URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

26 nov. 2016

Conferința Internațională ”Apa și aerul, componente ale mediului”, 17-19 martie 2017, Cluj-Napoca. International Conference ”Air and Water, Components of the Environment”, 17-19 March 2017, Cluj-Napoca

Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică al Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă ”Someș-Tisa”, organizează cea de-a 9-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 17 martie 2017, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 18 martie, va avea loc aplicația de teren în partea centrală a Transilvaniei. Duminică, 19 martie 2017, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze pe site-ul conferinței și să trimită rezumatul lucrării până la data de 4 decembrie 2016 și să primească un răspuns de acceptare până la data de 11 decembrie 2016. Articolul complet (în engleză) se poate trimite până la data de 15 ianuarie 2017, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 19 februarie 2017. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi) și opțional 50 lei taxa pentru aplicația de teren până în data de 26 februarie 2017. Studenții pot participa la secțiunea dedicată lor fără a plăti taxă de participare. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and ”Someș-Tisa” Water Branch, organizes the 9th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 17th of March 2017, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 18th of March, a fieldtrip will be organized in the central part of Transylvania. On Sunday, 19th of March 2017, a tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants.
Those who wish to participate must register online on the conference website and submit the abstract before or on 4 December 2016. An acceptance letter should be received by 11 December 2016. The full paper (in English) should be submitted prior to 15 January 2017. Organizers will send the acceptance notification before 19 February 2016. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee of 100 EURO (or 75 EURO for PhD students) including the fieldtrip before 26 February 2017. Students may participate in their section free of charge. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions. More details are available on the conference website.

16 nov. 2016

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 18-19 noiembrie 2016, Timișoara. Workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 18-19 November 2016, Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 18-19 noiembrie 2016 la Timișoara cea de-a optsprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen (cea mai mare parte a zilei de vineri, 18 noiembrie 2016) și seminarii practice pe secțiuni paralele (vineri seara și sâmbătă, 19 noiembrie 2016).
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuiau să se înregistreze până în data de 15 noiembrie 2016, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the eighteenth edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 18th and 19th of November 2016. The activities will comprise plenary oral presentations (most of the day on Friday, 18 November 2016) and practical seminars in parallel sections (on Friday evening and on Saturday, 19 November 2016).
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must have registered before the 15th of November 2016, by filling and submitting the form, available on the event website (in Romanian only). The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event.

3 nov. 2016

Simpozionul Național ”Geografia în Școală”, 18-20 noiembrie 2016, Călan. National Symposium ”Geography in School”, 18-20 November 2016, Călan

Societatea de Geografie din România - filiala județului Hunedoara organizează în perioada 18-20 noiembrie 2016 cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național ”Geografia în Școală”, cu tema ”Paradigme în geografia românească”. Vineri după-masă, 18 noiembrie 2016, sunt primiți și cazați participanții și se organizează o vizită la Băile Aquae (Călan). Sâmbătă vor avea prezentările în plen și pe secțiuni, gazdă fiind Liceul Tehnologic ”Ovid Densușianu” din Călan. Seara se va încheia cu o cină festivă. Duminică, 20 noiembrie 2016, se va organiza o aplicație practică pe teren în Munții Șureanu.
Înscrierile la simpozion erau posibile până la data de 1 noiembrie 2016 prin trimiterea talonului de participare la adresa sgrhunedoara@yahoo.com. Taxa de participare la simpozion este 50 lei iar aplicația practică mai costă încă 40 lei. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Facebook a SGR Hunedoara.
The Romanian Geographical Society - Hunedoara County Branch organizes the 11th edition of the National Symposium ”Geography in School” between 18 and 20 November 2016. On Friday afternoon, 18 November 2016, participants will be received and accommodated and a visit to the Roman baths at Aquae (Călan) is organized. The paper sessions will take place on Saturday at ”Ovid Densușianu” Technological High School in Călan. The evening will end with the gala dinner. A practical fieldtrip in Șureanu Mountains will be organized on Sunday, 20 November 2016.
Registration to the symposium was possible until the 1st of November 2016 by sending the registration form to sgrhunedoara@yahoo.com. The registration fee is 50 lei and the fieldtrip costs an additional amount of 40 lei. More information is available in Romanian only on the Facebook page of the Romanian Geographical Society - Hunedoara County Branch.

30 oct. 2016

Conferința Internațională ”Reducerea Riscurilor pentru Orașe Reziliente” - RRRC, 3-4 noiembrie 2016, București. International Conference ”Risk Reduction for Resilient Cities”, 3-4 November 2016, Bucharest

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC organizează în perioada 3-4 noiembrie 2016 conferința internațională ”Reducerea Riscurilor pentru Orașe Reziliente”. Evenimentul face parte din proiectul național de cercetare URBASRISK și va fi găzduit de Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”.
Pentru a participa, trebuia trimis rezumatul lucrării propusă spre prezentare utilizând adresa aceasta până cel târziu în 5 octombrie 2016. În cazul în care rezumatul a fost acceptat, lucrarea finală trebuia trimisă utilizând aceeași adresă în conformitate cu modelul până în 16 octombrie 2016. Formularul de înregistrare trebuie trimis la adresa rrrc2016@gmail.com. Taxa de participare în valoare de 80 EURO (sau echivalentul în lei) se putea plăti până în 17 octombrie 2016. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul conferinței (exclusiv în limba engleză).
”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism of Bucharest and the National Institute for Research and Development in Constructions, Urban Planning and Sustainable Spatial Development URBAN INCERC organize the international conference ”Risk Reduction for Resilient Cities” on the 3rd and 4th of November, 2016. The event is part of the national research project URBASRISK and will be hosted by ”Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism.
To participate, one should have sent the abstract of the proposed paper using this website no later than October 5, 2016. If the abstract was accepted, the final paper should have been sent by using the same website according to the template on or before October 16, 2016. The registration form should have been also sent to rrrc2016@gmail.com. The registration fee of 80 EURO could be paid until October 17, 2016. More details are available on the conference website.

21 oct. 2016

Simpozionul Internațional ”Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară”, 4-5 noiembrie 2016, Oradea. International Symposium ”Risk Factors for Environment and Food Safety”, 4-5 November 2016, Oradea.

Facultatea de Protecţie a Mediului din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 4 noiembrie 2016, şi sâmbătă, 5 noiembrie 2016, simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară".
Participarea la simpozion era posibilă dacă până în data de 16 octombrie 2016 se trimitea lucrarea in extenso în vederea publicării, instrucţiunile de redactare fiind precizate aici. Taxa de participare este de 200 lei şi trebuia plătită până la aceeaşi dată. Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul facultăţii și în pliant.
The Faculty of Environmental Protection within the University of Oradea organizes on Friday, 4 November 2016, and Saturday, 5 November 2016, the international symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety".
Registration to the symposium was possible if the full paper had been submitted for publication on or before the 16th of October 2016. The rules for the setting up of the full paper are available here. The participation fee of 50 EURO should have been paid before or on the same date. More information is available on the faculty website and in the call for papers.

9 oct. 2016

Conferința internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 5-6 noiembrie 2016, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 5-6 November 2016, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  organizează cea de-a XII-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 5-6 noiembrie 2016. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități. În după-amiaza celei de-a doua zile, duminică, 6 noiembrie 2016, se va organiza și o aplicație de teren, la alegere - un tur ghidat al orașului Cluj-Napoca o vizită la salina Turda sau la Grădina Zmeilor.
Înscrierea la conferință se poate face până la 20 octombrie 2016, prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 100 lei și se achită cel târziu până la aceeași dată (20 octombrie 2016). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 lei / concurs. Studenții și masteranzii din cele două facultăți organizatoare se pot înscrie gratuit la conferință. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe pagina web a conferinței (aceasta din urmă, doar în engleză).
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, organizes the 12th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 5-6 November 2016. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one for lesson projects or activities. During the afternoon of the second day, Sunday, 6 November, a fieldtrip will be organized and participants may choose either a guided tour of Cluj-Napoca City, a visit to Turda Salt Mine or to Grădina Zmeilor (Dragons' Garden Nature Reserve).
Registration to the conference is possible until 20 October 2016 by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee is 250 EURO for participants outside Romania, including conference materials, accommodation, most meals, social dinner and the fieldtrip. The registration fee should also be paid by 20 October 2016. Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. The bachelor and master degree students of the two organizing faculties may register freely to the conference. Other details are available in the announcement and on the conference webpage.

16 sept. 2016

Simpozionul Internațional GEOMAT 2016, 3-6 noiembrie 2016, Iași. GEOMAT 2016 International Symposium, 3-6 November 2016, Iași.

Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 3-6 noiembrie 2016 a patra ediție a simpozionului internațional GEOMAT. Evenimentul va fi găzduit de Hotelul Internațional din Iași și va include și întâlnirea Comisiei 3 (Managementul Informației Spațiale) a Federației Internaționale a Geodezilor (FIG) și întâlnirea Grupului European al Geodezilor (EGOS).
Pentru participare, este necesară înregistrarea online şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 25 septembrie 2016. Organizatorii urmează să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 30 septembrie 2016. Taxa de participare în valoare de 375 lei (606 lei incluzând și întâlnirile FIG și EGOS, 135 lei pentru tineri geodezi și studenţi) trebuie plătită până la 3 octombrie 2016, online. După 3 octombrie, taxa de participare este mai mare. Lucrarea in extenso în limba engleză, redactată conform modelului, trebuie trimisă până la 16 octombrie 2016. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the fourth edition of GEOMAT International Symposium between the 3rd and the 6th of November 2016. The venue of the symposium is Hotel International in Iaşi. The event will include also the meeting of Commission 3 (Spatial Information Management) of the International Federation of Surveyors (FIG) and the meeting of the European Group of Surveyors (EGOS).
Participants should register online and submit an abstract of the proposed paper, until the 25th of September 2016. The organizers should answer regarding the acceptance of the paper by the 30th of September 2016. The registration fee is 375 lei only for the symposium or 135 Euro for the full event (including the meetings; 30 Euro for young surveyors and students) and should be paid online until the 3rd of October 2016. After this, the registration fee is higher. The full paper should be sent before or on the 16th of October 2016, using the model provided by the organizers. Further information is available on the symposium website.

15 sept. 2016

Simpozionul ”Sisteme informaționale geografice”, 28-29 octombrie 2016, Cluj-Napoca. ”Geographical Information Systems” Symposium, 28-29 October 2016, Cluj-Napoca.

În 28-29 octombrie 2016, Facultatea de Geografie de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu partenerii tradiționali din țară și din Republica Moldova, precum și geo-spatial.org, organizează Simpozionul ”Sisteme Informaționale Geografice”, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele cinci instituții partenere. Sesiunile de comunicări și cina festivă vor avea loc vineri, 28 octombrie 2016, în vreme ce sâmbătă, 29 octombrie, vor fi organizate seminarii practice. Sâmbătă după-amiază se va merge într-un tur ghidat al municipiului Cluj-Napoca. 
Înscrierea este posibilă până în data de 21 octombrie 2016, prin completarea formularului online disponibil aici, inclusiv a rezumatului lucrării propuse pentru prezentare și trimiterea acestora. Taxa de participare este de 150 lei și se poate plăti și online. Alte detalii (exclusiv în engleză) sunt disponibile pe pagina web a evenimentului și în circulară.
On the 28th and 29th of October 2016, together with the traditional partners and geo-spatial.org, the Faculty of Geography within ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca organizes the Symposium on GIS. This event takes place annually, rotating between the five partner institutions. The paper sessions and the gala dinner will take place on Friday, 28 October 2016, while practical workshops will be organized on Saturday, 29 October. On Saturday afternoon, a guided tour of Cluj-Napoca City will be organized.
Registration is possible until the 21st of October 2016, by filling the online form available here, including an abstract of the proposed paper, and submitting it. The registration fee is 150 lei, 50 Euro or 70 US Dollars and is possible to pay it online. Other details are available on the symposium website and in the call.

10 sept. 2016

Forum Carpaticum. Viitorul Carpaților: Inteligent, Sustenabil, Inclusiv, 28-30 septembrie 2016, București. Forum Carpaticum. Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive, 28-30 September 2016, Bucharest

Science for the Carpathians (S4C) și Facultatea de Geografie a Universității din București, alături de alte instituții academice și de cercetare, organizează cea de-a patra ediție a Forum Carpaticum la București, în perioada 28-30 septembrie 2016. După întâlnirile din Polonia (2010), Slovacia (2012) și Ucraina (2014), ediția din acest an se va axa pe tema ”Viitorul Carpaților: Inteligent, Sustenabil, Inclusiv”. Sesiunile de comunicări vor avea loc miercuri, 28 septembrie, joi, 29 septembrie și în dimineața zilei de vineri, 30 septembrie 2016, la Palatul Parlamentului din București. Miercuri seara se va organiza un tur ghidat al orașului iar joi seara va avea loc cina festivă. De vineri după-masă se va pleca în aplicațiile de teren prevăzute de organizatori, pe mai multe trasee opționale. Limba oficială a conferinței este engleza.
Înscrierea la eveniment era posibilă până în 15 aprilie 2016 (la workshop-uri pînă în 15 mai 2016), prin trimiterea unui rezumat, respectând modelul, la adresa fc2016ro@gmail.com. Notificarea privind acceptarea lucrării trebuia să fie primită între 15 mai și 1 iunie 2016. După înregistrare (folosind formularul online, trimis la aceeași adresă), trebuie plătită taxa de participare, care variază între 150 Euro (înainte de 30 iunie 2016) și 250 Euro (la conferință), respectiv între 100 și 150 Euro pentru doctoranzi. Aplicațiile de teren sunt opționale și costă suplimentar, între 50 și 75 Euro. Lucrarea completă trebuie trimisă până la 30 noiembrie 2016. Mai multe informații sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe pagina web a evenimentului.
Science for the Carpathians (S4C) and the Faculty of Geography within the University of Bucharest, in partnership with other academic and research institutions, organize the fourth edition of Forum Carpaticum in Bucharest, between the 28th and the 30th of September 2016. After the meetings in Poland (2010), Slovakia (2012) and Ukraine (2014), this edition will be focused on the subject ”Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive”. The paper sessions will be held on Wednesday, 28 September, Thursday, 29 September and on Friday morning, 30 September 2016, at the Parliament Palace in Bucharest. A guided tour of Bucharest will be organized on Wednesday evening while the official dinner will take place on Thursday evening. Since Friday afternoon, fieldtrips will be organized on several optional routes. The official language of the conference is English.
Registration for the event was possible until the 15th of April 2016 (or 15th of May 2016 for the workshops), by sending an abstract, using the template, to fc2016ro@gmail.com. A notification regarding the acceptance of the paper should have been received between 15 May and 1 June 2016. After the registration (using the online form), one should pay the registration fee varying between 150 Euro (before 30 June 2016) and 250 Euro (at the conference desk), or between 100 and 150 Euro for PhD students. Fieldtrips are optional and involve a supplementary fee, between 50 and 75 Euro. The full paper should be submitted before or on the 30th of November 2016. More details are available on the conference website.

9 sept. 2016

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 21-23 octombrie 2016, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 21-23 October 2016, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 21-23 octombrie 2016 cea de-a 36-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 21 octombrie, și sâmbătă, 22 octombrie 2016. Vineri seara va avea loc și o serată culturală iar sâmbătă seara, un tur ghidat al orașului Iași și o serată festivă. Duminică, 23 octombrie 2016, va fi organizată o aplicație de teren în județul Vaslui. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, engleză și franceză.
Înscrieri la lucrările seminarului se puteau face până în data de 1 septembrie 2016. În acest sens, trebuia completat formularul de înregistrare, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până la 7 septembrie 2016. Taxa de participare în valoare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din județul Vaslui, trebuie achitată până în 1 octombrie 2016 (o taxă redusă era valabilă până la 1 septembrie 2016). În vederea publicării, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 1 octombrie 2016. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 36th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 21st and 23th of October 2016. The paper sessions will take place on Friday, 21 October, and Saturday, 22 October 2016, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Friday there will be a ”cultural evening”, while on Saturday evening a guided tour of Iași will be organized, followed by a festive dinner. On Sunday, 23 October 2016, a fieldtrip will be organized in Vaslui County.
The deadline for the registration at the conference was 1 September 2016. To register, one should have filled in the registration form,  including an abstract of their paper. An answer regarding the acceptance of the paper should have arrived by September 7, 2016. The registration fee is 50 Euro and payment is also possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to Vaslui County is optional and is not included in the registration fee. In order to be published, the full paper should be submitted before or on the 1st of October 2016. Further information is available on the conference website and in the call.

1 iul. 2016

Conferința internațională ”Dezvoltarea regională și disparitățile teritoriale”, 15-16 ocotmbrie 2016, Cluj-Napoca. International Conference ”Regional Development and Territorial Disparities”, 15-16 October 2016, Cluj-Napoca

Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Academia Română - Filiala Cluj-Napoca (Colectivul de Geografie) și Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia organizează cea de-a șaptea conferință internațională cu tema ”Dezvoltarea regională și disparitățile teritoriale”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Facultății de Geografie sâmbătă, 15 octombrie 2016 și în în prima parte a zilei de duminică, 16 octombrie. Sâmbătă după-amiaza va avea loc și un tur ghidat al municipiului Cluj-Napoca iar seara, cina festivă.
Cei care doresc să participe trebuie să completeze formularul de înscriere, disponibil aici, până în data de 15 septembrie 2016, incluzând mai multe informații despre autori, titlul și rezumatul lucrării în limba engleză. Lucrările complete trebuie trimise până la 1 februarie 2017. Taxa de participare este de 200 RON, incluzând și cina festivă, sau 150 EURO, care include și două nopți de cazare. Aceasta se va achita până la 30 septembrie 2016.  Mai multe informații sunt disponibile pe website-ul conferinței și în invitație.
The Centre for Regional Geography within the Faculty of Geography, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, in cooperation with the Romanian Academy - Cluj Branch (Geography Team) and Sud-Muntenia Regional Development Agency, organizes the seventh international conference on ”Regional Development and Territorial Disparities”. The conference sessions will take place in the building of the Faculty of Geography on Saturday, 15 October 2016, and in the first part of Sunday, 16 October 2016. On Saturday afternoon there will be a guided tour of Cluj-Napoca City and the gala dinner in the evening.
The participants have to fill the registration form, available online, until the 15th of September 2016, including information in English regarding the authors, the title and abstract of the paper. The final paper should be submitted before the 1st of February, 2017. The registration fee is either 150 EURO (including accommodation for two nights and the gala dinner) or 200 RON (without accommodation but including the gala dinner). The fee should be paid before or on 30 September 2016. More details are available on the conference website and in the invitation.

25 mai 2016

Conferința Internațională ”BIOATLAS 2016”, 27-28 mai 2016, Brașov. BIOATLAS 2016 International Conference, 27-28 May 2016, Brașov

Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov va organiza, împreună cu ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), Societatea Română de Etnofarmacologie (SRE) și alți parteneri cea de-a șasea conferință internațională ”BIOATLAS 2016”, intitulată de această dată ”Provocări globale și locale în alimentație și turism”. Lucrările propriu-zise ale conferinței se vor desfășura vineri, 27 mai, și sâmbătă dimineața, 28 mai 2016, la Brașov. Vineri seara va avea loc o cină festivă iar sâmbătă după-masă se va organiza o excursie opțională la Bran sau Sinaia (castelul Peleș).
Cei care doresc să participe trebuiau să trimită un rezumat al lucrării propuse pentru prezentare până în 1 februarie 2016 la adresa bioatlas@unitbv.ro. În cazul acceptării, se putea plăti o taxă redusă de participare de 75 EURO (40 EURO pentru studenți și însoțitori) până la 15 februarie 2016, după această dată (dar nu mai târziu de 1 mai 2016) taxa fiind de 100 EURO (50 EURO pentru studenți și însoțitori). Lucrarea finală trebuia trimisă la aceeași adresă de e-mail până la 20 martie 2016, pentru a fi verificată de referenți în vederea publicării. Taxe suplimentare sunt necesare pentru excursiile opționale de sâmbătă după-amiază și pentru publicare în anumite reviste sau volume ale conferinței. Mai multe amănunte sunt disponibile pe pagina conferinței (în engleză, limba oficială a conferinței).
The Faculty of Food and Tourism within the ”Transylvania” University of Brașov will organize, together with ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), the Romanian Society of Ethnopharmacology (SRE) and other partners, the sixth international conference ”BIOATLAS 2016”, this time entitled ”Global and Local Challenges in Food and Tourism”. The proper conference sessions will take place on Friday, 27 May, and Saturday morning, 28 May 2016, in Brașov. A festive dinner will be organized on Friday evening while on Saturday afternoon there will be optional field trips to either Bran or Sinaia (Peleș Castle).
Those who wish to participate must have submitted an abstract of their proposed paper before the 1st of February 2016 to the e-mail address bioatlas@unitbv.ro. In case of acceptance, an early registration fee of 75 EURO (40 EURO for students and accompanying persons) was available until the 15th of February 2016. After this day and until the 1st of May 2016, the registration fee was 100 EURO (50 EURO for students and accompanying persons). The final paper should have been submitted to the same e-mail address on or before the 20th of March 2016 to be reviewed for publication. Supplementary fees are required for the optional field trips on Saturday afternoon and for publication in certain journals or conference proceedings. More details are available on the conference webpage.

23 mai 2016

Conferința Internațională ELSEDIMA ”Legislație environmentală, inginerie de siguranță și managementul dezastrelor”, 26-28 mai 2016, Cluj-Napoca. ELSEDIMA International Conference ”Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management”

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează, alături de partenerii tradiționali, cea de-a 11-a ediție a conferinței internaționale ELSEDIMA - ”Legislație environmentală, inginerie de siguranță și managementul dezastrelor”, în perioada 26-28 mai 2016, la Cluj-Napoca. Tema acestei ediții este ”Construind REZILIENȚA la dezastre într-o lume în schimbare”. Lucrările conferinței se vor desfășura în clădirea facultății, joi, 26 mai, și vineri, 27 mai 2016. Sâmbătă, 28 mai 2016, se va organiza o aplicație de teren la Alba Iulia. Limba oficială a conferinței este limba engleză.
Cei care doresc să participe trebuiau să trimită un rezumat al lucrării propuse până în 18 martie 2016, iar un răspuns privind acceptarea (sau nu) a rezumatului trebuia să sosească până în 28 martie 2016. În cazul acceptării, taxa de participare de 100 EURO trebuia plătită până în data de 18 aprilie 2016, după această dată taxa fiind de 150 EURO. Studenții plătesc o taxă redusă: 50 EURO cu mesele incluse sau 25 EURO fără acestea. Aplicația de teren la Alba Iulia costă încă 120 lei (cu prânzul inclus). În vederea publicării, lucrarea in extenso în formatul cerut trebuie trimisă până în 7 iunie 2016. Mai multe informații se găsesc pe pagina web a conferinței și în anunț (exclusiv în engleză).
The Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the traditional partners, organizes the 11th edition of ELSEDIMA International Conference - ”Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management” between 26th and 28th of May, 2016, in Cluj-Napoca. The topic of this edition of the conference is ”Building Disaster RESILIENCE in a Changing World”. The sessions of the conference will be held in the building of the faculty on Thursday, 26 May, and on Friday, 27 May 2016. On Saturday, 28 May 2016, a field trip will be organized to Alba Iulia. The official language of the conference is English.
Those who wish to participate must have submitted an abstract of their proposed paper until 18 March 2016. An answer regarding the acceptance (or not) of the abstract should have been received by 28 March 2016. If accepted, the early-bird registration fee was 100 EURO before 18 April 2016 while the regular fee is 150 EURO afterwards. The students pay a reduced fee: 50 EURO meals included or 25 EURO without the meals. The day trip to Alba Iulia costs another 120 lei (lunch included). In order to be published, the final paper should be submitted by 7 June 2016 using the template. More information is available on the conference webpage and in the call.

19 apr. 2016

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 24-26 iunie 2016, București și Geoagiu-Băi. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 24-26 June 2016, Bucharest and Geoagiu-Băi

Facultatea de Matematică, Informatică și Științele Naturii a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 24-26 iunie 2016 cea de-a opta ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 24 iunie 2016, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. După înregistrarea celorlalți participanți, se va pleca spre Geoagiu-Băi. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Geoagiu-Băi. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 25 iunie 2016, seara având loc și o aplicație de teren în apropiere și apoi cina festivă. În ultima zi, duminică, 26 iunie 2016, se va pleca într-o aplicație de teren în sudul Transilvaniei, în drum spre București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie online și să urmeze instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 1 iunie 2016, conform modelului. Taxa de participare în valoare de 625 lei (incluzând și aplicațiile de teren) trebuie achitată până la data de 15 iunie 2016. Valoarea taxei pentru studenții și masteranzii din România este 550 lei, iar pentru doctoranzii români, 585 lei. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Mathematics, Information Technology and Natural Sciences belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the eighth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 24th and the 26th of June, 2016. The symposium will start on Friday, 24 June 2016, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. After the registration of the other participants, transport to Geoagiu-Băi will be provided. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Geoagiu-Băi. The sessions will continue at the same location on Saturday, 25 June 2016. On Saturday evening there will be a fieldtrip nearby and then the gala dinner. On the last day, 26 June 2016, a fieldtrip will be organized in southern Transylvania, on route to Bucharest.
Those who wish to participate must register online, following the instructions on the site and submit an abstract of their paper until the 1st of June 2016, the latest, according to the template. The registration fee of 300 EURO (fieldtrips included) must be paid by the 15th of June, 2016. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 150 EURO and for foreign PhD students - 250 EURO. More details are available on the symposium website.

18 apr. 2016

Simpozionul Internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 3-5 iunie 2016, Iași. International Symposium on ”Present Environment and Sustainable Development”, 3-5 June 2016, Iași

În perioada 3-5 iunie 2016 va avea loc la Iași cea de-a XI-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 3 iunie 2016, iar sâmbătă și duminică, 4 și 5 iunie 2016, se va organiza o aplicație de teren în Republica Moldova.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2016, trimițând un rezumat de jumătate de pagină al lucrării propuse (în engleză) la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 150 lei (100 lei pentru doctoranzi), iar aplicația de teren costă încă 200 lei. Termenul limită de efectuare a plății este tot 10 mai 2016. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului (în limba engleză).
Between the 3rd and 5th of June 2016, the 11th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will be held on Friday, 3 June 2016, while a fieldtrip in the Republic of Moldova will be organized on Saturday and Sunday, the 4th and 5th of June 2016.
The deadline for registration is 10 May 2016. To register, one should submit a half page abstract of the proposed paper to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 50 EURO should be paid for the fieldtrip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.

13 apr. 2016

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 19-21 mai 2016, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 19-21 May 2016, Târgoviște

În perioada 19-21 mai 2016, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a treia ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se puteau înregistra până în data de 30 martie 2016, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuia trimis la adresa geg2016@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2014 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
Between 19 and 21 May 2016, ”Valahia” University of Târgoviște will host the third edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years).
Registration was possible until the 30th of March 2016, by filling the online form, which also includes the abstract of the paper, and then submitted it to the address geg2016@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2016 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

11 apr. 2016

Simpozion European de Cercetare în Arhitectură, Urbanism și Design ”In Between Scales”, 28-30 septembrie 2016, București. EURAU 2016 - European Symposium on Research in Architecture and Urban Design ”In Between Scales”, 28-30 September 2016, Bucharest

Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București va fi gazda și principalul organizator, alături de universități din străinătate, al Simpozionului European de Cercetare în Arhitectură, Urbanism și Design EURAU 2016, intitulat ”In Between Scales”. Simpozionul va avea loc de miercuri, 28 septembrie 2016, până vineri, 30 septembrie 2016. În week-end, sâmbătă, 1 octombrie, și duminică, 2 octombrie 2016, se vor organiza aplicații de teren.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită online rezumatul lucrării propuse pentru a fi prezentată până în data de 15 aprilie 2016, respectând modelul furnizat de organizatori, în limba engleză. O notificare privind acceptarea lucrării trebuie să parvină autorilor până în data de 5 mai 2016. Lucrarea integrală trebuie trimisă în vederea publicării până în data de 30 iunie 2016. Aceasta trebuie să fie redactată în engleză și poate avea maxim 10 pagini, respectând modelul. Tot până în 30 iunie 2016, participanții trebuie să plătească taxa de participare, în valoare de 250-300 EURO, în funcție de dată. Studenții (inclusiv doctoranzii) beneficiază de reducere, taxa fiind în cazul lor de 150-200 EURO. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul simpozionului.
”Ion Mincu” University of Architecture and Urban Planning will be the host in Bucharest and the main organizer, together with other foreign universities, of the EURAU 2016 - European Symposium on Research in Architecture and Urban Design ”In Between Scales”. The symposium will take place from Wednesday, 28 September 2016, until Friday, 30 September 2016. In week-end, on Saturday, October 1, and Sunday, October 2, 2016, post-conference field trips will be organized.
Those who wish to participate must submit online the abstract of their proposed paper no later than 15 April 2016, respecting the template provided by the organizers, in English. A notification regarding the acceptance of the paper should be received by the authors before May 5, 2016. The full paper should be submitted for publication before or on 30 June 2016. The paper should be in English and may not exceed 10 pages, respecting the template. The deadline for the registration and payment of the symposium fee of 250-300 EURO is also 30 June 2016. The fee varies according to the date of payment. Students (including PhD students) have a discounted fee of 150-200 EURO. More details are available on the symposium website.

8 apr. 2016

Simpozionul de Paleoștiiințe în Europa Centrală și de Est: de la local la global, 23-26 mai 2016, Cluj-Napoca. Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global, 23-26 May 2016, Cluj-Napoca

Cu ocazia întâlnirii anuale a Comitetului Științific de Conducere a organizației internaționale PAGES (Past Global Changes), care va avea loc la Cluj-Napoca sâmbătă, 21 mai, și duminică, 22 mai 2016, se va organiza și Simpozionul de Paleoștiințe în Europa Centrală și de Est în zilele următoare, respectiv luni, 23 mai și marți, 24 mai 2016. Sesiunile de prezentări vor fi găzduite de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca. Temele principale sunt paleoclimatologia și paleomediul. O cină festivă va avea loc luni seara. Miercuri și joi, 25 și 26 mai 2016, se va organiza o aplicație de teren în Munții Apuseni la care participarea este opțională.
Participanții trebuiau să trimită un rezumat al lucrării propuse până în data de 21 martie 2016 iar înscrierea propriu-zisă se putea face până în 1 aprilie 2016, accesând această pagină web și completând informațiile necesare. Tot până la 1 aprilie 2016 trebuia să vină și răspunsul de acceptare (sau nu) din partea organizatorilor. Taxa de participare de 200 EURO trebuia achitată tot până la 1 aprilie 2016, la care se adaugă, opțional, 70 EURO pentru aplicația de teren de două zile din Munții Apuseni. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe pagina web a conferinței și pe cea a organizației PAGES.
On the occasion of the annual meeting of the PAGES (Past Global Changes) Scientific Steering Committee, taking place in Cluj-Napoca on Saturday, 21 May, and Sunday, 22 May 2016, PAGES will also organize the Central and Eastern Europe Paleoscience Symposium: From Local to Global, on the next days, Monday, 23 May, and Tuesday, 24 May 2016. The paper sessions will be hosted by the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine (USAMV) of Cluj-Napoca. The main subjects of the conference are related to paleoclimatology and the paleoenvironment. A conference dinner will take place on Monday evening. On Wednesday and Thursday, 25 and 26 May 2016, an optional field trip to the Apuseni Mountains will be organized.
Participants should have submitted an abstract of their proposed paper before or on March 21, 2016. Registration was possible until April 1, 2016, by accessing this webpage and filling the necessary information. The acceptance letter from the organizers should have arrived also by April the 1st. The registration fee of 200 EURO should have also been paid by April 1, 2016, together with the optional additional fee of 70 EURO for the field trip to the Apuseni Mountains. More details are available on the conference website and on PAGES website.

5 apr. 2016

Simpozionul GeoPreVi 2016 Student, 20 mai 2016, București. 2016 GeoPreVi Students' Symposium, 20 May 2016, Bucharest

Facultatea de Geodezie din cadrul Universității Tehnice de Construcții din București, în colaborare cu A.S.C.B., organizează prima ediție a simpozionului GeoPreVi 2016 Student. Evenimentul va avea loc vineri, 20 mai 2016, și se adresează exclusiv studenților și masteranzilor de la facultățile din domeniul geodeziei, teledetecției, fotogrametriei, cartografiei digitale și GIS, măsurători inginerești și cadastru. Limbile oficiale ale simpozionului sunt română și engleză.
Participarea la simpozion este posibilă pentru cei care au completat și trimis talonul de participare și rezumatul lucrării propuse pentru prezentare la adresa geoprevi.student@gmail.com până la data de 1 aprilie 2016. Decizia privind acceptarea lucrării va fi primită pe e-mail de fiecare autor în parte, urmând ca taxa de participare de 50 lei să fie plătită până în 29 aprilie 2016, aceasta fiind și data limită pentru trimiterea lucrării in extenso la adresa menționată, în vederea publicării. Cele mai bune lucrări vor fi premiate. Masa festivă de după simpozion este opțională și costă încă 50 lei. Mai multe informații sunt disponibile pe site și în invitație.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering, in cooperation with A.S.C.B., organizes the first edition of the GeoPreVi Students' Symposium on Friday, 20 May 2016. The event is dedicated exclusively to bachelor and master degree students whose faculties are in the field of geodesy, remote sensing, photogrammetry, digital cartography and GIS, engineering measurements and survey. The official languages of the symposium are Romanian and English.
Participation to the symposium is possible for those who filled in and submitted the registration form (available only in Romanian) and the abstract of the paper proposed for presentation to the address geoprevi.student@gmail.com before or on April the 1st, 2016. The decision regarding the acceptance of the paper will be received by each author by e-mail. The registration fee of 50 lei should be paid before or on the 29th of April 2016. This date is also the deadline for the submission of the full paper to the above-mentioned e-mail address, for publication. Awards will be given for the best papers. The gala dinner after the symposium is an optional event and it costs another 50 lei. More information is available (in Romanian only) on the website and in the invitation.

4 apr. 2016

Perspective ale abordării geografice asupra dezvoltării teritoriale: teorii, metode și practici, 13-14 mai 2016, Timișoara. Perspectives of Geographical Approach on Territorial Development: Theories, Methods and Practices, 13-14 May 2016, Timișoara

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 13-14 mai 2016 conferința internațională cu tema ”Perspective ale abordării geografice asupra dezvoltării teritoriale: teorii, metode și practici”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 13 mai 2016, în vreme ce sâmbătă, 14 mai, se va organiza o aplicație de teren în Timișoara.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 5 mai 2016, completând formularul de înregistrare și trimițându-l la adresa conferinta.timisoara@gmail.com. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză. Tot 5 mai 2016 este și data limită pentru achitarea taxei de participare de 100 lei. Toate detaliile sunt disponibile în circulară (doar în limba engleză).
On 13th and 14th of May 2016, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international conference ”Perspectives of Geographical Approach on Territorial Development: Theories, Methods and Practices”. The regular sessions of the conference will take place on Friday, the 13th of May, while a fieldtrip will be organized in Timișoara on Saturday, the 14th of May.
Registration to the symposium is possible until May 5, 2016, by filling in the registration form and submitting it to conferinta.timisoara@gmail.com. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. The 5th of May 2016 is also the deadline for the payment of the registration fee of 100 lei. All the details are available in the announcement.

2 apr. 2016

Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice a studenților geografi, 25 aprilie 2016, Craiova. The annual scientific paper sessions of the Geography students, 25 April 2016, Craiova

Departamentul de Geografie al Facultății de Științe de la Universitatea din Craiova organizează luni, 25 aprilie 2016, cea de-a XXIII-a ediție a Sesiunii anuale de referate și comunicări științifice a studenților geografi. Evenimentul se adresează exclusiv studenților din ciclurile licență și master. Vor exista două teme majore: Geografie și Turism. Prezentările orale vor fi făcute în limba română.
Cei care doresc să participe se pot înscrie până în 11 aprilie 2016, trimițând formularul de înregistrare completat la adresa amalia.badita@gmail.com. Rezumatul lucrării propuse este parte din formularul de înregistrare. Un răspuns privind acceptarea lucrării va fi dat până în 15 aprilie 2016, când se va publica și programul manifestării. Nu se precizează existența unei taxe de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe site, în pliant și pe afiș.
On Monday, 25 April 2016, the Department of Geography of the Faculty of Sciences within the University of Craiova organizes the 23rd edition of the annual scientific paper sessions of the Geography students. The event is addressed exclusively to bachelor and master degree students. There will be two main subjects: Geography and Tourism. The oral presentations will be made in Romanian.
Those who wish to participate may register up to or on April 11, 2016, by filling in and submitting the registration form to amalia.badita@gmail.com. The abstract of the proposed paper is part of the form. an answer regarding the acceptance of the paper should be received by 15 April 2016, when the program of the event will also be published. There is no mention of a registration fee. More information is available (in Romanian only) on the website, in the leaflet and on the poster.

24 mar. 2016

Conferința GEOCONCEPT, 8-9 aprilie 2016, Suceava. GEOCONCEPT Conference, 8-9 April 2016, Suceava

Asociația de Geografie Aplicată GEOCONCEPT, împreună cu Departamentul de Geografie al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, organizează în perioada 8-9 aprilie 2016 cea de-a patra ediție a Conferinței GEOCONCEPT, adresată în primul rând studenților geografi (nivel licență, master și doctorat), precum și profesorilor tineri din învățământul preuniversitar. Lucrările conferinței vor fi găzduite de universitatea suceveană, Aula Corpul E, vineri, 8 aprilie 2016. Vineri seara va avea loc și GeoFEST - Festivalul Studenților Geografi, în Escu Pub. Sâmbătă, 9 aprilie 2016, se organizează o aplicație geografică în Masivul Rarău.
Înscrierile se pot face până la data de 25 martie 2016 completând formularul de înscriere sau trimițând titlul și autorul/autorii lucrării la adresele de e-mail menționate în circulară. Nu există taxă de participare. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
GEOCONCEPT Association of Applied Geography and the Department of Geography within ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organize the 4th edition of GEOCONCEPT Conference on 8 and 9 April 2016. The conference is mainly addressed to Bachelor, Master and PhD students as well as to young teachers. The sessions of the conference will be hosted by the University of Suceava, Hall Block E, on Friday, 8 April 2016. On Friday evening there will be a Festival of Geography Students - GeoFEST, in Escu Pub. A geographical fieldtrip to Rarău Mountains will be organized on Saturday, 9 April 2016.
Registration to the conference is possible before or on 25 March 2016 by filling in the registration form or by sending the title and author(s) of the paper to the email addresses provided in the call (Romanian only). There is no registration fee. Other details are available in the call (Romanian only).

23 mar. 2016

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 15-16 aprilie 2016, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 15-16 April 2016, Cluj-Napoca

În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 15-16 aprilie 2016 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, a 16-a ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale (în plen și apoi pe secțiuni) și seminarii practice.
Programul manifestării este deja publicat pe pagina web a evenimentului. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscriere din partea de jos a acestei pagini web și să-l trimită până în data de 11 aprilie 2016 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web menționată.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize the 16th edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 15th and 16th of April 2016. The activities will include oral presentations (plenary sessions and then parallel sessions) and practical seminars.
The programme of the event is already published on the webpage of the event (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on the lower part of this webpage and submit it until the 11th of April 2016. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpage.

22 mar. 2016

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 16 aprilie 2016, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 16 April 2016, Bucharest

Sâmbătă, 16 aprilie 2016, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a XII-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 3 aprilie 2015. Taxa de participare, în valoare de 30 lei, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
Saturday, 16 April 2016, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 12th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until the 3rd of April 2016. The registration fee is 30 lei and should be paid at the registration desk on the day of the symposium. Other details are available (in Romanian only) in the call.

18 mar. 2016

Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”, 2 aprilie 2016, Fălticeni. International Symposium ”Romania between West and East”, 2 April 2016, Fălticeni

Sâmbătă, 2 aprilie 2016, va avea loc la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni cea de-a șasea ediție a simpozionului internațional ”România între Occident și Orient”, eveniment organizat de Societatea de Geografie din România - filiala Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni, cu ocazia a 65 de ani de la înființarea SGR - filiala Suceava. Simpozionul are de data aceasta doar două secțiuni: geografie și științe-tehnologii.
Înscrierile se puteau face până în data de 15 martie 2016, online. Tot până la această dată trebuia achitată și taxa de participare, 30 lei (studenții și invitații speciali nu plătesc taxă). Lucrarea finală trebuie trimisă până în data de 2 aprilie 2016 (practic ziua simpozionului), aceasta fiind data limită și pentru achitarea taxei de publicare, încă 30 lei. Alte informații utile se găsesc pe această pagină web și, mai ales, în invitație.
The sixth edition of the international symposium ”Romania between West and East” will take place at ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni on Saturday, 2 April 2016. The event is organized by the Romanian Geographical Society - Suceava Branch, Suceava County Board of Education, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava and ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni and is dedicated to the 65th anniversary of Suceava Branch of the Romanian Geographical Society. This time, the symposium has only two sections: Geography and Sciences-Technologies.
Registration was possible before or on March 15, 2016, online. The same date was the deadline for the payment of the registration fee of 30 lei (students and special guests are not required to pay the fee). The full paper should be submitted before or on April 2, 2016 (practically, the day of the symposium) and this is also the deadline for the payment of the publication fee, also 30 lei. Other useful information (in Romanian only) is found on this webpage and especially in the call for papers.

17 mar. 2016

Simpozionul Studențesc ”Patrimoniul Cultural și Management Teritorial”, 8 aprilie 2016, București. Students' Symposium ”Cultural Heritage and Territorial Management”, 8 April 2016, Bucharest

Centrul de Analiză Integrată și Management Teritorial (CAIMT) din cadrul Universității din București, Facultatea de Geografie, împreună cu Asociația Studenților Geografi, organizează vineri, 8 aprilie 2016, cu începere de la ora 10, cea de-a treia ediție a simpozionului studențesc ”Patrimoniul Cultural și Management Teritorial”. Lucrările simpozionului se vor desfășura în clădirea Facultății de Geografie din București.
La simpozion pot participa studenți, masteranzi sau doctoranzi. Aceștia se puteau înscrie până în data de 15 martie 2016, trimițând datele de contact și titlul lucrării ce urmează a fi prezentate la adresa camiteo@yahoo.com. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până în 20 martie 2016. Nu se precizează dacă există și care este cuantumul taxei de participare. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație și pe afiș.
The Centre for Integrated Analysis and Territorial Management within the University of Bucharest, Faculty of Geography, together with the Association of Geography Students, organize the third edition of the Students' Symposium ”Cultural Heritage and Territorial Management”. The sessions will take place in the building of the Faculty of Geography on Friday, 8 April 2016, starting at 10 a.m.
Only bachelor, master and PhD students are allowed to participate. The registration was open until the 15th of March 2016. Those who wish to attend should have submitted their contact data and the title of their proposed paper to camiteo@yahoo.com. An answer regarding the acceptance of the paper should arrive by 20 March 2016. The registration fee is not mentioned. More details are available (in Romanian only) in the invitation and on the poster.

16 mar. 2016

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 16-20 iunie 2016, Cluj-Napoca. The Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 16-20 June 2016, Cluj-Napoca

În perioada 16 - 20 iunie 2016 la Cluj-Napoca se va desfășura Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, în organizarea Universității ”Babeș-Bolyai”, a Societății de Geografie din România și a Inspectoratului Școlar Județean Cluj. Prima zi, joi, 16 iunie 2016, este dedicată sosirii participanților. Vineri, 17 iunie, va avea loc deschiderea oficială a conferinței, comunicările în plen și pe secțiuni, în clădirea Facultății de Geografie. Ziua se va încheia cu cina festivă. Sâmbătă și duminică, 18 și 19 iunie 2016, se vor organiza aplicații de teren de o zi în județul Cluj. Sâmbătă seara va avea loc și un tur ghidat al municipiului Cluj-Napoca. Ziua de luni, 20 iunie, este rezervată plecării participanților.
Cei care doresc să participe trebuie să se completeze și să trimită formularul de înregistrare online până în data de 25 mai 2016. Taxa de participare este de 150 lei și se achită până în data de 11 mai 2016 (dacă înregistrarea s-a făcut până în 10 mai inclusiv) sau de 200 lei și se achită până în data de 26 mai 2016 (dacă înregistrarea s-a făcut între 11 și 25 mai). Taxa include, printre altele, și cina festivă de vineri seara și turul ghidat al municipiului Cluj-Napoca de sâmbătă seara. Aplicațiile de teren de sâmbătă și de duminică vor costa suplimentar câte 100 lei fiecare. Informații mai detaliate sunt disponibile în circulară și pe website.
Between 16 and 20 June 2016, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Cluj-Napoca. The organizers are ”Babeș-Bolyai” University, the Romanian Geographical Society and Cluj County Board of Education. The first day, Thursday 16 June 2016, is dedicated to the arrival of the participants. On Friday, 17 June, the opening ceremony of the conference as well as the conference sessions will be hosted by the Faculty of Geography. The day will end with the gala dinner. On Saturday and Sunday, 18 and 19 June 2016, one-day fieldtrips will be organized in Cluj County. A guided tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants on Saturday evening. Monday, the 20th of June, will be the departure day for the participants.
Those who wish to participate should fill in and submit the online registration form (in Romanian only) no later than 25 May 2016. The registration fee is 150 lei and should be paid before or on the 11th of May 2016 (if the registration is submitted until the 10th of May) or 200 lei and should be paid before or on the 26th of May 2016 (if the registration is submitted between the 11th and the 25th of May). The fee includes the gala dinner on Friday evening and the guided tour of Cluj-Napoca City on Saturday evening, among others. The two one-day fieldtrips will involve an additional fee of 100 lei each. More details are available (in Romanian only) in the conference call and website.

4 mar. 2016

Simpozionul Științific Internațional GeoCAD, 6-7 mai 2016, Alba Iulia. GeoCAD International Scientific Symposium, 6-7 May 2016, Alba Iulia

Facultatea de Științe Exacte și Inginerești  a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează o nouă ediție a simpozionului internațional GeoCAD, alături de partenerii tradiționali din țară și străinătate. Lucrările simpozionului, dedicat geodeziei, cartografiei, topografiei, sistemelor informaționale geografice, fotogrametriei, se vor desfășura în zilele de vineri, 6 mai, și sâmbătă, 7 mai 2016.
Participanții trebuie să se înscrie până în data de 3 aprilie 2016, completând formularul online, la care trebuie atașată și lucrarea in extenso. Confirmarea privind acceptarea lucrării va fi primită până în 17 aprilie 2016, iar până în data de 1 mai 2016 trebuie achitată taxa de participare, în valoare de 60 EURO pentru o lucrare prezentată sau 100 EURO (pentru participanții cu două lucrări). Mai multe informații (în engleză) se găsesc pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Exact and Engineering Sciences of ”1 December 1918” University of Alba Iulia organizes a new edition of the GeoCAD International Symposium, together with the traditional national and international partners. The sessions of the symposium, dedicated to Geodesy, Cartography, Topography, GIS, Photogrammetry, will take place on Friday, 6 May, and Saturday, 7 May 2016.
Participants must register no later than the 3rd of April 2016, by filling the online registration form, to which the full paper should also be attached. The confirmation of acceptance should be received by 17 April 2016. If accepted, the registration fee should be paid by 1 May 2016. It amounts to 60 EURO (for participants with one paper) and 100 EURO (for participants with two papers). More information is found on the symposium webpage.

3 mar. 2016

Conferința ”Cercetări integrate pentru orașe reziliente, comfortabile și sigure”, 13 mai 2016, București. Conference on ”Integrated research for resilient, comfortable and safe cities”, 13 May 2016, Bucharest

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 13 mai 2016, la sediul INCERC din București, cea de-a 11-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, intitulată ”Cercetări integrate pentru orașe reziliente, comfortabile și sigure”. Obiectivul conferinței este de a reuni soluțiile oferite de cercetarea din domeniile construcțiilor, arhitecturii și planificării spațiale care răspund provocărilor reprezentate de reziliența, comfortul și siguranța orașelor.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 29 aprilie 2016. Termenul limită până la care trebuie trimis rezumatul lucrării, respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile, este însă 15 aprilie 2016. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 6 mai 2016. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the 11th edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC branch building in Bucharest on Friday, 13 May 2016. The conference is entitled ”Integrated research for resilient, comfortable and safe cities” and its objective is to present the solutions provided by civil engineering, architecture and spatial planning to the challenges represented by the resilience, comfort and safety of cities.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on April 29, 2016. The deadline for submitting the abstract and the full paper for those wishing to publish it in the conference proceedings, respecting the instructions is however April 15, 2016. The full paper may be submitted for publication to one of the journals of the institute before or on May 6, 2016. Other details are available on the conference webpage.

2 mar. 2016

Conferința internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”, 14-16 aprilie 2016, Timișoara. International Conference ”Tourism and Sustainable Development”, 14-16 April 2016, Timișoara

Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează în perioada 14-16 aprilie 2016 cea de-a cincea conferință internațională ”Turism și dezvoltare durabilă”. Lucrările simpozionului vor avea loc joi, 14 aprilie 2016, și vineri, 15 aprilie 2016, în clădirea facultății. În seara zilei de 15 aprilie va avea loc și cina festivă. Sâmbătă, 16 aprilie 2016, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se pot înscrie la simpozion până în data de 20 martie 2016, trimițând lucrarea completă (în engleză) la quaestus.ucdctm@gmail.com. Un răspuns privind acceptarea lucrării va fi primit tot până la 20 martie 2016. Taxa de înscriere se poate plăti în avans sau în prima zi a conferinței și este de 150 RON. Alte detalii se pot obține accesând pagina web a conferinței sau invitația.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the fifth International Conference on ”Tourism and Sustainable Development”  between 14 and 16 April 2016. The sessions of the conference will take place on Thursday, April 14, and on Friday, April 15, in the main building of the faculty. A gala dinner will be organized in the evening of 15 April. On Saturday, the 16th of April 2016, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event on or before March 20, 2016, by submitting the full paper (in English) to quaestus.ucdctm@gmail.com. An answer regarding the acceptance of the paper should be received also by March 20, 2016. The conference fee is 50 EURO and may be paid in advance or on the first day of the conference. Further details are available on the conference webpage or in the invitation.

18 feb. 2016

Simpozionul Național de Geomorfologie, 19-22 mai 2016, Piatra Neamț. National Symposium on Geomorphology, 19-22 May 2016, Piatra Neamț

Asociația Geomorfologilor din România (AGR), Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează la Piatra Neamț cel de-al XXXII-lea Simpozion Național de Geomorfologie, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Piatra Neamț. Acesta se va desfășura  în perioada 19-22 mai 2016 și va fi dedicat celor 60 de ani de la înființarea Stațiunii de Cercetări Biologice, Geografice și Geologice ”Stejarul”. Joi seara, 19 mai 2016, va avea loc primirea și înregistrarea participanților la Stațiunea de Cercetări ”Stejarul”.  Vineri, 20 mai 2016, și sâmbătă, 21 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, găzduite de sala de conferințe a hotelului ”Ceahlău”, după-amiezele fiind rezervate unor aplicații de teren în apropiere. Sâmbătă seara va avea loc și cina festivă. Duminică, 22 mai 2016, se va organiza o aplicație de teren în județul Neamț.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 1 martie 2016, trimițând online un rezumat al lucrării propuse. Până în data de 1 aprilie 2016, aceștia vor primi o notificare cu privire la acceptarea sau respingerea rezumatului. Taxa de participare standard este 220 lei, iar pentru masteranzi, doctoranzi și seniori (peste 65 ani), 150 lei, și trebuie plătită până pe 1 mai 2016. Pentru aplicația de teren din ultima zi, taxa de participare (opțională) este de 100 lei. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR), ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași and ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organize the 32nd National Symposium on Geomorphology at Piatra Neamț, with the help of Piatra Neamț Mayor's Office and Local Council. The event will take place between 19 and 22 May 2016 and will be dedicated to the 60 years anniversary of ”Stejarul” Biological, Geographical and Geological Research Station. On Thursday evening, on the 19th of May 2016, participants will be received and will register at ”Stejarul” Research Station. The sessions of the symposium will take place on Friday, 20 May 2016, and Saturday, 21 May, and will be hosted by the conference hall of ”Ceahlău” Hotel. During the afternoon, local trips will be organized. On Sunday, 22 May 2016, a fieldtrip will be organized in Neamț County.
Participants may register for the symposium until the 1st of March 2016 by filling and submitting online an abstract of the paper (in Romanian). By April the 1st, 2016, they should receive a letter of acceptance or rejection of the proposed abstract. The standard registration fee is 220 lei, while the registration fee for Master and PhD students, as well as for seniors (aged 65 and over), is 150 lei, and should be paid before or on the 1st of May 2016. The fieldtrip on the last day of the symposium is optional and costs an additional 100 lei. Other details are available (in Romanian only) on the symposium webpage.

15 feb. 2016

Conferința Internațională a Societății Europene pentru Conservarea Solurilor ”Solul - viitorul nostru comun”, 15-18 iunie 2016, Cluj-Napoca. 2016 European Society for Soil Conservation Conference ”Soil - Our Common Future”, 15-18 June 2016, Cluj-Napoca

Societatea Europeană pentru Conservarea Solurilor, în parteneriat cu Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice din Cluj-Napoca, organizează la Cluj-Napoca în perioada 15-18 iunie 2016 conferința internațională intitulată ”Solul - viitorul nostru comun”. Miercuri, 15 iunie 2016, va fi organizat un cocktail de primire al participanților, joi și vineri, 16 și 17 iunie 2016, vor avea loc prezentările pe secțiuni iar sâmbătă, 18 iunie 2016, se va organiza o excursie. Una din ultimele seri va fi rezervată cinei festive.
Participanții trebuie să se înscrie trimițând și un rezumat al lucrării propuse, până în 15 februarie 2016, la adresa de e-mail horea.bedelean@ubbcluj.ro. Notificarea cu privire la acceptarea lucrării propuse va fi primită până la 1 martie 2016. Taxa de participare standard este de 250 EURO dacă se plătește până în 30 aprilie 2016, 300 EURO până la 1 iunie 2016 și 350 EURO dacă se plătește ulterior. Cina festivă costă în plus 50 EURO (respectiv 60 EURO sau 70 EURO). Pentru studenți, masteranzi și doctoranzi este o taxă de participare redusă, respectiv 100 EURO până pe 30 aprilie, 125 EURO până la 1 iunie și 150 EURO ulterior. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe site-ul conferinței și în circulară.
The European Society for Soil Conservation, together with ”Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine and the Office for Pedological and Agrochemical Studies organize the international conference entitled ”Soils - Our Common Feature”. The event will take place at Cluj-Napoca between 15 and 18 June 2016. On Wednesday, 15 June, a welcome cocktail will be organized for arriving participants. The paper sessions will take place on Thursday and Friday, 16 and 17 June 2016. A fieldtrip will be organized on Saturday, 18 June 2016. One of the last evenings will be reserved for the gala dinner.
Participants must register by submitting an abstract of their proposed paper before or on the 15th of February 2016 to horea.bedelean@ubbcluj.ro. The notification regarding the acceptance of the abstract should be received no later than 1 March 2016. The regular registration fee is 250 EURO if it is paid on or before 30 April 2016, 300 EURO if paid on or before the 1st of June 2016 and 350 EURO later than that. The gala dinner costs an additional 50 EURO (or 60 EURO and 70 EURO respectively). Bachelor, master and PhD students have a reduced fee of 100 EURO before 30 April, 125 EURO before 1 June and 150 EURO later. More details are available on the conference website and in the first circular.

11 feb. 2016

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 26-27 martie 2016, București. The National Symposium of Geography Students, 26-27 March 2016, Bucharest

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), în colaborare cu  Facultatea de Geografie a Universității din București și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează o nouă ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi în perioada 26-27 martie 2016, la București.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor de la facultățile cu profil geografic sau de mediu. Aceștia se pot înscrie până în data de 7 martie 2016, completând formularul online, care include și un rezumat. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 9 martie 2016. Taxa de participare, de 30 RON, se va achita în prima zi a simpozionului. Mai multe detalii se găsesc în circulară.
The Centre for Environment Research and Impact Studies, in cooperation with  the Faculty of Geography within the University of Bucharest and the Carpathian-Danubian Centre for Gecoecology, organizes a new edition of the National Symposium of Geography Students, at Bucharest, on the 26th and 27th of March, 2016.
Only Bachelor and Master degree students may participate, if they are matriculated at a geographical or environmental faculty. They may register until the 7th of March 2016, by filling and submitting the online form, including an abstract. They will be notified by March the 9th, 2016, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid on the first day of the symposium. More details are available in the call.

4 feb. 2016

Conferința Internațională ”Performanța Ecologică într-o Economie Competitivă” - PEEC 2016, 3-4 martie 2016, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, 3-4 March 2016, Bucharest

Academia de Studii Economice București organizează în 3-4 martie 2016 cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”. Se vor susține lucrări atât în plen, cât și pe secțiuni, urmate apoi de o masă rotundă coordonată de prof. Gian Paolo Cesaretti cu tema ”Acordul climatic global 2015 și dreptul la bunăstare durabilă: ne îndreptăm spre un acord comercial sau unul integrat?”.
Cei care doresc să participe trebuiau să trimită lucrarea in extenso până la data 31 ianuarie 2016, atât în română, cât și engleză, la adresa peec2008@yahoo.com. Notificarea privind acceptarea lucrării se va face până în 15 februarie 2016. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 RON, trebuie efectuată până la 24 februarie 2016. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței precum și pe pagina web a conferinței.
On 3 and 4 March 2016, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 8th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the ”Regional Analyses and Policies” Research Center. There will be a plenary session, followed by parallel sessions and finally a round table coordinated by Prof. Gian Paolo Cesaretti, on the subject ”Global climate agreement 2015 and right to well-being sustainability: are we moving from a trade approach to an integrated one?”.
Participants should have submitted their full paper, written in English, until the 31st of January 2016, to peec2008@yahoo.com. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by 15 February 2016. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 75 EURO should be paid until the 24th of February 2016. Other details are available in the conference call and on the conference website.