URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 feb. 2017

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, 1-5 iunie 2017, București. Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 1-5 June 2017, Bucharest.

În perioada 1-5 iunie 2017 la București se va desfășura Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie din România, cu tema ”România - natură, societate, educație”, în organizarea Universității din București (Facultatea de Geografie), a Societății de Geografie din România, a Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”, a Institutului de Geografie al Academiei Române, a Ministerului Educației Naționale și a Inspectoratului Școlar al municipiului București. Prima zi, joi, 1 iunie 2017, este dedicată sosirii participanților. Seara va avea loc o ședință solemnă și un tur ghidat al Muzeului Național de Artă al României. Vineri, 2 iunie, va avea loc deschiderea oficială a conferinței, comunicările în plen și pe secțiuni, în clădirea Facultății de Geografie. Ziua se va încheia cu cina festivă. Sâmbătă și duminică, 3 și 4 iunie 2017, se va organiza o aplicație de teren în Bulgaria, inclusiv pe țărmul Mării Negre. Ziua de luni, 5 iunie 2017, este rezervată plecării participanților.
Cei care doresc să participe trebuie să se completeze și să trimită formularul de înregistrare online până în data de 25 mai 2017. Rezumatul, de preferință bilingv, ar trebui însă trimis în vederea publicării până în data de 1 mai 2017 la adresa conferinta2017@geo-sgr.ro. Taxa de participare este de 100 lei dacă se achită până în data de 15 aprilie 2017 sau de 150 lei dacă se achită între 16 aprilie și 25 mai 2017. Taxa include, printre altele, și cina festivă de vineri seara și turul ghidat al Muzeului Național de Artă al României de joi seara. Taxa pentru aplicația opțională de teren din Bulgaria este 350 lei (include cazare și mese/gustări la pachet). Informații mai detaliate sunt disponibile în circulară și pe website.
Between 1 and 5 June 2017, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Bucharest. The topic of the conference is ”Romania - nature, society, education”. The organizers are the University of Bucharest (Faculty of Geography), the Romanian Geographical Society, ”Carol the 1st” University Central Library, the Institute of Geography of the Romanian Academy, the Ministry of National Education and Bucharest City Board of Education. The first day, Thursday the 1st of June 2017, is dedicated to the arrival of the participants. In the evening there will be a solemn meeting and a guided tour of the National Art Museum of Romania. On Friday, the 2nd of June, the opening ceremony of the conference as well as the conference sessions will be hosted by the Faculty of Geography. The day will end with the gala dinner. On Saturday and Sunday, 3 and 4 June 2017, a fieldtrip will be organized in Bulgaria, including the Black Sea Coast. Monday, the 5th of June, will be the departure day for the participants.
Those who wish to participate should fill in and submit the online registration form (in Romanian only) no later than 25 May 2017. However, the abstract of the presentation should be submitted for publication before or on 1 May 2017 to conferinta2017@geo-sgr.ro. The registration fee is 100 lei if paid before or on the 15th of April 2017 or 150 lei if paid between 16 April and the 25th of May 2017. The fee includes the gala dinner on Friday evening and the guided tour of the National Art Museum of Romania on Thursday evening, among others. The optional fieldtrip in Bulgaria will involve an additional fee of 350 lei (including accommodation and meals). More details are available (in Romanian only) in the conference call and on the website.

20 feb. 2017

Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”, 8 aprilie 2017, Fălticeni. International Symposium ”Romania between West and East”, 8 April 2017, Fălticeni.

Sâmbătă, 8 aprilie 2017, va avea loc la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni cea de-a șaptea ediție a simpozionului internațional ”România între Occident și Orient”, eveniment organizat de Societatea de Geografie din România - filiala Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni. Simpozionul are două secțiuni: geografie și științe-tehnologii.
Înscrierile se pot face până în data de 31 martie 2017, online. Tot până la această dată trebuie achitată și taxa de participare de 50 lei (studenții și invitații speciali nu plătesc taxă). Lucrarea finală trebuie trimisă până în data de 8 aprilie 2017 (practic ziua simpozionului), aceasta fiind data limită și pentru achitarea taxei de publicare, încă 30 lei. Alte informații utile se găsesc pe această pagină web.
The seventh edition of the international symposium ”Romania between West and East” will take place at ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni on Saturday, 8 April 2017. The event is organized by the Romanian Geographical Society - Suceava Branch, Suceava County Board of Education, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava and ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni. The symposium has two sections: Geography and Sciences-Technologies.
Registration is possible before or on March 31, 2017, online. The same date is the deadline for the payment of the registration fee of 50 lei (students and special guests are not required to pay the fee). The full paper should be submitted before or on April 8, 2017 (practically, the day of the symposium) and this is also the deadline for the payment of the publication fee of 30 lei. Other useful information (in Romanian only) is found on this webpage.

18 feb. 2017

Simpozionul Național de Geomorfologie, 11-14 mai 2017, Iași. National Symposium on Geomorphology, 11-14 May 2017, Iași.

Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează la Iași cel de-al XXXIII-lea Simpozion Național de Geomorfologie în perioada 11-14 mai 2017. Lucrările simpozionului se vor desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Mihai Eminescu”. Joi seara, 11 mai 2017, va avea loc primirea și înregistrarea participanților la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”.  Vineri, 12 mai 2017, și sâmbătă, 13 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului. Sâmbătă seara va avea loc și cina festivă, după o scurtă aplicație de teren în împrejurimile Iașiului. Duminică, 14 mai 2017, se va organiza o aplicație de teren în județele Iași și Botoșani.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 28 februarie 2017, trimițând online un rezumat al lucrării propuse. Până în data de 10 martie 2017, aceștia vor primi o notificare cu privire la acceptarea sau respingerea rezumatului. Până în data de 31 martie 2017 trebuie trimis rezumatul extins, maximum 4 pagini, conform modelului. Taxa de participare standard este 300 lei, iar pentru masteranzi, doctoranzi și seniori (peste 65 ani), 150 lei, și trebuie plătită până pe 30 aprilie 2017. Pentru aplicația de teren de duminică va fi o taxă de participare (opțională) separată, de 150 lei. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului și în circulară.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR) and the Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași the 33rd National Symposium on Geomorphology at Iași between 11 and 14 May 2017. The sessions of the symposium will be hosted by the Aula Magna of ”Mihai Eminescu” Central University Library. On Thursday evening, on the 11th of May 2017, participants will be received and will register at ”Mihai Eminescu” Central University Library. The sessions of the symposium will take place on Friday, 12 May 2017, and Saturday, 13 May. On Saturday evening, a gala dinner will be organized after a short field trip in the surroundings of Iași City. On Sunday, 14 May 2017, a fieldtrip will be organized in the counties of Iași and Botoșani.
Participants may register for the symposium until the 28th of February 2017 by filling and submitting online an abstract of the paper. By March the 10th, 2017, they should receive a letter of acceptance or rejection of the proposed abstract. Until the 31st of March 2017, an extended abstract (up to 4 pages) has to be submitted, according to the template. The standard registration fee is 65 Euro, while the registration fee for Master and PhD students, as well as for seniors (aged 65 and over), is 32 Euro, and should be paid before or on the 30th of April 2017. The fieldtrip on the last day of the symposium is optional and costs an additional 32 Euro. Other details are available on the symposium webpage and in the call.

7 feb. 2017

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 25-26 martie 2017, București. National Symposium of Geography Students, 25-26 March 2017, Bucharest

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), în colaborare cu  Facultatea de Geografie a Universității din București, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, ESRI Romania, ROMSILVA, Society for Urban Ecology și Institutul de Geografie al Academiei Române organizează o nouă ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi în perioada 25-26 martie 2017, la București.
În cadrul simpozionului se va organiza și un workshop sub egida ESRI. Înscrierile se pot face până în data de 10 martie 2017, completând formularul online, care include și un rezumat, sau acest formular, care trebuie trimis la snsg.geo@gmail.com sau depus la sediul CCMESI. Potențialii participanți vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 13 martie 2017. Taxa de participare, de 30 lei, se va achita în prima zi a simpozionului. Organizatorii vor acorda premii pentru cele mai bune lucrări. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul simpozionului.
The Centre for Environment Research and Impact Studies (CCMESI), in cooperation with the Faculty of Geography within the University of Bucharest, the Carpathian-Danubian Centre for Gecoecology, ESRI Romania, ROMSILVA, the Society for Urban Ecology and the Institute of Geography of the Romanian Academy organizes a new edition of the National Symposium of Geography Students, at Bucharest, on the 25th and 26th of March, 2017.
A workshop organized by ESRI will also take place during the symposium. Registration is possible until the 10th of March 2017, by filling and submitting the online form, including an abstract, or this form, which should be submitted to snsg.geo@gmail.com or physically to CCMESI office. Potential participants will be notified by March the 13th, 2017, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 lei will be paid on the first day of the symposium. Organizers will provide awards for the best papers. More details are available on the symposium website (in Romanian only).