URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

27 feb. 2013

Simpozionul Național ”Stațiunile balneoclimaterice din România și turismul balnear”, 7-9 iunie 2013, Geoagiu. ”Romanian Spa Resorts and Balneotherapy Tourism” National Symposium, 7-9 June 2013, Geoagiu

Societatea de Geografie din România - filiala Hunedoara, împeună cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Consiliul Local Geoagiu, organizează în perioada 7-9 iunie 2013, la Geoagiu, simpozionul național cu tema ”Stațiunile balneoclimaterice din România și turismul balnear”. Vineri, 7 iunie, după-amiază, se organizează o vizită la Sarmizegetusa Regia, iar lucrările propriu-zise ale simpozionului vor avea loc sâmbătă, 8 iunie, fiind găzduite de Consiliul Local Geoagiu și Colegiul Tehnic ”Alexandru Borza” din Geoagiu. Duminică, 9 iunie 2013, se va organiza o aplicație de teren în județul Hunedoara.
Pentru participare, talonul de înscriere, alături de un rezumat al lucrării, trebuie trimis organizatorilor până la data de 20 mai 2013. Talonul de înscriere, precum și alte detalii cu privire la simpozion, se pot găsi pe acest site. Taxa de participare, în valoare de 50 RON, precum și taxa pentru aplicația de teren (30 RON) și pentru vizita la Sarmizegetusa Regia (15 RON), trebuie achitate tot până la data de 20 mai 2013.
The Romanian Geographical Society - Hunedoara Branch, together with Hunedoara County Board of Education and Geoagiu Local Council, organizes the national symposium ”Romanian Spa Resorts and Balneotherapy Tourism” at Geoagiu, between the 7th and 9th of June 2013. On Friday, 7 June, in the afternoon, a visit to Sarmizegetusa Regia is organized. The sessions of the symposium will take place on Saturday, 8 June, and will be hosted by Geoagiu Town Hall and ”Alexandru Borza” Technological High School of Geoagiu. On Sunday, 9 June 2013, there will be a fieldtrip in Hunedoara County.
In order to take part to this event, one should fill and submit the registration form and an abstract of the paper to the organizers by 20 May 2013. The registration form, as well as other details regarding the symposium (in Romanian only), may be found on this website. The registration fee of 50 RON, the fieldtrip fee of 30 RON and the visit to Sarmizegetusa Regia (15 RON), must be paid also by 20 May 2013.

26 feb. 2013

Simpozionul Transfrontalier "Euroregiunea Prutul de Sus", 7-9 iunie 2013, Botoşani. "Upper Prut Euroregion" Crossborder Symposium, 7-9 June 2013, Botoşani

Societatea de Geografie din România - filiala Botoşani şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani organizează în perioada 7-9 iunie 2013 cea de IX-a ediţie a simpozionului transfrontalier "Euroregiunea Prutul de Sus". Lucrările propriu-zise ale simpozionului vor fi găzduite de Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" din Botoşani în data de 7 iunie 2013 (vineri). Sâmbătă şi duminică, respectiv în 8 şi 9 iunie 2013, va fi organizată o aplicaţie pe teren în nordul Moldovei şi Bucovina.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită organizatorilor până în data de 10 mai 2013 talonul de înscriere completat. Acesta, împreună cu invitaţia de participare şi detaliile simpozionului, poate fi descărcat de aici. Taxa de participare la simpozion este de 30 RON, iar pentru aplicaţia practică, încă 50 RON. Banii trebuie viraţi până la data de 20 mai 2013.
The Romanian Geographical Society - Botoşani Branch and the Botoşani County Board of Education organizes the 9th edition of the "Upper Prut Euroregion" Crossborder Symposium between the 7th and the 9th of June 2013. The sessions of the symposium will be hosted by "Nicolae Iorga" Theoretical High School in Botoşani on the 7th of June 2013 (Friday). Saturday and Sunday (on the 8th and 9th of June 2013), a fieldtrip will be organized in northern Moldavia and Bucovina.
Those who wish to participate should send the organizers the registration form filled before the 10th of May 2013. The registration form, together with the invitation and other details of the symposium (in Romanian only), may be downloaded from here. The registration fee for the symposium is 30 RON and other 50 RON are needed for the fieldtrip. The money should be sent by 20 May 2013.

21 feb. 2013

Simpozionul Internațional ”Geografia în contextul dezvoltării durabile”, 17-18 mai 2013, Timișoara. ”Geography for Sustainable Development” International Symposium, 17-18 May 2013, Timișoara

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 17-18 mai 2013 simpozionul internațional cu tema ”Geografia în contextul dezvoltăii durabile. De la abordările teoretice la nevoile actuale ale planificării teritoriale”. Simpozionul are loc cu exact o săptămână înainte de conferința anuală a Societății de Geografie din România, care se va desfășura tot la Timișoara. În data de 17 mai vor avea loc lucrările simpozionului, iar în 18 mai este organizată o aplicație pe teren în județul Timiș.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 1 aprilie 2013, completând formularul care poate fi descărcat de pe pagina web a evenimentului. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, atât în limba română, cât și în limba engleză. Tot 1 aprilie 2013 este și data limită pentru achitarea taxei de participare de 100 RON și, opțional, pentru aplicația de teren, respectiv încă 50 RON. Toate detaliile sunt disponibile în circulară.
On 17th and 18th of May 2013, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international symposium on the topic of ”Geography for Sustainable Development. From Theoretical Approaches to the Contemporary Requirements of Territorial Planning”. The symposium will take place exactly one week before the annual conference of the Romanian Geographical Society, also hosted in Timișoara. The regular sessions of the symposium will take place on the 17th of May, while a fieldtrip will be organized in Timiș County on the 18th of May.
Registration to the symposium is possible until April 1, 2013, by filling in the form that can be downloaded from the event webpage. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. The 1st of April 2013 is also the deadline for the payment of the registration fee of 100 RON (or 30 EURO) and, optionally, 50 RON (or 15 EURO) more for the fieldtrip. All the details are available in the announcement.

17 feb. 2013

Conferința Internațională ”Abordări și provocări contemporane ale sustenabilității în turism”, 13-16 noiembrie 2013, Bran. International Conference on ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability”, 13-16 November 2013, Bran

Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea de Comerț (Departamentul de Turism și Geografie) și Centrul Academic de Cercetări în Turism și Servicii (CACTUS), organizează în perioada 13-16 noiembrie 2013, la Bran, cea de-a patra conferință internațională de turism, intitulată, de data aceasta, ”Abordări și provocări contemporane ale sustenabilității în turism” (CACTUS 2013).
Cei care doresc să participe trebuie să trimită organizatorilor un rezumat al lucrării până la data de 1 aprilie 2013, urmând să primească un răspuns până la 15 aprilie. Dacă rezumatul este acceptat, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 15 iulie 2013. Autorii vor fi anunțați cu privire la acceptarea lucrărilor lor până în 10 august 2013. Dacă lucrarea este acceptată, ei vor trebui să plătească taxa de participare,  în valoare de 200 de EURO (până la 16 septembrie 2013) sau 300 EURO (până la 6 octombrie 2013).
O parte din lucrările prezentate la conferință vor fi publicate de revista ”Amfiteatru Economic”, cotată ISI. Mai multe detalii se găsesc (în engleză) pe pagina web a conferinței.
The Bucharest University of Economic Studies, by means of the Faculty of Commerce (Department of Tourism and Geography) and the Centre of Academic Research in Tourism and Services (CACTUS), organizes the fourth international conference on tourism at Bran, between 13 and 16 November 2013. This time, the conference is entitled ”Contemporary Approaches and Challenges of Tourism Sustainability” (CACTUS 2013).
Those who wish to participate must submit an abstract before April the 1st, 2013 and they will be notified regarding their abstract until the 15th of April. If the abstract is accepted, the full paper should be submitted by July 15, 2013. The authors will be notified regarding the acceptance of their paper before August 10, 2013. If the paper is accepted, the registration fee must be paid - 200 EURO (until 16 September 2013) or 300 EURO (until 6 October 2013).
Some of the papers presented at the conference will be published in the ISI journal ”Amfiteatru Economic”. More details are available on the conference website.

Sesiunea de comunicări științifice ”Ambient sustenabil”, 29-30 mai 2013, București. Conference on ”Sustainable Environment”, 29-30 May 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Sinteza Proiectării din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București va organiza sesiunea de comunicări științifice ”Ambient sustenabil” în perioada 29-30 mai 2013, la București.
Participanții trebuie să trimită un rezumat în limba română și unul în limba engleză al lucrării pe care doresc să o prezinte până la 25 martie 2013. Taxa de participare va fi de 100 RON. Studenții cu lucrări acceptate nu vor plăti taxă de participare. Mai multe detalii se găsesc pe această pagină web.
The Synthesis of Architectural Design Department within the ”Ion Mincu” University of Architecture and Planning will organize the conference entitled ”Sustainable Environment” in Bucharest on 29-30 May 2013.
Participants should submit an abstract of their proposed paper by 25 March 2013. The registration fee is 100 RON. Students whose papers are accepted will not pay the registration fee. More details (in Romanian only) are available on this webpage.

16 feb. 2013

Simpozionul Național ”Spațiu, Artă, Arhitectură”, București, 20 aprilie 2013. National Symposium ”Space, Art, Architecture”, April 20, 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București organizează în data de 20 aprilie 2013, la Romexpo, în București, simpozionul național ”Spațiu, Artă, Arhitectură”. Lucrările pot fi trimise până la data de 1 martie 2013. Este încurajată și prezența studenților. Nu există informații cu privire la o eventuală taxă de participare. Toate detaliile sunt disponibile pe această pagină web.
”Ion Mincu” University of Architecture and Planning organizes the national symposium ”Space, Art, Architecture” on the 20th of April 2013. The event will be hosted by Romexpo in Bucharest. The deadline for the submission of papers is March 1st, 2013. Students are also encouraged to participate. There is no information regarding the registration fee. All details are available (in Romanian only) on this webpage.