URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 nov. 2017

Simpozionul internațional GEOMAT 2017, 23-24 noiembrie 2017, Iași. GEOMAT 2017 International Symposium, 23-24 November 2017, Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, împreună cu Uniunea Geodezilor din România și în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 23-24 noiembrie 2017 cea de-a cincea ediție a simpozionului internațional GEOMAT, care de data aceasta va avea ca temă ”Geomatica și noi tehnologii ale științei geospațiale”. Evenimentul va fi găzduit de Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului pe parcursul zilei de joi, 23 noiembrie, și în prima parte a zilei de vineri, 24 noiembrie 2017. Joi seara va avea loc și cina festivă.
Pentru participare, era necesară înregistrarea online până la data de 11 octombrie 2017 şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 1 noiembrie 2017. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 6 noiembrie 2017. Taxa de participare în valoare de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă (opțional) 150 lei pentru cina festivă, trebuia plătită până la 17 noiembrie 2017. Lucrarea in extenso în limba engleză trebuia trimisă tot până la 17 octombrie 2017 în vederea publicării. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, together with the Romanian Union of Geodesy and in partnership with other Romanian institutions, will organize the fifth edition of GEOMAT International Symposium between the 23rd and the 24th of November 2017.  This time, the title of the symposium is ”Geomatics and new technologies of geospatial science”. The venue of the symposium is the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering. The sessions will take place on Thursday, 23 November, all day long, and in the morning of Friday, 24 November 2017. The gala dinner will be on Thursday evening.
Participants should have registered online until the 11th of October 2017 and should have submitted an abstract of the proposed paper until the 1st of November 2017. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 6th of November 2017. The registration fee is 250 lei (200 lei for PhD students), and the (optional) gala dinner another 150 lei and should have been paid until the 17th of November 2017. The full paper should have been sent also before or on the 17th of November 2017 to be published. Further information is available on the symposium website.

17 nov. 2017

Conferința anuală ”Științele geografice și viitorul Pământului”, 18-19 noiembrie 2017, București. Yearly Conference ”Geographical Sciences and Future of Earth”, 18-19 November 2017, Bucharest

În perioada 18-19 noiembrie 2017, Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează cu sprijinul Asociației Profesionale a Geografilor din România simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Științele geografice și viitorul Pământului”. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Facultatea de Geografie a Universității din București sâmbătă, 18 noiembrie 2017, și se vor încheia cu o cină festivă, seara. Duminică, 19 noiembrie 2017, organizatorii au în vedere două aplicații de teren care se vor desfășura în paralel: una pe Valea Prahovei, iar cea de-a doua - un tur ghidat al capitalei București.
Participanții la simpozion trebuiau să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 10 noiembrie 2017, care include și un rezumat al lucrării propuse. Taxa de participare în valoare de 150 lei (100 lei pentru  studenți și doctoranzi), plus 50 lei opțional pentru cina festivă, trebuia achitată tot până la data de 10 noiembrie 2017. Aplicația de teren de pe Valea Prahovei ar costa încă 100 lei și include masa de prânz iar cei care optează pentru turul ghidat al municipiului București ar avea de plătit încă 30 lei. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în engleză).
On the 18th and 19th of November 2017, the Department of Geomorphology-Pedology-Geomatics of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes, with the support of the Professional Association of Romanian Geographers,  the annual traditional conference. This time, the subject of the conference is ”Geographical Sciences and Future of Earth”. The sessions of the conference will be hosted by the Faculty of Geography within the University of Bucharest on Saturday, 18 November 2017, ending with the gala dinner. On Sunday, 19 November 2017, two field trips will be organized at the same time. One field trip will be on Prahova Valley, while the other one will be a guided tour of the capital city of Bucharest.
Participants to the symposium should have filled and submitted the form provided on the symposium website until the 10th of November 2017. The registration fee of 150 lei (100 lei for students and PhD candidates), to which 50 lei are added for those wishing to attend the gala dinner, should have been paid also before or on the 10th of November 2017. The fieldtrip along Prahova Valley would cost an additional 100 lei and the fee includes the lunch while those who wish to attend the city tour of Bucharest should pay 30 lei. More details are available on the website of the event.

9 nov. 2017

Simpozionul Internațional ”Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară”, 10-11 noiembrie 2017, Oradea. International Symposium on ”Risk Factors for Environment and Food Safety”, 10-11 November 2017, Oradea

Facultatea de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 10 noiembrie 2017, şi sâmbătă, 11 noiembrie 2017, simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară".
Participarea la simpozion era posibilă dacă până în data de 16 octombrie 2017 se trimitea lucrarea in extenso în vederea publicării, instrucţiunile de redactare fiind precizate aici. Taxa de participare este de 200 lei şi trebuia plătită până la aceeaşi dată. Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul facultăţii și în pliant (pagina 1 și pagina 2).
The Faculty of Environmental Protection within the University of Oradea organizes on Friday, 10 November 2017, and Saturday, 11 November 2017, the international symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety".
Registration to the symposium was possible if the full paper had been submitted for publication on or before the 16th of October 2017. The rules for the setting up of the full paper are available here. The participation fee of 200 lei should have been paid before or on the same date. More information is available on the faculty website and in the call for papers (page 1 and page 2).

8 nov. 2017

Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, 10 noiembrie 2017, Cluj-Napoca. ”Environment & Progress” National Symposium with international participation, 10 November 2017, Cluj-Napoca

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnică din Bistrița, organizează vineri, 10 noiembrie 2017, cea de-a unsprezecea ediție a simpozionului național cu participare internațională ”Environment & Progress”, dedicată împlinirii a 15 ani de la înființarea Facultății de Știința și Ingineria Mediului. Înscrierea participanților va avea loc vineri dimineața iar simpozionul propriu-zis se va desfășura pe parcursul zilei de vineri, 10 noiembrie 2017, în clădirea Facultății de Știința și Ingineria Mediului din Cluj-Napoca. Lucrările vor fi urmate de un prânz festiv.
Înscrierile pentru simpozion se puteau face până în data de 20 octombrie 2017 prin completarea formularului de înscriere disponibil online și trimiterea sa, alături de un rezumat (în engleză) de maxim 15 rânduri (conform modelului), la adresa enviroprogress@ubbcluj.ro. Răspunsul privind acceptarea lucrării urma să fie dat de către organizatori până în data de 21 octombrie 2017. Articolele in extenso trebuie trimise, în vederea publicării, până în 8 februarie 2018. Nu se precizează nimic legat de taxa de participare. Alte informații sunt disponibile pe site-ul simpozionului și în circulară.
On the 10th of November 2017, the Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, in cooperation with the Institute of Research and Design in Electrotechnology Bistrița, organizes the eleventh edition of ”Environment & Progress” national symposium with international participation, dedicated to the 15 years anniversary of the establishment of the Faculty of Environmental Sciences and Engineering. The registration of the participants will start on Friday morning while the sessions of the symposium will take place on Friday, 10 November 2017, in the building of the Faculty of Environmental Sciences and Engineering in Cluj-Napoca. The sessions will be followed by a festive lunch.
Registration for the symposium was possible until the 20th of October 2017 by filling the online form and submitting it, together with a maximum 15 lines abstract (according to the template), to  enviroprogress@ubbcluj.ro. The answer regarding the acceptance of the paper should have been given by the organizers before or on the 21st of October 2017. The full paper should be sent for publication prior to the 8th of February 2018. There is no information regarding the registration fee. More details are available on the symposium website (in Romanian) and in the call.

11 aug. 2017

Simpozionul Internațional GeoPreVi 2017 ”Soluții inteligente pentru o proprietate sigură și valoroasă”, 14-16 septembrie 2017, București. GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, 14-16 September 2017, Bucharest

Facultatea de Geodezie a Universității Tehnice de Construcții București, împreună cu comisiile 7, 8 și 9 ale Federației Internaționale a Geometrilor (FIG), Uniunea Geodezilor din România (UGR), Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie (APCGC) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), alături și de alți parteneri, organizează în perioada 14-16 septembrie 2017 Simpozionul Internațional GeoPreVi 2017. Tema din acest an va fi ”Soluții inteligente pentru o proprietate sigură și valoroasă”. Simpozionul va avea loc la hotelul Ramada Plaza - Bucharest Convention Center. În seara de miercuri, 13 septembrie, participanții vor beneficia de o cină de bun venit, iar lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc joi, 14 septembrie, și vineri, 15 septembrie 2017. În program mai sunt prevăzute o cină festivă, un tur tehnic al ANCPI și un tur ghidar cu autocarul în municipiul București.
Participanții la simpozion trebuiau să trimită online un rezumat al lucrării propuse până în data de 30 iulie 2017, respectând precizările. O notificare privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până în 10 august 2017. Lucrarea integrală, redactată conform modelului, trebuie trimisă în aceeași manieră până în 15 august 2017. Taxa de participare la simpozion, dacă se plătește până în 15 august 2017, este de 900 lei (135 lei pentru tineri). Taxa se poate plăti și ulterior, dar va fi în valoare de 1100 lei (150 lei pentru tineri). Cina festivă costă 360 lei (180 lei pentru tineri), iar turul tehnic și turul ghidat al municipiului București fiecare câte 90 lei, indiferent de vârstă. Mai multe detalii sunt disponibile (în engleză) pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering, together with the commissions 7, 8 and 9 of the International Federation of Surveyors (FIG), the Romanian Surveyors Union (UGR), the Romanian Association of Private Surveyors (APCGC) and the National Agency of Cadastre and Land Registration (ANCPI), as well as other partners, organizes the GeoPreVi 2017 International Symposium between the 14th and the 16th of September 2017. This year subject is ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”. The venue of the symposium is Ramada Plaza Hotel - Bucharest Convention Center. On Wednesday evening, 13 September, there will be a welcome dinner for all participants, while the sessions of the symposium will take place on Thursday, 14 September, and Friday, 15 September 2017. The programme also includes a festive dinner, a technical tour of ANCPI mapping centre and a bus guided tour of Bucharest.
Participants to the symposium should have submitted online the abstract of their paper before or on July 30, 2017, respecting the instructions. A notification regarding the acceptance of their paper should have arrived before August 10, 2017. The full paper, set up according to the template, should be submitted in the same manner by August 15, 2017. If paid before or on August 15, 2017, the registration fee is 200 EURO (35 EURO for young surveyors). The fee for late registration is 250 EURO (34 EURO for young surveyors). The gala dinner will cost and additional 80 EURO (40 EURO for young surveyors), while the technical tour and the guided tour of Bucharest will each cost 20 EURO, regardless of age. More details are available on the symposium webpage.

29 iul. 2017

Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu”, 21-23 august 2017, Constanța. Symposium of Applied Climatology ”Ion Florin Mihăilescu”, 21-23 August 2017, Constanța

Catedra de Geografie a Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole a Universității ”Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism și Sport, și cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie din Chișinău, organizează în perioada 21-23 august 2017 Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu”. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc luni, 21 august 2017, la Universitatea Ovidius din Constanța (Corp B Campus). Seara se va încheia cu o cină festivă. A doua zi, 22 august 2017, se va organiza o aplicație de teren în Dobrogea.
Înscrierea la conferință era posibilă până la data de 20 iulie 2017, până când trebuia trimis și articolul propus in extenso la adresa de e-mail symposiumclimatology@yahoo.ro. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină autorilor până la 1 august 2017. Taxa de participare, în valoare de 150 lei, trebuia achitată până la 20 iulie 2017. La aceasta se adaugă, opțional, 150 lei pentru aplicația de teren, taxă care trebuie achitată până la 29 iulie 2017. Studenții, masteranzii și doctoranzii sunt scutiți de plata taxei de participare dar nu beneficiază de mese. Alte informații sunt disponibile în circulară.
Between 21 and 23 August 2017, the Department of Geography of the Faculty of Natural and Agricultural Sciences within Ovidius University of Constanța organizes the Symposium of Applied Climatology ”Ion Florin Mihăilescu”, in partnership with the University of Oradea, Faculty of Geography, Tourism and Sports, and the Moldovan Academy of Sciences, the Institute of Ecology and Geography in Chișinău. The paper sessions of the symposium will take place on Monday, 21 August 2017, at Ovidius University of Constanța (Corp B Campus). The day will end with a gala dinner. The next day, on Tuesday, 22 August 2017, a fieldtrip in Dobrudja will be organized.
Registration to the conference was possible until the 20th of July 2017, which was also the deadline for submitting the full paper to the e-mail address symposiumclimatology@yahoo.ro. A notification regarding the acceptance of the paper should be received by the authors no later than the 1st of August 2017. The deadline for the payment of the registration fee of 150 lei was the 20th of July 2017. Optionally one may pay the additional fieldtrip fee of 150 lei until the 29th of July 2017. Bachelor, master and PhD students do not have to pay the registration fee (but no meals will be provided). More information is available (in Romanian) in the call.

23 iul. 2017

Conferința tematică a Uniunii Internaționale de Geografie ”Schimbări în utilizarea terenurilor, biodiversitate, sănătate și mediu, dezvoltare locală și regională”, 11-15 septembrie 2017, București - Tulcea. IGU Thematic Conference on ”Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development”, 11-15 September 2017, Bucharest - Tulcea.

În perioada 11-15 septembrie 2017 va avea loc la București și Tulcea conferința tematică a Uniunii Internaționale de Geografie ”Schimbări în utilizarea terenurilor, biodiversitate, sănătate și mediu, dezvoltare locală și regională”. Conferința, care este organizată de patru comisii ale U.I.G., va avea loc la Institutul de Geografie al Academiei Române, care este și principalul organizator, alături de Facultatea de Geografie a Universității din București. Ceremonia de deschidere și comunicările în plen se vor susține luni, 11 septembrie 2017, după care se va pleca la Tulcea, unde vor avea loc comunicările pe secțiuni, marți, 12 septembrie 2017. În următoarele două zile, miercuri, 13 septembrie 2017, și joi, 14 septembrie 2017, se vor organiza aplicații de teren în Delta Dunării, respectiv în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre.
În vederea participării, trebuia completat formularul de înscriere aflat pe ultima pagină a circularei (care include titlul și rezumatul lucrării) și trimis la adresa igu.tc.2017@geoinst.ro până cel târziu în data de 31 martie 2017. Taxa de participare este 300 EURO (200 EURO pentru cei din țările în curs de dezvoltare) și se putea plăti până la 1 mai 2017 sau cu 50 EURO în plus după această dată. Aplicațiile de teren sunt incluse în taxa de participare. Alte detalii sunt disponibile (în engleză) în circulară.
The IGU Thematic Conference on ”Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development” will be held in Bucharest and Tulcea between 11 and 15 September 2017. The conference is organized by four commissions of the International Geographical Union. The venue of the symposium is the Institute of Geography of the Romanian Academy, which is also the main organizer, together with the Faculty of Geography belonging to the University of Bucharest. The opening ceremony and the plenary paper sessions will take place on Monday, 11 September 2017, after which the participants will leave for Tulcea, where parallel sessions will take place on Tuesday, 12 September 2017. The next two days, 13 September and 14 September 2017, fieldtrips will be organized in the Danube Delta, Dobrudja and the Black Sea Coast.
In order to participate, one should have filled the registration form on the last page of the call (which includes the paper title and abstract) and sent it to igu.tc.2017@geoinst.ro no later than 31 March 2017. The registration fee is 300 EURO (200 EURO for participants from developing countries) and could have been paid until the 1st of May 2017 or later for an extra 50 EURO. The fieldtrips are included in the registration fee. Further details are available in the call.

22 iul. 2017

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 13-15 octombrie 2017, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 13-15 October 2017, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 13-15 octombrie 2017 cea de-a 37-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Tema seminarului va fi ”Dezvoltare locală durabilă, inovare socială și reziliență teritorială”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 13 octombrie, și sâmbătă, 14 octombrie 2017. Vineri seara va avea loc și o serată culturală și un tur ghidat al orașului Iași iar sâmbătă seara, o serată festivă. Duminică, 15 octombrie 2017, va fi organizată o aplicație de teren în Republica Moldova. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, franceză și engleză.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 1 septembrie 2017. În acest sens, trebuie completat formularul de înregistrare, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până la 15 septembrie 2017. Taxa de participare în valoare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi, 100 lei pentru studenți), la care se adaugă 250 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din Republica Moldova, trebuie achitată până în 31 august 2017 (o taxă cu 50 lei mai mare poate fi achitată până în 30 septembrie 2017). În vederea publicării, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 1 septembrie 2017. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 37th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 13th and 15th of October 2017. The theme of the seminar is ”Local Sustainable Development, Social Innovation and Territorial Resilience”. The paper sessions will take place on Friday, 13 October, and Saturday, 14 October 2017, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Friday there will be a ”cultural evening” and a guided tour of Iași ”by night”, while on Saturday evening a festive dinner will be organized. On Sunday, 15 October 2017, a fieldtrip will be organized in the Republic of Moldova. The official languages of the seminar are Romanian, French and English.
The deadline for the registration at the conference is 1 September 2017. To register, one should fill in the registration form,  including an abstract of their paper. An answer regarding the acceptance of the paper should arrive by September 15, 2017. The registration fee is 60 Euro and payment is also possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to the Republic of Moldova is optional and it costs another 60 Euro. In order to be published, the full paper should be submitted before or on the 1st of September 2017. Further information is available on the conference website and in the call.

10 mai 2017

Conferința Națională ”George Vâlsan”, 12-13 mai 2017, Cluj-Napoca. ”George Vâlsan” National Conference, 12-13 May 2017, Cluj-Napoca

Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu organizația studențească EGEA Cluj-Napoca, organizează Conferința Națională ”George Vâlsan” în perioada 12-13 mai 2017, la Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat studenților. Lucrările vor avea loc vineri, 12 mai 2017, iar sâmbătă, 13 mai 2017, se va merge într-o aplicație de teren la Beliș, județul Cluj.
Înscrierile se puteau face până la data de 6 mai 2017, completând formularul de înscriere online și trimițând lucrarea la adresa students4cluj@gmail.com. Nu se percepe taxă de participare, nici pentru conferința propriu-zisă, nici pentru aplicația de teren (unde totuși locurile sunt limitate). Mai multe informații sunt disponibile pe pagina conferinței de pe Facebook.
The Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the students' organisation, EGEA Cluj-Napoca, organizes "George Vâlsan” National Conference at Cluj-Napoca on the 12th and 13th of May 2017. The event is addressed to students. The paper sessions will take place on Friday, 12 May 2017 while on Saturday, 13 May 2017, participants are invited to a field trip to Beliș, Cluj County.
Registration was possible until the 6th of May 2017, by filling in the online form and submitting the paper to students4cluj@gmail.com. There is no registration fee for the conference or the field trip (however, there is a limited number of places for the field trip). More information is available (in Romanian) on the Facebook conference webpage.

23 apr. 2017

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 26-28 mai 2017, București și Slănic-Moldova. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 26-28 May 2017, Bucharest and Slănic-Moldova.

Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează împreună cu Asociația Profesională de Geografie, Ecologie și Turism ”Destin Geografic” (APGET-DG) în perioada 26-28 mai 2017 cea de-a noua ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 26 mai 2017, la sediul facultății din București, unde va avea loc ceremonia de deschidere, sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, precum și o sesiune de lucrări pe secțiuni în cursul dimineții. După prânz, se va pleca într-o aplicație de teren spre Slănic-Moldova. Lucrările în plen și pe secțiuni vor continua la Slănic-Moldova sâmbătă, 27 mai 2017, după-amiază având loc și o aplicație de teren în județul Bacău, urmată de cina festivă. În ultima zi, duminică, 28 mai 2017, se vor vizita izvoarele din Slănic-Moldova și salina din Târgu Ocna iar după-amiază se va pleca într-o aplicație de teren în sud-estul Transilvaniei și Valea Prahovei, în drum spre București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie online și să urmeze instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 10 mai 2017, conform modelului. Taxa de participare în valoare de 645 lei (pentru 3 zile, incluzând și aplicațiile de teren) sau 150 lei (pentru o singură zi, fără aplicații de teren) trebuie achitată tot până la data de 10 mai 2017. Valoarea taxei pentru studenții și masteranzii din România este 550 lei (gratuit pentru cei care participă doar la sesiunea de postere de la București), iar pentru doctoranzii români, 585 lei. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Engineering, Computer Sciences and Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes together with the Professional Association of Geography, Ecology and Tourism ”Geographical Destiny” (APGET-DG) the ninth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 26th and the 28th of May, 2017. The symposium will start on Friday, 26 May 2017, in the faculty building in Bucharest, where the opening ceremony, the poster session of the bachelor and master degree students and paper sessions will take place in the morning. After lunch, a fieldtrip is organized on the way to Slănic-Moldova. The sessions will continue at Slănic-Moldova on Saturday, 27 May 2017. On Saturday afternoon there will be a fieldtrip in Bacău County, followed by the gala dinner. On the last day, Sunday 28 May 2017, participants will visit the springs at Slănic-Moldova and the salt mine at Târgu Ocna. In the afternoon a fieldtrip will be organized in south-east Transylvania and along Prahova Valley, on route to Bucharest.
Those who wish to participate must register online, following the instructions on the site and submit an abstract of their paper until the 10th of May 2017, the latest, according to the template. The registration fee of 300 EURO (fieldtrips and meals included) must also be paid by the 10th of May, 2017. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 150 EURO and for foreign PhD students - 250 EURO. More details are available on the symposium website.

22 apr. 2017

Conferința Internațională ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă”, 28-29 aprilie 2017, Târgu Jiu. International Conference ”Information Society and Sustainable Development”, 28-29 April 2017, Târgu Jiu

Centrul de Studii Economice Fundamentale și Aplicative de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează în colaborarea cu mai multe universități din țară și din străinătate cea de-a patra ediție a conferinței internaționale ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă” (ISSD 2017) în perioada 28-29 aprilie 2017 la Târgu Jiu.
Înscrierea la conferință a fost posibilă până în 12 martie 2017 prin completarea formularului online și trimiterea acestuia la adresa issd2017.ucb@gmail.com, totodată trimițând și un rezumat al lucrării propuse, conform indicațiilor. Notificarea privind acceptarea lucrării trebuia primită până în 19 martie 2017. Cei cărora le-a fost acceptat rezumatul, trebuiau să trimită lucrarea integrală în engleză (maxim 6 pagini), conform modelului, până în data de 9 aprilie 2017. Taxa de participare de 50 EURO (sau echivalent lei, pentru o lucrare) trebuia plătită până în 14 aprilie 2017. Toate detaliile sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe pagina web a conferinței.
On 28 and 29 April 2017, the Center of Fundamental and Applied Economic Studies of the Faculty of Economics and Business Administration within ”Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, together with other universities from Romania and abroad, organizes the fourth edition of the ”Information Society and Sustainable Development” (ISSD 2017) International Conference at Târgu Jiu.
Registration for the conference was possible until the 12th of March 2017 by filling in an online form and submitting it to issd2017.ucb@gmail.com and also by submitting an abstract of the proposed paper according to the instructions. The notification regarding the acceptance of the paper should have been received by 19 March 2017. Those whose abstract was accepted should have submitted the full paper (in English, no more than 6 pages) according to the template by the 9th of April 2017. The registration fee of 50 EURO (for one paper) should have been paid before or on the 14th of April 2017. All the details are available on the conference website.

21 apr. 2017

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație”, 5-7 mai 2017, Oradea. Students' National Scientific Paper Sessions ”Science. Culture. Civilisation”, 5-7 May 2017, Oradea

Asociația ”Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie, împreună cu Asociația Geografică ”Simion Mehedinți”, ambele din cadrul Universității din Oradea, organizează cea de-a XVIII-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație” în perioada 5-7 mai 2017, la Oradea. Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la istorie, geografie și științe conexe din România și din străinătate. Secțiunea geografică poartă numele profesorului univ. dr. Gheorghe Măhăra și acoperă o tematică vastă: Geografie Fizică, Geografie Umană, Geografie Regională și Planificare Teritorială.
Înscrierea se poate face până în data de 23 aprilie 2017, completând formularul online. Confirmarea ar trebui să fie primită în intervalul 24-28 aprilie 2017. Nu se percepe taxă de participare, organizatorii asigură cazarea și masa pe perioada evenimentului, și există și posibilitatea decontării transportului. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
”Gheorghe Șincai” Association of History Students and ”Simion Mehedinți” Geographical Association, both belonging to the University Oradea, organize the 18th edition of the Students' National Scientific Paper Sessions ”Science. Culture. Civilisation” at Oradea between the 5th of May and the 7th of May 2017. The event is addressed to bachelor, master and PhD students in History, Geography and related fields, from Romania and abroad. The geographical section bears the name of the late University Professor Gheorghe Măhăra, PhD, and covers a wide variety of subjects: Physical Geography, Human Geography, Regional Geography and Territorial Planning.
Registration is possible before or on the 23rd of April 2017, by filling in and submitting the online form. A notification regarding the acceptance should be received between the 24th and the 28th of April 2017. There is no registration fee. The organizers take care of the accommodation and meals of the participants and there is a possibility to cover the transport costs. More details are available in the call for papers.

20 apr. 2017

Conferința internațională ”Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective”, 25-27 mai 2017, Vatra Dornei. International Conference ”Romanian Rural Tourism in International Context. Present and Prospects”, 25-27 May 2017, Vatra Dornei

Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane” al Academiei Române - Filiala Iași, împreună cu Centrul de Economie Montană al Academiei Române din Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Zonei Montane Vatra Dornei, INCDT București, și alte instituții sau asociații locale, naționale sau europene, organizează în perioada 25-27 mai 2017, la Vatra Dornei, cea de-a XIX-a ediție a conferinței internaționale ”Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective”.
Participanții trebuiau să trimită rezumatele lucrărilor propuse pentru a fi prezentate până în 28 februarie 2017. Răspunsul privind acceptarea în primă instanță a lucrărilor propuse trebuia să parvină până în 15 martie 2017. Lucrarea in extenso trebuia trimisă până în 15 aprilie 2017. Taxa de participare, de 50 EURO pentru o lucrare, și 25 EURO pentru fiecare lucrare suplimentară a aceluiași autor, se poate achita până la 30 aprilie 2017. Mai multe amănunte sunt disponibile pe site-ul conferinței.
”Gh. Zane” Institute of Economic and Social Research of the Romanian Academy - Iași Branch, together with the Centre of Mountain Economy of the Romanian Academy in Vatra Dornei, the Ministry of Agriculture and Rural Development - Vatra Dornei Agency of Mountain Area, National Institute of Research and Development in Tourism - Bucharest, and other local, national or European institutions or associations, organize the 19th edition of the international conference ”Romanian Rural Tourism in International Context. Present and Prospects” between the 25th and 27th of May 2017 in Vatra Dornei.
Participants should have submitted their abstracts on or before the 28th of February 2017. A notification of provisional acceptance should have been received by March 15, 2017. The final paper should have been submitted no later than the 15th of April 2017. The registration fee of 50 EURO for one paper and 25 EURO for each additional paper of the same author, can be paid until the 30th of April 2017. More details are available on the conference website.

12 apr. 2017

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 6-7 mai 2017, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 6-7 May 2017, Bucharest

În perioada 6-7 mai 2017, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a XIII-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 29 aprilie 2017. Taxa de participare, în valoare de 30 lei, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Se asigură cazare gratuită pentru studenții din afara Bucureștiului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
On the 6th and 7th of May 2017, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 13th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until the 29th of April 2017. The registration fee is 30 lei and should be paid at the registration desk on the first day of the symposium. Students from outside Bucharest are accommodated for free. Other details are available (in Romanian only) in the call.

31 mar. 2017

Conferința internațională ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil” CACTUS 2017, 5-7 octombrie 2017, Predeal. International Conference ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” CACTUS 2017, 5-7 October 2017, Predeal

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Turism și Geografie, și Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii, organizează în perioada 5-7 octombrie 2017, la Predeal, cea de-a șasea conferință internațională de turism intitulată ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil” (CACTUS 2017).
Participanții trebuie să se înregistreze online și să trimită un rezumat al lucrării, conform modelului, până la data de 15 mai 2017, urmând să primească un răspuns până la 20 mai. Dacă rezumatul este acceptat, lucrarea in extenso trebuie trimisă, conform modelului, până la 15 iulie 2017. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea lucrărilor lor până în 20 iulie 2017. Taxa de participare este în valoare de 150 EURO (75 EURO pentru doctoranzi, gratis pentru masteranzi) până în data de 15 iunie 2017 sau crește la 200 EURO (100 EURO pentru doctoranzi, tot gratis pentru masteranzi) până la 1 septembrie 2017. Mai multe detalii se găsesc (în engleză) pe pagina web a conferinței.
The Bucharest University of Economic Studies, by means of the Faculty of Business and Tourism, the Department of Tourism and Geography and the Centre of Academic Research in Tourism and Services, organizes the sixth international conference on tourism entitled ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (CACTUS 2017) at Predeal, between the 5th and the 7th of October 2017.
The participants should register online and submit an abstract of their proposed paper according to the template before or on May 15, 2017. They will be notified regarding the acceptance of their abstract until the 20th of May. If the abstract is accepted, the full paper should be submitted according to the template by July 15, 2017. The authors will be notified regarding the acceptance of their paper before July 20, 2017. The early-bird registration fee is 150 EURO (75 EURO for PhD candidates, no fee for Master degree students) until the 15th of June 2017 while the regular fee is 200 EURO (100 EURO for PhD candidates, no fee for Master students) until the 1st of September 2017. More details are available on the conference website.

30 mar. 2017

Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice a studenților geografi, 31 martie 2017, Craiova. The annual scientific paper sessions of the Geography students, 31 March 2017, Craiova

Departamentul de Geografie al Facultății de Științe de la Universitatea din Craiova organizează vineri, 31 martie 2017, cea de-a XXIV-a ediție a Sesiunii anuale de referate și comunicări științifice a studenților geografi. Evenimentul se adresează exclusiv studenților din ciclurile licență și master. Vor exista două teme majore: Geografie și Turism.
Participanții trebuiau să-și exprime intenția de participare până în 27 februarie 2017 și se puteau înscrie până în 20 martie 2017, trimițând formularul de înregistrare completat la una din adresele: avram.sorin32@gmail.com, licurici_mihaela@yahoo.com sau cristiana_oana@yahoo.com. Rezumatul lucrării propuse este parte din formularul de înregistrare. Un răspuns privind acceptarea lucrării s-a dat până în 22 martie 2017. Nu se precizează existența unei taxe de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe site și în invitație.
On Friday, 31 March 2017, the Department of Geography of the Faculty of Sciences within the University of Craiova organizes the 24th edition of the annual scientific paper sessions of the Geography students. The event is addressed exclusively to bachelor and master degree students. There will be two main subjects: Geography and Tourism.
Participants should have written about their intention to take part in the event until the 27th of February 2017 and should have registered up to or on March 20, 2017, by filling in and submitting the registration form to one of the following e-mail addresses: avram.sorin32@gmail.com, licurici_mihaela@yahoo.com or cristiana_oana@yahoo.com. The abstract of the proposed paper is part of the form. An answer regarding the acceptance of the paper should have been received by 22 March 2017. There is no mention of a registration fee. More information is available (in Romanian only) on the website and in the invitation.

29 mar. 2017

Workshop internațional ”Infrastructura verde pentru un planning urban sustenabil”, 6-9 iulie 2017, București. International Workshop ”Green Infrastructure for Sustainable Urban Planning”, 6-9 July 2017, Bucharest

În perioada 6-9 iulie 2017, Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) al Facultății de Geografie de la Universitatea din București, împreună cu Societatea pentru Ecologie Urbană - Departamentul Europa de Sud-Est, organizează workshop-ul internațional ”Infrastructura verde pentru un planning urban sustenabil”. Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-0434 ”Dezvoltarea unui model de evaluare a potențialului infrastructurilor verzi pentru planificarea urbană durabilă” și va fi găzduit de Facultatea de Geografie a Universității din București. Participanții sunt așteptați în cursul zilei de joi, 6 iulie 2017, seara fiind invitați la un eveniment cultural. Sesiunile de comunicări se vor desfășura vineri, 7 iulie, și sâmbătă, 8 iulie 2017. În seara zilei de vineri, 7 iulie, va avea loc și o cină festivă. În după-amiaza zilei de sâmbătă, 8 iulie, se va organiza o aplicație de teren în București iar a doua zi, duminică, 9 iulie 2017, o aplicație de teren în zona metropolitană a municipiului București.
Pentru a participa, trebuie completat un formular de înregistrare online, care include și un rezumat al lucrării propuse, sau trebuie trimis un e-mail la adresa secretariat_drgm@g.unibuc.ro, cu toate datele privind autorii precum și titlul și rezumatul lucrării propuse, până la 1 iunie 2017. Notificarea privind acceptarea lucrării ar trebui să parvină în maxim 7 zile de la trimiterea formularului sau a e-mail-ului. Nu există taxă de participare la workshop, doar o taxă de 50 Euro pentru aplicația de teren de duminică, 9 iulie 2017, care se poate plăti la fața locului, și care include toate cheltuielile (transport și mese). Mai multe detalii (exclusiv în engleză) se găsesc pe pagina web a evenimentului.
Between the 6th and the 9th of July 2017, the Centre for Environmental Research and Impact Studies (CCMESI) of the Faculty of Geography within the University of Bucharest, together with the Society for Urban Ecology - South-East Europe Chapter, organizes the International Workshop ”Green Infrastructure for Sustainable Urban Planning”. The event is organized in the framework of the project PN-II-RU-TE-2014-4-0434 ”Developing a model for evaluating the potential of urban green infrastructures for sustainable planning” and will be hosted by the Faculty of Geography of the University of Bucharest. Participants are expected to arrive on Thursday, 6 July 2017, and are invited for a cultural event in the evening. The sessions of the workshop will take place on Friday, 7 July, and Saturday, 8 July 2017. A social dinner will be organized on Friday evening, while fieldtrips will be organized on Saturday afternoon, in Bucharest, and on Sunday, 9 July 2017, in the metropolitan area of Bucharest.
To participate, one should fill in the online registration form, which includes an abstract of the proposed paper, or should send an e-mail to secretariat_drgm@g.unibuc.ro with all the details regarding the authors and the title and the abstract of the proposed paper, no later than the 1st of June 2017. The notification regarding the acceptance of the proposed paper should be received in no more than 7 days after the registration form was submitted or the e-mail sent. There is no registration fee for the workshop. An optional fee of 50 Euro is required for those wishing to attend the fieldtrip organized on Sunday, 9 July 2017, it can be paid on the spot and it includes all costs (transport and meals). More details are available on the website of the event.

22 mar. 2017

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 31 martie - 1 aprilie 2017, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 31 March - 1 April 2017, Cluj-Napoca

În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 31 martie - 1 aprilie 2017 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, a 19-a ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale (în plen și apoi pe secțiuni) și seminarii practice.
Programul manifestării este deja publicat pe pagina web a evenimentului. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscriere din partea de jos a acestei pagini web și să-l trimită până în data de 27 martie 2017 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web menționată și în anunț.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize the 19th edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 31st of March and the 1st of April 2017. The activities will include oral presentations (plenary sessions and then parallel sessions) and practical seminars.
The programme of the event is already published on the webpage of the event (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on the lower part of this webpage and submit it until the 27th of March 2017. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpage and in the call.

11 mar. 2017

Simpozionul Internațional ”Calitatea Mediului și Utilizarea Terenurilor”, 2-4 iunie 2017, Suceava. International Symposium ”Environmental Quality and Land Use”, 2-4 June 2017, Suceava

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 2-4 iunie 2017 cea de-a XI-a ediție a simpozionului internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”. Lucrările simpozionului se vor desfășura în clădirile Universității din Suceava în cursul zilei de vineri, 2 iunie 2017. Seara se va încheia cu o cină festivă. Sâmbătă, 3 iunie 2017, și duminică, 4 iunie 2017, se va organiza o aplicație de teren în Ucraina și România (Bucovina de Nord, Transcarpatia, Maramureș, Bucovina de Sud).
În vederea participării, se completează formularul de înscriere, care include și titlul și rezumatul lucrării, iar acesta trebuie trimis până la 30 aprilie 2017 la adresa rodicag@atlas.usv.ro. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare (care include și prânzul și cina festivă din 2 iunie), în valoare de 50 lei, trebuie plătită până în 10 mai 2017. Taxa pentru aplicația de teren este de 300 lei, include transportul, unele mese și cazarea, și trebuie plătită tot până în 10 mai 2017. Cei care doresc să publice lucrarea in extenso într-un număr special al revistei Georeview, trebuie să o trimită până la 1 iulie 2017. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe site-ul simpozionului.
Between the 2nd and 4th of June 2017, the Geography Department within the Faculty of History and Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 11th edition of the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”. The sessions of the symposium will be hosted by the University of Suceava on Friday, the 2nd of June 2017. The evening will end with a gala dinner. On Saturday, the 3rd of May, 2017, and Sunday, the 4th of June, a fieldtrip will be organized in Ukraine and Romania (Northern Bukovina, Trans-Carpathian Region, Maramureș, Southern Bukovina).
In order to participate, one must fill in the registration form which includes the title and abstract of the paper and submit it to rodicag@atlas.usv.ro no later than April 30, 2017. If the paper is accepted, the registration fee of 50 lei (including lunch and the gala dinner on the 2nd of June) must be paid on or before May 10, 2017. The fee for the fieldtrip is 300 lei, it includes transportation, some meals and accommodation, and must also be paid on or before May 10, 2017. Those wishing to publish their full paper in a special issue of Georeview journal must submit it no later than July the 1st, 2017. Other details are available in the call for papers and on the symposium website.

10 mar. 2017

Simpozionul Internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 2-4 iunie 2017, Iași. International Symposium ”Present Environment and Sustainable Development” PESD 2017, 2-4 June 2017, Iași

În perioada 2-4 iunie 2017 va avea loc la Iași cea de-a XII-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 2 iunie 2017, iar sâmbătă și duminică, 3 și 4 iunie 2017, se va organiza o aplicație de teren în Ucraina (regiunea Cernăuți - pașaportul este necesar).
Înscrierea la simpozion se poate face online până în data de 1 mai 2017, trimițând și un rezumat de 500 de cuvinte al lucrării propuse (în engleză) la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 150 lei (100 lei pentru doctoranzi), iar aplicația de teren costă încă 250 lei. Termenul limită de efectuare a plății este tot 1 mai 2017. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului.
Between the 2nd and 4th of June 2017, the 12th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will be held on Friday, 2 June 2017, while a fieldtrip in Ukraine (Chernivtsi Region - passport is required) will be organized on Saturday and Sunday, the 3rd and 4th of June 2017.
The deadline for online registration is 1 May 2017. To register, one should also submit a 500 words abstract of the proposed paper to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 50 EURO should be paid for the fieldtrip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.

1 mar. 2017

Conferința RSA ”Polarizare regională și dezvoltare inegală în Europa Centrală și de Est: provocări pentru politici teritoriale inovative”, 10-13 septembrie 2017, Cluj-Napoca. RSA Conference ”Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies”, 10-13 September 2017, Cluj-Napoca

În perioada 10-13 septembrie 2017, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va găzdui conferința RSA (Regional Studies Association) dedicată țărilor din centrul și estul Europei, intitulată ”Polarizare regională și dezvoltare inegală în Europa Centrală și de Est: provocări pentru politici teritoriale inovative”. Programul conferinței debutează duminică, 10 septembrie 2017, cu o excursie și un tur ghidat al municipiului Cluj-Napoca, iar seara va fi o recepție și vor începe înregistrările pentru conferință, care vor continua și zilele următoare. Lucrările propriu-zise ale conferinței se vor desfășura luni, 11 septembrie, marți, 12 septembrie, și în prima parte a zilei de miercuri, 13 septembrie 2017. Cina festivă va avea loc marți seara, participarea fiind opțională.
Participanții trebuie să se înregistreze online până în data de 23 mai 2017 urmând indicațiile în limba engleză. Taxa de participare, în valoare de 280 de lire sterline (sau echivalent), trebuie plătită la înregistrare. Tinerii și pensionarii au o taxă redusă la 240 lire sterline iar studenții și masteranzii la 190 lire sterline. Reduceri și mai semnificative se acordă pentru membrii asociației Regional Studies Association. Turul ghidat al municipiului Cluj-Napoca costă suplimentar 10 lire sterline iar cina festivă 26 de lire sterline. Tot până în data de 23 mai 2017 trebuie trimis și rezumatul lucrării, conform indicațiilor. Lucrările prezentate ar putea fi publicate în reviste cotate și indexate în baze de date internaționale, inclusiv ISI Thomson Reuters. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în engleză) pe website-ul conferinței.
Between the 10th and the 13th of September 2017, the Faculty of Economic Sciences and Business Administration belonging to the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca will host the RSA (Regional Studies Association) Central & Eastern Europe Conference ”Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies”. The programme of the conference starts on Sunday, 10 September 2017, with a trip and a guided tour of Cluj-Napoca City. In the evening there will be a Welcome Reception and registration will start and it will continue for the next days. The sessions and workshops of the conference will take place on Monday, 11 September, Tuesday, 12 September and the first part of Wednesday, 13 September 2017. The optional gala dinner will be organized on Tuesday evening.
Participants must register online before or on 23 May 2017 using the guidelines provided. The registration fee is 280 GBP for non-members of the Regional Studies Association and 190 GBP for the members. Lower fees are available for early career or retired researchers (240 GBP for non-members and 170 GBP for members) and for students (190 GBP for the non-members and 150 GBP for members). The guided tour of Cluj-Napoca costs an extra 10 GBP while the gala dinner - 26 GDP. The abstract of the proposed paper should be submitted also before or on 23 May 2017 according to the guidelines. The papers presented might be published in journals that are indexed and ranked in international databases, including ISI Thomson Reuters. More details are available on the conference website.

22 feb. 2017

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 1-5 iunie 2017, București. Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 1-5 June 2017, Bucharest.

În perioada 1-5 iunie 2017 la București se va desfășura Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, cu tema ”România - natură, societate, educație”, în organizarea Universității din București (Facultatea de Geografie), a Societății de Geografie din România, a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”, a Institutului de Geografie al Academiei Române, a Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului Școlar al municipiului București. Prima zi, joi, 1 iunie 2017, este dedicată sosirii participanților. Seara va avea loc o ședință solemnă și un tur ghidat al Muzeului Național de Artă al României. Vineri, 2 iunie, va avea loc deschiderea oficială a conferinței, comunicările în plen și pe secțiuni, în clădirea Facultății de Geografie. Ziua se va încheia cu cina festivă. Sâmbătă și duminică, 3 și 4 iunie 2017, se va organiza o aplicație de teren în Bulgaria, inclusiv pe țărmul Mării Negre. Ziua de luni, 5 iunie 2017, este rezervată plecării participanților.
Cei care doresc să participe trebuie să se completeze și să trimită formularul de înregistrare online până în data de 25 mai 2017. Rezumatul, de preferință bilingv, ar trebui însă trimis în vederea publicării până în data de 1 mai 2017 la adresa conferinta2017@geo-sgr.ro. Taxa de participare este de 100 lei dacă se achită până în data de 15 aprilie 2017 sau de 150 lei dacă se achită între 16 aprilie și 25 mai 2017. Taxa include, printre altele, și cina festivă de vineri seara și turul ghidat al Muzeului Național de Artă al României de joi seara. Taxa pentru aplicația opțională de teren din Bulgaria este 350 lei (include cazare și mese/gustări la pachet). Informații mai detaliate sunt disponibile în circulară și pe website.
Between 1 and 5 June 2017, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Bucharest. The topic of the conference is ”Romania - nature, society, education”. The organizers are the University of Bucharest (Faculty of Geography), the Romanian Geographical Society, ”Carol the 1st” University Central Library, the Institute of Geography of the Romanian Academy, the Ministry of National Education and Bucharest City Board of Education. The first day, Thursday the 1st of June 2017, is dedicated to the arrival of the participants. In the evening there will be a solemn meeting and a guided tour of the National Art Museum of Romania. On Friday, the 2nd of June, the opening ceremony of the conference as well as the conference sessions will be hosted by the Faculty of Geography. The day will end with the gala dinner. On Saturday and Sunday, 3 and 4 June 2017, a fieldtrip will be organized in Bulgaria, including the Black Sea Coast. Monday, the 5th of June, will be the departure day for the participants.
Those who wish to participate should fill in and submit the online registration form (in Romanian only) no later than 25 May 2017. However, the abstract of the presentation should be submitted for publication before or on 1 May 2017 to conferinta2017@geo-sgr.ro. The registration fee is 100 lei if paid before or on the 15th of April 2017 or 150 lei if paid between 16 April and the 25th of May 2017. The fee includes the gala dinner on Friday evening and the guided tour of the National Art Museum of Romania on Thursday evening, among others. The optional fieldtrip in Bulgaria will involve an additional fee of 350 lei (including accommodation and meals). More details are available (in Romanian only) in the conference call and on the website.

20 feb. 2017

Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”, 8 aprilie 2017, Fălticeni. International Symposium ”Romania between West and East”, 8 April 2017, Fălticeni.

Sâmbătă, 8 aprilie 2017, va avea loc la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni cea de-a șaptea ediție a simpozionului internațional ”România între Occident și Orient”, eveniment organizat de Societatea de Geografie din România - filiala Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni. Simpozionul are două secțiuni: geografie și științe-tehnologii.
Înscrierile se pot face până în data de 31 martie 2017, online. Tot până la această dată trebuie achitată și taxa de participare de 50 lei (studenții și invitații speciali nu plătesc taxă). Lucrarea finală trebuie trimisă până în data de 8 aprilie 2017 (practic ziua simpozionului), aceasta fiind data limită și pentru achitarea taxei de publicare, încă 30 lei. Alte informații utile se găsesc pe această pagină web.
The seventh edition of the international symposium ”Romania between West and East” will take place at ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni on Saturday, 8 April 2017. The event is organized by the Romanian Geographical Society - Suceava Branch, Suceava County Board of Education, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava and ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni. The symposium has two sections: Geography and Sciences-Technologies.
Registration is possible before or on March 31, 2017, online. The same date is the deadline for the payment of the registration fee of 50 lei (students and special guests are not required to pay the fee). The full paper should be submitted before or on April 8, 2017 (practically, the day of the symposium) and this is also the deadline for the payment of the publication fee of 30 lei. Other useful information (in Romanian only) is found on this webpage.

18 feb. 2017

Simpozionul Național de Geomorfologie, 11-14 mai 2017, Iași. National Symposium on Geomorphology, 11-14 May 2017, Iași.

Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează la Iași cel de-al XXXIII-lea Simpozion Național de Geomorfologie în perioada 11-14 mai 2017. Lucrările simpozionului se vor desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Mihai Eminescu”. Joi seara, 11 mai 2017, va avea loc primirea și înregistrarea participanților la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”.  Vineri, 12 mai 2017, și sâmbătă, 13 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului. Sâmbătă seara va avea loc și cina festivă, după o scurtă aplicație de teren în împrejurimile Iașiului. Duminică, 14 mai 2017, se va organiza o aplicație de teren în județele Iași și Botoșani.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 28 februarie 2017, trimițând online un rezumat al lucrării propuse. Până în data de 10 martie 2017, aceștia vor primi o notificare cu privire la acceptarea sau respingerea rezumatului. Până în data de 31 martie 2017 trebuie trimis rezumatul extins, maximum 4 pagini, conform modelului. Taxa de participare standard este 300 lei, iar pentru masteranzi, doctoranzi și seniori (peste 65 ani), 150 lei, și trebuie plătită până pe 30 aprilie 2017. Pentru aplicația de teren de duminică va fi o taxă de participare (opțională) separată, de 150 lei. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului și în circulară.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR) and the Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași the 33rd National Symposium on Geomorphology at Iași between 11 and 14 May 2017. The sessions of the symposium will be hosted by the Aula Magna of ”Mihai Eminescu” Central University Library. On Thursday evening, on the 11th of May 2017, participants will be received and will register at ”Mihai Eminescu” Central University Library. The sessions of the symposium will take place on Friday, 12 May 2017, and Saturday, 13 May. On Saturday evening, a gala dinner will be organized after a short field trip in the surroundings of Iași City. On Sunday, 14 May 2017, a fieldtrip will be organized in the counties of Iași and Botoșani.
Participants may register for the symposium until the 28th of February 2017 by filling and submitting online an abstract of the paper. By March the 10th, 2017, they should receive a letter of acceptance or rejection of the proposed abstract. Until the 31st of March 2017, an extended abstract (up to 4 pages) has to be submitted, according to the template. The standard registration fee is 65 Euro, while the registration fee for Master and PhD students, as well as for seniors (aged 65 and over), is 32 Euro, and should be paid before or on the 30th of April 2017. The fieldtrip on the last day of the symposium is optional and costs an additional 32 Euro. Other details are available on the symposium webpage and in the call.

7 feb. 2017

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 25-26 martie 2017, București. National Symposium of Geography Students, 25-26 March 2017, Bucharest

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), în colaborare cu  Facultatea de Geografie a Universității din București, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, ESRI Romania, ROMSILVA, Society for Urban Ecology și Institutul de Geografie al Academiei Române organizează o nouă ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi în perioada 25-26 martie 2017, la București.
În cadrul simpozionului se va organiza și un workshop sub egida ESRI. Înscrierile se pot face până în data de 10 martie 2017, completând formularul online, care include și un rezumat, sau acest formular, care trebuie trimis la snsg.geo@gmail.com sau depus la sediul CCMESI. Potențialii participanți vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 13 martie 2017. Taxa de participare, de 30 lei, se va achita în prima zi a simpozionului. Organizatorii vor acorda premii pentru cele mai bune lucrări. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul simpozionului.
The Centre for Environment Research and Impact Studies (CCMESI), in cooperation with the Faculty of Geography within the University of Bucharest, the Carpathian-Danubian Centre for Gecoecology, ESRI Romania, ROMSILVA, the Society for Urban Ecology and the Institute of Geography of the Romanian Academy organizes a new edition of the National Symposium of Geography Students, at Bucharest, on the 25th and 26th of March, 2017.
A workshop organized by ESRI will also take place during the symposium. Registration is possible until the 10th of March 2017, by filling and submitting the online form, including an abstract, or this form, which should be submitted to snsg.geo@gmail.com or physically to CCMESI office. Potential participants will be notified by March the 13th, 2017, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 lei will be paid on the first day of the symposium. Organizers will provide awards for the best papers. More details are available on the symposium website (in Romanian only).

22 ian. 2017

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 18-20 mai 2017, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 18-20 May 2017, Târgoviște

În perioada 18-20 mai 2017, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a patra ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se pot înregistra până în data de 30 ianuarie 2017, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuie trimis la adresa geg_conference@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2017 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile (doar în engleză) pe pagina web a conferinței.
Between 18 and 20 May 2017, ”Valahia” University of Târgoviște will host the fourth edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years old).
Registration is possible until the 30th of January 2017, by filling the registration form, which also includes the abstract of the paper, and then submit it to the address geg_conference@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2017 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

21 ian. 2017

Simpozionul Național de Mediu ”Țara Abrudului - aur și oameni”, 4-5 februarie 2017, Abrud. National Environment Symposium ”Abrud Land - gold and people”, 4-5 February 2017, Abrud

Societatea de Geografie din România - filiala județului Alba, împreună cu Liceul ”Horia, Cloșca și Crișan” Abrud, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Abrud și autoritățile locale din Abrud, organizează în 4 și 5 februarie 2017 Simpozionul Național de Mediu ”Țara Abrudului - aur și oameni”. Lucrările simpozionului se vor desfășura preponderent sâmbătă, 4 februarie 2017, zi care se va încheia cu o masă festivă, în vreme ce duminică, 5 februarie, va avea loc o aplicație de teren la fostele exploatări aurifere din împrejurimi.
Înscrierea la simpozion este posibilă până în 25 ianuarie 2017 prin trimiterea formularului de înscriere (pagina 2 a invitației) și a unui rezumat al lucrării la adresa rusalin_sicoe@yahoo.com. Tot până la această dată trebuie achitată și taxa de participare la simpozion de 70 lei și, opțional, 30 lei pentru aplicația de teren precum și, dacă e cazul, suma corespunzătoare pentru cazare. Informații suplimentare se găsesc în invitație.
The Romanian Geographical Society - Alba County Branch, together with ”Horia, Cloșca și Crișan” High School of Abrud, ”Avram Iancu” School and the local government of Abrud, organize the National Environment Symposium ”Abrud Land - gold and people” on the 4th and 5th of February 2017. The sessions of the symposium will take place mainly on Saturday, 4 February 2017, a day which will end with a gala dinner. On Sunday, 5 February, a fieldtrip to the former gold mines around Abrud will be organized.
Registration for the symposium is possible until the 25th of January 2017 by submitting the registration form (second page of the call for papers) and an abstract of the proposed paper to rusalin_sicoe@yahoo.com. This date is also the deadline for the payment of the registration fee of 70 lei - for the symposium, and optionally 30 lei for the fieldtrip, as well as other optional fees for accommodation. More details are to be found in the call for papers (in Romanian only).

19 ian. 2017

Conferința internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2017, 9-10 martie 2017, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, 9-10 March 2017, Bucharest

Academia de Studii Economice București organizează în 9-10 martie 2017 cea de-a 9-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”. Se vor susține lucrări atât în plen, cât și pe secțiuni, în cele două zile ale conferinței.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea in extenso până la data 13 februarie 2017, în engleză, la adresa peec2008@yahoo.com. Notificarea privind acceptarea lucrării se va face până în 24 februarie 2017. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 lei, trebuie efectuată până la 28 februarie 2017. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței (în engleză).
On 9 and 10 March 2017, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 9th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the Research Center of Regional Analyses and Policies. There will be a plenary session, followed by parallel sessions during the two days of conference.
Participants should submit their full paper, written in English, until the 13th of February 2017, to peec2008@yahoo.com. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by 24 February 2017. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 300 lei should be paid until the 28th of February 2017. Other details are available in the conference call.

9 ian. 2017

Conferința Internațională ”Construind turismul urban prin crearea identității locurilor și regenerare urbană în țările Europei Centrale și de Est”, 19-20 mai 2017, Timișoara. International Conference ”Building Urban Tourism through Place Making and Urban Regeneration in Central and Eastern Europe Countries”, 19-20 May 2017, Timișoara

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 19-20 mai 2017 conferința internațională cu tema ”Construind turismul urban prin crearea identității locurilor și regenerare urbană în țările Europei Centrale și de Est”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 19 mai 2017 și în prima parte a zilei de sâmbătă, 20 mai 2017. În cursul după-amiezii de sâmbătă va avea loc un tur al orașului Timișoara iar seara, o cină festivă.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 15 ianuarie 2017, completând formularul de înregistrare. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză. Rezumatele vor fi evaluate până la data de 15 februarie 2017, când se va da un răspuns privind acceptarea sau nu a lucrării propuse pentru prezentare. 15 martie 2017 este data limită pentru achitarea taxei de participare de 445 lei. Toate detaliile sunt disponibile în circulară (doar în limba engleză) sau în versiunea pdf a acesteia.
On 19th and 20th of May 2017, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international conference ”Building Urban Tourism through Place Making and Urban Regeneration in Central and Eastern Europe Countries”. The regular sessions of the conference will take place on Friday, the 19th of May, and the first part of Saturday, the 20th of May 2017. On Saturday afternoon, participants are invited for a city tour of Timișoara, and the gala dinner will take place in the evening.
Registration to the symposium is possible until January 15, 2017, by filling in the registration form. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. Abstracts will be peer-reviewed until February 15, 2017, when an answer should be given regarding the acceptance (or not) of the proposed paper. The 15th of March 2017 is also the deadline for the payment of the registration fee of 110 EURO. All the details are available in the announcement or in the pdf version of the announcement.

6 ian. 2017

Conferința Internațională de Onomastică ”Numele și numirea. Sacru și profan în onomastică”, 5-7 septembrie 2017, Baia Mare. International Conference on Onomastics ”Name and naming. Sacred and Profane in Onomastics”, 5-7 September 2017, Baia Mare

Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” din Baia Mare va găzdui cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică ”Numele și numirea” în perioada 5-7 septembrie 2017. De data aceasta tema conferinței este ”Sacru și profan în onomastică”. Aceasta este organizată de Centrul de Onomastică din Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Lucrările conferinței vor avea loc marți și  miercuri, 5 și 6 septembrie 2017, iar joi, 7 septembrie, se organizează o excursie în Maramureș.
Termenul limită pentru înscriere, conform formularului, respectiv pentru trimiterea rezumatului lucrării, este 1 aprilie 2017. Taxa de participare în valoare de 350 lei, la care se adaugă, opțional, 200 lei pentru excursia în Maramureș, trebuie achitată până la data de 1 mai 2017. Lucrarea finală se poate trimite, în vederea publicării, până la data de 1 octombrie 2017. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
”Petre Dulfu” County Library of Baia Mare will host the fourth edition of the International Conference on Onomastics ”Name and Naming” between 5 and 7 September 2017. This time, the subject of the conference is ”Sacred and Profane in Onomastics”. The event is organized by the Centre of Onomastics of the Faculty of Letters within Baia Mare Nord University Center, part of the Technical University of Cluj-Napoca. The sessions of the conference will take place on Tuesday and Wednesday, 5 and 6 September 2017, while a fieldtrip in Maramureș is organized on Thursday, 7 September 2017.
The deadline for the registration, using the registration form, and the submission of the abstract of the paper is April 1, 2017. The conference fee of 80 EURO (plus 45 EURO optionally for the trip) should be paid before or on May 1, 2017. The final paper may be submitted for publication until October 1st, 2017. More details are available on the conference website.

5 ian. 2017

Conferința internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 25-27 mai 2017, Alba Iulia. International Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 25-27 May 2017, Alba Iulia

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești și Facultatea de Științe Economice a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin Centrul Internațional de Protecție a Mediului și Controlul Calității Alimentelor, și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează la Alba Iulia între 25 și 27 mai 2017 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării (maxim o pagină, în engleză, conform modelului) până în data de 20 februarie 2017, urmând ca până la 28 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet poate avea maxim 7 pagini, în engleză, conform modelului de mai sus. Taxa de participare (120 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2017. Autorii anunțați că lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Exact and Engineering Sciences and the Faculty of Economic Sciences of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, by means of the International Centre of Environmental Protection and Food Quality Control and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 25th and 27th of May 2017.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper (no more than one page, according to the template) prior to February 20th, 2017 and they will receive an acceptance notification by February 28th, 2017. The full paper may have 7 pages at most, in English, according to the above template. The registration fee (120 EURO) should be paid before April 15th, 2017. The authors notified that their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology” will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.