URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

21 sept. 2013

Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, 27-29 septembrie 2013, Sinaia. National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage, 27-29 September 2013, Sinaia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Uniunea Arhitecților din România și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în perioada 27-29 septembrie 2013, la Sinaia, Congresul Național privind protejarea, reabilitarea și valorificarea patrimoniului arhitectural, urban și peisagistic, cu titlul ”De la arhitectură la patrimoniu construit... și mai departe”. Sesiunile de comunicări vor avea loc la Cazinoul din Sinaia vineri, 27 septembrie, și sâmbătă, 28 septembrie, în vreme ce duminică, 29 septembrie, congresul se va finaliza cu dezbateri și vizite.
Cei care ar fi dorit să participe cu lucrări la congres trebuiau să trimită un CV și rezumatul lucrării până la data de 31 mai 2013 la adresa uauimcs2013@yahoo.com, urmând ca ulterior să fie înștiințați dacă lucrarea a fost acceptată. Taxa de participare este de 200 RON și se plătește la deschiderea lucrărilor. Cei care doresc doar să asiste la lucrările Congresului o pot face, plătind aceeași taxă. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a evenimentului și în program.
Between the 27th and the 29th of September 2013, the Romanian Union of Architects and ”Ion Mincu” University of Architecture and Planning of Bucharest organize at Sinaia the National Congress on the Protection, Rehabilitation and Capitalization of the Architectural, Urban and Landscape Heritage with the subject ”Architecture, Built Heritage... and Beyond”. The paper sessions will take place at the Sinaia Casino on Friday, 27 September, and Saturday, 28 September. On Sunday, the Congress will end with debates and trips.
Those who wanted to present papers at the Congress should have sent a CV and the abstract of their proposed paper until the 31st of May 2013 to uauimcs2013@yahoo.com. Later, they would be noticed regarding the acceptance of their paper. The registration fee is 200 RON and should be paid at the opening of the event. Those who wish only to attend the Congress works may do so, paying the same fee. More information is available on the event webpage and in the programme.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu