URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

12 ian. 2013

Simpozionul științific al studenților și masteranzilor ”Turism și dezvoltare durabilă”, 12 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Students' Symposium, 12 April 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează a doua ediție a simpozionului științific studențesc ”Turism și dezvoltare durabilă”. Acesta va avea loc la Timișoara în data de 12 aprilie 2013, cu o săptămână înaintea simpozionului internațional cu același titlu. Lucrările în varianta integrală (în engleză) pot fi trimise până la data de 25 martie 2013 la adresa dinalut@yahoo.com. Alte informații sunt disponibile în circulară.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second edition of the students' scientific symposium entitled ”Tourism and Durable Development”. The symposium will take place on April 12, 2013, one week before the international symposium with the same title. Full papers (in English) should be sent before March 25, 2013, to dinalut@yahoo.com. Further information is available (in Romanian only) in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu