URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

25 mai 2016

Conferința Internațională ”BIOATLAS 2016”, 27-28 mai 2016, Brașov. BIOATLAS 2016 International Conference, 27-28 May 2016, Brașov

Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov va organiza, împreună cu ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), Societatea Română de Etnofarmacologie (SRE) și alți parteneri cea de-a șasea conferință internațională ”BIOATLAS 2016”, intitulată de această dată ”Provocări globale și locale în alimentație și turism”. Lucrările propriu-zise ale conferinței se vor desfășura vineri, 27 mai, și sâmbătă dimineața, 28 mai 2016, la Brașov. Vineri seara va avea loc o cină festivă iar sâmbătă după-masă se va organiza o excursie opțională la Bran sau Sinaia (castelul Peleș).
Cei care doresc să participe trebuiau să trimită un rezumat al lucrării propuse pentru prezentare până în 1 februarie 2016 la adresa bioatlas@unitbv.ro. În cazul acceptării, se putea plăti o taxă redusă de participare de 75 EURO (40 EURO pentru studenți și însoțitori) până la 15 februarie 2016, după această dată (dar nu mai târziu de 1 mai 2016) taxa fiind de 100 EURO (50 EURO pentru studenți și însoțitori). Lucrarea finală trebuia trimisă la aceeași adresă de e-mail până la 20 martie 2016, pentru a fi verificată de referenți în vederea publicării. Taxe suplimentare sunt necesare pentru excursiile opționale de sâmbătă după-amiază și pentru publicare în anumite reviste sau volume ale conferinței. Mai multe amănunte sunt disponibile pe pagina conferinței (în engleză, limba oficială a conferinței).
The Faculty of Food and Tourism within the ”Transylvania” University of Brașov will organize, together with ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), the Romanian Society of Ethnopharmacology (SRE) and other partners, the sixth international conference ”BIOATLAS 2016”, this time entitled ”Global and Local Challenges in Food and Tourism”. The proper conference sessions will take place on Friday, 27 May, and Saturday morning, 28 May 2016, in Brașov. A festive dinner will be organized on Friday evening while on Saturday afternoon there will be optional field trips to either Bran or Sinaia (Peleș Castle).
Those who wish to participate must have submitted an abstract of their proposed paper before the 1st of February 2016 to the e-mail address bioatlas@unitbv.ro. In case of acceptance, an early registration fee of 75 EURO (40 EURO for students and accompanying persons) was available until the 15th of February 2016. After this day and until the 1st of May 2016, the registration fee was 100 EURO (50 EURO for students and accompanying persons). The final paper should have been submitted to the same e-mail address on or before the 20th of March 2016 to be reviewed for publication. Supplementary fees are required for the optional field trips on Saturday afternoon and for publication in certain journals or conference proceedings. More details are available on the conference webpage.

23 mai 2016

Conferința Internațională ELSEDIMA ”Legislație environmentală, inginerie de siguranță și managementul dezastrelor”, 26-28 mai 2016, Cluj-Napoca. ELSEDIMA International Conference ”Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management”

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, alături de partenerii tradiționali, cea de-a 11-a ediție a conferinței internaționale ELSEDIMA - ”Legislație environmentală, inginerie de siguranță și managementul dezastrelor”, în perioada 26-28 mai 2016, la Cluj-Napoca. Tema acestei ediții este ”Construind REZILIENȚA la dezastre într-o lume în schimbare”. Lucrările conferinței se vor desfășura în clădirea facultății, joi, 26 mai, și vineri, 27 mai 2016. Sâmbătă, 28 mai 2016, se va organiza o aplicație de teren la Alba Iulia. Limba oficială a conferinței este limba engleză.
Cei care doresc să participe trebuiau să trimită un rezumat al lucrării propuse până în 18 martie 2016, iar un răspuns privind acceptarea (sau nu) a rezumatului trebuia să sosească până în 28 martie 2016. În cazul acceptării, taxa de participare de 100 EURO trebuia plătită până în data de 18 aprilie 2016, după această dată taxa fiind de 150 EURO. Studenții plătesc o taxă redusă: 50 EURO cu mesele incluse sau 25 EURO fără acestea. Aplicația de teren la Alba Iulia costă încă 120 lei (cu prânzul inclus). În vederea publicării, lucrarea in extenso în formatul cerut trebuie trimisă până în 7 iunie 2016. Mai multe informații se găsesc pe pagina web a conferinței și în anunț (exclusiv în engleză).
The Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the traditional partners, organizes the 11th edition of ELSEDIMA International Conference - ”Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management” between 26th and 28th of May, 2016, in Cluj-Napoca. The topic of this edition of the conference is ”Building Disaster RESILIENCE in a Changing World”. The sessions of the conference will be held in the building of the faculty on Thursday, 26 May, and on Friday, 27 May 2016. On Saturday, 28 May 2016, a field trip will be organized to Alba Iulia. The official language of the conference is English.
Those who wish to participate must have submitted an abstract of their proposed paper until 18 March 2016. An answer regarding the acceptance (or not) of the abstract should have been received by 28 March 2016. If accepted, the early-bird registration fee was 100 EURO before 18 April 2016 while the regular fee is 150 EURO afterwards. The students pay a reduced fee: 50 EURO meals included or 25 EURO without the meals. The day trip to Alba Iulia costs another 120 lei (lunch included). In order to be published, the final paper should be submitted by 7 June 2016 using the template. More information is available on the conference webpage and in the call.