studies, by means of the Faculty of Business and Tourism, the Department of Tourism and Geography and the Centre of Academic Research in Tourism and Services, organizes the fifth international conference on tourism entitled ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (CACTUS 2015) at Bucharest, on 3 and 4 December 2015.
The participants should have submitted an abstract before November the 1st, 2015 and they were notified regarding their abstract until the 5th of November. If the abstract was accepted, the full paper should be submitted by November 20, 2015. The authors will be notified regarding the acceptance of their paper before November 25, 2015. The registration fee of 100 EURO (50 EURO for PhD candidates, no fee for Master degree students) must be paid until the 20th of November 2015. More details are available on the conference website.

9 nov. 2015

Simpozionul Național ”Criosfera 2015”, 28-30 noiembrie 2015, Piatra Neamț. ”Criosfera 2015” National Symposium, 28-30 November 2015, Piatra Neamț

Simpozionul Național ”Criosfera 2015” se va desfășura în perioada 28-30 noiembrie 2015 la Piatra Neamț, fiind organizat de Agenția pentru Studiul și Explorarea Criosferei și Universitatea Populară ”Emil Racoviță” din Piatra Neamț. Sâmbătă seara, 28 noiembrie 2015, va avea loc deschiderea festivă; ziua de duminică, 29 noiembrie, este dedicată comunicărilor științifice, iar luni, 30 noiembrie 2015, vor avea loc dezbateri, festivitatea de premiere și cina festivă. Toate activitățile se vor desfășura în Sala Studio a Casei de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț.
Taxa de participare este 50 lei, include și cina festivă, și se achită la fața locului. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
”Criosfera 2015” National Symposium will take place between 28th and 30th of November 2015 in Piatra Neamț. It will be organized by the Agency for Cryosphere Study and Exploration and ”Emil Racoviță” People's University of Piatra Neamț. The opening will be on Saturday evening, 28 November 2015. Sunday, 29 November, will be dedicated to paper sessions while on Monday, 30 November 2015, there will be debates, awarding ceremonies and the gala dinner. The venue for all activities is the Studio Hall within the Unions' Culture House in Piatra Neamț.
The registration fee varies is 50 lei, it includes the gala dinner and may be paid on the spot. More details are available on the symposium website (Romanian only).

8 nov. 2015

Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 20-21 noiembrie 2015, Timișoara. Workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 20-21 November 2015, Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 20-21 noiembrie 2015 la Timișoara cea de-a cincisprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen (cea mai mare parte a zilei de vineri, 20 noiembrie 2015) și seminarii practice pe secțiuni paralele (vineri seara și sâmbătă, 21 noiembrie 2015).
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze până în data de 18 noiembrie 2014, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the fifteenth edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 20th and 21st of November 2015. The activities will comprise plenary oral presentations (most of the day on Friday, 20 November 2015) and practical seminars in parallel sections (on Friday evening and on Saturday, 21 November 2015).
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must register before the 18th of November 2015, by filling and submitting the form, available on the event website (in Romanian only). The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event.

18 oct. 2015

Simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară", 6-7 noiembrie 2015, Oradea. International Symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety", 6-7 November 2015, Oradea

Facultatea de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 6 noiembrie 2015, şi sâmbătă, 7 noiembrie 2015, simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară".
Participarea la simpozion era posibilă dacă până în data de 16 octombrie 2015 se trimitea lucrarea in extenso în vederea publicării, instrucţiunile de redactare fiind precizate aici. Taxa de participare este de 200 lei şi trebuia plătită până la aceeaşi dată. Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul facultăţii.
The Faculty of Environmental Protection within the University of Oradea organizes on Friday, 6 November 2015, and Saturday, 7 November 2015, the international symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety".
Registration to the symposium was possible if the full paper had been submitted for publication on or before the 16th of October 2015. The rules for the setting up of the full paper are available here. The participation fee of 100 EURO should have been paid before or on the same date. More information is available on the faculty website.

16 oct. 2015

Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, 29-30 octombrie 2015, Cluj-Napoca. National Symposium with International Participation ”Environment & Progress”, 29-30 October 2015, Cluj-Napoca

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnică, organizează în 29-30 octombrie 2015 cea de-a zecea ediție a simpozionului național cu participare internațională ”Environment & Progress”. Înscrierea participanților va începe de joi seara, 29 octombrie, dar simpozionul propriu-zis se va desfășura vineri, 30 octombrie 2015, în clădirea Facultății de Știința și Ingineria Mediului din Cluj-Napoca. Lucrările se vor încheia seara cu o cină festivă la restaurantul ”PIRAMIDA”.
Înscrierile pentru simpozion se fac până în data de 26 octombrie 2015 prin completarea formularului de înscriere disponibil online și trimiterea sa, alături de un rezumat (în engleză) de maxim o pagină, la adresa enviroprogress@ubbcluj.ro sau la adresa carmen.roba@ubbcluj.ro. Răspunsul privind acceptarea lucrării va fi dat de către organizatori până în data de 27 octombrie 2015. Articolele in extenso trebuie trimise, în vederea publicării, până în 27 noiembrie 2015. Taxa de participare la simpozion este de 100 RON (50 RON pentru masteranzi și doctoranzi). Alte informații sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
On the 29th and 30th October 2015, the Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, in cooperation with the Institute of Research and Design in Electrotechnology, organizes the tenth edition of ”Environment & Progress” national symposium with international participation. The registration of the participants will start on Thursday evening, 29 October, but the sessions of the symposium will take place on Friday, 30 October 2015, in the building of the Faculty of Environmental Sciences and Engineeringin Cluj-Napoca. The event will end with a gala dinner at the ”PIRAMIDA” restaurant.
Registration for the symposium is possible until the 26th of October 2015 by filling the online form and submitting it, together with a maximum one page abstract, to either enviroprogress@ubbcluj.ro or carmen.roba@ubbcluj.ro. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by the organizers before or on the 27th of October 2015. The full paper should be sent for publication prior to the 27th of November 2015. The registration fee is 100 RON (50 RON for Master Degree students and PhD students). More information is available on the symposium website (in Romanian).

29 sept. 2015

Simpozionul Internațional de Sisteme Informaționale Geografice și Teledetecție, 2-4 octombrie 2015, Iași. International Symposium of GIS and Remote Sensing, 2-4 October 2015, Iași

În perioada 2-4 octombrie 2015, Facultatea de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, împreună cu partenerii tradiționali din țară și din Republica Moldova, precum și geo-spatial.org, organizează cea de-a 23-a ediție a Simpozionului Internațional de Sisteme Informaționale Geografice și Teledetecție, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele cinci instituții partenere. Sesiunile de comunicări și cina festivă vor avea loc vineri, 2 octombrie 2015, în vreme ce sâmbătă, 3 octombrie, vor fi organizate trei seminarii practice. Duminică, 4 octombrie 2015, se va organiza o aplicație de teren în nordul Moldovei.
Înscrierea era posibilă până în data de 24 septembrie 2015, prin completarea formularului online disponibil aici, inclusiv a rezumatului lucrării propuse pentru prezentare și trimiterea acestora. Taxa de participare este de 170 lei și este redusă pentru doctoranzi (120 lei) și pentru studenți (80 lei).  Separat, taxa pentru aplicația de teren este de 120 lei. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a evenimentului.
Between the 2nd and 4th of October 2015, together with the traditional partners and geo-spatial.org, the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 23rd edition of the International Symposium on GIS and Remote Sensing. This event takes place annually, rotating between the five partner institutions. The paper sessions and the gala dinner will take place on Friday, 2 October 2015, while three practical seminars will be organized on Saturday, 3 October. On Sunday, 4 October 2015, a field trip to northern Moldavia will be organized.
Registration was possible until the 24th of September 2015, by filling the online form available here, including an abstract of the proposed paper, and submitting them. The registration fee is 170 lei and it is reduced for PhD candidates (120 lei) and students (80 lei). Additionally, the field trip fee is 120 lei. Other details are available (in Romanian only) on the symposium website.

25 sept. 2015

Workshop ”Patrimoniul industrial - conservare, promovare culturală și reutilizare inteligentă”, 4 decembrie 2015, București. Workshop ”Industrial Heritage - Conservation, Cultural Promotion and Intelligent Reuse”, 4 December 2015, Bucharest

Asociația Profesională a Geografilor din România (APGR), în colaborare cu Centrul Interdisciplinar de Cercetări Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT) al Universității din București și cu Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), organizează cea de-a doua ediție a workshop-ului ”Patrimoniul industrial - conservare, promovare culturală și reutilizare inteligentă”. Acesta va avea loc vineri, 4 decembrie 2015, și va fi găzduit de Muzeul Căilor Ferate Române din București.
Înscrierea se poate face până în data de 31 octombrie 2015 prin trimiterea titlului și rezumatului lucrării la adresa krysten1009@yahoo.com. Taxa de participare este 50 lei, respectiv 20 lei pentru tineri cercetători (sub 35 de ani), doctoranzi și studenți. În vederea publicării, lucrările trebuie trimise până în 31 ianuarie 2016 la adresa office@cicadit.ro. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul conferinței.
The second edition of the workshop ”Industrial Heritage - Conservation, Cultural Promotion and Intelligent Reuse” will be organized by the Romanian Geographers Professional Association (APRG), in partnership with the Interdisciplinary Centre for Advanced Research on Territorial Dynamics (CICADIT) within the University of Bucharest and with the National Railway Training Centre (CENAFER) on Friday, 4 December 2015. The venue of the event is the Romanian National Railway Museum in Bucharest.
Registration is possible until the 31st of October 2015 by sending the title and abstract of the paper to be presented to krysten1009@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO generally and 25 EURO for young researchers (up to 35 years old), PhD candidates and students. For publication, full papers should be sent to office@cicadit.ro no later than 31 January 2016. More details are available on the conference website.

31 aug. 2015

Simpozionul Internațional GEOMAT 2015, 5-6 noiembrie 2015, Iași. International Symposium GEOMAT 2015, 5-6 November 2015, Iași

Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 5-6 noiembrie 2015 simpozionul internațional GEOMAT 2015.
Pentru participare, este necesară înregistrarea online şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 27 septembrie 2015. Organizatorii urmează să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 5 octombrie 2015. Taxa de participare în valoare de 200 RON (100 RON pentru doctoranzi şi 50 RON pentru studenţi) şi lucrarea in extenso în limba engleză trebuie trimise până la 25 octombrie 2015. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the GEOMAT 2015 International Symposium on the 5th and 6th of November 2015.
Participants should register online and submit an abstract of the proposed paper, until the 27th of September 2015. The organizers should answer regarding the acceptance of the paper by the 5th of October 2015. The registration fee of 100 EURO and the full paper should be sent before or on the 25th of October 2015. Further information is available on the symposium website.

25 aug. 2015

Conferința Internațională ”Mediul la răscruce: abordări inteligente pentru un viitor sustenabil” - ECOSMART, 12-15 noiembrie 2015, București. International Conference ”Environment at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future - ECOSMART”, 12-15 November 2015, Bucharest

Departamentul de Geografie Regională și Mediu al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează în perioada 12-15 noiembrie 2015 simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Mediul la răscruce: abordări inteligente pentru un viitor sustenabil” - ECOSMART. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Cercul Militar Național din București în primele două zile, joi, 12 noiembrie 2015 și vineri, 13 noiembrie. Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, organizatorii au în vedere două aplicații de teren care se vor desfășura în paralel: una, contra cost, în Muntenia și Transilvania, respectiv un tur ghidat al capitalei București, gratis.
Cei care doresc să participe la simpozion trebuie să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 31 octombrie 2015, care include și un rezumat al lucrării propuse. În cazul acceptării lucrării, taxa de participare în valoare de 250 RON (100 RON pentru doctoranzi și profesori din învățământul preuniversitar) trebuie achitată tot până la data de 31 octombrie 2015. Aplicația de teren din Muntenia și Transilvania ar costa încă 50 EURO și include masa de prânz și intrările la obiectivele de pe traseu. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în engleză).
The Department of Regional Geography and Environment of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes between 12 and 15 November 2015 the annual traditional symposium. This time, the subject of the symposium is ”Environment at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future - ECOSMART”. The sessions of the symposium will be hosted by the National Military Centre in Bucharest in the first two days, Thursday, 12 November 2015, and Friday, 13 November. On Saturday, 14 November 2015, two field trips will be organized at the same time. One field trip, charged extra, will be in Wallachia and Transylvania, while the other one, free, will be a guided tour of the capital city of Bucharest.
Those who wish to attend the symposium should fill and submit the form provided on the symposium website until the 31st of October 2015. Once the paper is accepted, the registration fee of 125 EURO (50 EURO for PhD students and undergraduate teachers) should be paid also before or on the 31st of October 2015. The fieldtrip in Wallachia and Transylvania would cost an additional 50 EURO and the fee includes the lunch and the entrance to attractions on the way. More details are available on the website of the event.

24 aug. 2015

Conferința Internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 24-25 octombrie 2015, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 24-25 October 2015, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  în parteneriat cu Societatea de Geografie din România - filiala ”Alma Mater Napocensis” și EUGEO, organizează cea de-a XI-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 24-25 octombrie 2015. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități. Duminică, 25 octombrie 2015, se va organiza și o aplicație de teren, la alegere - un tur ghidat al orașului Cluj-Napoca sau o vizită la salina Turda.
Înscrierea la conferință se poate face până la 5 septembrie 2015, prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Formularul se poate completa și online. Taxa de participare este de 120 RON pentru cei care achită până la termenul standard (30 septembrie 2015) și de 150 RON pentru cei care achită până la al doilea termen (15 octombrie 2015). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 RON / concurs. Aplicația de teren costă încă 50 RON. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe pagina web a conferinței (aceasta din urmă, doar în engleză).
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, in partnership with the Romanian Geographical Society - ”Alma Mater Napocensis” Branch and EUGEO, organizes the 11th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 24-25 October 2015. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one for lesson projects or activities. On Sunday, 25 October, a fieldtrip will be organized and participants may choose either a guided tour of Cluj-Napoca City or a visit to Turda Salt Mine.
Registration to the conference is possible until 5 September 2015 by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The form may also be filled in online. The registration fee is 250 EURO for participants outside Romania, including conference materials, accommodation, most meals and the fieldtrip. The registration fee should also be paid by 5 September 2015. Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. Other details are available in the announcement and on the conference webpage.

21 iul. 2015

Conferința ”Concepte și soluții inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, București. Conference on ”Innovative Concepts and Solutions for Adapting to Climate Changes”, 16 October 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 16 octombrie 2015, la sediul INCERC din București, cea de-a zecea ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, intitulată ”Concepte și soluții inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”. Obiectivul conferinței este de a prezenta soluțiile oferite de domeniile construcțiilor, arhitecturii și planificării spațiale pentru problemele induse de schimbările climatice.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 18 septembrie 2015. Termenul limită până la care trebuie trimis rezumatul lucrării, respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile din circulară, la adresa alexandru.petrisor@incd.ro, este însă 5 septembrie 2015. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 2 octombrie 2015. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the tenth edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest on Friday, 16 October 2015. The conference is dedicated to ”Innovative Concepts and Solutions for Adapting to Climate Changes” and its objective is to present the solutions provided by civil engineering, architecture and spatial planning to climate change related issues.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on September 18, 2015. The deadline for submitting the abstract and the full paper to alexandru.petrisor@incd.ro, for those wishing to publish it in the conference proceedings, respecting the instructions provided in the call,  is however September 5, 2015. The full paper may be submitted for publication to one of the journals of the institute before or on October 2, 2015. Other details are available (in Romanian only) on the conference webpage.

20 iul. 2015

Simpozionul de Climatologie Aplicată ”I. F. Mihăilescu”, 19-21 august 2015, Constanța. Symposium of Applied Climatology ”I. F. Mihăilescu”, 19-21 August 2015, Constanța

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole a Universității ”Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Universitatea din Oradea și cu alte instituții de învățământ superior și de cercetare din țară și din străinătate, organizează în perioada 19-21 august 2015 Simpozionul de Climatologie Aplicată ”I. F. Mihăilescu”. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc miercuri, 19 august 2015, în vreme ce joi și vineri, 20 și 21 august 2015, se va organiza o aplicație de teren în Delta Dunării și nordul Dobrogei.
Înscrierea la conferință era posibilă până la data de 15 martie 2015, până când trebuia trimis și rezumatul lucrării propuse la adresa de e-mail symposiumclimatology@yahoo.ro. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuia să fi parvenit autorilor până la 20 martie 2015. Lucrările complete trebuiau trimise, în vederea publicării, până în 20 mai 2015, dată până la care trebuia plătită și taxa de participare, în valoare de 40 EURO, la care se adaugă, opțional, 70 EURO pentru aplicația de teren. Studenții, masteranzii și doctoranzii sunt scutiți de plata taxei de participare. Notificarea privind acceptarea lucrării finale trebuia să sosească până la data de 1 iulie 2015. Alte informații sunt disponibile (în engleză) în circulară.
Between 19 and 21 August 2015, the Faculty of Natural and Agricultural Sciences within Ovidius University of Constanța organizes the Symposium of Applied Climatology ”I. F. Mihăilescu”, in partnership with the University of Oradea and other Romanian and foreign academic institutions. The paper sessions of the symposium will take place on Wednseday, 19 August 2015. Thursday and Friday, 20 and 21 August 2015, a fieldtrip to the Danube Delta and the North of Dobrudja will be organized.
Registration to the conference was possible until the 15th of March 2015, which was also the deadline for submitting the abstract to the e-mail address symposiumclimatology@yahoo.ro. A notification regarding the acceptance of the paper should have been received by the authors no later than the 20th of March. The full papers should have been submitted for publication on or before the 20th of May 2015. This day was also the deadline for the payment of the registration fee of 40 EURO and optionally the additional fieldtrip fee of 70 EURO. Bachelor, master and PhD students do not have to pay the registration fee. The notification regarding the acceptance of the full paper should have been received by the authors before or on the 1st of July 2015. More information is available in the call.

25 iun. 2015

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 16-18 octombrie 2015, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 16-18 October 2015, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 16-18 octombrie 2015 cea de-a 35-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, cu sprijinul Asociației Științelor Regionale de Limbă Franceză. Tema seminarului din acest an este ”Modificări teritoriale, dezvoltarea teritorială durabilă și noua guvernanță”. O secțiune specială va fi dedicată aplicațiilor geomatice în geografie. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 16 octombrie, și sâmbătă, 17 octombrie 2015. Duminică, 18 octombrie 2015, va fi organizată o aplicație de teren în nordul Moldovei.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 30 iunie 2015. În acest sens, trebuie completat formularul online, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Taxa de participare în valoare de 150 lei (100 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din nordul Moldovei, trebuie achitată până în 31 august 2015. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 35th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 16th and 18th of October 2015, with the support of the French Language Association of Regional Sciences. A special section will be dedicated to ”Geomatics Aplied in Geography”. The paper sessions will take place on Friday, 16 October, and Saturday, 17 October 2015, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Sunday, 18 October 2015, a fieldtrip will be organized in northern Moldavia.
The deadline for the registration at the conference is 30 June 2015. To register, one should fill in the online form,  including an abstract of their paper. The registration fee is 50 Euro and payment is possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to northern Moldavia is optional and is not included in the registration fee. Further information is available on the conference website and in the call.

21 iun. 2015

Simpozionul internațional ”Destinații turistice durabile. Identitate, imagine, inovare”, 2-3 octombrie, Cluj-Napoca. International Symposium ”Sustainable Tourist Destinations. Identity, image, innovation”, 2-3 October 2015, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează în 2 și 3 octombrie 2015 cea de-a doua ediție a simpozionului internațional ”Destinații turistice durabile. Identitate, imagine, inovare”. Simpozionul se adresează atât cadrelor didactice și cercetărilor, cât și operatorilor în industria turistică, autorităților locale și naționale, precum și doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Prima zi, vineri, 2 octombrie 2015, este dedicată comunicărilor științifice, iar a doua zi, sâmbătă, 3 octombrie, se va organiza o aplicație de teren în Transilvania.
În vederea participării, trebuie trimis online formularul de înregistrare, care include și un rezumat în engleză al lucrării propuse, până la data de 17 august 2015. Taxa de participare de 150 lei și, opțional, taxa pentru aplicația de teren de 170 lei, trebuie achitate până la 31 august 2015. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul simpozionului.
On 2 and 3 October 2015, the Faculty of Geography within ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca organizes the second edition of the international symposium ”Sustainable Tourist Destinations. Identity, image, innovation”. The symposium is targeted to both academic staff and researchers, as well as to providers in hospitality industry, local and national authorities, PhD students, graduate and post-graduate students. The first day, Friday 2 October 2015, is dedicated to the paper sessions, while on Saturday, 3 October, a fieldtrip will be organized in Transylvania.
The participants should fill and submit online the registration form which includes an abstract of their paper no later than 17 August 2015. The registration fee of 35 EURO and optionally the fieldtrip fee of 40 EURO should be paid by 31 August 2015. More details are available on the symposium website.

18 iun. 2015

Sesiunea anuală de comunicări științifice ”Geografia românească în context regional și european”, 26 iunie 2015, București. The annual scientific paper sessions ”Romanian Geography in Regional and European Context”, 26 June 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul de Geografie al Academiei Române și Fundația ”Simion Mehedinți” organizează vineri, 26 iunie 2015, sesiunea anuală de comunicări științifice ”Geografia românească în context regional și european”. Sesiunea este dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea academicianului Vintilă Mihăilescu. Evenimentul va avea loc la sediul Institutului de Geografie din București în prima parte a zilei.
Înscrierile au fost posibile până în data de 12 iunie 2015 prin trimiterea formularului de înscriere pe adresa institutului sau pe e-mail la igar@geoinst.ro. Taxa de participare este de 30 de lei. Mai multe informații sunt disponibile în circulară.
The Institute of Geography of the Romanian Academy and the ”Simion Mehedinți” Foundation organize the annual scientific paper sessions ”Romanian Geography in Regional and European Context” on Friday, 26 June 2015. The event is dedicated to the 125th anniversary of the birth of Vintilă Mihăilescu, Member of the Romanian Academy. The venue is the Institute of Geography in Bucharest and the paper sessions will take place during the first part of the day.
Registration was possible until the 12th of June 2015 by submitting the registration form to the institute address or by e-mail to igar@geoinst.ro. The registration fee is 30 lei. More information is available (in Romanian only) in the call.

23 apr. 2015

Conferința internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 21-23 mai 2015, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 21-23 May 2015, Târgoviște

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 21-23 mai 2015, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește conferința internațională ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie, a Facultății de Geografie de la Universitatea din București și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani). Prima zi a conferinței, joi, 21 mai, va fi dedicată comunicărilor în plen și pe secțiuni, iar vineri, 22 mai 2015, se va merge într-o aplicație de teren pe Valea Prahovei. Sâmbătă, 23 mai, va avea loc ceremonia de închidere.
Participanții se puteau înregistra până în data de 30 martie 2015, completând formularul care se poate descărca de aici. Formularul completat, care include și rezumatul lucrării, trebuia trimis la adresa geg2014@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2015 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
Between 21 and 23 May 2015, ”Valahia” University of Târgoviște will host the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association, the Faculty of Geography of the University of Bucharest and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years). The first day of the conference, Thursday, 21 May 2015, will be dedicated to plenary and parallel sessions. On Friday, 22 May 2015, a fieldtrip will be organized along the Prahova Valley. The closing ceremony will take place on Saturday, 23 May.
Registration was possible until the 30th of March 2015, by filling the form that may be downloaded from here. The filled form, which also includes the abstract of the paper, must have been then submitted to the address geg2014@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2015 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

21 apr. 2015

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 6-7 iunie 2015, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 6-7 June 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă și duminică, 6 și 7 iunie 2015, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 10 mai 2015. Lucrările simpozionului se vor desfășura sâmbătă, 6 iunie 2015, în vreme ce duminică, 7 iunie, se va organiza o aplicație de teren în apropiere de București. Taxa de participare, în valoare de 30 RON, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
Saturday and Sunday, 6 and 7 June 2015, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 11th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until 10 May 2015. The sessions of the symposium will take place on Saturday, 6 June 2015, while a trip around Bucharest will be organized on Sunday, 7 June 2015. The registration fee is 30 RON and should be paid at the registration desk on the day of the symposium. Other details are available (in Romanian only) in the call.

19 apr. 2015

Simpozionul Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”, 7 mai 2015, Iași. National Symposium on ”Toponymy between History, Geography and Linguistics”, 7 May 2015, Iași.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În data de 7 mai 2015 va avea loc la Iași cea de-a doua ediție a Simpozionului Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”. Evenimentul se va desfășura în sala mică de conferințe a Filialei Iași a Academiei Române, fiind organizat de Departamentul de Toponimie al Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”, cu sprijinul Asociației Culturale ”A. Philippide” și sub egida Academiei Română - Filiala Iași.
În vederea participării, titlul și rezumatul lucrării propuse trebuiau trimise până în data de 31 martie 2015 la adresa simpoziontoponimie@gmail.com. Răspunsul de la organizatori privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până în 10 aprilie 2015. Taxa de participare este de 50 lei. Mai multe informații sunt disponibile în circulară.
The second edition of the National Symposium ”Toponymy between History, Geography and Linguistics” will take place in Iași on the 7th of May 2015. The event will be hosted by the small conference room of the Romanian Academy - Iași Branch and is organized by the Department of Toponymy of ”A. Philippide” Institute for Romanian Philology, with the support of ”A. Philippide” Cultural Association and unde the aegis of the Romanian Academy - Iași Branch.
In order to participate, the title and abstract of the proposed paper should have been submitted by the 31st of March 2015 to simpoziontoponimie@gmail.com. The organizers should have notified the authors regarding the acceptance of the paper until the 10th of April 2015. The registration fee is 50 lei. More information is available (in Romanian only) in the call.

18 apr. 2015

Simpozionul Științific Internațional ”Societatea informațională și dezvoltarea durabilă”, 24-25 aprilie 2015, Azuga. ”Information Society and Sustainable Development” International Scientific Symposium, 24-25 April 2015, Azuga

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Centrul de Studii și Cercetări Economice de la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești, în colaborare cu Centrul de Studii Economice Fundamentale și Aplicative de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează cea de-a doua ediție a Simpozionului Științific Internațional ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă” (ISSD 2015) în perioada 24-25 aprilie 2015 la Azuga. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc vineri, 24 aprilie 2015, în vreme ce sâmbătă, 25 aprilie, va fi organizat un program turistic.
Înscrierea la simpozion a fost posibilă până în 10 martie 2015, totodată trimițând un rezumat al lucrării propuse, urmând acest link. Cei care au primit o notificare de acceptare trebuiau să trimită lucrarea integrală până în data de 15 martie 2015. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare de 30 EURO (sau echivalent lei) trebuia plătită până în 25 martie 2015. Toate detaliile sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe pagina web a simpozionului și în invitație.
On 24 and 25 April 2015, the Center of Study and Economic Research of the Faculty of Economic Sciences within the Petroleum-Gas University of Ploiești, together with the Center of Fundamental and Applied Economic Studies of the Faculty of Economics and Business Administration within ”Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu organizes the second edition of the ”Information Society and Sustainable Development” (ISSD 2015) International Scientific Symposium at Azuga. The sessions of the symposium will take place on Friday, 24 April 2015, while a tourism programme will be organized on Saturday, 25 April 2015.
Registration for the synposium was possible until the 10th of March 2015, also by submitting an abstract of the proposed paper following this link. Those receiving a notification of acceptance should have submitted the full paper by 15th of March 2015. If the paper is accepted, the registration fee of 30 EURO should have been paid by 25th of March 2015. All the details are available on the symposium website and the call for papers.

17 apr. 2015

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 24-25 aprilie 2015, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 24-25 April 2015, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 24-25 aprilie 2015 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, a paisprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”.
Programul manifestării este deja publicat aici. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscrieredin partea de jos a acestei pagini web și să-l trimită până în data de 20 aprilie 2015 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe paginile web menționate.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize the 14th edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 24th and 25th of April 2015.
The programme of the event is already published here (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on the lower part of this webpage and submit it until the 20th of April 2015. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpages.

15 apr. 2015

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 29-31 mai 2015, București - Constanța. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 29-31 May 2015, Bucharest - Constanța

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București, în parteneriat cu Facultatea de Management Financiar-Contabil din Constanța, organizează în perioada 29-31 mai 2015 cea de-a șaptea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 29 mai 2015, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. După înregistrarea celorlalți participanți, se va pleca spre Constanța. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Constanța, la Facultatea de Management Financiar-Contabil a Universității ”Spiru Haret”. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 30 mai 2015. În ultima zi, duminică, 31 mai 2015, se va pleca într-o aplicație de teren în Dobrogea, în drum spre București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie online și să urmeze instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 25 aprilie 2015. Taxa de participare în valoare de 300 RON (plus, opțional, 100 RON pentru aplicația de teren) trebuie achitată până la data de 1 mai 2015. Studenții și masteranzii din România pot participa gratuit. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest together with the Faculty of Financial and Accounting Management of Constanța organizes the seventh edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 29th and the 31st of May, 2015. The symposium will start on Friday, 29 May 2015, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. After the registration of the other participants, transport to Constanța will be provided. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Constanța, at the Faculty of Financial and Accounting Management of ”Spiru Haret” University. The sessions will continue at the same location on Saturday, 30 May 2015. On the last day, 31 May 2015, a fieldtrip will be organized in Dobrudja, on route to Bucharest.
Those who wish to participate must register online, following the instructions on the site and submit an abstract of their paper until the 25th of April 2015, the latest. The registration fee of 250 EURO (fieldtrip included) must be paid by the 1st of May, 2015. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 100 EURO (everything included). More details are available on the symposium website.

14 apr. 2015

Simpozionul Internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 5-7 iunie 2015, Iași. ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, 5-7 June 2015, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 5-7 iunie 2015 va avea loc la Iași cea de-a X-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 5 iunie 2014, iar sâmbătă și duminică, 6 și 7 iunie 2015, se va organiza o aplicație de teren în județele Neamț și Iași.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2015, trimițând un rezumat de jumătate de pagină al lucrării propuse (în engleză) la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 150 lei (100 lei pentru doctoranzi), iar aplicația de teren costă încă 200 lei. Termenul limită de efectuare a plății este tot 10 mai 2015. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului (în limba engleză).
Between the 5th and 7th of June 2015, the 10th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will be held on Friday, 5 June 2015, while a fieldtrip in Neamț and Iași counties will be organized on Saturday and Sunday, the 6th and 7th of June 2015.
The deadline for registration is 10 May 2014. To register, one should submit a half page abstract of the proposed paper to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 50 EURO should be paid for the fieldtrip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.

25 mar. 2015

Conferința internațională ”Provocări metodologice în geografie”, 15-16 mai 2015, Timișoara. International Conference on ”Methodological Challenges in Geography”, 15-16 May 2015, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 15-16 mai 2015 conferința internațională cu tema ”Provocări metodologice în geografie”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 15 mai 2015, iar sâmbătă, 16 mai, este organizată o aplicație pe teren în județul Timiș și Ungaria (Szeged).
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 15 aprilie 2015, completând formularul de înregistrare. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză. Tot 15 aprilie 2015 este și data limită pentru achitarea taxei de participare de 150 RON și, opțional, pentru aplicația de teren, respectiv încă 70 RON. Toate detaliile sunt disponibile în circulară (doar în limba engleză).
On 15th and 16th of May 2015, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international conference on ”Methodological Challenges in Geography”. The regular sessions of the conference will take place on Friday, the 15th of May, while a fieldtrip will be organized in Timiș County and Hungary (Szeged) on Saturday, the 16th of May.
Registration to the symposium is possible until April 15, 2015, by filling in the registration form. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. The 15th of April 2015 is also the deadline for the payment of the registration fee of 150 RON (or 50 EURO) and, optionally, 70 RON (or 30 EURO) more for the fieldtrip. All the details are available in the announcement.

10 mar. 2015

Conferința aniversară ”65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură și urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC 1950-2015”, 13-15 mai 2015, București. Anniversary Conference ”65 Years of Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. From INCERC to NIRD URBAN-INCERC 1950-2015”, 13-15 May 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza în perioada 13-15 mai 2015 la sediul INCERC din București, cea de-a noua ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. Această ediție este una aniversară, sărbătorind ”65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură și urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC 1950-2015”. În cele trei zile, în afară de prezentarea lucrărilor, vor avea loc numeroase evenimente științifice asociate - seminarii, workshop-uri, vizite în laboratoare, expoziții, momente festive.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 17 aprilie 2015. Termenul limită până la care trebuie trimis rezumatul lucrării, respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile din circulară, la adresa alexandru.petrisor@incd.ro, este însă 27 martie 2015. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 9 mai 2015. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the ninth edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest between 13 and 15 May 2015. This is an anniversary edition, focusing on ”65 Years of Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. From INCERC to NIRD URBAN-INCERC 1950-2015”. During the three days of conference, apart from paper presentations, there will be many associated scientific events - seminars, workshops, visits to laboratories, exhibitions, festive moments.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on April 17, 2015. The deadline for submitting the abstract and the full paper, for those wishing to publish it in the conference volume, respecting the instructions provided in the call, to alexandru.petrisor@incd.ro is however March 27, 2015. The full paper may be submitted for publication to one of the journals  of the institute  before or on May 9, 2015. Other details are available (in Romanian) on the conference webpage.

6 mar. 2015

Conferința Internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 7-9 mai 2015, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” International Conference, 7-9 May 2015, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 7 și 9 mai 2015, a patra conferință internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”. Lucrările simpozionului vor avea loc joi, 7 mai, și vineri, 8 mai, în clădirea facultății. Sâmbătă, 9 mai 2015, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se pot înscrie la simpozion până în data de 30 martie 2015, trimițând lucrarea completă (în engleză) la quaestus.ucdctm@gmail.com. Un răspuns privind acceptarea lucrării va fi primit până la 10 aprilie 2015. Taxa de înscriere se poate plăti în avans sau în prima zi a conferinței și este de 150 RON. Alte detalii se pot obține accesând circulara.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the fourth International Conference on ”Tourism and Durable Development”  between 7 and 9 May 2015. The sessions of the conference will take place on Thursday, May 7, and on Friday, May 8, in the main building of the faculty. On Saturday, the 9th of May 2015, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to March 30, 2015, by submitting the full paper (in English) to quaestus.ucdctm@gmail.com. An answer regarding the acceptance of the paper should be received by April 10, 2015. The conference fee is 50 EURO and may be paid in advance or on the first day of the conference. Further details are available in the invitation (in Romanian).

5 mar. 2015

Simpozionul Internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, 8-10 mai 2015, Suceava. International Symposium ”Environmental Quality and Land Use”, 8-10 May 2015, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 8-10 mai 2015 cea de-a X-a ediție a simpozionului internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”. Lucrările simpozionului se vor desfășura în clădirile Universității din Suceava în cursul zilei de vineri, 8 mai. Seara se va încheia cu o cină festivă. Sâmbătă, 9 mai 2015, și duminică, 10 mai, se va organiza o aplicație de teren în Bucovina.
În vederea participării, până la 10 aprilie 2015 trebuie trimis titlul și rezumatul lucrării la adresa andreibriciu@atlas.usv.ro. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare, în valoare de 100 RON, trebuie plătită până în 15 aprilie 2015. Taxa pentru aplicația de teren este de 150 RON, include și cazarea, și trebuie plătită tot până în 15 aprilie 2015. Cei care doresc să publice lucrarea in extenso într-un număr special al revistei Georeview, trebuie să o trimită până la 1 iulie 2015.  Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe site-ul simpozionului.
Between May 8 and 10, 2015, the Geography Department within the Faculty of History and Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 10th edition of the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”. The sessions of the symposium will be hosted by the buildings of Suceava University on Friday, the 8th of May. The evening will end with a gala dinner. On Saturday, the 9th of May, 2015, and Sunday, the 10th of May, a fieldtrip will be organized in Bucovina.
In order to participate, one must submit the title and abstract of the paper to andreibriciu@atlas.usv.ro  no later than April 10, 2015. If the paper is accepted, the registration fee of 100 RON must be paid on or before April 15, 2015. The fee for the fieldtrip is 150 RON and must also be paid on or before April 15, 2015. Those wishing to publish their full paper in a special issue of Georeview journal must submit it no later than July the 1st, 2015. Other details are available in the announcement and on the symposium website.

2 mar. 2015

Simpozionul cu participare internațională GeoPreVi 2015, 8-9 mai 2015, București. GeoPreVi 2015 International Symposium, 8-9 May 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geodezie a Universității Tehnice de Construcții București organizează în perioada 8-9 mai 2015 simpozionul cu participare internațională GeoPreVi 2015. Limbile oficiale ale simpozionului sunt engleză și română. Simpozionul include și secțiuni cu privire la achiziția și administrarea informației spațiale sau metode moderne de evidență și evaluare a proprietăților. În prima zi a simpozionului va avea loc și o masă festivă iar în a doua zi a simpozionului se va organiza o excursie tematică.
Cei care doresc să se înscrie la simpozion trebuie să trimită până în data de 2 martie 2015 talonul de participare din invitație și rezumatul lucrării fie la adresa poștală a facultății, fie pe e-mail la geoprevi2015@gmail.com. Lucrarea integrală, de 6 sau 8 pagini, redactată conform modelului, trebuie trimisă la aceeași adresă de e-mail până în 2 aprilie 2015. Taxa de participare la simpozion este de 250 lei (100 lei pentru doctoranzi și 50 lei pentru studenți) și include masa festivă din prima zi. Suma trebuie achitată în contul specificat în invitație până în 13 aprilie 2015. Taxa se poate plăti și ulterior, dar va fi în valoare de 300 lei. Excursia tematică de a doua zi costă încă 100 lei, care trebuie plătiți în același cont până în 15 aprilie 2015. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering organizes the GeoPreVi 2015 international symposium on 8th and 9th of May 2015. The official languages of the symposium are English and Romanian. The symposium includes sections concerning the acquisition and management of spatial information or modern methods of accounting and valuation of properties. A festive dinner will take place on the first day of symposium while a thematic trip will be organized on the second day.
Those who wish to participate to the symposium must send the registration form available in the invitation and the abstract of their paper either to the postal address of the faculty or by e-mail to geoprevi2015@gmail.com no later than March 2, 2015. The full paper of 6 or 8 pages, set up according to the template, must be submitted to the same e-mail address by April 2, 2015. The fee is 250 lei (100 lei for PhD students, 50 lei for students) and includes the festive dinner on the first day. The amount should be paid in the account specified in the invitation by April 13, 2015. The fee for late registration is 300 lei. The thematic trip will cost an additional 100 lei, payable in the same account no later than April 15, 2015. More details are available in the invitation.

12 feb. 2015

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 27-29 martie 2015, București. National Symposium of Geography Students, 27-29 March 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), în colaborare cu  Facultatea de Geografie a Universității din București și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează cea de-a XXII-a ediție a Simpozionului Național a Studenților Geografi în perioada 27-29 martie 2015, la București.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor. Aceștia se pot înscrie până în data de 7 martie 2015, completând formularul online. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 9 martie 2015. Taxa de participare, de 30 RON, se va achita în timpul simpozionului. Mai multe detalii se găsesc pe website.
The Centre for Environment Research and Impact Studies, in cooperation with  the Faculty of Geography within the University of Bucharest and the Carpathian-Danubian Centre for Gecoecology, organizes the 22nd edition of the National Symposium of Geography Students, between the 27th and the 29th of March, 2015.
Only Bachelor and Master degree students may participate. They may register until the 7th of March 2015, by filling and sublitting the online form. They will be notified by March the 9th, 2015, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid during the symposium. More details are available on the website.

24 ian. 2015

Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” (PEEC 2015), 5-6 martie 2015, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy” (PEEC 2015), 5-6 March 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Academia de Studii Economice București organizează în 5-6 martie 2015 cea de-a 7-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea in extenso până la data 13 februarie 2015, atât în română, cât și engleză, la adresa peec2008@yahoo.com. Notificarea privind acceptarea lucrării se va face până în 24 februarie 2015. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 RON, trebuie efectuată până la 27 februarie 2015. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței precum și pe pagina web a conferinței.
On 5 and 6 March 2015, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 7th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the ”Regional Analyses and Policies” Research Center.
Participants should submit their full paper, written in English, until the 13th of February 2015, to peec2008@yahoo.com. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by 24 February 2015. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 300 RON should be paid until the 27th of February 2015. Other details are available in the conference call and on the conference website.

23 ian. 2015

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 28 mai - 1 iunie 2015, Craiova. The Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 28 May - 1 June 2015, Craiova

În perioada 28 mai - 1 iunie 2015 la Craiova se va desfășura Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, în organizarea Universității din Craiova, a Societății de Geografie din România și a Inspectoratului Școlar Județean Dolj. Prima zi, joi, 28 mai 2015, este dedicată sosirii și cazării participanților iar după-masa se va organiza o excursie gratuită, opțională, pe ruta Craiova - Segarcea. Vineri dimineața, 29 mai, va avea loc deschiderea oficială a conferinței și comunicările în plen, la Universitatea din Craiova. Ziua se va încheia cu o vizită ghidată în oraș și cu cina festivă. Sâmbătă și duminică, 30 și 31 mai 2015, se va organiza o aplicație de teren în Bulgaria și Serbia, cu înnoptare la Zajecar. Ziua de luni, 1 iunie, este rezervată plecării participanților.
Cei care doresc să participe trebuie să se completeze și să trimită formularul de înscriere până în data de 30 martie 2015. Taxa de participare este de 110 RON, include și cina festivă, și trebuie achitată până la 30 aprilie 2015. Aplicația de două zile costă încă 160 RON. Informații suplimentare sunt disponibile în circulară.
Between 28 May and 1 June 2015, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Craiova. The organizers are the University of Craiova, the Romanian Geographical Society and Dolj County Board of Education. The first day, 28 May 2015, is dedicated to the arrival and accommodation of the participants, and a free fieldtrip to Segarcea is programmed in the afternoon. On Friday morning, 29 May, the opening ceremony of the conference and the plenary sessions will take place at the University of Craiova. The day will end with a guided tour of the city and the gala dinner. On Saturday and Sunday, 30 and 31 May 2015, a fieldtrip will be organized in Bulgaria and Serbia. The night will be spent in Zajecar. Monday, the 1st of June, will be the departure day for the participants.
Those who wish to participate should fill in and submit the registration form no later than 30 March 2015. The registration fee is 110 RON and should be paid before or on the 30th of April 2015. The two day fieldtrip involve an additional fee of 160 RON. More details are available (in Romanian) in the conference call.