URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

23 apr. 2015

Conferința internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 21-23 mai 2015, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 21-23 May 2015, Târgoviște

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 21-23 mai 2015, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește conferința internațională ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie, a Facultății de Geografie de la Universitatea din București și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani). Prima zi a conferinței, joi, 21 mai, va fi dedicată comunicărilor în plen și pe secțiuni, iar vineri, 22 mai 2015, se va merge într-o aplicație de teren pe Valea Prahovei. Sâmbătă, 23 mai, va avea loc ceremonia de închidere.
Participanții se puteau înregistra până în data de 30 martie 2015, completând formularul care se poate descărca de aici. Formularul completat, care include și rezumatul lucrării, trebuia trimis la adresa geg2014@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2015 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
Between 21 and 23 May 2015, ”Valahia” University of Târgoviște will host the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association, the Faculty of Geography of the University of Bucharest and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years). The first day of the conference, Thursday, 21 May 2015, will be dedicated to plenary and parallel sessions. On Friday, 22 May 2015, a fieldtrip will be organized along the Prahova Valley. The closing ceremony will take place on Saturday, 23 May.
Registration was possible until the 30th of March 2015, by filling the form that may be downloaded from here. The filled form, which also includes the abstract of the paper, must have been then submitted to the address geg2014@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2015 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

21 apr. 2015

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 6-7 iunie 2015, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 6-7 June 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă și duminică, 6 și 7 iunie 2015, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 10 mai 2015. Lucrările simpozionului se vor desfășura sâmbătă, 6 iunie 2015, în vreme ce duminică, 7 iunie, se va organiza o aplicație de teren în apropiere de București. Taxa de participare, în valoare de 30 RON, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
Saturday and Sunday, 6 and 7 June 2015, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 11th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until 10 May 2015. The sessions of the symposium will take place on Saturday, 6 June 2015, while a trip around Bucharest will be organized on Sunday, 7 June 2015. The registration fee is 30 RON and should be paid at the registration desk on the day of the symposium. Other details are available (in Romanian only) in the call.

19 apr. 2015

Simpozionul Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”, 7 mai 2015, Iași. National Symposium on ”Toponymy between History, Geography and Linguistics”, 7 May 2015, Iași.

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În data de 7 mai 2015 va avea loc la Iași cea de-a doua ediție a Simpozionului Național ”Toponimia între istorie, geografie și lingvistică”. Evenimentul se va desfășura în sala mică de conferințe a Filialei Iași a Academiei Române, fiind organizat de Departamentul de Toponimie al Institutului de Filologie Română ”A. Philippide”, cu sprijinul Asociației Culturale ”A. Philippide” și sub egida Academiei Română - Filiala Iași.
În vederea participării, titlul și rezumatul lucrării propuse trebuiau trimise până în data de 31 martie 2015 la adresa simpoziontoponimie@gmail.com. Răspunsul de la organizatori privind acceptarea lucrării trebuia să parvină până în 10 aprilie 2015. Taxa de participare este de 50 lei. Mai multe informații sunt disponibile în circulară.
The second edition of the National Symposium ”Toponymy between History, Geography and Linguistics” will take place in Iași on the 7th of May 2015. The event will be hosted by the small conference room of the Romanian Academy - Iași Branch and is organized by the Department of Toponymy of ”A. Philippide” Institute for Romanian Philology, with the support of ”A. Philippide” Cultural Association and unde the aegis of the Romanian Academy - Iași Branch.
In order to participate, the title and abstract of the proposed paper should have been submitted by the 31st of March 2015 to simpoziontoponimie@gmail.com. The organizers should have notified the authors regarding the acceptance of the paper until the 10th of April 2015. The registration fee is 50 lei. More information is available (in Romanian only) in the call.

18 apr. 2015

Simpozionul Științific Internațional ”Societatea informațională și dezvoltarea durabilă”, 24-25 aprilie 2015, Azuga. ”Information Society and Sustainable Development” International Scientific Symposium, 24-25 April 2015, Azuga

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Centrul de Studii și Cercetări Economice de la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești, în colaborare cu Centrul de Studii Economice Fundamentale și Aplicative de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează cea de-a doua ediție a Simpozionului Științific Internațional ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă” (ISSD 2015) în perioada 24-25 aprilie 2015 la Azuga. Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc vineri, 24 aprilie 2015, în vreme ce sâmbătă, 25 aprilie, va fi organizat un program turistic.
Înscrierea la simpozion a fost posibilă până în 10 martie 2015, totodată trimițând un rezumat al lucrării propuse, urmând acest link. Cei care au primit o notificare de acceptare trebuiau să trimită lucrarea integrală până în data de 15 martie 2015. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare de 30 EURO (sau echivalent lei) trebuia plătită până în 25 martie 2015. Toate detaliile sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe pagina web a simpozionului și în invitație.
On 24 and 25 April 2015, the Center of Study and Economic Research of the Faculty of Economic Sciences within the Petroleum-Gas University of Ploiești, together with the Center of Fundamental and Applied Economic Studies of the Faculty of Economics and Business Administration within ”Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu organizes the second edition of the ”Information Society and Sustainable Development” (ISSD 2015) International Scientific Symposium at Azuga. The sessions of the symposium will take place on Friday, 24 April 2015, while a tourism programme will be organized on Saturday, 25 April 2015.
Registration for the synposium was possible until the 10th of March 2015, also by submitting an abstract of the proposed paper following this link. Those receiving a notification of acceptance should have submitted the full paper by 15th of March 2015. If the paper is accepted, the registration fee of 30 EURO should have been paid by 25th of March 2015. All the details are available on the symposium website and the call for papers.

17 apr. 2015

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 24-25 aprilie 2015, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 24-25 April 2015, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 24-25 aprilie 2015 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, a paisprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”.
Programul manifestării este deja publicat aici. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscrieredin partea de jos a acestei pagini web și să-l trimită până în data de 20 aprilie 2015 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe paginile web menționate.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize the 14th edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 24th and 25th of April 2015.
The programme of the event is already published here (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on the lower part of this webpage and submit it until the 20th of April 2015. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpages.

15 apr. 2015

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 29-31 mai 2015, București - Constanța. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 29-31 May 2015, Bucharest - Constanța

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București, în parteneriat cu Facultatea de Management Financiar-Contabil din Constanța, organizează în perioada 29-31 mai 2015 cea de-a șaptea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 29 mai 2015, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. După înregistrarea celorlalți participanți, se va pleca spre Constanța. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Constanța, la Facultatea de Management Financiar-Contabil a Universității ”Spiru Haret”. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 30 mai 2015. În ultima zi, duminică, 31 mai 2015, se va pleca într-o aplicație de teren în Dobrogea, în drum spre București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie online și să urmeze instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 25 aprilie 2015. Taxa de participare în valoare de 300 RON (plus, opțional, 100 RON pentru aplicația de teren) trebuie achitată până la data de 1 mai 2015. Studenții și masteranzii din România pot participa gratuit. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest together with the Faculty of Financial and Accounting Management of Constanța organizes the seventh edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 29th and the 31st of May, 2015. The symposium will start on Friday, 29 May 2015, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. After the registration of the other participants, transport to Constanța will be provided. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Constanța, at the Faculty of Financial and Accounting Management of ”Spiru Haret” University. The sessions will continue at the same location on Saturday, 30 May 2015. On the last day, 31 May 2015, a fieldtrip will be organized in Dobrudja, on route to Bucharest.
Those who wish to participate must register online, following the instructions on the site and submit an abstract of their paper until the 25th of April 2015, the latest. The registration fee of 250 EURO (fieldtrip included) must be paid by the 1st of May, 2015. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 100 EURO (everything included). More details are available on the symposium website.

14 apr. 2015

Simpozionul Internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 5-7 iunie 2015, Iași. ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, 5-7 June 2015, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 5-7 iunie 2015 va avea loc la Iași cea de-a X-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 5 iunie 2014, iar sâmbătă și duminică, 6 și 7 iunie 2015, se va organiza o aplicație de teren în județele Neamț și Iași.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2015, trimițând un rezumat de jumătate de pagină al lucrării propuse (în engleză) la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 150 lei (100 lei pentru doctoranzi), iar aplicația de teren costă încă 200 lei. Termenul limită de efectuare a plății este tot 10 mai 2015. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului (în limba engleză).
Between the 5th and 7th of June 2015, the 10th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will be held on Friday, 5 June 2015, while a fieldtrip in Neamț and Iași counties will be organized on Saturday and Sunday, the 6th and 7th of June 2015.
The deadline for registration is 10 May 2014. To register, one should submit a half page abstract of the proposed paper to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 50 EURO should be paid for the fieldtrip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.