URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

21 feb. 2013

Simpozionul Internațional ”Geografia în contextul dezvoltării durabile”, 17-18 mai 2013, Timișoara. ”Geography for Sustainable Development” International Symposium, 17-18 May 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 17-18 mai 2013 simpozionul internațional cu tema ”Geografia în contextul dezvoltăii durabile. De la abordările teoretice la nevoile actuale ale planificării teritoriale”. Simpozionul are loc cu exact o săptămână înainte de conferința anuală a Societății de Geografie din România, care se va desfășura tot la Timișoara. În data de 17 mai vor avea loc lucrările simpozionului, iar în 18 mai este organizată o aplicație pe teren în județul Timiș.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 1 aprilie 2013, completând formularul care poate fi descărcat de pe pagina web a evenimentului. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, atât în limba română, cât și în limba engleză. Tot 1 aprilie 2013 este și data limită pentru achitarea taxei de participare de 100 RON și, opțional, pentru aplicația de teren, respectiv încă 50 RON. Toate detaliile sunt disponibile în circulară.
On 17th and 18th of May 2013, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international symposium on the topic of ”Geography for Sustainable Development. From Theoretical Approaches to the Contemporary Requirements of Territorial Planning”. The symposium will take place exactly one week before the annual conference of the Romanian Geographical Society, also hosted in Timișoara. The regular sessions of the symposium will take place on the 17th of May, while a fieldtrip will be organized in Timiș County on the 18th of May.
Registration to the symposium is possible until April 1, 2013, by filling in the form that can be downloaded from the event webpage. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. The 1st of April 2013 is also the deadline for the payment of the registration fee of 100 RON (or 30 EURO) and, optionally, 50 RON (or 15 EURO) more for the fieldtrip. All the details are available in the announcement.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu