URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

9 iun. 2013

Simpozionul Interjudețean de Geografie ”Gheorghe Ivașcu”, 28 iunie 2013, Bacău. ”Gheorghe Ivașcu” Inter-County Geography Conference, 28 June 2013, Bacău

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Societatea de Geografie din România - filiala Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează în data de 28 iunie 2013 cea de-a X-a ediție a Simpozionului Interjudețean ”Gheorghe Ivașcu”, manifestare dedicată în primul rând profesorilor de geografie din județul Bacău.
Cei care doresc să participe ar fi trebuit să se înscrie până în data de 25 mai 2013, trimițând titlul comunicării și alte date la adresa v_sorgot@yahoo.com. În vederea publicării, lucrările trebuie trimise până în data de 10 iunie 2013. Nu sunt precizate alte amănunte, de exemplu taxa de participare. Anunțul cu privire la simpozion poate fi descărcat de aici.
The Romanian Geographical Society - Bacău Branch and Bacău County Board of Education organize on the 28th of June 2013 the 10th edition of ”Gheorghe Ivașcu” Inter-County Geography Conference, dedicated mainly to Geography teachers of Bacău County.
Those who wish to participate should have registered before 25 May 2013, by sending the title of their paper and other data to v_sorgot@yahoo.com. In order to be published, full papers should be send until the 10th of June 2013. Other details, like those related to the registration fee, are not provided. The announcement regarding the conference (in Romanian only) can be downloaded from here.