URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

26 mar. 2014

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 22-24 mai 2014, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 22-24 May 2014, Târgoviște

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 22-24 mai 2014, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește conferința internațională ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se pot înregistra până în data de 28 martie 2014, completând formularul care se poate descărca de aici. Formularul completat, care include și rezumatul lucrării, trebuie trimis la adresa geg2014@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2014 sau de 70 EURO după această dată. Aplicație de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
Between 22 and 24 May 2014, ”Valahia” University of Târgoviște will host the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years).
Registration is possible until the 28th of March 2014, by filling the form that may be downloaded from here. The filled form, which also includes the abstract of the paper, must then be submitted to the address geg2014@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2014 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

25 mar. 2014

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 16-18 mai 2014, București - Brașov. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 16-18 May 2014, Bucharest - Brașov

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 16-18 mai 2014 cea de-a șasea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 16 mai 2014, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. Se va pleca spre Brașov, cu o pauză de prânz și o vizită la Sinaia, la castelul Peleș. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Brașov, la Facultatea de Management a Universității ”Spiru Haret”. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 17 mai 2014. În ultima zi, 18 mai 2014, se va pleca într-o aplicație de teren pe traseul Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie și să trimită rezumatul lucrării la adresa geosymposium_landscapes@yahoo.com până în 20 aprilie 2014  și să achite taxa de participare în valoare de 250 RON (plus, opțional, 75 RON pentru aplicația de teren) până la data de 25 aprilie 2014. Studenții și masteranzii pot participa gratuit, însă doar la sesiunea de postere din dimineața zilei de 16 mai 2014. Detalii sunt disponibile în invitație.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the sixth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 16th and the 18th of May, 2014. The symposium will start on Friday, 16 May 2014, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. Then, participants will go to Brașov. On their way, they will stop for lunch and a visit to Peleș Castle in Sinaia. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Brașov, at the Faculty of Management of ”Spiru Haret” University. The sessions will continue at the same location on Saturday, 17 May 2014. On the last day, 18 May 2014, a fieldtrip will be organized on the route Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - Bucharest.
Those who wish to participate must register and submit the abstract of their paper to the address geosymposium_landscapes@yahoo.com until the 20th of April, the latest, and pay the registration fee of 250 EURO (fieldtrips included) by 25th of April, 2014. Bachelor and Master Degree students may participate for free, but only at thje poster session organized in the morning of 16 May 2014. More details are available in the invitation.

24 mar. 2014

Colocviul român-algerian-francez ”Direcții contemporane în studiul teritoriului”, 27 mai 2014, București. Romanian-Algerian-French Workshop ”Contemporary Directions in the Study of Territory”, 27 May 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București organizează în data de 27 mai 2014 al cincilea colocviu român-algerian-francez cu titlul ”Direcții contemporane în studiul teritoriului”. Tematica acestei ediții va fi ”Gestiunea teritoriului, riscurilor și orașelor”. Colocviul va avea loc în amfiteatrul ”George Vâlsan” din Facultatea de Geografie.
Participanții se pot înscrie până la data de 10 aprilie 2014, trimițând titlul și rezumatul lucrării (în franceză sau engleză) la una din adresele: loretacepoiu@yahoo.com sau dobre@geo.unibuc.ro. Taxa de participare, în valoare de 50 RON, trebuie achitată până la aceeași dată. Mai multe informații sunt disponibile în invitație.
On the 27th of May 2014, the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes the fifth Romanian-Algerian-French workshop ”Contemporary Directions in the Study of Territory”. The subject of this edition is ”The management of territory, risks and towns”. The event will take place in ”George Vâlsan” Hall in the Faculty of Geography.
Participants may register until the 10th of April 2014, by submitting the title and abstract of their paper to one of the addresses: loretacepoiu@yahoo.com or dobre@geo.unibuc.ro. The registration fee is 50 RON and the deadline for its payment is also April 10, 2014. More information is available in the invitation.

23 mar. 2014

Conferința Internațională ”Spațiu rural și dezvoltare locală”, 23-27 iulie 2014, Cluj-Napoca. International Conference ”Rural Space and Local Development”, 23-27 July 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 23-27 iulie 2014 va avea loc la Cluj-Napoca cea de-a șasea ediție a conferinței internaționale ”Spațiu rural și dezvoltare locală” (RSLD 2014), în organizarea Centrului de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, a Departamentului de Geografie Umană și Turism de la Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai”. Tema acestei ediții este ”Ariile rurale periferice între existență certă și dezvoltare incertă”. Joi, 24 iulie 2014, și vineri, 25 iulie 2014, vor avea loc lucrările propriu-zise ale conferinței iar sâmbătă, 26 iulie, se va organiza o aplicație de teren în județele Cluj și Alba.
Înregistrarea participanților se face până în data de 15 iunie 2014. Până la această dată, participanții trebuie să trimită titlul lucrării și rezumatul acesteia (în limba engleză) la una din adresele rsld_ubbcluj@yahoo.com sau rsld.ubbcluj@gmail.com, dar și să achite taxa de participare, care este 350 RON până la 1 mai 2014 și 375 RON până la 15 iunie 2014. Aplicația de teren costă încă 150 RON. Alte detalii se găsesc pe pagina conferinței și în invitație.
Between 23 and 27 July 2014, the Center for Research on Settlements and Urbanism and the Department of Human Geography and Tourism of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca organize the sixth edition of the international conference ”Rural Space and Local Development” (RSLD 2014). The subject of this edition is ”Peripheral rural areas between certain existence and uncertain development”. The proper conference sessions will take place on Thursday, 24 July 2014, and Friday, 25 July 2014. A fieldtrip will be organized on Saturday, 26 July 2014, in the counties of Cluj and Alba.
Registration of the participants is possible until the 15th of June 2014. Before or on this date, participants should submit the title and abstract of their paper (in English) to one of the addresses: rsld_ubbcluj@yahoo.com or rsld.ubbcluj@gmail.com. The registration fee is 80 Euro (regular registration, before the 1st of May 2014) or 85 Euro (late registration, until the 15th of June, the latest). The fieldtrip costs an additional 35 Euro. Other details are available on the conference website and in the invitation.

20 mar. 2014

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 10 mai 2014, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 10 May 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă, 10 mai 2014, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a X-a ediție (jubiliară) a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 15 aprilie 2014. Taxa de participare, în valoare de 30 RON, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
Saturday, 10 May 2014, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 10th anniversary edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until 15 April 2014. The registration fee is 30 RON and should be paid at the registration desk on the day of the symposium. Other details are available (in Romanian only) in the call.

16 mar. 2014

Conferința internațională ”BIOATLAS 2014”, 15-17 mai 2014, Brașov. ”BIOATLAS 2014” International Conference, 15-17 May 2014, Brașov.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov va organiza, împreună cu ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), Societatea Română de Etnofarmacologie (SRE) și ROPAM, conferința internațională ”BIOATLAS 2014”. Aceasta va avea loc în perioada 15-17 mai 2014 și va fi găzduită de Universitatea ”Transilvania” din Brașov. Înregistrarea participanților va începe joi, 15 mai, iar lucrările propriu-zise ale conferinței se vor desfășura vineri și sâmbătă, 16 și 17 mai 2014. Sâmbătă seara se va organiza un tur al municipiului Brașov, iar duminică o excursie opțională la Bran și Râșnov.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie și să trimită lucrările complete până la data de 15 aprilie 2014. Ulterior, dacă lucrarea este acceptată, trebuie achitată taxa de participare în valoare de 75 Euro (până la 30 aprilie 2014) sau 85 Euro (după data menționată). Mai multe amănunte sunt disponibile pe pagina conferinței și în circulară.
The Faculty of Food and Tourism within the ”Transylvania” University of Brașov will organize, together with ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), the Romanian Society of Ethnopharmacology (SRE) and ROPAM, the international conference ”BIOATLAS 2014”. The event will take place between 15 and 17 May 2014 and will be hosted by ”Transylvania” University of Brașov. Registration of participants will start on Thursday, 15 May 2014, while the proper conference sessions will develop on Friday and Saturday, 16 and 17 May. On Saturday evening, a city tour of Brașov will be organized. On Sunday, there will be an optional trip to Bran and Râșnov.
Those who wish to participate must register and submit the full paper on or before the 15th of April 2014. Later, if the paper is accepted, they have to pay the registration fee of 75 Euro (until the 30th of April 2014) or 85 Euro (after that day). More details are available on the conference webpage and in the invitation.

15 mar. 2014

Conferința ”Competitivitate durabilă”, 9 mai 2014, București. ”Sustainable Competitiveness” Conference, 9 May 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 9 mai 2014, la sediul INCERC din București, cea de-a șaptea ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială. De data aceasta, tema este ”Competitivitate durabilă”.
Înscrierea la conferință se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 11 aprilie 2014. Tot până la această dată trebuie trimis rezumatul lucrării, în limba română, respectând instrucțiunile din circulară. Lucrarea, în formă finală, trebuie trimisă în vederea publicării în limba engleză sau franceză până la data de 9 mai 2014 (ziua conferinței). Se poate participa la conferință și fără lucrare sau cu un poster, dar înscrierea trebuie făcută utilizând același formular. Nu se menționează nicio taxă de participare. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the seventh edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest on Friday, 9 May 2014. This time, the subject of the conference is ”Sustainable Competitiveness”.
Registration to the conference can be made exclusively online by filling the registration form before April 11, 2014. The same date is the deadline for sending the abstract of the proposed paper, respecting the instructions provided in the call. The full paper should be send for publication in English or French before May 9, 2014 (the conference day). One may participate at the conference without a paper or with a poster, but should register using the same form. Other details are available (in Romanian) on the conference webpage.

14 mar. 2014

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 4-5 aprilie 2014, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 4-5 April 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 4-5 aprilie 2014 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, a douăsprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”.
Programul manifestării este deja publicat aici. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscriere de pe această pagină web și să-l trimită până în data de 1 aprilie 2014 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe paginile web menționate.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize the 12th edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 4th and 5th of April 2014.
The programme of the event is already published here (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on this webpage and submit it until the 1st of April 2014. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpages.

13 mar. 2014

Simpozion dedicat Zilei Mondiale a Apei, 18 martie 2014, București. ”A Drop of Water for the Future” Workshop, 18 March 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, împreună cu Asociația Română de Limnogeografie și Societatea Națională a Apelor Minerale, organizează cea de-a patra ediție a simpozionului ”A Drop of Water for the Future”, dedicat Zilei Mondiale a Apei. Evenimentul va avea loc marți, 18 martie 2014, între orele 10 și 14, în sala de conferințe a Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” din București. Parteneri sunt revista Terra Magazin și Centrul de Cercetări GRARH. Mai multe detalii se găsesc aici.
The Faculty of Geography of the University of Bucharest, together with the Romanian Limnogeographical Association and the National Society of Mineral Waters, organizes the fourth edition of the workshop ”A Drop of Water for the Future”, dedicated to the World Water Day. The event will take place on Tuesday, 18 March 2014, between 10 a.m. and 2 p.m. and will be hosted by the conference hall of ”Grigore Antipa” National Natural History Museum in Bucharest. Terra Magazin journal and the GRARH Research Centre are partners of the event. More details are available (in Romanian) here.

7 mar. 2014

Conferința ”Atmosfera și hidrosfera”, 28-29 martie 2014, Suceava. ”Atmosphere and Hydrosphere” Conference, 28-29 March 2014, Suceava.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Istorie și Geografie al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 28-29 martie 2014 conferința intitulată ”Atmsofera și hidrosfera. Cunoaștere interdisciplinară, manifestare, evoluție, valorificare, protecție, importanță”. Vineri, 28 martie, vor avea loc lucrările propriu-zise ale conferinței, găzduite de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, iar sâmbătă, 29 martie, se va organiza o aplicație de teren care vizează obiective din județul Suceava.
Înregistrarea la conferință era posibilă până la data de 31 ianuarie 2014 prin trimiterea unui rezumat la una din adresele precizate în circulară. Trimiterea lucrărilor pentru a fi publicate se putea face până în data de 20 februarie 2014. Nu există taxa de participare la conferință, dar cei care doresc să participe la aplicația de teren trebuie să achite 70 RON. Mai multe detalii se găsesc pe pagina conferinței.
On 28th and 29th of March 2014, the Department of Geography of the Faculty of History and Geography within ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the conference entitled ”Atmosphere and Hydrosphere. Interdisciplinary Knowledge, Manifestation, Evolution, Capitalization, Protection, Importance”. On Friday, 28 March 2014, the paper sessions of the conference will be hosted by ”Ștefan cel Mare” University of Suceava while on Saturday, 29 March 2014, a fieldtrip will be organized in Suceava County.
Registration for the conference was possible until the 31st of January 2014 by submitting an abstract to one of the addresses mentioned in the call for papers (Romanian only). The full papers should have been sent by 20 February 2014 in order to be published. There is no registration fee for the conference. However, those wishing to attend the fieldtrip must pay 70 RON. Other details are available (in Romanian only) on the conference website.

6 mar. 2014

Conferința Internațională NATURA-ECON, 7 martie 2014, Sfântu Gheorghe. NATURA-ECON International Conference, 7 March 2014, Sfântu Gheorghe

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În data de 7 martie 2014 va avea loc la Sfântu Gheorghe cea de-a patra ediției a conferinței internaționale NATURA-ECON, în organizarea Universității ”Babeș-Bolyai”, Extensia Sfântu Gheorghe, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Asociația ”Clubul Verde - Zöld Klub”. Tema din acest an este ”Dinamica mediului sub impactul tendințelor economice - realități și perspective”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 7 martie, la sediul extensiei din Sfântu Gheorghe a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Participanții trebuiau să trimită un rezumat la adresa naturaecon4@econ.ubbcluj.ro până la data de 1 februarie 2014, iar în cazul acceptării acestuia, lucrarea finală trebuia trimisă până în 20 februarie 2014. Aceeași dată limită era și pentru plata taxei de participare, în valoare de 100 RON (75 RON pentru doctoranzi). Alte informații sunt disponibile pe site-ul conferinței.
On 7 March 2014, the fourth edition of the NATURA-ECON International Conference will be held in Sfântu Gheorghe. It will be organized by ”Babeș-Bolyai” University, Sfântu Gheorghe Extension, the Faculty of Economics and Business Administration, the Faculty of Environmental Science and Engineering and ”Clubul Verde - Zöld Klub” (Green Club) Association. this year topic is ”Environmental Dynamics under the Impact of Economic Trends - Realities and Perspectives”. the sessions of the conference will take place on Friday, 7 March 2014, in the building of Sfântu Gheorghe Extension of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca.
Participants should have submitted an abstract to naturaecon4@econ.ubbcluj.ro before or on February 1st, 2014. In case of acceptance, the full paper should have been submitted prior to February 20thm, 2014. This day was also the deadline for the payment of the registration fee, 100 RON (standard) or 75 RON (for PhD candidates). Further information is available on the conference webpage.
 

5 mar. 2014

Simpozionul Național de Geomorfologie, 29-31 mai 2014, Orșova. National Symposium of Geomorphology, 29-31 May 2014, Orșova

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația Geomorfologilor din România (AGR), Facultatea de Geografie a Universității din București și Stațiunea de Cercetări Geografice Orșova organizează cel de-al XXX-lea Simpozion Național de Geomorfologie. Acesta se va desfășura la Orșova în perioada 29 - 31 mai 2014 și va avea ca temă ”Relevanța geomorfologiei pentru societate - realizări și perspective”. Joi, 29 mai 2014, și vineri, 30 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, iar sâmbătă, 31 mai, se va organiza o aplicație de teren.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 20 martie 2014, completând formularul de înregistrare online, trimițând rezumatele lucrărilor, dar și lucrarea in extenso. Taxa de participare standard este 220 RON, iar pentru masteranzi și doctoranzi, 150 RON. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR), the Faculty of Geography within the  University of Bucharest and Orșova Geographical Research Station organize the 30th National Symposium on Geomorphology. The event will take place between 29 and 31 May 2014 at Orșova. This year, the topic of the symposium is ”Relevance of Geomorphology to Society. Achievements and Prospects”. The sessions of the symposium willtake place on Thursday, 29 May 2014, and Friday, 30 May. On Saturday, the 31st of may, a fieldtrip will be organized .
Participants may register for the symposium until the 20th of March 2014 by filling the online form and by submitting the abstracts of their papers and the full paper. The standard registration fee is 50 Euro, while the registration fee for master degree and PhD students is 35 Euro. Other details are available on the conference webpage.

4 mar. 2014

Conferința Internațională ”Geografia universitară timișoreană, la aniversarea a 55 de ani!”, 16-17 mai 2014, Timișoara. ”The Academic Geography of Timișoara at the Anniversary of 55 Years!” International Conference, 16-17 May 2014, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie-Biologie-Geografie din Universitatea de Vest din Timișoara organizează în perioada 16-17 mai 2014 conferința internațională aniversară ”Geografia universitară timișoreană, la aniversarea a 55 de ani!”. Evenimentul va fi găzduit de universitatea timișoreană, lucrările propriu-zise ale conferinței având loc vineri, 16 mai, iar aplicația de teren (la alegere, în Serbia, la Biserica Albă - Belgrad - Vârșeț, sau în Defileul Dunării - Porțile de Fier), sâmbătă, 17 mai 2014.
Înscrierea participanților se poate face la adresa geographyat55@cbg.uvt.ro până în data de 10 aprilie 2014, prin transmiterea formularului de înscriere și a unui rezumat. Totodată, aceasta este și data limită pentru plata taxei de participare, de 200 RON pentru conferință, și, opțional, 100 RON pentru cei care doresc să participe și la aplicația de teren. Mai multe detalii sunt disponibile de pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Chemistry-Biology-Geography within the West University of Timișoara organizes the anniversary international conference ”The Academic Geography of Timișoara at the Anniversary of 55 Years”. the event will be hosted by the West University of Timișoara. The paper sessions of the conference will take place on Friday, 16 May 2014, while on Saturday, 17 May, participants may go in one of the two organized fieldtrips, either to Serbia (Bela Crkva, Belgrade and Vrsac) or to the Danube Gorges (the Iron Gates).
Participants may registrate for the conference by sending the registration form and an abstract to the address geographyat55@cbg.uvt.ro until the 10th of April 2014. This day is also the deadline for the payment of the registration fee of 80 Euro for the conference and optionally an additional 25 Euro for any of the two fieldtrips. More details are available on the conference webpage.
 

3 mar. 2014

Conferința Națională ”Spațiu public și mobilitate urbană”, 7 martie 2014, București. National Conference on ”Public Space and Urban Mobility”, 7 March 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Academia de Științe Tehnice a României și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în data de 7 martie 2014, la sediul Asociației Generale a Inginerilor din România, în București, conferința națională intitulată ”Spațiu public și mobilitate urbană”. Vor avea loc două sesiuni de comunicări în prima parte a zilei și o dezbatere după-amiază.
Cei care doreau să participe puteau să se înscrie până la data de 28 februarie 2014, trimițând un rezumat pe una din adresele: gabriel.pascariu@uauim.ro sau stadler_reini@yahoo.com. Nu se precizează existența unei taxe de participare. Pentru publicare, lucrările in extenso trebuie trimise până la data de 30 aprilie 2014. Mai multe informații sunt disponibile aici.
On 7 March 2014, the Academy of Technical Sciences of Romania and ”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism organize the national conference entitled ”Public space and urban mobility” at the headquarters of the Romanian General Association of Engineers in Bucharest. Two paper sessions will take place in the first part of the day and a debate in the afternoon.
Those who wish to participate should have registered by 28 February 2014 by submitting an abstract to one of the addresses: gabriel.pascariu@uauim.ro or stadler_reini@yahoo.com. The registration fee is not mentioned. For publication, full papers should be sent by 30 April 2014. More information (in Romanian) is available here.