URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

12 ian. 2013

Simpozionul științific al studenților și masteranzilor ”Turism și dezvoltare durabilă”, 12 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Students' Symposium, 12 April 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează a doua ediție a simpozionului științific studențesc ”Turism și dezvoltare durabilă”. Acesta va avea loc la Timișoara în data de 12 aprilie 2013, cu o săptămână înaintea simpozionului internațional cu același titlu. Lucrările în varianta integrală (în engleză) pot fi trimise până la data de 25 martie 2013 la adresa dinalut@yahoo.com. Alte informații sunt disponibile în circulară.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second edition of the students' scientific symposium entitled ”Tourism and Durable Development”. The symposium will take place on April 12, 2013, one week before the international symposium with the same title. Full papers (in English) should be sent before March 25, 2013, to dinalut@yahoo.com. Further information is available (in Romanian only) in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu