URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

19 apr. 2016

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 24-26 iunie 2016, București și Geoagiu-Băi. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 24-26 June 2016, Bucharest and Geoagiu-Băi

Facultatea de Matematică, Informatică și Științele Naturii a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 24-26 iunie 2016 cea de-a opta ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 24 iunie 2016, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. După înregistrarea celorlalți participanți, se va pleca spre Geoagiu-Băi. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Geoagiu-Băi. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 25 iunie 2016, seara având loc și o aplicație de teren în apropiere și apoi cina festivă. În ultima zi, duminică, 26 iunie 2016, se va pleca într-o aplicație de teren în sudul Transilvaniei, în drum spre București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie online și să urmeze instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 1 iunie 2016, conform modelului. Taxa de participare în valoare de 625 lei (incluzând și aplicațiile de teren) trebuie achitată până la data de 15 iunie 2016. Valoarea taxei pentru studenții și masteranzii din România este 550 lei, iar pentru doctoranzii români, 585 lei. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Mathematics, Information Technology and Natural Sciences belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the eighth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 24th and the 26th of June, 2016. The symposium will start on Friday, 24 June 2016, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. After the registration of the other participants, transport to Geoagiu-Băi will be provided. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Geoagiu-Băi. The sessions will continue at the same location on Saturday, 25 June 2016. On Saturday evening there will be a fieldtrip nearby and then the gala dinner. On the last day, 26 June 2016, a fieldtrip will be organized in southern Transylvania, on route to Bucharest.
Those who wish to participate must register online, following the instructions on the site and submit an abstract of their paper until the 1st of June 2016, the latest, according to the template. The registration fee of 300 EURO (fieldtrips included) must be paid by the 15th of June, 2016. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 150 EURO and for foreign PhD students - 250 EURO. More details are available on the symposium website.

18 apr. 2016

Simpozionul Internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 3-5 iunie 2016, Iași. International Symposium on ”Present Environment and Sustainable Development”, 3-5 June 2016, Iași

În perioada 3-5 iunie 2016 va avea loc la Iași cea de-a XI-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 3 iunie 2016, iar sâmbătă și duminică, 4 și 5 iunie 2016, se va organiza o aplicație de teren în Republica Moldova.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2016, trimițând un rezumat de jumătate de pagină al lucrării propuse (în engleză) la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 150 lei (100 lei pentru doctoranzi), iar aplicația de teren costă încă 200 lei. Termenul limită de efectuare a plății este tot 10 mai 2016. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului (în limba engleză).
Between the 3rd and 5th of June 2016, the 11th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will be held on Friday, 3 June 2016, while a fieldtrip in the Republic of Moldova will be organized on Saturday and Sunday, the 4th and 5th of June 2016.
The deadline for registration is 10 May 2016. To register, one should submit a half page abstract of the proposed paper to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 50 EURO should be paid for the fieldtrip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.

13 apr. 2016

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 19-21 mai 2016, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 19-21 May 2016, Târgoviște

În perioada 19-21 mai 2016, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a treia ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se puteau înregistra până în data de 30 martie 2016, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuia trimis la adresa geg2016@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2014 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
Between 19 and 21 May 2016, ”Valahia” University of Târgoviște will host the third edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years).
Registration was possible until the 30th of March 2016, by filling the online form, which also includes the abstract of the paper, and then submitted it to the address geg2016@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2016 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

11 apr. 2016

Simpozion European de Cercetare în Arhitectură, Urbanism și Design ”In Between Scales”, 28-30 septembrie 2016, București. EURAU 2016 - European Symposium on Research in Architecture and Urban Design ”In Between Scales”, 28-30 September 2016, Bucharest

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București va fi gazda și principalul organizator, alături de universități din străinătate, al Simpozionului European de Cercetare în Arhitectură, Urbanism și Design EURAU 2016, intitulat ”In Between Scales”. Simpozionul va avea loc de miercuri, 28 septembrie 2016, până vineri, 30 septembrie 2016. În week-end, sâmbătă, 1 octombrie, și duminică, 2 octombrie 2016, se vor organiza aplicații de teren.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită online rezumatul lucrării propuse pentru a fi prezentată până în data de 15 aprilie 2016, respectând modelul furnizat de organizatori, în limba engleză. O notificare privind acceptarea lucrării trebuie să parvină autorilor până în data de 5 mai 2016. Lucrarea integrală trebuie trimisă în vederea publicării până în data de 30 iunie 2016. Aceasta trebuie să fie redactată în engleză și poate avea maxim 10 pagini, respectând modelul. Tot până în 30 iunie 2016, participanții trebuie să plătească taxa de participare, în valoare de 250-300 EURO, în funcție de dată. Studenții (inclusiv doctoranzii) beneficiază de reducere, taxa fiind în cazul lor de 150-200 EURO. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul simpozionului.
”Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning will be the host in Bucharest and the main organizer, together with other foreign universities, of the EURAU 2016 - European Symposium on Research in Architecture and Urban Design ”In Between Scales”. The symposium will take place from Wednesday, 28 September 2016, until Friday, 30 September 2016. In week-end, on Saturday, October 1, and Sunday, October 2, 2016, post-conference field trips will be organized.
Those who wish to participate must submit online the abstract of their proposed paper no later than 15 April 2016, respecting the template provided by the organizers, in English. A notification regarding the acceptance of the paper should be received by the authors before May 5, 2016. The full paper should be submitted for publication before or on 30 June 2016. The paper should be in English and may not exceed 10 pages, respecting the template. The deadline for the registration and payment of the symposium fee of 250-300 EURO is also 30 June 2016. The fee varies according to the date of payment. Students (including PhD students) have a discounted fee of 150-200 EURO. More details are available on the symposium website.

8 apr. 2016

Simpozionul de Paleoștiiințe în Europa Centrală și de Est: de la local la global, 23-26 mai 2016, Cluj-Napoca. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global, 23-26 May 2016, Cluj-Napoca

Cu ocazia întâlnirii anuale a Comitetului Științific de Conducere a organizației internaționale PAGES (Past Global Changes), care va avea loc la Cluj-Napoca sâmbătă, 21 mai, și duminică, 22 mai 2016, se va organiza și Simpozionul de Paleoștiințe în Europa Centrală și de Est în zilele următoare, respectiv luni, 23 mai și marți, 24 mai 2016. Sesiunile de prezentări vor fi găzduite de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca. Temele principale sunt paleoclimatologia și paleomediul. O cină festivă va avea loc luni seara. Miercuri și joi, 25 și 26 mai 2016, se va organiza o aplicație de teren în Munții Apuseni la care participarea este opțională.
Participanții trebuiau să trimită un rezumat al lucrării propuse până în data de 21 martie 2016 iar înscrierea propriu-zisă se putea face până în 1 aprilie 2016, accesând această pagină web și completând informațiile necesare. Tot până la 1 aprilie 2016 trebuia să vină și răspunsul de acceptare (sau nu) din partea organizatorilor. Taxa de participare de 200 EURO trebuia achitată tot până la 1 aprilie 2016, la care se adaugă, opțional, 70 EURO pentru aplicația de teren de două zile din Munții Apuseni. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe pagina web a conferinței și pe cea a organizației PAGES.
On the occasion of the annual meeting of the PAGES (Past Global Changes) Scientific Steering Committee, taking place in Cluj-Napoca on Saturday, 21 May, and Sunday, 22 May 2016, PAGES will also organize the Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global, on the next days, Monday, 23 May, and Tuesday, 24 May 2016. The paper sessions will be hosted by the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (USAMV) of Cluj-Napoca. The main subjects of the conference are related to paleoclimatology and the paleoenvironment. A conference dinner will take place on Monday evening. On Wednesday and Thursday, 25 and 26 May 2016, an optional field trip to the Apuseni Mountains will be organized.
Participants should have submitted an abstract of their proposed paper before or on March 21, 2016. Registration was possible until April 1, 2016, by accessing this webpage and filling the necessary information. The acceptance letter from the organizers should have arrived also by April the 1st. The registration fee of 200 EURO should have also been paid by April 1, 2016, together with the optional additional fee of 70 EURO for the field trip to the Apuseni Mountains. More details are available on the conference website and on PAGES website.

5 apr. 2016

Simpozionul GeoPreVi 2016 Student, 20 mai 2016, București. 2016 GeoPreVi Students' Symposium, 20 May 2016, Bucharest

Facultatea de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, în colaborare cu A.S.C.B., organizează prima ediție a simpozionului GeoPreVi 2016 Student. Evenimentul va avea loc vineri, 20 mai 2016, și se adresează exclusiv studenților și masteranzilor de la facultățile din domeniul geodeziei, teledetecției, fotogrametriei, cartografiei digitale și GIS, măsurători inginerești și cadastru. Limbile oficiale ale simpozionului sunt română și engleză.
Participarea la simpozion este posibilă pentru cei care au completat și trimis talonul de participare și rezumatul lucrării propuse pentru prezentare la adresa geoprevi.student@gmail.com până la data de 1 aprilie 2016. Decizia privind acceptarea lucrării va fi primită pe e-mail de fiecare autor în parte, urmând ca taxa de participare de 50 lei să fie plătită până în 29 aprilie 2016, aceasta fiind și data limită pentru trimiterea lucrării in extenso la adresa menționată, în vederea publicării. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Masa festivă de după simpozion este opțională și costă încă 50 lei. Mai multe informații sunt disponibile pe site și în invitație.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering, in cooperation with A.S.C.B., organizes the first edition of the GeoPreVi Students' Symposium on Friday, 20 May 2016. The event is dedicated exclusively to bachelor and master degree students whose faculties are in the field of geodesy, remote sensing, photogrammetry, digital cartography and GIS, engineering measurements and survey. The official languages of the symposium are Romanian and English.
Participation to the symposium is possible for those who filled in and submitted the registration form (available only in Romanian) and the abstract of the paper proposed for presentation to the address geoprevi.student@gmail.com before or on April the 1st, 2016. The decision regarding the acceptance of the paper will be received by each author by e-mail. The registration fee of 50 lei should be paid before or on the 29th of April 2016. This date is also the deadline for the submission of the full paper to the above-mentioned e-mail address, for publication. Awards will be given for the best papers. The gala dinner after the symposium is an optional event and it costs another 50 lei. More information is available (in Romanian only) on the website and in the invitation.

4 apr. 2016

Perspective ale abordării geografice asupra dezvoltării teritoriale: teorii, metode și practici, 13-14 mai 2016, Timișoara. Perspectives of Geographical Approach on Territorial Development: Theories, Methods and Practices, 13-14 May 2016, Timișoara

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 13-14 mai 2016 conferința internațională cu tema ”Perspective ale abordării geografice asupra dezvoltării teritoriale: teorii, metode și practici”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 13 mai 2016, în vreme ce sâmbătă, 14 mai, se va organiza o aplicație de teren în Timișoara.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 5 mai 2016, completând formularul de înregistrare și trimițându-l la adresa conferinta.timisoara@gmail.com. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză. Tot 5 mai 2016 este și data limită pentru achitarea taxei de participare de 100 lei. Toate detaliile sunt disponibile în circulară (doar în limba engleză).
On 13th and 14th of May 2016, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international conference ”Perspectives of Geographical Approach on Territorial Development: Theories, Methods and Practices”. The regular sessions of the conference will take place on Friday, the 13th of May, while a fieldtrip will be organized in Timișoara on Saturday, the 14th of May.
Registration to the symposium is possible until May 5, 2016, by filling in the registration form and submitting it to conferinta.timisoara@gmail.com. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. The 5th of May 2016 is also the deadline for the payment of the registration fee of 100 lei. All the details are available in the announcement.

2 apr. 2016

Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice a studenților geografi, 25 aprilie 2016, Craiova. The annual scientific paper sessions of the Geography students, 25 April 2016, Craiova

Departamentul de Geografie al Facultății de Științe de la Universitatea din Craiova organizează luni, 25 aprilie 2016, cea de-a XXIII-a ediție a Sesiunii anuale de referate și comunicări științifice a studenților geografi. Evenimentul se adresează exclusiv studenților din ciclurile licență și master. Vor exista două teme majore: Geografie și Turism. Prezentările orale vor fi făcute în limba română.
Cei care doresc să participe se pot înscrie până în 11 aprilie 2016, trimițând formularul de înregistrare completat la adresa amalia.badita@gmail.com. Rezumatul lucrării propuse este parte din formularul de înregistrare. Un răspuns privind acceptarea lucrării va fi dat până în 15 aprilie 2016, când se va publica și programul manifestării. Nu se precizează existența unei taxe de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe site, în pliant și pe afiș.
On Monday, 25 April 2016, the Department of Geography of the Faculty of Sciences within the University of Craiova organizes the 23rd edition of the annual scientific paper sessions of the Geography students. The event is addressed exclusively to bachelor and master degree students. There will be two main subjects: Geography and Tourism. The oral presentations will be made in Romanian.
Those who wish to participate may register up to or on April 11, 2016, by filling in and submitting the registration form to amalia.badita@gmail.com. The abstract of the proposed paper is part of the form. an answer regarding the acceptance of the paper should be received by 15 April 2016, when the program of the event will also be published. There is no mention of a registration fee. More information is available (in Romanian only) on the website, in the leaflet and on the poster.