URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

31 aug. 2015

Simpozionul Internațional GEOMAT 2015, 5-6 noiembrie 2015, Iași. International Symposium GEOMAT 2015, 5-6 November 2015, Iași

Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru de la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 5-6 noiembrie 2015 simpozionul internațional GEOMAT 2015.
Pentru participare, este necesară înregistrarea online şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 27 septembrie 2015. Organizatorii urmează să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 5 octombrie 2015. Taxa de participare în valoare de 200 RON (100 RON pentru doctoranzi şi 50 RON pentru studenţi) şi lucrarea in extenso în limba engleză trebuie trimise până la 25 octombrie 2015. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Department of Land Measurement and Cadastre of the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, in partnership with other Romanian institutions, will organize the GEOMAT 2015 International Symposium on the 5th and 6th of November 2015.
Participants should register online and submit an abstract of the proposed paper, until the 27th of September 2015. The organizers should answer regarding the acceptance of the paper by the 5th of October 2015. The registration fee of 100 EURO and the full paper should be sent before or on the 25th of October 2015. Further information is available on the symposium website.

25 aug. 2015

Conferința Internațională ”Mediul la răscruce: abordări inteligente pentru un viitor sustenabil” - ECOSMART, 12-15 noiembrie 2015, București. International Conference ”Environment at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future - ECOSMART”, 12-15 November 2015, Bucharest

Departamentul de Geografie Regională și Mediu al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează în perioada 12-15 noiembrie 2015 simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Mediul la răscruce: abordări inteligente pentru un viitor sustenabil” - ECOSMART. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Cercul Militar Național din București în primele două zile, joi, 12 noiembrie 2015 și vineri, 13 noiembrie. Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, organizatorii au în vedere două aplicații de teren care se vor desfășura în paralel: una, contra cost, în Muntenia și Transilvania, respectiv un tur ghidat al capitalei București, gratis.
Cei care doresc să participe la simpozion trebuie să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 31 octombrie 2015, care include și un rezumat al lucrării propuse. În cazul acceptării lucrării, taxa de participare în valoare de 250 RON (100 RON pentru doctoranzi și profesori din învățământul preuniversitar) trebuie achitată tot până la data de 31 octombrie 2015. Aplicația de teren din Muntenia și Transilvania ar costa încă 50 EURO și include masa de prânz și intrările la obiectivele de pe traseu. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în engleză).
The Department of Regional Geography and Environment of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes between 12 and 15 November 2015 the annual traditional symposium. This time, the subject of the symposium is ”Environment at a CrossrOads: SMART approaches for a sustainable future - ECOSMART”. The sessions of the symposium will be hosted by the National Military Centre in Bucharest in the first two days, Thursday, 12 November 2015, and Friday, 13 November. On Saturday, 14 November 2015, two field trips will be organized at the same time. One field trip, charged extra, will be in Wallachia and Transylvania, while the other one, free, will be a guided tour of the capital city of Bucharest.
Those who wish to attend the symposium should fill and submit the form provided on the symposium website until the 31st of October 2015. Once the paper is accepted, the registration fee of 125 EURO (50 EURO for PhD students and undergraduate teachers) should be paid also before or on the 31st of October 2015. The fieldtrip in Wallachia and Transylvania would cost an additional 50 EURO and the fee includes the lunch and the entrance to attractions on the way. More details are available on the website of the event.

24 aug. 2015

Conferința Internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 24-25 octombrie 2015, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 24-25 October 2015, Cluj-Napoca

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  în parteneriat cu Societatea de Geografie din România - filiala ”Alma Mater Napocensis” și EUGEO, organizează cea de-a XI-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 24-25 octombrie 2015. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități. Duminică, 25 octombrie 2015, se va organiza și o aplicație de teren, la alegere - un tur ghidat al orașului Cluj-Napoca sau o vizită la salina Turda.
Înscrierea la conferință se poate face până la 5 septembrie 2015, prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Formularul se poate completa și online. Taxa de participare este de 120 RON pentru cei care achită până la termenul standard (30 septembrie 2015) și de 150 RON pentru cei care achită până la al doilea termen (15 octombrie 2015). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 RON / concurs. Aplicația de teren costă încă 50 RON. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe pagina web a conferinței (aceasta din urmă, doar în engleză).
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, in partnership with the Romanian Geographical Society - ”Alma Mater Napocensis” Branch and EUGEO, organizes the 11th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 24-25 October 2015. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one for lesson projects or activities. On Sunday, 25 October, a fieldtrip will be organized and participants may choose either a guided tour of Cluj-Napoca City or a visit to Turda Salt Mine.
Registration to the conference is possible until 5 September 2015 by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The form may also be filled in online. The registration fee is 250 EURO for participants outside Romania, including conference materials, accommodation, most meals and the fieldtrip. The registration fee should also be paid by 5 September 2015. Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. Other details are available in the announcement and on the conference webpage.