URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

31 oct. 2014

Conferința științifică cu participare internațională GEOMAT 2014, 13-15 noiembrie 2014, Iași. International Scientific Conference GEOMAT 2014, 13-15 noiembrie 2014, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 13-15 noiembrie 2014 conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională GEOMAT 2014.
Pentru participare, era necesară înregistrarea online şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 1 octombrie 2014. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 10 octombrie 2014. Taxa de participare în valoare de 200 RON (100 RON pentru doctoranzi şi 50 RON pentru studenţi) şi lucrarea in extenso în limba engleză trebuie trimise până la 31 octombrie 2014. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul conferinţei și în invitație.
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the GEOMAT 2014 International Scientific Conference between the 13th and 15th of November 2014.
Participants should have registered online and then submit an abstract of the proposed paper, until the 1st of October 2014. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 10th of October 2014. The registration fee of 100 EURO and the full paper should be sent before or on the 31st of October 2013. Further information is available on the conference website and in the invitation.

30 oct. 2014

Seminarul "Variabilitatea climatică în regiunea carpato-balcanică în pleistocenul târziu și holocen”, 6-9 noiembrie 2014, Cluj-Napoca. Workshop ”Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region”, 6-9 November 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va găzdui în perioada 6-9 noiembrie 2014 seminarul "Variabilitatea climatică în regiunea carpato-balcanică în pleistocenul târziu și holocen”, organizat de mai multe instituții academice, între care Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava - Departamentul de Geografie și Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Lucrările vor fi prezentate în Amfiteatrul ”George Vâlsan” din Facultatea de Geografie în cursul zilelor de joi, 6 noiembrie 2014, și vineri, 7 noiembrie 2014. Sâmbătă și duminică, respectiv în 8 și 9 noiembrie 2014, se va organiza o aplicație de teren în Munții Apuseni.
Participanții trebiau să se înscrie online până la data de 30 septembrie 2014, trimițând totodată un rezumat extins al lucrării (2-6 pagini, în engleză), care, în cazul acceptării, urmează să fie publicat într-un număr special al revistei GeoReview. Taxa de participare este de 50 EURO, se va plăti la începutul seminarului și va include costurile de masă și cazare. Taxa pentru aplicația de teren (inclusiv mese și cazare) este de 70 EURO. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe site-ul evenimentului și în circulară.
Between November 6 and 9, 2014, the Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University will host the workshop ”Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region”, organized by several academic institutions, including ”Ștefan cel Mare” University of Suceava - Department of Geography and ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca. The paper sessions will take place in ”George Vâlsan” Lecture Room in the Faculty of Geography on Thursday, 6 November 2014, and Friday, 7 November 2014. A fieldtrip to Apuseni Mountains will be organized on Saturday and Sunday, 8 and 9 November 2014.
Participants should have registered online before 30 September 2014, submitting also an extended abstract (2-6 pages, English only) which, once accepted, is to be published in a special issue of GeoReview Journal. The registration fee of 50 EURO will be paid on site by participants and will include meals and accommodation. Additionally, the fieldtrip will cost 70 EURO, including meals and accommodation. More details are available on the event website and in the circular.

29 oct. 2014

Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”, 1 noiembrie 2014, Fălticeni. International Symposium ”Romania between West and East”, 1 November 2014, Fălticeni

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă, 1 noiembrie 2014, va avea loc la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni cea de-a cincea ediție a simpozionului internațional ”România între Occident și Orient”, eveniment organizat de Societatea de Geografie din România - filiala Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni. Simpozionul are trei secțiuni: istorie, geografie și științe-tehnologii.
Înscrierile se puteau face până în data de 30 septembrie 2014, trimițând fișa de înscriere completată la una din adresele paularadion@yahoo.com sau magda_112002@yahoo.com. Tot până la această dată trebuiau achitate și taxele de participare, 30 RON, respectiv de publicare, încă 30 RON. Lucrarea finală trebuie trimisă până în data de 5 noiembrie 2014. Alte informații utile se găsesc pe această pagină web iar programul manifestării este disponibil aici.
The fifth edition of the international symposium ”Romania between West and East” will take place at ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni on Saturday, November 1, 2014. The event is organized by the Romanian Geographical Society - Suceava Branch Suceava, the Suceava County Board of Education, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava and ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni. The symposium has three sections: History, Geography and Sciences-Technologies.
Registration was possible before September 30, 2014, by sending the filled registration form to one of the addresses paularadion@yahoo.com or magda_112002@yahoo.com. The same date was the deadline for the payment of the registration fee of 30 RON and the publication fee, other 30 RON. The full paper should be submitted before or on November 5, 2014. Other useful information (in Romanian only) is found on this webpage while the programme of the event is available here.

27 oct. 2014

Seminarul "Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 14-15 noiembrie 2014, Timișoara. Workshop on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 14-15 November 2014, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 15-16 noiembrie 2013 la Timișoara cea de-a treisprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen (vineri, 14 noiembrie 2014) și seminarii practice pe secțiuni paralele (sâmbătă, 15 noiembrie 2014).
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze până în data de 11 noiembrie 2014, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului. Informații suplimentare se găsesc și aici.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the thirteenth edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 14th and 15th of November 2014. The activities will comprise plenary oral presentations (Friday, 14 November 2014) and practical seminars in parallel sections (on Saturday, 15 November 2014).
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must register before the 11th of November 2013, by filling and sending the form, available on the event website. The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event. More information is available also here.

25 oct. 2014

Sesiunea anuală a Școlii Doctorale ”Simion Mehedinți”, 25 octombrie 2014, București. The annual paper sessions of ”Simion Mehedinți” Doctoral School, 25 October 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Școala doctorală ”Simion Mehedinți” a Facultății de Geografie de la Universitatea din București organizează cea de VII-a ediție a sesiunii de comunicări științifice a doctoranzilor în data de 25 octombrie 2014. Lucrările vor începe la ora 9 în Amfiteatrul ”George Vâlsan”. Sesiunea este dedicată exclusiv doctoranzilor.
Înscrierea se putea face până la data de 20 octombrie 2014, trimițând titlul comunicării și alte detalii despre autor la adresa mada.teodor@yahoo.com. Taxa de participare este de 10 RON și se achită în ziua sesiunii de comunicări. Formularul de înscriere este disponibil online.
”Simion Mehedinți” Doctoral School of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes the 7th edition of the PhD students scientific paper sessions on October 25, 2014. The paper sessions will start at 9 am in ”George Vâlsan” Auditorium. The event is exclusively dedicated to PhD students.
Registrations can be made until October 20, 2014, by sending the title of the paper to be presented and other details concerning the author to mada.teodor@yahoo.com. The registration fee of 10 RON may be paid on the day of the event. The registration form (in Romanian only) is available online.

20 oct. 2014

Conferința Națională de Toponimie și Geografie Istorică ”Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate”, 24 octombrie 2014, București. National Conference on Toponymy and Historical Geography ”Place Names: Memory, Heritage, Identity”, 24 October 2014, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, Institutul de Geografie al Academiei Române, Societatea de Geografie din România, Direcția Topografică Militară ”General de Divizie Constantin Barozzi”, ANCPI și Centrul Național de Cartografie organizează vineri, 24 octombrie 2014, Conferința Națională de Toponimie și Geografie Istorică ”Numele de locuri: memorie, patrimoniu, identitate”. Lucrările conferinței se vor desfășura la Casa Universitarilor din București.
În vederea participării, trebuia completat formularul disponibil online până la data de 15 octombrie 2014, incluzând detalii despre autor(i), titlul și rezumatul lucrării. Taxa de participare, în valoare de 50 RON, trebuie plătită în conturile indicate până la aceeași dată. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest, the Institute of Geography of the Romanian Academy, the Romanian Geographical Society, ”General Constantin Barozzi” Military Topographic Department, ANCPI and the National Cartographic Centre organize the National Conference onb Toponymy and Historical Geography ”Place Names: Memory, Heritage, Identity” on Friday, 24 October 2014. The sessions of the conference will take place at the Alumni House (Casa Universitarilor) in Bucharest.
In order to participate, one needed to fill in the form available online until 15 October 2014, including details regarding the author(s), the title and the abstract of the paper. The registration fee of 50 RON should be paid in the provided bank accounts before the same date. More information is available on the conference website (Romanian only).

17 oct. 2014

Conferința internațională ”Disparități regionale și dezvoltare regională: de la cercetare științifică la recomandări de politici”, 18-19 octombrie 2014, Cluj-Napoca. International Conference on ”Regional Disparities and Regional Development: from Scientific Research to Policy Recommendations”, 18-19 October 2014, Cluj-Napoca.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează cea de-a șasea conferință internațională cu tema ”Disparități regionale și dezvoltare regională: de la cercetare științifică la recomandări de politici”, cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea Centrului de Geografie Regională. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Facultății de Geografie sâmbătă, 18 octombrie 2014, iar duminică, 19 octombrie, va fi organizată o aplicație de teren la Turda și Salina Turda.
Cei care doreau să participe trebuiau să completeze formularul de înscriere, disponibil aici, până în data de 15 septembrie 2014, incluzând mai multe informații despre autori, titlul și rezumatul lucrării în limba engleză, și să-l trimită la cgr@geografie.ubbcluj.ro. La aceeași adresă trebuie trimise și lucrările complete până la 1 februarie 2015. Taxa de participare este de 150 RON, la care se adaugă 50 RON, opțional, pentru aplicația de teren. Aceasta se va achita la secretariatul conferinței în prima zi, 18 octombrie 2014.  Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul conferinței și în invitație.
The Centre for Regional Geography within the Faculty of Geography, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, organizes the sixth international conference on ”Regional Disparities and Regional Development: from Scientific Research to Policy Recommendations”, on the occasion of the 10th anniversary of the Centre for Regional Geography. The conference sessions will take place on Saturday, 18 October 2014, in the building of the Faculty of Geography. On Sunday, 19 October, there will be a fieldtrip to Turda and Turda Salt Mine.
The participants had to fill the registration form, available online, until the 15th of September 2014, including information in English regarding the authors, the title and abstract of the paper and to submit it to cgr@geografie.ubbcluj.ro. The same address should be used when submitting the final paper, before the 1st of February, 2015. The registration fee is either 185 EURO (including accommodation) or 150 RON (without accommodation). An optional fee of 15 EURO is for the fieldtrip. The fees will be paid on the first day of the conference, 18 October 2014, at the registration desk. More details are available on the conference website and in the invitation.