URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

21 sept. 2013

Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, 27-29 septembrie 2013, Sinaia. National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage, 27-29 September 2013, Sinaia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Uniunea Arhitecților din România și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în perioada 27-29 septembrie 2013, la Sinaia, Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, cu titlul ”De la arhitectură la patrimoniu construit... și mai departe”. Sesiunile de comunicări vor avea loc la Cazinoul din Sinaia vineri, 27 septembrie, și sâmbătă, 28 septembrie, în vreme ce duminică, 29 septembrie, congresul se va finaliza cu dezbateri și vizite.
Cei care ar fi dorit să participe cu lucrări la congres trebuiau să trimită un CV și rezumatul lucrării până la data de 31 mai 2013 la adresa uauimcs2013@yahoo.com, urmând ca ulterior să fie înștiințați dacă lucrarea a fost acceptată. Taxa de participare este de 200 RON și se plătește la deschiderea lucrărilor. Cei care doresc doar să asiste la lucrările Congresului o pot face, plătind aceeași taxă. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a evenimentului și în program.
Between the 27th and the 29th of September 2013, the Romanian Union of Architects and ”Ion Mincu” University of Architecture and Planning of Bucharest organize at Sinaia the National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage with the subject ”Architecture, Built Heritage... and Beyond”. The paper sessions will take place at the Sinaia Casino on Friday, 27 September, and Saturday, 28 September. On Sunday, the Congress will end with debates and trips.
Those who wanted to present papers at the Congress should have sent a CV and the abstract of their proposed paper until the 31st of May 2013 to uauimcs2013@yahoo.com. Later, they would be noticed regarding the acceptance of their paper. The registration fee is 200 RON and should be paid at the opening of the event. Those who wish only to attend the Congress works may do so, paying the same fee. More information is available on the event webpage and in the programme.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu