URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

1 iun. 2018

Conferința internațională ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 1-3 iunie 2018, Iași. International Conference ”Present Environment and Sustainable Development”, 1-3 June 2018, Iași

În perioada 1-3 iunie 2018 are loc la Iași cea de-a XIII-a ediție a conferinței internaționale ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, dedicată de această dată Centenarului Marii Uniri și Zilei Mondiale a Mediului, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Iași, Administrația Națională de Meteorologie, Societatea de Geografie din România - Filiala Iași și Asociația Națională de Acvacultură. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se desfășoară vineri, 1 iunie 2018,  iar în cadrul acestora va avea loc și un workshop, ”Predictibilitatea secetelor și inundațiilor în bazinul râului Prut”, în cadrul proiectului internațional ”Îmbunătățirea avertizărilor timpurii, prognozei și atenuării efectelor secetei și inundațiilor pe baza indicatorilor hidro-climatici în timp real” (IMDROFLOOD). Sâmbătă și duminică, 2 și 3 iunie 2018, se va organiza o aplicație de teren în Republica Moldova.
Înscrierea la simpozion se putea face online până în data de 1 mai 2018. Formularul include și spațiu pentru un rezumat de maxim 500 de cuvinte al lucrării propuse (în engleză), dar acesta se poate trimite și separat la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 200 lei (175 lei pentru doctoranzi și studenți), iar aplicația de teren costă încă 300 lei. Termenul limită de efectuare a plății era 12 mai 2017. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului și în invitație.
Between the 1st and 3rd of June 2018, the 13th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Conference is organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University, in partnership with the National Environmental Guard - Iași Branch, the National Meteorological Administration, the Romanian Geographical Society - Iași Branch and the National Association of Aquaculture. This edition of the conference is dedicated to the celebration of 100 years since the Great Union of Romania and the World Environment Day. The sessions of the symposium are held on Friday, 1 June 2018, including a workshop ”Drought and flood predictability in the Prut River Basin”, part of the international project ”Improving Drought and Flood Early Warning, Forecasting and Mitigation using real-time hydroclimatic indicators” (IMDROFLOOD). A fieldtrip to the Republic of Moldova will be organized on Saturday and Sunday, the 2nd and 3rd of June 2018.
The deadline for online registration was 1 May 2017. The form includes a maximum 500 words abstract of the proposed paper, but the abstract may also be sent separately to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 70 EURO should be paid for the fieldtrip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website and the call.

10 mai 2018

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisajele: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 11-13 mai 2018, București - Cheia. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 11-13 May 2018, Bucharest - Cheia

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul Educației Naționale, Academia Română, Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București,  Asociația Profesională de Geografie, Ecologie și Turism ”Destin Geografic” (APGET-DG) și Liceul din Măneciu organizează în perioada 11-13 mai 2018 cea de-a zecea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisajele: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 11 mai 2018, la sediul facultății din București, unde va avea loc ceremonia de deschidere și sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor. Înainte de prânz, se va pleca spre Cheia, unde vor avea loc, după-amiază, lucrările în plen în sala de conferințe a hotelului Floris. Lucrările în plen și pe secțiuni vor continua la Cheia sâmbătă, 12 mai 2018, după-amiază având loc și o aplicație de teren la Muntele Roșu, urmată de cina festivă. În ultima zi, duminică, 13 mai 2018, se va merge într-o aplicație de teren în Munții Ciucaș, și apoi spre București.
Cei care doreau să participe trebuiau să se fi înscris online și să fi urmat instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 1 mai 2018, conform modelului. Taxa de participare în valoare de 645 lei (pentru 3 zile, incluzând și aplicațiile de teren) sau 150 lei (pentru o singură zi, fără aplicații de teren) trebuia achitată tot până la data de 1 mai 2018. Valoarea taxei pentru studenții și masteranzii din România este 550 lei (gratuit pentru cei care participă doar la sesiunea de postere de la București), iar pentru doctoranzii români, 585 lei. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The National Agency for Natural Protected Areas, together with the Ministry of Environment, the Ministry of National Education, the Romanian Academy, the Faculty of Engineering, Computer Sciences and Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest, the Professional Association of Geography, Ecology and Tourism ”Geographical Destiny” (APGET-DG), organizes the tenth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 11th and the 13th of May, 2018. The symposium will start on Friday, 11 May 2018, in the faculty building in Bucharest, where the opening ceremony and the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. Before lunch, participants will depart for Cheia, where the plenary session will take place in the conference room of Floris Hotel. The sessions will continue at Cheia on Saturday, 12 May 2018. On Saturday afternoon, there will be a fieldtrip to Muntele Roșu (Red Mountain), followed by the gala dinner. On the last day, Sunday 13 May 2018, a fieldtrip will be organized in Ciucaș Mountains, before the return to Bucharest.
Those who wish to participate must have registered online, following the instructions on the site and should have submitted an abstract of their paper until the 1st of May 2018, the latest, according to the template. The registration fee of 300 EURO (fieldtrips and meals included) must have also been paid by the 1st of May, 2018. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 150 EURO and for foreign PhD students - 250 EURO. More details are available on the symposium website.

14 apr. 2018

Workshop internațional privind regenerarea urbană, 31 mai - 2 iunie 2018, Cluj-Napoca. International Workshop on Urban Regeneration, 31 May - 2 June 2018, Cluj-Napoca

În perioada 31 mai - 2 iunie la Cluj-Napoca se va organiza un workshop internațional privind regenerarea urbană, în organizarea WeRise (Colectivul de Regenerare Urbană), a U-RISE (masteratul de Regenerare Urbană și Inovare Socială) și a revistei Territorial Identity and Development (TID), în comitetul de organizare fiind cadre didactice și cercetători de la mai multe universități și instituții academice din România și Italia. Tema workshop-ului este ”Reciclând viduri urbane în orașele post-socialiste - metode și acțiuni de regenerare urbană”.
Participanții se puteau înscrie la workshop dacă trimiteau rezumatul lucrării propuse pentru a fi prezentată până la data de 31 martie 2018 la una din adresele de e-mail menționate în invitație. Taxa de participare este de 10 EURO. Participanții au posibilitatea de a publica lucrările în revista Territorial Identity and Development (TID). Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul revistei și în invitație (în engleză).
Between the 31st of May and the 2nd of June 2018, WeRise (Urban Regeneration Collective), U-RISE (Urban Regeneration and Social Innovation Master) and the journal Territorial Identity and Development (TID) organize an International Workshop on Urban Regeneration. The organising committee includes academic staff and researchers from several universities and other academic institutions in Romania and Italy. The subject of the workshop is ”Recycling Urban Voids in Post-Socialist Cities - Methods and Actions to Achieve Urban Regeneration”.
Participants could register for the workshop by submitting an abstract of the proposed paper until the 31st of March 2018 to one of the e-mail addresses provided in the call for papers. The workshop fee is 10 EURO. The participants have the possibility to publish their papers in the journal Territorial Identity and Development (TID). More details are available on the journal website and in the call for papers.

13 apr. 2018

Conferința internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 17-19 mai 2018, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, 17-19 May 2018, Târgoviște

În perioada 17-19 mai 2018, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a cincea ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, în colaborare cu Asociația Română de Limnogeografie și Institutul de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani). Lucrările conferinței se vor desfășura la Centrul Internațional de Conferințe al Universității ”Valahia” din Târgoviște. Se va organiza și o aplicație de teren.
Participanții se puteau înregistra până în data de 4 martie 2018, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuia trimis la adresa geg_conference@limnology.ro. O notificare privind acceptarea lucrării trebuia să sosească până în 15 martie 2018. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2018 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile (doar în engleză) pe pagina web a conferinței.
Between the 17th and the 19th of May 2018, Valahia University of Târgoviște will host the fifth edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, in collaboration with the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (under 35 years old). The sessions of the conference will take place at the International Conference Centre of the Valahia University. A field trip will be also organized.
Registration was possible until the 4th of March 2018, by filling the registration form, which also includes the abstract of the paper, and then submit it to the address geg_conference@limnology.ro. A notification regarding the acceptance of the abstract should have arrived by March 15, 2018. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2018 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

10 apr. 2018

Sesiunea de comunicări științifice a studenților geografi, 11 mai 2018, Craiova. The scientific paper sessions of the Geography students, 11 May 2018, Craiova

Departamentul de Geografie al Facultății de Științe de la Universitatea din Craiova organizează vineri, 11 mai 2018, cea de-a XXV-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice a studenților geografi. Evenimentul se adresează exclusiv studenților din ciclurile licență și master. Vor exista două teme majore: Geografie și Turism. Sesiunea de comunicări se va desfășura în clădirea Universității din Craiova.
Participanții trebuie să-și exprime intenția de participare și eventual de cazare până în 27 aprilie 2018 și se pot înscrie până în 4 mai 2018, trimițând formularul de înregistrare completat la una din adresele: popescu_liliana25@yahoo.com sau vladut_alina2005@yahoo.com. Rezumatul lucrării propuse este parte din formularul de înregistrare. Nu se precizează existența unei taxe de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe site.
On Friday, 11 May 2018, the Department of Geography of the Faculty of Sciences within the University of Craiova organizes the 25th edition of the scientific paper sessions of the Geography students. The event is addressed exclusively to bachelor and master degree students. There will be two main subjects: Geography and Tourism.The paper sessions will take place in the building of the University of Craiova.
Participants should write about their intention to take part in the event and regarding accommodation (if needed) until the 27th of April 2018 and should have register up to or on May 4, 2018, by filling in and submitting the registration form to one of the following e-mail addresses: popescu_liliana25@yahoo.com or vladut_alina2005@yahoo.com. The abstract of the proposed paper is part of the form. There is no mention of a registration fee. More information is available (in Romanian only) on the website.

9 apr. 2018

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 20-21 aprilie 2018, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 20-21 April 2018, Cluj-Napoca

În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 20 - 21 aprilie 2018 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, a 21-a ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale (în plen și apoi pe secțiuni) și seminarii practice.
Programul manifestării este deja publicat pe pagina web a evenimentului (în rezumat) și în format .pdf (pe larg). Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscriere din partea de jos a acestei pagini web și să-l trimită până în data de 18 aprilie 2018 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web menționată și în format .pdf.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize the 21st edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 20th and the 21st of April 2018. The activities will include oral presentations (plenary sessions and then parallel sessions) and practical seminars.
The programme of the event is already published (in Romanian only) on the webpage of the event (concisely) or in .pdf format (comprehensively). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on the lower part of this webpage and submit it until the 18th of April 2018. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpage and in .pdf format.

5 apr. 2018

Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018”, 25-26 mai 2018, Sibiu. ”BIOATLAS 2018” International Conference, 25-26 May 2018, Sibiu

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu și Facultatea de Alimentație și Turism din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov vor organiza, împreună cu ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), Societatea Română de Etnofarmacologie (SRE), Centrul de Studii Complexe și alți parteneri cea de-a șaptea conferință internațională ”BIOATLAS 2018”, intitulată de această dată ”Biocomplexitatea și bioeconomia - noi oportunități în alimentație și turism”. Lucrările conferinței se vor desfășura la hotelul Hilton din Sibiu vineri după-amiază, 25 mai, și sâmbătă dimineața, 26 mai 2018. Vineri seara va avea loc o cină festivă iar sâmbătă după-masă se va organiza o excursie opțională la Alba Iulia.
Cei care doresc să participe trebuiau să trimită un rezumat al lucrării propuse pentru prezentare până în 1 martie 2018 la adresa bioatlas@gmail.com. În cazul acceptării, se completează și se trimite formularul de înregistrare online și se putea plăti o taxă redusă de participare de 50 EURO (40 EURO pentru studenți și însoțitori) până la 15 martie 2018, după această dată (dar nu mai târziu de 1 mai 2018) taxa fiind de 75 EURO (50 EURO pentru studenți și însoțitori). Lucrarea finală trebuie trimisă la adresa bioatlas@unitbv.ro până la 20 aprilie 2018, pentru a fi verificată de referenți în vederea publicării. Taxe suplimentare sunt necesare pentru mese (inclusiv cina festivă), excursiile opționale de sâmbătă după-amiază și pentru publicare în anumite reviste sau volume ale conferinței. Mai multe amănunte sunt disponibile pe pagina conferinței (în engleză, limba oficială a conferinței).
”Lucian Blaga” University of Sibiu and the Faculty of Food and Tourism within the ”Transylvania” University of Brașov will organize, together with ROSITA (Romanian Society for Information Technology in Food and Tourism), the Romanian Society of Ethnopharmacology (SRE), the Center for Complexity Studies and other partners, the seventh international conference ”BIOATLAS 2018”, this time entitled ”Biocomplexity and Bioeconomy as New Opportunities in Food and Tourism”. The conference sessions will take place on Friday afternoon, 25 May, and Saturday morning, 26 May 2018, at Hilton Hotel in Sibiu. A festive dinner will be organized on Friday evening while on Saturday afternoon there will be an optional field trip to Alba Iulia.
Those who wish to participate must have submitted an abstract of their proposed paper before the 1st of March 2018 to the e-mail address bioatlas@gmail.com. In case of acceptance, the online registration form should be filled and submitted and an early registration fee of 50 EURO (40 EURO for students and accompanying persons) was available until the 15th of March 2018. After this and until the 1st of May 2018, the registration fee is 75 EURO (50 EURO for students and accompanying persons). The final paper should be submitted to bioatlas@unitbv.ro on or before the 20th of April 2018 to be reviewed for publication. Supplementary fees are required for meals (including the festive dinner), the optional field trips on Saturday afternoon and for publication in certain journals or conference proceedings. More details are available on the conference webpage.