URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

14 mai 2013

Sesiunea de comunicări a studenților geografi ”Geografia în context actual”, 24 mai 2013, București. Geography Students' Conference on ”Geography in the Present Context”, 24 May 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația Studenților Geografi și Facultatea de Geografie a Universității din București organizează în data de 24 mai 2013 cea de-a patra ediție a sesiunii de comunicări cu titlul ”Geografia în context actual”. Evenimentul se adresează exclusiv studenților geografi (nivel licență și master, toate specializările) de la Universitatea din București.
Înscrierea se poate face până la data de 22 mai 2013 prin trimiterea formularului de înregistrare pe adresa scsg_ub@yahoo.ro. Formularul poate fi descărcat de pe pagina web a Facultății de Geografie, în dreptul evenimentului. Nu se percep taxe de participare. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
On 24 May 2013, the Association of Geography Students and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the fourth edition of the conference entitled ”Geography in the Present Context”. The event is addressed exclusively to Geography students (Bachelor and Master degree, all fields) studying at the University of Bucharest.
Registration is possible until the 22nd of May 2013 by sending the filled registration form to scsg_ub@yahoo.ro. The form (in Romanian) may be downloaded from the webpage of the Faculty of Geography where the event is posted. There are no registration fees. Other details are available in the announcement (Romanian only).

13 mai 2013

Conferința de Geografie GEOCONCEPT, 17-19 mai 2013, Suceava. GEOCONCEPT Conference of Geography, 17-19 May 2013, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația de Geografie Aplicată GEOCONCEPT, împreună cu Departamentul de Geografie al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează în perioada 17-19 mai 2013 prima ediție a Conferinței de Geografie GEOCONCEPT, adresată în primul rând studenților geografi (nivel licență, master și doctorat), precum și profesorilor tineri din învățământul preuniversitar. Lucrările conferinței vor fi găzduite de universitatea suceveană vineri, 17 mai 2013, iar în 18 și 19 mai 2013 se organizează o aplicație de teren în Bucovina, la mănăstiri și în Masivul Rarău.
Înscrierile se puteau face până la data de 4 mai 2013 completând formularul de înscriere care se poate descărca de pe pagina web a conferinței. Lucrarea completă poate fi trimisă până la data de 15 iunie 2013 în vederea publicării. Nu există taxă de participare la conferința propriu-zisă, dar prețul estimativ al aplicației de teren este de 50 RON. Alte detalii sunt disponibile pe site-ul conferinței.
GEOCONCEPT Association of Applied Geography and the Department of Geography within ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organize the first edition of GEOCONCEPT Conference of Geography between 17 and 19 May 2013. The conference is mainly addressed to Bachelor, Master and PhD students as well as to young teachers. The sessions of the conference will be hosted by the University of Suceava on Friday, 17 May, while a fieldtrip to Bucovina, to monasteries and Rarău Mountains, will be organized on 18 and 19 May 2013.
Registration to the conference was possible prior to 4 May 2013 by filling in the form, available for downloading from the conference webpage (Romanian only). The full paper may be send for publication until the 15th of June 2013. There is no registration fee to the conference proper, but the estimated cost of the fieldtrip is 50 RON. Other details are available on the conference website (Romanian only).

12 mai 2013

Sesiunea de comunicări ”Munții Carpați - dezvoltare turistică între valorificare și conservare”, 10-12 mai 2013, Cluj-Napoca. Conference on ”Carpathian Mountains - Tourism Development between Capitalization and Conservation”, 10-12 May 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 10-12 mai 2013 are loc la Cluj-Napoca cea de-a doua ediție a sesiunii naționale de comunicări științifice pentru studenți, masteranzi și tineri cercetători ”Munții Carpați - dezvoltare turistică între valorificare și conservare”, în organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai”. Vineri, 10 mai, se va organiza un tur de oraș, sâmbătă, 11 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale conferinței iar duminică, 12 mai 2013, se va merge într-o aplicație de teren în Depresiunea Huedin și Munții Vlădeasa.
Pentru cei care doresc să participe, este necesară completarea formularului care se poate descărca de pe site-ul evenimentului, iar rezumatul lucrării putea fi trimis până la data de 1 mai 2013 la adresa ubb.sesiunestudenti@gmail.com. Până la data de 5 mai 2013 trebuia achitată taxa de participare în valoare de 100 RON (din care 50 RON reprezintă taxa pentru aplicația de teren). Lucrările in-extenso (în limba română) se pot trimite până la data de 1 septembrie 2013. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul evenimentului.
Between 10 and 12 May 2013, the second edition of the national conference for students and young researchers on ”Carpathian Mountains - Tourism Development between Capitalization and Conservation” will be organized at Cluj-Napoca by the Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University. Friday, May 10, a city tour will be organized, on Saturday, May 11, the proper sessions of the conference wil take place, while Sunday, May 12, 2013, participants would go on a fieldtrip to Huedin Basin and Vlădeasa Mountains.
Those who wish to participate must fill in the form that can be downloaded from the conference webiste (in Romanian) and the abstract of the paper should have been sent by the 1st of May, 2013, to ubb.sesiunestudenti@gmail.com. By 5 May 2013 the registration fee of 100 RON should have been paid (the cost of the fieldtrip, 50 RON, is included). The full papers (in Romanian) should be send before September 1st, 2013. More details are available on the conference website.