URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

15 nov. 2014

Conferinţa anuală de comunicări ştiinţifice "Geografii şi societăţi în schimbare", 15 noiembrie 2014, Bucureşti. Annual Scientific Conference "Changing Geographies and Societies", 15 November 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Hidrologie şi Meteorologie al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează sâmbătă, 15 noiembrie 2014, simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Geografii şi societăţi în schimbare”. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Casa Universitarilor din București. Ziua se va încheia cu o cină festivă
Cei care doresc să participe la simpozion trebuiau să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 15 octombrie 2014. Până la data de 1 noiembrie 2014 trebuia achitată și taxa de participare, în valoare de 80 RON (fără cina festivă) sau 120 RON (cu cina festivă). Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului.
The Department of Hydrology and Meteorology of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes on Saturday, 15 November 2014, the annual traditional symposium. This time, the subject of the symposium is ”Changing Geographies and Societies”. The sessions of the symposium will be hosted by the Alumni House (Casa Universitarilor) in Bucharest. The day will end with the gala dinner.
Those who wish to attend the symposium should have filled and submitted the form provided on the symposium website until the 15th of October 2014. The 1st of November 2014 is the deadline for the payment of the registration fee of 80 RON (without gala dinner) or 120 RON (with the gala dinner). More details are available on the website of the event.

9 nov. 2014

Conferința internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 13-14 decembrie 2014, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 13-14 December 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  în parteneriat cu Societatea de Geografie din România - filiala ”Alma Mater Napocensis” și EUGEO, organizează cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 13-14 decembrie 2014. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități.
Înscrierea la conferință se poate face până la 25 octombrie 2014 (termenul standard), respectiv până la 20 noiembrie 2014 (al doilea termen), prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 120 RON pentru cei care achită până la termenul standard (25 octombrie 2014) și de 150 RON pentru cei care achită până la al doilea termen (20 noiembrie 2014). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 RON / concurs. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, in partnership with the Romanian Geographical Society - ”Alma Mater Napocensis” Branch and EUGEO, organizes the 10th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 13-14 December 2014. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one of lesson projects or activities.
Registration to the conference is possible until 25 October 2014 (standard registration) or 20 November 2014 (late registration) by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee is 120 RON for the standard registration (until the 25th of October 2014) and 150 RON for the late registration (until the 20th of November 2014). Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. Each competition involves a supplementary fee of 30 RON. Other details are available (in Romanian only) in the announcement.

8 nov. 2014

Simpozionul internațional ”Geografia între cercetarea științifică și practica didactică”, 7 noiembrie 2014, Ploiești. International symposium ”Geography between scientific research and teaching practice”, 7 November 2014, Ploiești

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Societatea de Geografie din România, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Casa Corpului Didactic Prahova și Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești au organizat în data de 7 noiembrie 2014 cea de-a treia ediție a simpozionului internațional ”Geografia între cercetarea științifică și practica didactică”. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități ”Paul Constantinescu” a Colegiului Național ”Ion Luca Caragiale” și face parte dintr-o serie de manifestări dedicate aniversării a 150 de ani de la înființarea acestuia.
Participanții trebiau să trimită până în data de 30 octombrie 2014 talonul de participare completat, care includea și un rezumat al lucrării. Până la aceeași dată trebuia achitată și taxa de participare, de 50 RON. Alte informații sunt disponibile în invitație.
The Romanian Geographical Society, together with Prahova County Board of Education, Prahova Teaching Staff Resource Centre and ”Ion Luca Caragiale” National College of Ploiești organized the third edition of the international symposium ”Geography between scientific research and teaching practice”. The event took place in ”Paul Constantinescu” Festivity Hall within ”Ion Luca Caragiale” National College and was part of a series of events dedicates to the 150th anniversary of this college.
The participants should have submit the filled registration form before or on the 30th of October 2014, including an abstract of their paper. The same deadline applied for the payment of the registration fee of 50 RON. Further information (in Romanian only) is available in the invitation.