URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

26 ian. 2013

Conferința Internațională ”Rolul turismului în dezvoltarea teritorială”, 14 noiembrie 2013, Gheorgheni. International Conference on ”The Role of Tourism in Territorial Development”, 14 November 2013, Gheorgheni

Extensia Universitară Gheorgheni a Facultății de Geografie din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca va organiza în data de 14 noiembrie 2013 cea de-a șasea ediție a conferinței internaționale ”Rolul turismului în dezvoltarea teritorială”.
Cei care doresc să participe trebuie să completeze formularul online cu toate datele cerute, inclusiv rezumatul lucrării, până la data de 28 iulie 2013. Lucrarea in extenso trebuie trimisă până la data de 8 septembrie 2013. Ulterior, dacă lucrarea este acceptată, se va plăti taxa de înregistrare în valoare de 160 RON. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina de internet a conferinței (în limba engleză).
Gheorgheni University Extension of the Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca will organize the sixth edition of the international conference entitled ”The Role of Tourism in Territorial Development” on November 14, 2013.
Those who wish to participate will have to fill in the online form with all the requested data, including the abstract of their paper, prior to 28 July 2013. The full paper must be send before 8 September 2013. Afterwards, if the paper is accepted, a registration fee of 40 EURO should be paid. All the details are available on the conference website.

25 ian. 2013

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 17-19 mai 2013, București. The International Symposium of Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 17-19 May 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 17-19 mai 2013 cea de-a cincea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 17 mai 2013, la sediul facultății din București, de unde se va pleca în timpul dimineții spre Giurgiu. După-amiază, lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc la Centrul Cultural ”Nicolae Bălănescu” din Giurgiu. Ele vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 18 mai 2013, fiind întrerupte la mijlocul zilei de o excursie cu vaporașul pe Dunăre. În ultima zi, 19 mai 2013, se va pleca într-o excursie în zona de sud a României.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării la geosymposium_landscapes@yahoo.com sau m.andrei.geo@spiruharet.ro  și să achite taxa de participare în valoare de 200 RON (plus, opțional, 50 RON pentru excursie) până la data de 31 martie 2013. Studenții și masteranzii pot participa gratuit. Detalii se pot găsi în următorul document.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the fifth edition of the International Symposium of Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 17th and the 19th of May, 2013. The symposium will start on Friday, 17 May 2013, in the  faculty building in Bucharest, from where participants will be transported to Giurgiu in the morning. In the afternoon, the sessions of the symposium will be hosted by ”Nicolae Bălănescu” Cultural Centre in Giurgiu. They will continue at the same location on Saturday, 18 May 2013 and will be interrupted at mid-day by a short boat trip on the Danube. On the last day, 19 May 2013, a trip is organized in southern Romania.
Those who wish to participare must send the abstract of their paper to geosymposium_landscapes@yahoo.com or m.andrei.geo@spiruharet.ro and pay the registration fee of 250 EURO (trips included) by March 31, 2013. Bachelor and Master Degree students may participate for free. Details are available in the document.

21 ian. 2013

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 29-31 martie 2013, București. The National Symposium of Geography Students, 29-31 March 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează cea de-a XX-a ediție a Simpozionului Național a Studenților Geografi în perioada 29-31 martie 2013, la București. Și de această dată, titlul simpozionului este ”Evaluarea integrată a stării mediului”.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor. Aceștia se pot înscrie până în data de 4 martie 2013, trimițând un e-mail care să includă titlul și rezumatul lucrării, precum și cuvinte cheie, la adresa ccmesi@yahoo.com. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 8 martie 2013. Taxa de participare, de 30 RON, se va plăti în timpul simpozionului. Mai multe detalii se găsesc în circulară.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest, in cooperation with the Centre for Environment Research and Impact Studies and the Carpathian-Danubian Centre of Gecoecology, organizes the 20th edition of the National Symposium of Geography Students, between 29 and 31 of March, 2013. The event will take place in Bucharest and is entitled, once again, ”The Integrated Assessment of Environmental State”.
Only Bachelor and Master degree students may participate. They may register until the 4th of March 2013, by sending an e-mail, including the title and abstract of the paper, as well as keywords, to ccmesi@yahoo.com. They will be notified by March the 8th, 2013, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid during the symposium. More details are available (in Romanian only) in the call.

19 ian. 2013

Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, 7-8 martie 2013, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, 7-8 March 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Academia de Studii Economice București organizează în 7-8 martie 2013 cea de-a 5-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea in extenso până la data 15 februarie 2013, atât în română, cât și engleză. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 250 RON, trebuie efectuată până la 28 februarie 2013. Adresa de contact a conferinței este peec2008@yahoo.com. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței.
On 7 and 8 March 2013, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 5th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the ”Regional Analyses and Policies” Research Center.
Participants should send their full paper, written in English, until the 15th of February 2013. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 250 RON should be paid until the 28th of February 2013. The contact address of the conference is peec2008@yahoo.com. Other details are available in the conference call.

18 ian. 2013

Conferința internațională ”Aquatic Biodiversity”, 8-11 octombrie 2013, Sibiu. ”Aquatic Biodiversity” International Conference, 8-11 October 2013, Sibiu

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 8-11 octombrie 2013, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu organizează și găzduiește Conferința Internațională ”Biodiversitate acvatică” (”Aquatic Biodiversity”), eveniment care se desfășoară cu regularitate, odată la doi ani.
Termenele-limită sunt următoarele: 30 iunie 2013 pentru înregistrare (trimiterea titlului lucrării), 31 iulie 2013 pentru rezumatul lucrării, 16 septembrie 2013 pentru plata taxei de participare, în valoare de 120 Euro, unele reduceri fiind disponibile pentru membrii unor asociații, studenți sau cetățenii din Republica Moldova. Adresa de contact este ad.banaduc@yahoo.com. Toate detaliile se pot obține accesând pagina web a conferinței.
Between 8 and 11 October 2013, ”Lucian Blaga” University of Sibiu organizes and hosts the Aquatic Biodiversity International Conference, which is held regularly every two years.
The deadlines are the following: June 30, 2013, for registration (submission of the title of the paper), July 31, 2013, for the submission of the abstract and September 16, 2013, for the payment of the fee, which amounts to 120 Euro (standard), with discounts for members of certain associations, students or residents of the Republic of Moldova. The contact address is ad.banaduc@yahoo.com. All details are available on the conference webpage.

17 ian. 2013

Conferința Internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 23-25 mai 2013, Alba Iulia. International U.A.B. - B.EN.A. Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 23-25 May 2013, Alba Iulia

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Științe a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează între 23 și 25 mai 2013 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării până în data de 1 februarie 2013, urmând ca până la 15 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet (maxim 7 pagini, în engleză) trebuie trimis până la data de 15 martie 2013 iar taxa de participare (110 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2013. Până la data de 1 mai 2013, autorii vor fi anunțați dacă lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, caz în care vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Science of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 23rd and 25th of May 2013.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper prior to February 1st, 2013 and they will receive an acceptance notification by February 15th, 2013. The full paper (7 pages at most, in English) should be send on or before March 15th, 2013 and the registration fee (110 EURO) should be paid before April 15th, 2013. By May 1st, 2013, authors of the papers will be notified if their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, in which case they will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.

13 ian. 2013

Conferința Internațională de Onomastică ”Nume și numire. Onomastica în spațiul public actual”, 9-11 mai 2013, Baia Mare. International Conference on Onomastics ”Name and Naming. Onomastics in Contemporary Public Space”, 11-13 May 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” din Baia Mare va găzdui cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică ”Nume și numire. Onomastica în spațiul public actual”, în perioada 11-13 mai 2013. Aceasta este organizată de Centrul de Onomastică din Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Lucrările conferinței vor avea loc joi și vineri, 11 și 12 mai, iar sâmbătă, 13 mai, se organizează o excursie în Maramureș.
Termenul-limită pentru înscriere, respectiv pentru trimiterea rezumatului lucrării, a fost 10 ianuarie 2013. Participanții ale căror lucrări au fost acceptate vor achita taxa de participare în valoare de 230 RON (până la data de 10 martie 2013) sau 320 RON (până la 9 mai 2013). Excursia este inclusă în taxă. Lucrarea finală se poate trimite, în vederea publicării, până la data de 10 iunie 2013. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
”Petre Dulfu” County Library of Baia Mare will host the second edition of the International Conference on Onomastics ”Name and Naming. Onomastics in Contemporary Public Space” between 11 and 13 May 2013. The event is organized by the Centre of Onomastics of the Faculty of Letters within Baia Mare Nord University Center, part of the Technical University of Cluj-Napoca. The sessions of the conference will take place on Thursday and Friday, 11 and 12 May, while a fieldtrip in Maramureș is organized on Saturday, 13 May.
The dead-line for registration and the submission of the abstract of the paper was January 10, 2013. Participants whose papers were accepted should then pay the conference fee of 50 EURO (early-bird, before March 10, 2013) or 70 EURO (standard, before May 9, 2013). The fieldtrip is included in this fee. The final paper may be submitted for publication until June 10, 2013. More details are available on the conference website.

Simpozionul Internațional ”Eroziunea torențială într-o lume în schimbare”, 6-12 mai 2013, Iași. International Symposium on Gully Erosion in a Changing World, 6-12 May 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Cel de-al șaselea simpozion internațional ”Gully Erosion in a Changing World” (”Eroziunea torențială într-o lume în schimbare”) este organizat la Iași, între 6 și 12 mai, de către Departamentul de Geografie al Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, în colaborare cu Asociația Geomorfologilor din România și Asociația Internațională de Geomorfologie. Lucrările simpozionului vor fi găzduite, timp de aproape o săptămână, de universitatea ieșeană. În afară de sesiunile de comunicări, vor avea loc și două excursii  de o zi în Podișul Moldovei, și una, după simpozion, în Carpații și Subcarpații Moldovei.
Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor a fost 30 noiembrie 2012. Cei cărora le-au fost acceptate lucrările trebuie să achite taxa de participare de 280 EURO, până la 15 ianuarie 2013, 330 EURO până la 15 aprilie 2013, sau 380 EURO direct la simpozion. Taxa include și participarea la cele două excursii de o zi, dar nu și la excursia de după simpozion, pentru care se vor achita suplimentar 70 EURO. Organizatorii intenționează să publice lucrările simpozionului într-un număr special al revistei ”Natural Hazards”. Mai multe detalii (doar în engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului și în circulară.
The 6th International Symposium on ”Gully Erosion in a Changing World” is organized by the Department of Geography of ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, together with the International Association of Geomorphologists and the International Geomorphological Association. The sessions of the symposium will be hosted, for almost a week, by ”Al. I. Cuza” University of Iași. Apart from the regular sessions, there will be two one-day fieldtrips in the Moldavian Plateau during the symposium and one post-conference trip in the Moldavian Carpathians and Subcarpathians.
The dead-line for the submission of abstracts was November 30, 2012. Those who have been accepted for attendance at the symposium must then pay the registration fee of 280 EURO (early-bird, until January 15, 2013), 330 EURO (standard, before April 15, 2013) or 380 EURO (desk registration, on-site). The fee includes the two one-day fieldtrips during the symposium, but the post-conference trip costs an additional 70 EURO. The organizers would like to publish the proceedings of the symposium in a special issue of the journal ”Natural Hazards”. More details are available on the symposium website and in the invitation.

12 ian. 2013

Simpozionul Național ”Criosfera 2013”, 21-24 februarie 2013, Piatra Neamț. ”Criosfera 2013” National Symposium, 21-24 February 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 21-24 februarie 2013 se va desfășura la Piatra Neamț Simpozionul Național ”Criosfera 2013”, organizat de Universitatea Populară ”Emil Racoviță” din localitate. Înscrierile se fac online, completând formularul de înscriere. Taxa de participare variază între 30 RON (până la 15 ianuarie) și 50 RON (la fața locului). Toate detaliile sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
”Criosfera 2013” National Symposium will take place between 21st and 24th of February 2013 in Piatra Neamț, hosted by ”Emil Racoviță” People's University. The registration can be made online, filling in the form. The fee varies between 30 RON (before January 15) and 50 RON (on the spot). All details are available on the symposium website (Romanian only).

Simpozionul științific al studenților și masteranzilor ”Turism și dezvoltare durabilă”, 12 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Students' Symposium, 12 April 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează a doua ediție a simpozionului științific studențesc ”Turism și dezvoltare durabilă”. Acesta va avea loc la Timișoara în data de 12 aprilie 2013, cu o săptămână înaintea simpozionului internațional cu același titlu. Lucrările în varianta integrală (în engleză) pot fi trimise până la data de 25 martie 2013 la adresa dinalut@yahoo.com. Alte informații sunt disponibile în circulară.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second edition of the students' scientific symposium entitled ”Tourism and Durable Development”. The symposium will take place on April 12, 2013, one week before the international symposium with the same title. Full papers (in English) should be sent before March 25, 2013, to dinalut@yahoo.com. Further information is available (in Romanian only) in the invitation.

Simpozionul internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”, 18-20 aprilie 2013, Timișoara. ”Tourism and Durable Development” Symposium, 18-20 April 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Management Turistic și Comercial Timișoara din cadrul Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” organizează, între 18 și 20 aprilie 2013, al doilea simpozion internațional ”Turism și dezvoltare durabilă”. Primirea și înregistrarea participanților va începe din 18 aprilie, dar lucrările simpozionului vor avea loc vineri, 19 aprilie, în clădirea facultății. Sâmbătă, 20 aprilie, se va merge într-o excursie în prima parte a zilei.
Participanții se pot înscrie la simpozion până în data de 20 ianuarie 2013, trimițând un rezumat (în engleză) al lucrării la quaestus.ucdctm@gmail.com. Lucrarea in extenso (în engleză) trebuie trimisă la aceeași adresă până la 20 martie 2013. Taxa de înscriere, care trebuie plătită până la 15 aprilie 2013, este de 100 RON și include și excursia. Alte detalii se pot obține accesând circulara sau pagina web a facultății.
The Faculty of Management in Tourism and Commerce Timișoara, part of ”Dimitrie Cantemir” Christian University, organizes the second ”Tourism and Durable Development” International Symposium between 18 and 20 April 2013. Participants will be received starting from the 18th of April, but the sessions will take place on Friday, April 19, in the main building of the faculty. On Saturday, the 20th of April, a fieldtrip will be organized during the first part of the day.
Participants should register for the event prior to January 20, 2013, by submitting an abstract (in English) of their paper to quaestus.ucdctm@gmail.com. Full papers in English should be submitted to the same address before March 20, 2013. The conference fee is 50 EURO (fieldtrip included) and should be paid prior to April 15, 2013. Further details are available in the following document or on the faculty webpage.

11 ian. 2013

Conferința anuală a Societății de Geografie din România, 24-26 mai 2013, Timișoara. The Annual Conference of the Romanian Geographical Society, 24-26 May, 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Conferința anuală a Societății de Geografie din România va avea loc în 2013 la Timișoara, în perioada 24-26 mai. Ea va fi organizată de Societatea de Geografie din România, filiala Timiș, în colaborare cu Departamentul de Geografie de la Facultatea de Chimie - Biologie - Geografie a Universității de Vest din Timișoara. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității, vineri, 24 mai 2013. În zilele următoare, 25 și 26 mai, se organizează o aplicație de teren în sudul și centrul Ungariei.
Cei care doresc să participe trebuie să completeze un formular online și apoi să achite taxa de participare (50 RON) și opțional cea pentru cina festivă (50 RON) și excursie (250 RON) până la data de 31 martie 2013. Mai multe detalii sunt disponibile în circulară. Adresa de contact a conferinței este conferintasgr2013@gmail.com.
In 2013, the annual conference of the Romanian Geographical Society will take place in Timișoara between 24 and 26 May. The event is organized by the Romanian Geographical Society, Timiș Branch, and the Department of Geography belonging to the Faculty of Chemistry - Biology - Geography of the West University of Timișoara. The scientific sessions will take place in the main building of the University on Friday, 24th of May. The next days, 25-26 May, a fieldtrip is organized in the southern and central Hungary.
Those who wish to participate must fill in an online form and then pay the conference fee (50 RON) and optionally the fee for the dinner (50 RON) and the fieldtrip (250 RON) before March 31, 2013. More details are available (only in Romanian) in the document. The contact address of the conference is conferintasgr2013@gmail.com.

Conferința ”Aerul și apa, componente ale mediului” - 22-23 martie 2013. Air and Water Conference - March 22-23, 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Catedra de Geografie Fizică și Tehnică a Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, organizează cea de-a 5-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 22 martie, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 23 martie, va avea loc aplicația de teren, care vizează obiective din județul Sălaj.
Cei care doresc să participe, dacă au trimis rezumatul până la data de 1 decembrie 2012, trebuie să trimită articolul complet (maxim 8 pagini, în engleză) până la data de 1 februarie 2013, la adresa airandwaterconference@yahoo.com, urmând ca organizatorii să le trimită răspunsul de acceptare până la 25 februarie 2013. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare (150 RON) și opțional 50 RON taxa pentru aplicația de teren până în data de 5 martie 2013. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință.
Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and Someș-Tisa Water Branch, organizes the 5th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 22nd of March, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 23rd of March, a fieldtrip is organized in Sălaj County.
Those who wish to participate, if they submitted the abstract before December 1st, 2012, must submit the full paper (no more than 8 pages, in English) prior to February 1st, 2013, to airandwaterconference@yahoo.com and organizers will send back an acceptance notification before February 25th, 2013. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee (35 EURO) and optionally the fieldtrip fee (15 EURO) before March 5th, 2013. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions.
More details are available on the conference website.

Workshop ”Anul internațional al cooperării în domeniul apei” - 20 martie 2013. International Year of Water Cooperation Workshop - March 20, 2013

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Asociația Română de Limnogeografie, în colaborare cu Facultatea de Geografie a Universității din București și cu Biblioteca Națională a României, organizează miercuri, 20 martie 2013, workshopul intitulat ”Anul internațional al cooperării în domeniul apei”. Dezbaterile vor avea loc în sălile de conferință ale Bibliotecii Naționale a României. Pe site-ul ARLG nu sunt publicate detalii cu privire la înscriere și participare.
On the occasion of the World Water Day, the Romanian Limnogeographical Association, together with the Faculty of Geography (University of Bucharest) and the National Library of Romania, organizes a workshop dedicated to the ”International Year of Water Cooperation”. The debates will be hosted by the conference halls of the National Library of Romania. No further details regarding registration and participation are published on the ARLG site.