URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 sept. 2013

Simpozionul Internațional ”Sisteme informaționale geografice”, 11-12 octombrie 2013, Iași. International Symposium on ”Geographic Information Systems”, 11-12 October 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 11-12 octombrie 2013, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași organizează cea de-a 21-a ediție a simpozionului internațional ”Sisteme informaționale geografice”, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele cinci instituții partenere. Tema din acest an este ”Sistemele informaționale geografice în studiul și managementul sistemelor naturale și antropice”. Sesiunile de comunicări vor avea loc vineri, 11 octombrie, în vreme ce sâmbătă, 12 octombrie, va fi organizată o aplicație de teren.
Înscrierea era posibilă până în data de 15 iulie 2013, prin completarea formularului online disponibil aici și trimiterea unui rezumat a lucrării propuse pentru a fi prezentată. Până în 30 iulie 2013, organizatorii urmau să notifice autorii cu privire la acceptarea lucrării, iar termenul-limită pentru trimiterea lucrării finale era 30 august 2013. Taxa de înregistrare este de 150 RON, iar taxa pentru aplicația de teren este de 100 RON. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a evenimentului.
On 11th and 12th of October 2013, the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering within ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iași organizes the 21st edition of the international symposium on GIS. This event takes place annually, rotating between the five partner institutions.This year subject is ”G.I.S. in the Study and Management of Natural and Antropic Systems”. The paper sessions will take place on Friday, 11 October 2013, while a fieldtrip will be organized on Saturday, 12 October.
Registration was possible until the 15th of July 2013, by filling the online form available here and sending an abstract of the proposed paper. By 30th of July 2013, the organizers should have notified the authors regarding the acceptance of their paper. The deadline for sending the full paper was 30 August 2013. The registration fee is 150 RON and the fieldtrip fee is 100 RON. Other details are available on the symposium website.

21 sept. 2013

Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, 27-29 septembrie 2013, Sinaia. National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage, 27-29 September 2013, Sinaia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Uniunea Arhitecților din România și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în perioada 27-29 septembrie 2013, la Sinaia, Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, cu titlul ”De la arhitectură la patrimoniu construit... și mai departe”. Sesiunile de comunicări vor avea loc la Cazinoul din Sinaia vineri, 27 septembrie, și sâmbătă, 28 septembrie, în vreme ce duminică, 29 septembrie, congresul se va finaliza cu dezbateri și vizite.
Cei care ar fi dorit să participe cu lucrări la congres trebuiau să trimită un CV și rezumatul lucrării până la data de 31 mai 2013 la adresa uauimcs2013@yahoo.com, urmând ca ulterior să fie înștiințați dacă lucrarea a fost acceptată. Taxa de participare este de 200 RON și se plătește la deschiderea lucrărilor. Cei care doresc doar să asiste la lucrările Congresului o pot face, plătind aceeași taxă. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a evenimentului și în program.
Between the 27th and the 29th of September 2013, the Romanian Union of Architects and ”Ion Mincu” University of Architecture and Planning of Bucharest organize at Sinaia the National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage with the subject ”Architecture, Built Heritage... and Beyond”. The paper sessions will take place at the Sinaia Casino on Friday, 27 September, and Saturday, 28 September. On Sunday, the Congress will end with debates and trips.
Those who wanted to present papers at the Congress should have sent a CV and the abstract of their proposed paper until the 31st of May 2013 to uauimcs2013@yahoo.com. Later, they would be noticed regarding the acceptance of their paper. The registration fee is 200 RON and should be paid at the opening of the event. Those who wish only to attend the Congress works may do so, paying the same fee. More information is available on the event webpage and in the programme.

20 sept. 2013

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 18-20 octombrie 2013, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference, 18-20 October 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 18-20 octombrie 2013 cea de-a 33-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 18 octombrie 2013. Sâmbătă, 19 octombrie, participanții vor putea efectua un tur ghidat al orașului Iași sau vor putea pleca într-o aplicație de teren în sudul Republicii Moldova, care se va extinde și duminică, 20 octombrie.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 30 septembrie 2013. În acest sens, trebuie completat formularul online, disponibil aici, care include și un rezumat al lucrării. De asemenea, trebuie achitată taxa de participare în valoare de 120 RON (90 RON pentru doctoranzi), la care se adaugă 200 RON în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din Republica Moldova. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 33rd edition of the debates at ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Conference between the 18th and 20th of October 2013. The paper sessions will take place on Friday, 18 October 2013, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Saturday, 19 October, participants may go on guided tour of the old city of Iași or may leave for a fieldtrip to the South of the Republic of Moldova, which will extend also on Sunday, 20 October.
The deadline for the registration at the conference is 30 September 2013. To register, one should fill the online form, available here, including an abstract of their paper. The registration fee is 40 Euro and the fieldtrip to the Republic of Moldova costs an additional 50 Euro. Further information is available on the conference website.