URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

8 sept. 2014

Conferința internațională ”Pro Mountains: turism, mediu, dezvoltare durabilă”, 5-7 septembrie 2014, Drobeta Turnu Severin. International Conference ”Pro Mountains: Tourism, Environment, Sustainable Development”, 5-7 September 2014, Drobeta Turnu Severin

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București împreună cu Centrul de Analize Regionale în Turism, Mediu și Dezvoltare Durabilă (CARTEDD) și în parteneriat cu EUROGEO și Prefectura Județului Mehedinți au organizat în perioada 5-7 septembrie 2014 conferința internațională ”Pro Mountains: turism, mediu și dezvoltare durabilă” la Drobeta Turnu Severin. Tema conferinței este ”Natura și oamenii: interacțiuni, conflicte, consecințe, soluții”. Lucrările conferinței au avut loc vineri, 5 septembrie, și sâmbătă, 6 septembrie 2014, la Prefectura Județului Mehedinți și la hotelul Continental din Drobeta Turnu Severin. Duminică, 7 septembrie, s-a organizat o excursie cu vaporașul pe Dunăre în zona Porțile de Fier.
Pentru a se înscrie, participanții trebuiau să trimită titlul și rezumatul lucrării în limba engleză până la data de 1 iulie 2014 la una din adresele: cartedd@g.unibuc.ro sau conference.cartedd@yahoo.com. Taxa de participare a fost de 80 EURO sau 360 RON până la 1 iulie 2014 sau 150 EURO ulterior. Pentru doctoranzi, taxa de participare a fost de 50 EURO sau 225 RON până la 1 iulie 2014, respectiv 80 EURO sau 360 RON ulterior. Taxa include și excursia din ultima zi. Lucrările complete trebuie trimise organizatorilor până la 30 septembrie 2014. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul conferinței.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest together with the Research Centre for Regional Analyses in Tourism, Environment and Sustainable Development (CARTEDD) and in partnership with EUROGEO and Mehedinți County Prefecture organized the international conference ”Pro Mountains: Tourism, Environment and Sustainable Development” at Drobeta Turnu Severin between 5 and 7 September 2014. The subject of the conference is ”Nature and people: interactions, conflicts, consequences, solutions”. The conference sessions were held at the Mehedinți County Prefecture Hall and the Continental Hotel in Drobeta Turnu Severin on Friday, 5 September, and Saturday, 6 September 2014. On Sunday, 7 September 2014, a cruise on the Danube in the area of the Iron Gorges was organized.
To register, particpants should have sent the title and the abstract of their paper in English before 1 July 2014 to one of the addresses: cartedd@g.unibuc.ro or conference.cartedd@yahoo.com. The registration fee was 80 EURO until 1 July 2014 or 150 EURO after that. For PhD students, the registration fee was 50 EURO until 1 July 2014 and 80 EURO later. The fee includes the cruise on the Danube. Full papers should be sent to the organizers before 30 September 2014. More details are available on the conference website.

6 sept. 2014

Workshop internațional ”Conflicte de mediu: planificare, evaluare și management”, 4-6 septembrie 2014, București. International Workshop ”Environmental Conflicts: Planning, Issues and Resolution”, 4-6 September 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 4-6 septembrie se desfășoară la București workshop-ul internațional ”Conflicte de mediu: planificare, evaluare și management”, în organizarea Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) de la Universitatea din București, în parteneriat cu Facultatea de Geografie, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice, UEFISCDI și SURE - Society for Urban Ecology. Joi, 4 septembrie, și vineri, 5 septembrie 2014, sunt programate comunicările, care vor fi susținute la Casa Universitarilor din București. Sâmbătă, 6 septembrie, sunt organizate două aplicații de teren, în paralel, una în București și una în Transilvania.
Participanții la workshop se puteau înscrie până în data de 10 august 2014 folosind formularul online, care include și un rezumat al lucrării. Taxa de participare trebuia plătită prin transfer bancar, valoarea acesteia fiind de 50 EURO sau 200 RON până la 15 iulie 2014, respectiv 75 EURO sau 300 RON până la 10 august 2014. Taxa include și participarea la aplicația de teren. Limba oficială a evenimentului este engleza. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a workshop-ului.
The international workshop ”Environmental Conflicts: Planning, Issues and Resolution” takes place in Bucharest between 4 and 6 September 2014. The organizer is the Centre for Environmental Research and Impact Studies within the University of Bucharest, in partnership with the Faculty of Geography, the Association for Biodiversity Conservation, the Romanian National Authority for Scientific Research (UEFISCDI) and SURE - Society for Urban Ecology. The paper sessions will take place at the Alumni House (Casa Universitarilor) in Bucharest on Thursday, 4 September, and Friday, 5 September 2014. On Saturday, 7 September, two parallel fieldtrips are organized, one in Bucharest and another one in Transylvania.
Participants could register for the workshop until the 10th of August 2014, by using the online form, which includes an abstract of the paper. The registration fee should be paid by bank transfer and represents 50 EURO or 200 RON for early registration, until 15 July 2014, or 75 EURO or 300 RON for standard registration, until the 10th of August 2014. The fee includes the fieldtrip. The official language of the workshop is English. More details are available on the workshop webpage.

5 sept. 2014

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 17-19 octombrie 2014, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 17-19 October 2014, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 17-19 octombrie 2014 cea de-a 34-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, cu sprijinul Asociației Științelor Regionale de Limbă Franceză. Evenimentul sărbătorește, totodată, 110 ani de învățământ geografic la universitatea ieșeană. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 17 octombrie, și sâmbătă, 18 octombrie 2014. Lucrările vor fi prezentate preponderent în limba franceză. Duminică, 19 octombrie 2014, va fi organizată o aplicație de teren în nordul Moldovei și în Bucovina.
Înscrieri la lucrările seminarului se puteau face până în data de 31 august 2014. În acest sens, trebuia completat formularul online, disponibil aici, care include și un rezumat al lucrării. De asemenea, tot până atunci trebuia achitată taxa de participare în valoare de 200 RON (150 RON pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 RON în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din nordul Moldovei și Bucovina. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 34th edition of the debates at ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference between the 17th and 19th of October 2014, with the support of the Association of Regional Sciences of French Language. The paper sessions will take place on Friday, 17 October, and Saturday, 18 October 2014, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). Papers will be presented mainly in French. On Sunday, 19 October 2014, a fieldtrip will be organized in northern Moldavia and Bucovina.
The deadline for the registration at the conference was 31 August 2014. To register, one should have filled the online form, available here, including an abstract of their paper. The registration fee is 50 Euro and payment can be done upon arrival in Iași. The fieldtrip to northern Moldavia and Bucovina is optional and costs additionally. Further information is available on the conference website.