URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

21 iul. 2015

Conferința ”Concepte și soluții inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”, 16 octombrie 2015, București. Conference on ”Innovative Concepts and Solutions for Adapting to Climate Changes”, 16 October 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 16 octombrie 2015, la sediul INCERC din București, cea de-a zecea ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, intitulată ”Concepte și soluții inovative pentru adaptarea la schimbările climatice”. Obiectivul conferinței este de a prezenta soluțiile oferite de domeniile construcțiilor, arhitecturii și planificării spațiale pentru problemele induse de schimbările climatice.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 18 septembrie 2015. Termenul limită până la care trebuie trimis rezumatul lucrării, respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile din circulară, la adresa alexandru.petrisor@incd.ro, este însă 5 septembrie 2015. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 2 octombrie 2015. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the tenth edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest on Friday, 16 October 2015. The conference is dedicated to ”Innovative Concepts and Solutions for Adapting to Climate Changes” and its objective is to present the solutions provided by civil engineering, architecture and spatial planning to climate change related issues.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on September 18, 2015. The deadline for submitting the abstract and the full paper to alexandru.petrisor@incd.ro, for those wishing to publish it in the conference proceedings, respecting the instructions provided in the call,  is however September 5, 2015. The full paper may be submitted for publication to one of the journals of the institute before or on October 2, 2015. Other details are available (in Romanian only) on the conference webpage.

20 iul. 2015

Simpozionul de Climatologie Aplicată ”I. F. Mihăilescu”, 19-21 august 2015, Constanța. Symposium of Applied Climatology ”I. F. Mihăilescu”, 19-21 August 2015, Constanța

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole a Universității ”Ovidius” din Constanța, în parteneriat cu Universitatea din Oradea și cu alte instituții de învățământ superior și de cercetare din țară și din străinătate, organizează în perioada 19-21 august 2015 Simpozionul de Climatologie Aplicată ”I. F. Mihăilescu”. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc miercuri, 19 august 2015, în vreme ce joi și vineri, 20 și 21 august 2015, se va organiza o aplicație de teren în Delta Dunării și nordul Dobrogei.
Înscrierea la conferință era posibilă până la data de 15 martie 2015, până când trebuia trimis și rezumatul lucrării propuse la adresa de e-mail symposiumclimatology@yahoo.ro. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuia să fi parvenit autorilor până la 20 martie 2015. Lucrările complete trebuiau trimise, în vederea publicării, până în 20 mai 2015, dată până la care trebuia plătită și taxa de participare, în valoare de 40 EURO, la care se adaugă, opțional, 70 EURO pentru aplicația de teren. Studenții, masteranzii și doctoranzii sunt scutiți de plata taxei de participare. Notificarea privind acceptarea lucrării finale trebuia să sosească până la data de 1 iulie 2015. Alte informații sunt disponibile (în engleză) în circulară.
Between 19 and 21 August 2015, the Faculty of Natural and Agricultural Sciences within Ovidius University of Constanța organizes the Symposium of Applied Climatology ”I. F. Mihăilescu”, in partnership with the University of Oradea and other Romanian and foreign academic institutions. The paper sessions of the symposium will take place on Wednseday, 19 August 2015. Thursday and Friday, 20 and 21 August 2015, a fieldtrip to the Danube Delta and the North of Dobrudja will be organized.
Registration to the conference was possible until the 15th of March 2015, which was also the deadline for submitting the abstract to the e-mail address symposiumclimatology@yahoo.ro. A notification regarding the acceptance of the paper should have been received by the authors no later than the 20th of March. The full papers should have been submitted for publication on or before the 20th of May 2015. This day was also the deadline for the payment of the registration fee of 40 EURO and optionally the additional fieldtrip fee of 70 EURO. Bachelor, master and PhD students do not have to pay the registration fee. The notification regarding the acceptance of the full paper should have been received by the authors before or on the 1st of July 2015. More information is available in the call.