URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

26 nov. 2016

Conferința Internațională ”Apa și aerul, componente ale mediului”, 17-19 martie 2017, Cluj-Napoca. International Conference ”Air and Water, Components of the Environment”, 17-19 March 2017, Cluj-Napoca

Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică al Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă ”Someș-Tisa”, organizează cea de-a 9-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 17 martie 2017, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 18 martie, va avea loc aplicația de teren în partea centrală a Transilvaniei. Duminică, 19 martie 2017, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze pe site-ul conferinței și să trimită rezumatul lucrării până la data de 4 decembrie 2016 și să primească un răspuns de acceptare până la data de 11 decembrie 2016. Articolul complet (în engleză) se poate trimite până la data de 15 ianuarie 2017, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 19 februarie 2017. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi) și opțional 50 lei taxa pentru aplicația de teren până în data de 26 februarie 2017. Studenții pot participa la secțiunea dedicată lor fără a plăti taxă de participare. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and ”Someș-Tisa” Water Branch, organizes the 9th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 17th of March 2017, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 18th of March, a fieldtrip will be organized in the central part of Transylvania. On Sunday, 19th of March 2017, a tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants.
Those who wish to participate must register online on the conference website and submit the abstract before or on 4 December 2016. An acceptance letter should be received by 11 December 2016. The full paper (in English) should be submitted prior to 15 January 2017. Organizers will send the acceptance notification before 19 February 2016. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee of 100 EURO (or 75 EURO for PhD students) including the fieldtrip before 26 February 2017. Students may participate in their section free of charge. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions. More details are available on the conference website.

16 nov. 2016

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 18-19 noiembrie 2016, Timișoara. Workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 18-19 November 2016, Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 18-19 noiembrie 2016 la Timișoara cea de-a optsprezecea ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen (cea mai mare parte a zilei de vineri, 18 noiembrie 2016) și seminarii practice pe secțiuni paralele (vineri seara și sâmbătă, 19 noiembrie 2016).
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuiau să se înregistreze până în data de 15 noiembrie 2016, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the eighteenth edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 18th and 19th of November 2016. The activities will comprise plenary oral presentations (most of the day on Friday, 18 November 2016) and practical seminars in parallel sections (on Friday evening and on Saturday, 19 November 2016).
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must have registered before the 15th of November 2016, by filling and submitting the form, available on the event website (in Romanian only). The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event.

3 nov. 2016

Simpozionul Național ”Geografia în Școală”, 18-20 noiembrie 2016, Călan. National Symposium ”Geography in School”, 18-20 November 2016, Călan

Societatea de Geografie din România - filiala județului Hunedoara organizează în perioada 18-20 noiembrie 2016 cea de-a XI-a ediție a Simpozionului Național ”Geografia în Școală”, cu tema ”Paradigme în geografia românească”. Vineri după-masă, 18 noiembrie 2016, sunt primiți și cazați participanții și se organizează o vizită la Băile Aquae (Călan). Sâmbătă vor avea prezentările în plen și pe secțiuni, gazdă fiind Liceul Tehnologic ”Ovid Densușianu” din Călan. Seara se va încheia cu o cină festivă. Duminică, 20 noiembrie 2016, se va organiza o aplicație practică pe teren în Munții Șureanu.
Înscrierile la simpozion erau posibile până la data de 1 noiembrie 2016 prin trimiterea talonului de participare la adresa sgrhunedoara@yahoo.com. Taxa de participare la simpozion este 50 lei iar aplicația practică mai costă încă 40 lei. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Facebook a SGR Hunedoara.
The Romanian Geographical Society - Hunedoara County Branch organizes the 11th edition of the National Symposium ”Geography in School” between 18 and 20 November 2016. On Friday afternoon, 18 November 2016, participants will be received and accommodated and a visit to the Roman baths at Aquae (Călan) is organized. The paper sessions will take place on Saturday at ”Ovid Densușianu” Technological High School in Călan. The evening will end with the gala dinner. A practical fieldtrip in Șureanu Mountains will be organized on Sunday, 20 November 2016.
Registration to the symposium was possible until the 1st of November 2016 by sending the registration form to sgrhunedoara@yahoo.com. The registration fee is 50 lei and the fieldtrip costs an additional amount of 40 lei. More information is available in Romanian only on the Facebook page of the Romanian Geographical Society - Hunedoara County Branch.