URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

11 nov. 2015

Conferința ”Aerul și apa, componente ale mediului”, 25-27 martie 2016, Cluj-Napoca. Conference on ”Air and Water, Components of the Environment”, 25-27 March 2016, Cluj-Napoca

Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică a Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, organizează cea de-a 8-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 25 martie 2016, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 26 martie, va avea loc aplicația de teren, care vizează obiective din județele Alba și Cluj. Duminică, 27 martie 2016, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze pe site-ul conferinței și să trimită rezumatul lucrării până la data de 22 noiembrie 2015 și să primească un răspuns de acceptare până la data de 25 noiembrie 2015. Articolul complet (maxim 8 pagini, în engleză) se poate trimite până la data de 10 ianuarie 2016, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 10 februarie 2016. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi) și opțional 50 lei taxa pentru aplicația de teren până în data de 20 februarie 2016. Studenții pot participa la secțiunea dedicată lor fără a plăti taxă de participare. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and Someș-Tisa Water Branch, organizes the 8th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 25th of March 2016, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 26th of March, a fieldtrip will be organized in Alba and Cluj counties. On Sunday, 27th of March 2016, a tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants.
Those who wish to participate must register online on the conference website and submit the abstract before or on 22 November 2015. An acceptance letter should be received by 25 November 2015. The full paper (no more than 8 pages, in English) should be submitted prior to 10 January 2016. Organizers will send the acceptance notification before 10 February 2016. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee of 85 EURO (or 60 EURO for PhD students) and optionally the fieldtrip fee (15 EURO) before 20 February 2016. Students may participate in their section free of charge. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions. More details are available on the conference website.

10 nov. 2015

Conferința internațională ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil - CACTUS 2015”, 3-4 decembrie 2015, București. International Conference on Tourism ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability”, 3-4 December 2015, Bucharest

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Business și Turism, Departamentul de Turism și Geografie, și Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii, organizează în perioada 3-4 decembrie 2015, la București, cea de-a cincea conferință internațională de turism intitulată ”Abordări contemporane și provocări ale turismului sustenabil” (CACTUS 2015).
Participanții trebuiau să trimită organizatorilor un rezumat al lucrării până la data de 1 noiembrie 2015, urmând să primească un răspuns până la 5 noiembrie. Dacă rezumatul a fost acceptat, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 20 noiembrie 2015. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea lucrărilor lor până în 25 noiembrie 2015. Taxa de participare,  în valoare de 100 EURO (50 EURO pentru doctoranzi, gratis pentru masteranzi) trebuie plătită până în data de 20 noiembrie 2015. Mai multe detalii se găsesc (în engleză) pe pagina web a conferinței.
The Bucharest University of Economic Studies, by means of the Faculty of Business and Tourism, the Department of Tourism and Geography and the Centre of Academic Research in Tourism and Services, organizes the fifth international conference on tourism entitled ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (CACTUS 2015) at Bucharest, on 3 and 4 December 2015.
The participants should have submitted an abstract before November the 1st, 2015 and they were notified regarding their abstract until the 5th of November. If the abstract was accepted, the full paper should be submitted by November 20, 2015. The authors will be notified regarding the acceptance of their paper before November 25, 2015. The registration fee of 100 EURO (50 EURO for PhD candidates, no fee for Master degree students) must be paid until the 20th of November 2015. More details are available on the conference website.

9 nov. 2015

Simpozionul Național ”Criosfera 2015”, 28-30 noiembrie 2015, Piatra Neamț. ”Criosfera 2015” National Symposium, 28-30 November 2015, Piatra Neamț

Simpozionul Național ”Criosfera 2015” se va desfășura în perioada 28-30 noiembrie 2015 la Piatra Neamț, fiind organizat de Agenția pentru Studiul și Explorarea Criosferei și Universitatea Populară ”Emil Racoviță” din Piatra Neamț. Sâmbătă seara, 28 noiembrie 2015, va avea loc deschiderea festivă; ziua de duminică, 29 noiembrie, este dedicată comunicărilor științifice, iar luni, 30 noiembrie 2015, vor avea loc dezbateri, festivitatea de premiere și cina festivă. Toate activitățile se vor desfășura în Sala Studio a Casei de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț.
Taxa de participare este 50 lei, include și cina festivă, și se achită la fața locului. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
”Criosfera 2015” National Symposium will take place between 28th and 30th of November 2015 in Piatra Neamț. It will be organized by the Agency for Cryosphere Study and Exploration and ”Emil Racoviță” People's University of Piatra Neamț. The opening will be on Saturday evening, 28 November 2015. Sunday, 29 November, will be dedicated to paper sessions while on Monday, 30 November 2015, there will be debates, awarding ceremonies and the gala dinner. The venue for all activities is the Studio Hall within the Unions' Culture House in Piatra Neamț.
The registration fee varies is 50 lei, it includes the gala dinner and may be paid on the spot. More details are available on the symposium website (Romanian only).

8 nov. 2015

Seminar ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 20-21 noiembrie 2015, Timișoara. Workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 20-21 November 2015, Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 20-21 noiembrie 2015 la Timișoara cea de-a cincisprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen (cea mai mare parte a zilei de vineri, 20 noiembrie 2015) și seminarii practice pe secțiuni paralele (vineri seara și sâmbătă, 21 noiembrie 2015).
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze până în data de 18 noiembrie 2014, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the fifteenth edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 20th and 21st of November 2015. The activities will comprise plenary oral presentations (most of the day on Friday, 20 November 2015) and practical seminars in parallel sections (on Friday evening and on Saturday, 21 November 2015).
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must register before the 18th of November 2015, by filling and submitting the form, available on the event website (in Romanian only). The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event.