URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

EVENIMENTE ANTERIOARE / PAST EVENTS

2018

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018 / International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.
15-17.03.2018: Colocviul internațional ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.
15-17.03.2018: Conferința Internațională ”Apa și aerul, componente ale mediului” / International Conference ”Air and Water, Components of the Environment”, Sovata, UBB - Geografie, registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.
23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.
20-21.04.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale” / Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie + geospatial.org + OSGEO, registration by 18.04.2018, free.
21-22.04.2018: Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, București, U. Buc. - Geogr. + CCDRIE, abstract by 15.04.2018, 40 lei.
27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.
10-11.05.2018: GEODOC - Conferința anuală a doctoranzilor geografi ”Tendințe inovative în cercetarea geografică” / Annual Conference of Geography PhD Students, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.04.2018, 50 lei.
11.05.2018: Sesiunea de comunicări științifice a studenților geografi / The scientific paper sessions of the Geography Students, Craiova, U. Craiova - Geografie, registration by 27.04.2018, free. 
11-13.05.2018: Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisajele: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune” / International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, București - Cheia, U.”Spiru Haret” - Geogr., registration by 01.05.2018, 645 lei / 300 EURO.
16-20.05.2018: Simpozionul Național de Geomorfologie / Joint Geomorphological Meeting, Buzău, AGR + Inst. Geogr. + Uni. Buc. - Geogr., abstract by 15.03.2018, 400 lei / 300 EURO.
17-19.05.2018: Conferința Internațională ELSEDIMA / ELSEDIMA International Conference ”Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management”, Cluj-Napoca, UBB - FSIM + ISUMADECIP, abstract by 15.04.2018, 300 EURO.
17-19.05.2018: Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS” / International Conference ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.
25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.
31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.


2017

04-05.02.2017: Simpozionul Național de Mediu ”Țara Abrudului - aur și oameni” / National Environment Symposium ”Abrud Land - gold and people”, Abrud, SGR Alba, abstract by 25.01.2017, 70 lei + 30 lei fieldtrip.
09-10.03.2017: Conferința internațională ”Performanța economică într-o economie competitivă” PEEC 2017 / International Conference ”Ecological performance in a Competitive Economy”, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 13.02.2017, 300 lei. 
17-19.03.2017: Conferința ”Aerul și apa, componente ale mediului” / ”Air and Water” Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstract by 04.12.2016, 250 lei + 50 lei trip / 100 EURO.
25-26.03.2017: Simpozionul Național al Studenților Geografi / National Symposium of Geography Students, Bucharest, CCMESI + U. Buc. - Geografie, abstract by 10.03.2017, 30 lei.
31.03.2017: Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice a studenților geografi / The annual scientific paper sessions of the Geography students, Craiova, U. Craiova - Geografie, registration by 20.03.2017, free.
31.03.-01.04.2017: Seminarul ”Soluții libere open-source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, registration by 27.03.2017, free. 
08.04.2017: Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient” / International Symposium ”Romania between West and East”, Fălticeni, SGR SV + IȘJ SV + CN ”M. Băcescu”, registration by 31.03.2017, 50 lei + 30 lei.
28-29.04.2017: Conferința Internațională ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă” / International Conference ”Information Society and Sustainable Development” ISSD 2017, Târgu Jiu, U. ”C. Brâncuși” - CSEFA, registration by 12.03.2017, 50 EURO.
04-06.05.2017: Conferința Internațională ”Turismul și dezvoltarea durabilă” / International Conference ”Tourism and Sustainable Development”, Timișoara, UC ”D. Cantemir” - Management Turistic și Com., full paper by 20.04.2017, 150 lei / 50 EURO.
05-07.05.2017: Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație”, Oradea, Asoc. ”Gh. Șincai” + Asoc. Geogr. ”S. Mehedinți”, registration by 23.04.2017, free.
06-07.05.2017: Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism / Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, Bucharest, U. București - Geografie, registration by 29.04.2017, 30 lei.
11-14.05.2017: Simpozionul Național de Geomorfologie / National Geomorphology Symposium, Iași, AGR + Univ. Al. I. Cuza - Geografie, abstract by 28.02.2017, 300 lei + 150 lei trip.
12-13.05.2017: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geografie + EGEA, registration by 06.05.2017, free.
18-20.05.2017: International Conference ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARLG + Inst. Geogr., registration by 30.01.2017, 50 EURO + 30 EURO trip.
19-20.05.2017: International Conference ”Building Urban Tourism through Place Making and Urban Regeneration in Central and Eastern Europe Countries”, Timișoara, UVT - Geografie, abstract by 15.01.2017, 445 lei / 110 EURO.
25-27.05.2017: Environmental Engineering and Sustainable Development, Alba Iulia, U. ”1 Decembrie” - FSEI+FSE, BENA, abstract by 20.02.2017, 120 EURO.
25-27.05.2017: Turismul rural românesc în context internațional. Actualități și perspective / Romanian Rural Tourism in International Context. Present and Prospects, Vatra Dornei, Acad. Rom. - Iași + CEMONT Vatra Dornei, abstract by 28.02.2017, 50 EURO.
26-28.05.2017: Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune” / International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, Bucharest and Slănic-Moldova, U. ”S. Haret” - Ing., Info. și Geografie, abstract by 10.05.2017, 645 lei / 300 EURO.
01-05.06.2017: Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România / Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, Bucharest, SGR + UB - Geografie, registration by 25.05.2017, 100 lei + 350 lei fieldtrip.
02-04.06.2017: Simpozionul Internațional ”Mediul Actual și Dezvoltarea Durabilă” / International Symposium ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U.”A.I. Cuza” - Geografie, abstract by 01.05.2017, 150 lei + 250 lei trip / 50 EURO + 50 EURO trip.
02-04.06.2017: Simpozionul Internațional ”Calitatea Mediului și Utilizarea Terenurilor” / International Symposium ”Environmental Quality and Land Use”, Suceava, U. ”Ștefan cel Mare” - Geografie, abstract by 30.04.2017, 50 lei + 300 lei trip. 
06-09.07.2017: Workshop internațional ”Infrastructura verde pentru un planning urban sustenabil” / International Workshop ”Green Infrastructure for Sustainable Urban Planning”, Bucharest, Univ. Buc. - Geografie + CCMESI, registration by 01.06.2017, 50 EURO trip.

21-23.08.2017: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”Ion Florin Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology ”Ion Florin Mihăilescu”, Constanța, U. Ovidius-Geogr., full paper by 20.07.2017, 150 lei + 150 lei trip.
05-07.09.2017: International Conference on Onomastics ”Name and Naming”, Baia Mare, UT Cluj- Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2017, 350 lei + 200 lei trip / 80 EURO + 45 EURO trip.
10-13.09.2017: RSA Central and Eastern Europe Conference ”Regional Polarisation and Unequal Development in CEE: Challenges for Innovative Place-based Policies”, Cluj-Napoca, UBB - FSEGA + Geografie, registration by 23.05.2017, 280 GBP. 
11-15.09.2017: IGU Thematic Conference on ”Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development”, Bucharest - Tulcea, IGAR + UB - Geogr., registration by 31.03.2017, 300 EURO.
14-16.09.2017: GeoPreVi 2017 International Symposium ”Smart Solutions for a Secure and Valuable Property”, Bucharest, UTCB - Geodesy, abstract by 30.07.2017, 900 lei / 200 EURO.
05-07.10.2017: Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability CACTUS 2017, Predeal, ASE Bucharest - Business-Turism,  abstract by 15.05.2017, 150 EURO.
13-15.10.2017: Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir” / ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, Iași,  UAIC - Geografie, registration by 01.09.2017, 200 lei + 250 lei trip.
10.11.2017: Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress” / ”Environment & Progress” National Symposium with international participation, Cluj-Napoca, UBB-FSIM, abstract by 20.10.2017.
10-11.11.2017: Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară / Risk Factors for Environment and Food Safety, Oradea - Univ. Oradea - Prot. Mediului, full paper by 20.10.2017, 200 lei.
18-19.11.2017: Conferința ”Științele geografice și viitorul Pământului” / Conference ”Geographical Sciences and Future of Earth”, Bucharest, U. Buc. - Geografie, registration by 10.11.2017, 200 lei + 100 lei trip.
23-14.11.2017: Simpozionul Internațional GEOMAT 2017 / GEOMAT 2017 International Symposium, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, registration by 11.10.2017, 250 lei.

2016

03-04.03.2016: Conferința Internațională ”Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă” PEEC 2016, București, ASE - Econ. Agro. și Mediu, registration by 31.01.2016, 300 lei / 75 EURO.
25-27.03.2016: Conferința ”Aerul și apa, componente ale mediului” / ”Air and Water, Components of the Environment” Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geografie + Asoc. ”Aerul și Apa”, abstract by 22.11.2015, 250 lei + 50 lei / 85 EURO + 15 EURO trip.
26-27.03.2016: Simpozionul Național al Studenților Geografi / The National Symposium of Geography Students, București, U. Buc. - Geografie, registration by 07.03.2016, 30 lei. 
01-02.04.2016: Simpozionul Științific Omagial ”Conexiuni interdisciplinare în geoștiințe” dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Române, Iași, Academia Română - Filiala Iași, Colectivul de Geografie.
02.04.2016: Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient” / ”Romania between West and East”, Fălticeni, SGR+U. ”Ștefan cel Mare”+IȘJ Suceava, registration by 15.03.2016, 30 lei.
08.04.2016: Simpozionul Studențesc ”Patrimoniul Cultural și Management Teritorial” / ”Cultural Heritage and Territorial Management”, București, U. Buc. - Geografie + CAIMT + ASG, registration by 15.03.2016.
08-09.04.2016: Conferința ”Geoconcept”, Suceava, Asoc. GEOCONCEPT + U. ”Ștefan cel Mare” - Geografie, registration by 25.03.2016, free.
14-16.04.2016: Conferința Internațională ”Turism și Dezvoltare Durabilă” / ”Tourism and Sustainable Development” Conference, Timișoara, U.C. ”D. Cantemir” - Management Turistic și Com., registration by 20.03.2016, 150 lei / 50 EURO.
15.04.2016: Seminarul științific ”Energie regenerabilă și schimbări climatice - o perspectivă a tinerilor cercetători români”, București, Academia Română - CER + SMR + U. Buc - CCMESI, registration by 25.03.2016.
15-16.04.2016: Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie + geospatial.org + OSGeo, registration by 11.04.2016, free.
16.04.2016: Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, București, U. Buc. - Geografie + CCDRIE, abstract by 03.04.2016, 30 lei. 
25.04.2016: Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice a studenților geografi, Craiova, U. Craiova - Geografie, registration by 04.04.2016. 
06-07.05.2016: Simpozionul Științific Internațional GeoCAD / GeoCAD International Scientific Symposium, Alba Iulia, U. ”1 Decembrie 1918” - Științe Exacte și Ing., registration by 03.04.2016, 60 EURO.
13.05.2016: Conferința ”Cercetări integrate pentru orașe reziliente, comfortabile și sigure” / ”Integrated Research for resilient, comfortable and safe cities”, București, INCD URBAN-INCERC, abstract by 15.04.2016, free.
13-14.05.2016: Perspectives of Geographical Approach on Territorial Development: Theories, Methods and Practices, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 05.05.2016, 100 lei
19-21.05.2016: International Conference Geography, Environment and GIS, Târgoviște, U. Valahia - Geografie + ARLG + Inst. Geografie, registration by 30.03.2016, 50 EURO + 30 EURO trip.
19-22.05.2016: Simpozionul Național de Geomorfologie / National Symposium on Geomorphology, Piatra Neamț, AGR + UAIC Iași + U. Suceava, registration by 01.03.2016, 220 lei + 100 lei trip.
20.05.2016: Simpozionul GeoPreVi 2016 Student / 2016 GeoPreVi Students' Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie + ASCB, registration by 01.04.2016, 50 lei + 50 lei gala dinner.
23-26.05.2016: Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global, Cluj-Napoca, PAGES + USAMV, abstract by 21.03.2016, 200 EURO + 70 EURO trip.
26-28.05.2016: ELSEDIMA International Conference ”Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management”, Cluj-Napoca, UBB - Mediu, abstract by 18.03.2016, 100 EURO + 120 lei trip.
27-28.05.2016: Conferința Internațională BIOATLAS / BIOATLAS 2016 International Conference, Brașov, U. Transilvania - Alim. și Turism, abstract by 01.02.2016, 75-100 EURO + trip.
03-05.06.2016: Present Environment and Sustainable Development PESD 2016, Iași, U. ”Al. I. Cuza” - Geografie, registration by 10.05.2016, 150 lei / 50 EURO + 200 lei / 50 EURO fieldtrip.
15-18.06.2016: European Society for Soil Conservation Conference ”Soil - Our Common Future”, Cluj-Napoca, ESSC + UBB + USAMV + OSPA Cluj-Napoca, registration by 15.02.2016, 250 EURO.
16-20.06.2016: Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, Cluj-Napoca, UBB+SGR+IȘJ Cluj, registration by 25.05.2016, 150/200 lei + 200 lei trips.
24-26.06.2016: Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune / Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action, Bucharest - Geoagiu-Băi, U. Sp. Haret Buc. - Geografie, abstract by 01.06.2016, 625 lei / 300 EURO.
28-30.09.2016: EURAU 2016 - European Symposium on Research in Architecture and Urban Design ”In Between Scales”, Bucharest, UAU ”Ion Mincu”, abstract by 15.04.2016, 250-300 EURO.
28-30.09.2016: Forum Carpaticum. Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, Bucharest, S4C + Univ. Buc. - Geografie, abstract by 15.04.2016, 150-250 EURO.
15-16.10.2016: International Conference ”Regional Development and Territorial Disparities”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie,  registration by 15.09.2016, 200 lei / 150 EURO.
21-23.10.2016: Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, Iași, U. ”A.I. Cuza” - Geografie, registration by 01.09.2016, 200 lei / 50 EURO + 120 lei trip.
28-29.10.2016: Geographical Information Systems Symposium, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, registration by 21.10.2016, 150 lei / 50 EURO.
03-04.11.2016: International Conference ”Risk Reduction for Resilient Cities”, Bucharest, UAU ”Ion Mincu” + INCD URBAN-INCERC, abstract by 05.10.2016, 80 EURO.
03-06.11.2016: GEOMAT 2016 International Symposium, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidro., abstract by 25.09.2016, 375 lei / 135 EURO.
04-05.11.2016: Simpozionul Internațional ”Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară” / International Symposium ”Risk Factors for Environment and Food Safety”, Oradea, U. Oradea - Prot. Mediului, paper by 16.10.2016, 200 lei / 50 EURO.
05-06.11.2016: Conferința Internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei” / ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, Cluj-Napoca, UBB - Psiho. + Geografie, registration by 20.10.2016, 100 lei / 250 EURO. 
18-19.11.2016: Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, geospatial.org, OSGEO, UVT - Geografie, registration by 15.11.2016, free.
18-20.11.2016: Simpozionul Național ”Geografia în școală”, Călan, SGR - Hunedoara, registration by 01.11.2016, 50 lei + 40 lei fieldtrip.

2015

05-06.03.2015: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” (PEEC 2015), București, ASE - Ec. Agro. și a Mediului, registration by 13.02.2015, 300 RON.
20.03.2015: Sesiunea de Comunicări Științifice ”Bune practici în evaluarea și monitorizarea resurselor de apă”, Cluj-Napoca, USAMV - Agricultură.
20-22.03.2015: Conferința ”Aerul și apa” / ”Air and Water” Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstract by 15.11.2014, 250 RON + 50 RON aplicația / 80 EURO + 20 EURO trip.

27-29.03.2015: Simpozionul Național al Studenților Geografi / National Symposium of Geography Students, București, U. Buc. - Geografie, CCMESI, registration by 07.03.2015, 30 RON.
04.04.2015: Turismul și valorile culturale - valorificarea trecutului în viziunea tinerilor geografi / Tourism and Cultural Values - The Capitalization of the Past from the Perspective of Young Geographers, București, U. Buc. - Geografie.

24-25.04.2015: Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, geo-spatial.org + OSGEO, registration by 20.04.2015, free.
24-25.04.2015: Simpozionul ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă” / ”Information Society and Sustainable Development” Symposium - ISSD 2015, Azuga, UPG Ploiești - Șt.Ec. + UCB Târgu Jiu - Șt.Ec., abstract by 10.03.2015, 30 EURO.
07.05.2015: Simpozionul Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”, Iași, Academia Română - Filiala Iași, Institutul de Filologie Română ”A. Philippide”, abstract by 31.03.2015, 50 lei.
07-09.05.2015: Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă” / ”Tourism and Durable Development” International Conference, Timișoara, U. Creștină ”D. Cantemir” - Management Turistic și Comercial, full paper by 30.03.2015, 150 lei.
08-09.05.2015: Simpozionul cu participare internațională GeoPreVi / GeoPreVi International Symposium, București, UTCB - Geodezie, abstract by 02.03.2015, 250 RON + 100 RON trip.
08-10.05.2015: Simpozionul Internațional ”Calitatea Mediului și Utilizarea Terenurilor” / International Symposium ”Environmental Quality and Land Use”, Suceava, U. Suceava - Geografie, abstract by 10.04.2015, 100 RON + 150 RON trip.
13-15.05.2015: 65 de ani de cercetare în construcții, arhitectură și urbanism. De la INCERC la INCD URBAN-INCERC, București, INCD - URBAN-INCERC, abstract by 27.03.2015, free.
15-16.05.2015: International Conference on ”Methodological Challenges in Geography”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 15.04.2015, 150 lei + 70 lei excursie / 50 EURO + 30 EURO trip.
21-23.05.2015: International Conference ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. ”Valahia” - Geogr., abstract by 30.03.2015, 70 EURO + 30 EURO trip.
21-24.05.2015: Simpozionul Național de Geomorfologie, Sfântu Gheorghe (Deltă), AGR + U. Buc - Geografie, registration by 01.03.2015, 220 RON + 100 RON fieldtrip.
28-30.05.2015: Environmental Engineering and Sustainable Development International Conference, Alba Iulia, B.EN.A + U. ”1 Dec.” Alba Iulia, abstract by 01.02.2015, 110 EURO.
28.05-01.06.2015: Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, Craiova, U. Craiova, SGR + IȘJ Dolj, registration by 31.03.2015, 110 RON + 160 RON fieldtrip.
29-31.05.2015: International Symposium "Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action", București - Constanța, U. ”S. Haret” - Geografie + Management, registration by 25.04.2015, 300 RON + 100 RON aplicația de teren / 250 EURO.
24.04.2015: Sesiunea de Comunicări Științifice ”R'' - Regenerare, Reabilitare și Restaurare a Solului - de la Concept la Realizare”, Cluj-Napoca, USAMV - Agricultură. 
05-07.06.2015: ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, Iași, UAIC - Geografie, registration by 10.05.2015, 150 RON + 200 RON / 50 EURO + 50 EURO trip.
06-07.06.2015: Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, București, U. Buc. - Geografie, abstract by 10.05.2015, 30 lei.
26.06.2015: Sesiunea anuală de comunicări științifice ”Geografia românească în context regional și european”, București, Inst. de Geografie, abstract by 12.06.2015, 30 lei.
19-21.08.2015: Simpozionul de Climatologie Aplicată ”I. F. Mihăilescu” / Symposium of Applied Climatology, Constanța, U. Ovidius - St. Naturii, abstract by 15.03.2015, 40 EURO + 70 EURO trip.
01-03.09.2015: International Conference on Onomastics ”Name and Naming. Conventional / Unconventional in Onomastics”, Baia Mare, UT Cluj - Litere Baia Mare, abstract by 01.04.2015, 350 RON + 80 RON aplicația / 80 EURO + 20 EURO trip.
19.09.2015: Sesiunea Anuală de Comunicări a Școlii Doctorale ”Simion Mehedinți”, București, U. Buc. - Geografie.
02-03.10.2015: Simpozionul Internațional ”Destinații turistice durabile. Identitate, imagine, inovare” / International Symposium ”Sustainable Tourism Destinations. Identity, image, innovation”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstract by 17.08.2015, 150 lei + 170 lei aplicația de teren / 35 EURO + 40 EURO trip.
02-04.10.2015: Workshop internațional ”Studiul integrat al riscurilor naturale și antropice”, Orșova, U. Buc. - Geografie, CICD + DTDG.
02-04.10.2015: Simpozionul Internațional de Sisteme Informaționale Geografice și Teledetecție, Iași, UAIC - Geografie, registration by 24.09.2015, 170 lei + 120 lei aplicația de teren.
16.10.2015: Concepte și soluții inovative pentru adaptarea la schimbările climatice / Innovative Concepts and Solutions for Adapting to Climate Changes, București, INCD, URBAN-INCERC, abstract by 05.09.2015, free.
16-18.10.2015: Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir” / ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, Iași, UAIC - Geografie, registration by 30.06.2015, 150 lei + 120 lei aplicația de teren.
24-25.10.2015: Conferința Internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei” / International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, Cluj-Napoca, UBB - Psiho. + Geogr., registration by 05.09.2015, 120 RON.
29-30.10.2015: Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, Cluj-Napoca, UBB - Șt. și Ing. Mediului, abstract by 26.10.2015, 100 lei.
05-06.11.2015: Simpozionul Internațional / GEOMAT 2015 / International Symposium, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 27.09.2015, 200 RON / 100 EURO.
06-07.11.2015: International Symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety", Oradea, U. Oradea - Prot. Mediului, full paper by 16.10.2015, 200 lei / 100 EURO.
12-15.11.2015: International Conference ”Environment at CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future”, București, U. Buc. - Geografie, registration by 31.10.2015, 250 RON / 125 EURO + 50 EURO trip.
20-21.11.2015: Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, geospatial.org, OSGEO, UVT - Geografie, registration by 18.11.2015, free.
28-30.11.2015: Simpozionul Național ”Criosfera 2015” /  ”Criosfera 2015” National Symposium, Piatra Neamț, ASCE + U.P. ”Emil Racoviță”, 50 lei.
03-04.12.2015: International Conference ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” - CACTUS 2015, București, ASE - Comerț și Turism, abstract by 01.11.2015, 100 EURO.
04.12.2015: Workshop ”Patrimoniul industrial - conservare, promovare culturală și reutilizare inteligentă”, București, APGR + U. Buc. - CICADIT, Muzeul CFR, registration by 31.10.2015, 50 lei.
2014

24.02.2014: Simpozionul ”Cercetări integrate în bazinul Dunării” / ”Integrated Research in the Danube Catchment Area” Symposium, Academia Română, București.
06-07.03.2014: Conferința Internațională ”Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă” (PEEC 2014) / ”Ecological Performance in a Competitive Economy” International Conference, Bucharest, ASE - Ec. și Mediu, paper by 15.02.2014, 300 RON.
07.03.2014: Conferința Națională ”Spațiu public și mobilitate urbană” / ”Public Space and Urban Mobility” National Conference, Bucharest, Academia Șt. Tehnice a Rom., U.A.U. ”I. Mincu”, abstract by 28.02.2014.
07.03.2014: NATURA-ECON International Conference, Sfântu Gheorghe, UBB - Ext. Sf. Gheorghe, FSEGA - FSIM, abstract by 01.02.2014, 100 RON.
18.03.2014: ”A Drop of Water for the Future” Workshop, Bucharest, U.Buc. - Geografie, ARLG, SNAM, Muzeul ”G. Antipa”.
21-23.03.2014: Conferința ”Apa și aerul, componente ale mediului” / ”Air and Water” Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstract by 07.12.2013, 200 RON + 50 RON fieldtrip.
28.03.2014: Conferința ”Bune practici în evaluarea și monitorizarea resurselor de apă” / Conference on ”Good practice in the assessment and monitoring of water resources”, Cluj-Napoca, USAMV - Agricultură.
28-29.03.2014: Conferința ”Atmosfera și hidrosfera”, Suceava, U.”Ștefan cel Mare” - Geografie, abstract by 31.01.2014, 70 RON fieldtrip.
28-30.03.2014: Simpozionul Național al Studenților Geografi / National Symposium of Geography Students, Bucharest, U.Buc., Geografie, abstract by 03.03.2014, 30 RON.
01-02.04.2014: Workshop-ul ”Analiza turistică a obiectivelor culturale din România” / Workshop on ”Tourism Analysis of Cultural Attractions in Romania”, Bucharest, U. Buc., Geografie.
03-05.04.2014: Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă” / ”Tourism and Sustainable Development” International Conference, Timișoara, U.C. ”D. Cantemir”, Management Turistic și Comercial, abstract by 20.01.2014, 150 RON / 50 EURO.
04-05.04.2014: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, geo-spatial.org, OSGeo, registration by 01.04.2014.
05.04.2014: Simpozionul interjudețean ”Mediul înconjurător și dezvoltarea durabilă” / ”Environment and Sustainable Development” Symposium, Târgu Mureș, SGR Mureș, U.C. ”D. Cantemir” - Geografie.
09.05.2014: Conferința ”Competitivitate durabilă” / ”Sustainable Competitiveness” Conference, Bucharest, INCD, URBAN-INCERC, abstract by 11.04.2014.
09-10.05.2014: Simpozionul Internațional GeoCAD / GeoCAD 2014 Symposium, Alba Iulia, U. ”1 Dec. 1918” - DSEI, full paper by 15.04.2014, 60 EURO.
09-11.05.2014: Simpozionul ”Resursele naturale - între dezvoltarea durabilă și protecția mediului” / ”Natural Resources - between Sustainable Development and Environmental Protection”, Ciuruleasa, SGR Alba.
10.05.2014: Simpozionul ”Geografie și tehnologia societății informaționale” / ”Geography and the Technology of Information Society” Symposium, Oltenița, SGR Călărași.
10.05.2014: Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism / National Students' Symposium on Human Geography and Tourism, Bucharest, U. Buc. - Geografie, abstract by 15.04.2014, 30 RON.
15-17.05.2014: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2014” / ”BIOATLAS 2014” International Conference, Brașov, U. Transilvania - Alimentație și Turism, full paper by 15.04.2014, 75-85 Euro.
16-17.05.2014: Conferința internațională ”Geografia universitară timișoreană la aniversarea a 55 de ani!” / ”The Academic Geography of Timișoara at the 55th Anniversary!” International Conference, UVT - Geografie, abstract by 10.04.2014, 200 RON + 100 RON aplicația de teren / 80 Euro + 25 Euro fieldtrip.
16-17.05.2014: Sesiunea studenților geografi de la programele de licență și master / Geography Bachelor and Master Degree Studentsț Paper Session, Târgoviște, U. Valahia - Geografie.
16-18.05.2014: Simpozionul Transfrontalier ”Euroregiunea Prutul de Sus” / ”Upper Prut Euroregion” Crossborder Symposium, Botoșani, SGR Botoșani.
16-18.05.2014: Simpozionul internațional de Geografie ”Peisaje: Percepție, Cunoaștere, Conștientizare și Acțiune” / International Symposium of Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, Bucharest - Brașov, U. ”S. Haret” - Geografie, abstract by 20.04.2014, 250 RON + 75 RON fieldtrip / 250 EURO.
17.05.2014: Simpozionul ”Ariile protejate și conservarea biodiversității”, Târgu Neamț, Soc. de Geografie ”Al. Ungureanu”.
22-24.05.2014: Conferința internațională a studenților și tinerilor cercetători ”Geografie, mediu și GIS” / International Conference ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geografie, abstract by 28.03.2014, 50 EURO + 30 EURO fieldtrip.
25.05.2014: Simpozionul ”Importanța aplicativă a unor metode utilizate în geografia didactică și în cercetare”, Bârlad, SGR Vaslui.
27.05.2014: Colocviul Român-Algerian-Francez ”Direcții actuale în studiul teritoriului”, Bucharest, U. Buc. - Geografie, abstract by 10.04.2014, 50 RON.
28.05.2014: Simpozionul ”Geografia Gorjului” / ”Geography of Gorj” Symposium, Târgu Jiu, SGR Gorj.
29-31.05.2014: Simpozionul Național de Geomorfologie / National Symposium of Geomorphology, Orșova, AGR, U. Buc. - Geografie, Stațiunea Geo. Orșova, paper by 22.03.2014, 200 RON / 50 Euro.
29.05.-01.06.2014: Conferința Națională a Societății de Geografie din România / National Conference of the Romanian Geographical Society, Tulcea, SGR + IȘJ Tulcea, registration by 30.04.2014, 100 RON + 70 RON fieldtrips.
06-07.06.2014: Sesiunea de comunicări ”Cercetări geografice în contextul dezvoltării durabile” / ”Geographical research in the context of sustainable development” Paper Sessions, Târgoviște, U. Valahia - Geografie.
06-08.06.2014: Simpozionul internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă” / ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, Iași, U. ”Al. I. Cuza” - Geografie, abstract by 10.05.2014, 50 EURO + 50 EURO fieldtrip.
13-15.06.2014: Simpozionul național ”Geografia în școală” / National Symposium ”Geography at School”, Baru Mare, SGR Hunedoara.
06.2014: Simpozionul Interjudețean de Geografie ”Gheorghe Ivașcu” / ”Gheorghe Ivașcu” Geography Symposium, Bacău, SGR Bacău.
23-26.06.2014: Symposium ”Land Use - Land Cover Changes and Land Degradation”, Bucharest, IGU LUCC Commission + Romanian Academy, Inst. of Geography, abstract by 30.04.2014, 50 EURO + 150 EURO fieldtrip.
06.2014: ”Environmental Protection and Ecological Education” Conference, Timișoara, U.Poli. - Ing. Mediului.
12-13.07.2014: Simpozionul Național ”Ștefan Manciulea - 120 de ani de la naștere”, Deva, SGR Hunedoara.
23-27.07.2014: International Conference ”Rural Space and Local Development”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, CAU, abstract by 15.06.2014, 375 RON + 150 RON fieldtrip / 85 EURO + 35 EURO fieldtrip.
24.08 - 03.09.2014: Rural Life and Rural Systems between Tradition and Integrated Urban - Rural Development, București-Sibiu, UIG - Commission on the Sustainability of Rural Systems, U. Buc - Geografie, CICADIT.
04-06.09.2014: Workshop internațional ”Conflicte de mediu: planificare, evaluare și management”, București, U. Buc. - Geografie, CCMESI, registration by 10.08.2014, 200-300 RON / 50-75 EURO.
05-07.09.2014: Pro-Mountains: Tourism, Environment, Sustainable Development, Drobeta Turnu Severin, U. Buc. - Geografie, CARTEDD, abstract by 01.07.2014, 80-150 EURO (trip included).
11-13.09.2014: ”Water Resources and Wetlands” International Conference, Tulcea, ARLG, abstract by 18.06.2014, 200-230 EURO + 45 EURO fieldtrip.
18-19.09.2014: ELSEDIMA - Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management, Cluj-Napoca, UBB - Știința și Ingineria Mediului, abstract by 15.07.2014, 400 RON / 100 EURO.
10.10.2014: The Role of Tourism in Territorial Development, Gheorgheni, UBB Cluj - Geografie, Ext. Gheorgheni, registration by 31.08.2014, 160 RON / 40 EURO.
17-19.10.2014: Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, Iași, UAIC - Geografie, registration by 31.08.2014, 200 RON / 50 EURO.
18-19.10.2014: Conferința internațională ”Disparități regionale și dezvoltare regională: de la cercetare științifică la recomandări de politici”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, CGR, registration by 15.09.2014, 200 RON / 200 EURO.
24.10.2014: Conferința Națională de Toponimie și Geografie Istorică ”Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate”, București, U. Buc - Geografie, Academia Rom. - Inst. Geografie, SGR, CCGAT, abstract by 10.10.2014, 70 RON.
25.10.2014: Sesiunea anuală a Școlii Doctorale ”Simion Mehedinți”, București, U. Buc. - Geografie, registration by 20.10.2014, 10 RON.
01.11.2014: Simpozionul internațional ”România între Occident și Orient”, Fălticeni, SGR Suceava - ISJ Suceava, registration by 30.09.2014, 60 RON.
07.11.2014: Simpozionul internațional ”Geografia între cercetarea științifică și practica didactică”, Ploiești, SGR Prahova + CN ”I.L.Caragiale”, registration by 30.10.2014, 50 RON.
06-09.11.2014: International Workshop ”Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, registration by 30.09.2014, 50 EURO.
13-15.11.2014: International Scientific Conference GEOMAT 2014, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, abstract by 01.10.2014, 100 EURO / 200 RON.
14-15.11.2014: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, geo-spatial.org, OSGEO, registration by 11.11.2014.
15.11.2014: Conferinţa anuală de comunicări ”Changing Geographies and Societies”, București, U. Buc - Geografie, registration by 15.10.2014, 80 RON.
13-14.12.2014: Conferința internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie + Psihologie, SGR - AMN, EUGEO, registration by 20.11.2014, 150 RON.

2013

21-24.02.2013: Simpozionul Național ”Criosfera 2013”, Piatra Neamț, Universitatea Populară ”Emil Racoviță”, 30-50 RON
07-08.03.2013: Conferința ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” / "Ecological Performance in a Competitive Economy", București, ASE, full paper by 15.02.2013, 250 RON
20.03.2013: Workshop ”Anul internațional al cooperării în domeniul apei” / ”International Year of Water Cooperation” Workshop, București, ARLG, U.Buc. - Geografie, Bib. Naț. a României
22-23.03.2013: ”Aerul și apa, componente ale mediului” / ”Air and Water” Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstracts by 01.12.2012, 150 RON/35 EURO + 50 RON/15 EURO trip
29.03.2013: Sesiunea de comunicări ”Bune practici în evaluarea și monitorizarea resurselor de apă”, Cluj-N., USAMV, Fac. de Agric., Dep. Protecția Mediului, registration by 23.03.2013
29-31.03.2013: Simpozionul Național al Studenților Geografi "Evaluarea integrată a stării mediului”, București, U.Buc. - Geografie, abstracts by 04.03.2013, 30 RON
04.04.2013: Workshop ”Integrarea durabilă a zonelor turistice fragile”, București, ASE, Turism
12.04.2013: Simpozionul Științific al Studenților și Masteranzilor ”Turism și Dezvoltare Durabilă”, Timișoara, U.C.D.Cantemir - Management Turistic, paper by 25.03.2013
18-20.04.2013: Simpozionul ”Turism și Dezvoltare Durabilă” / ”Tourism and Durable Development”, Timișoara, U.C.D.Cantemir -M. Turistic, abstracts by 20.01.2013, 100 RON / 50 EURO
19.04.2013: Conferința ”Vechi și nou în urbanism, arhitectură și construcții” / ”Old” and ”New” in Urbanism, Architecture and Constructions, București, INCD, URBAN-INCERC, abstracts by 15.03.2013
19.04.2013: Simpozionul ”Posibilitățile de valorificare a potențialului turistic în perspectiva dezvoltării regionale și locale”, Baia Mare, Univ.”V. Goldiș”, filiala Baia Mare
19-20.04.2013: Seminar ”Soluții libere open-source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geo-spațiale”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, geo-spatial.org, OSGeo, registration by 14.04.2013
20.04.2013: Simpozionul Național ”Spațiu, Artă, Arhitectură” / National Symposium on ”Space, Art, Architecture”, București, U.A.U. ”I. Mincu”, paper by 01.03.2013
20.04.2013: Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, București, U.Buc. - Geografie, abstracts by 10.04.2013
06-12.05.2013: International Symposium ”Gully Erosion in a Changing World”, Iași, AGR, U.A.I.Cuza - Geografie, abstracts by 30.11.2012, 280-380 EURO + 70 EURO trip
10-12.05.2013: Sesiunea de comunicări ”Munții Carpați - dezvoltare turistică între valorificare și conservare”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstracts by 01.05.2013, 50 RON + 50 RON trip
11-13.05.2013: Numele și numirea. Onomastica în spațiul public actual / Name and Naming, Baia Mare, UT Cluj-C.U.Nord-Onomastică, abstracts by 10.01.2013, 230-320 RON/50-70 EURO
17-18.05.2013: ”Geografia în contextul dezvoltării durabile” / ”Geography for Sustainable Development”, Timișoara, UVT - Geografie, abstracts by 01.04.2013, 100 RON/30 EURO + 50 RON/15 EURO trip
17-18.05.2013: Simpozionul ”Mediul natural, ecologia și protecția mediului din vestul țării, sub presiunea antropică”, Baia Mare, Univ. ”V. Goldiș”, filiala Baia Mare
17-19.05.2013: Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action, București-Giurgiu, U. Spiru Haret - Geografie, abstracts by 31.03.2013, 200 RON + 50 RON trip
17-19.05.2013: Conferința de Geografie GEOCONCEPT / GEOCONCEPT Conference of Geography, Suceava, Asoc. GEOCONCEPT, USV - Geografie, registration by 04.05.2013, 50 RON trip
23-25.05.2013: International Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development, Alba Iulia, U.”1 Dec.1918” & B.EN.A., abstracts by 01.02.2013, 110 EURO
24.05.2013: Sesiunea de Comunicări a Studenților Geografi din Universitatea București, București, U.Buc. - Geografie, registration by 22.05.2013
24-26.05.2013: Conferința Societății de Geografie din România ”Geografia - știință a întregului teritorial”, Timișoara, SGR, UVT-Geografie, registration by 31.03.2013, 50 RON + 250 RON trip
29-30.05.2013: Sesiunea de comunicări științifice ”Ambient sustenabil” / Conference on ”Sustainable Environment”, București, U.A.U. ”I. Mincu”, abstract by 25.03.2013, 100 RON
31.05-02.06.2013: Simpozionul Internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, Suceava, U.”Ștefan cel Mare” Suceava - Geografie, abstracts by 01.04.2013, 150 RON (trip included)
31.05-02.06.2013: Simpozionul Național de Geomorfologie, Suceava, U.Suceava - Geografie & AGR, registration by 01.03.2013, 100-200 RON (fieldtrip included)
31.05-02.06.2013: Simpozionul ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă” / ”Present Environment and Sustainable Development” Symposium, Iași, U.”A.I.Cuza” Iași - Geografie, registration by 10.05.2013, 120 RON + 200 RON trip
31.05-02.06.2013: Conferința Națională a Societății de Geografie – filiala Alba, Alba Iulia, U.”1 Dec.1918”, SGR, filiala Alba
07-09.06.2013: Simpozionul Transfrontalier ”Euroregiunea Prutul de Sus”, Botoșani, SGR & IȘJ Botoșani, registration by 10.05.2013, 30 RON + 50 RON fieldtrip
07-09.06.2013: Simpozionul Național ”Stațiunile balneoclimaterice din România și turismul balnear”, Geoagiu, SGR & IȘJ Hunedoara, abstracts by 20.05.2013, 50 RON + 45 RON fieldtrips
17-18.06.2013: International Conference on ”Governance and Management in a Globalized Context”, București, ASE - Administrație și Management Public, paper by 01.06.2013, 200 RON
28.06.2013: Simpozionul Interjudețean de Geografie ”Gheorghe Ivașcu”, Bacău, IȘJ & SGR Bacău, registration by 25.05.2013
14.09.2013: Sesiunea de Comunicări Științifice a Studenților Doctoranzi, București, U.Buc. - Geografie, abstracts by 08.09.2013, 20 RON
19-22.09.2013: Factori și procese pedogenetice din zona temperată / Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone, Iași, Univ. Al.I.Cuza - Geografie, abstracts by 01.09.2013, 270 RON + 450 RON / 60 EURO + 100 EURO fieldtrip
27-29.09.2013: Congresul Național ”De la arhitectură la patrimoniu construit... și mai departe” / ”Architecture, Built Heritage... and Beyond” National Congress, Sinaia, UAR + UAUIM Buc., abstracts by 31.05.2013, 200 RON
08-11.10.2013: Aquatic Biodiversity International Conference, Sibiu, ULB Sibiu, registration by 30.06.2013, 120 EURO
11-12.10.2013: Simpozionul Internațional ”Sisteme Informaționale Geografice” / GIS Symposium, Iași, Univ. Tehnică ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstracts by 15.07.2013, 150 RON + 100 RON trip
12-13.10.2013: Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei / Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography, Cluj-Napoca, UBB – Geografie, Psihologie, DPPD, abstracts by 05.09.2013, 120-150 RON / 200 EURO
18.10.2013: Provocări pentru România în cadrul strategiei Orizont 2020 / Challenges for Romania within Horizon 2020, București, INCD, URBAN-INCERC, abstracts by 01.09.2013
18-20.10.2013: Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir” / ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference , Iași, Univ. Al.I.Cuza, Dep. Geografie, abstracts by 30.09.2013, 120 RON + 200 RON / 40 EURO + 50 EURO fieldtrip
19.10.2013: Simpozionul internațional ”România între Occident și Orient” / International Symposium ”Romania between West and East”, Fălticeni, SGR - Suceava, registration by 20.06.2013, 50 RON
25.10.2013: Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, Cluj-Napoca, UBB - Știința și Ingineria Mediului, registration by 18.10.2013, 50-75 RON
07-08.11.2013: Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy (CAFEE 2013), Bucharest, ASE - Ec. Agroalimentară și a Mediului, registration by 15.10.2013
09-10.11.2013: Simpozionul aniversar "60 de ani de activitate în cadrul Societăţii de Geografie din România - Filiala Hunedoara", Deva, SGR Hunedoara, registration by 10.10.2013
13-16.11.2013: International Conference on ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability”, Bran, ASE - Turism, abstracts by 01.04.2013, 200-300 EURO
14.11.2013: Rolul turismului în dezvoltarea teritorială / The Role of Tourism in Territorial Development, Gheorgheni, UBB - Geografie - Ext.Gheorgheni, abstracts by 28.07.2013, 160 RON / 40 EURO
14-16.11.2013: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională GEOMAT 2013 - "200 de ani de învăţământ tehnic superior", Iaşi, Univ. Tehnică "Gh. Asachi" - Măsurători Terestre şi Cadastru, registration by 20.09.2013, 200 RON / 100 EURO
15-16.11.2013: Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geo-spațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, geo-spatial.org, registration by 11.11.2013
16-17.11.2013: Conferința internațională anuală a Facultății de Geografie ”Environment, Society and Geospatial Technology”, București, U.Buc., Geografie, registration by 01.11.2013, 80-110 RON

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu