URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

09-10.03.2017: International Conference ”Ecological performance in a Competitive Economy” PEEC 2017, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 13.02.2017, 300 lei.

17-19.03.2017: Conferința ”Aerul și apa, componente ale mediului” / ”Air and Water” Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstract by 04.12.2016, 250 lei + 50 lei trip / 100 EURO.

25-26.03.2017: Simpozionul Național al Studenților Geografi / National Symposium of Geography Students, Bucharest, CCMESI + U. Buc. - Geografie, abstract by 10.03.2017, 30 lei.

08.04.2017: Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”, Fălticeni, SGR SV + IȘJ SV + CN ”M. Băcescu”, registration by 31.03.2017, 50 lei + 30 lei.

11-14.05.2017: Simpozionul Național de Geomorfologie / National Geomorphology Symposium, Iași, AGR + Univ. Al. I. Cuza - Geografie, abstract by 28.02.2017, 300 lei + 150 lei trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

20 feb. 2017

Simpozionul Internațional ”România între Occident și Orient”, 8 aprilie 2017, Fălticeni. International Symposium ”Romania between West and East”, 8 April 2017, Fălticeni.

Sâmbătă, 8 aprilie 2017, va avea loc la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni cea de-a șaptea ediție a simpozionului internațional ”România între Occident și Orient”, eveniment organizat de Societatea de Geografie din România - filiala Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava și Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” din Fălticeni. Simpozionul are două secțiuni: geografie și științe-tehnologii.
Înscrierile se pot face până în data de 31 martie 2017, online. Tot până la această dată trebuie achitată și taxa de participare de 50 lei (studenții și invitații speciali nu plătesc taxă). Lucrarea finală trebuie trimisă până în data de 8 aprilie 2017 (practic ziua simpozionului), aceasta fiind data limită și pentru achitarea taxei de publicare, încă 30 lei. Alte informații utile se găsesc pe această pagină web.
The seventh edition of the international symposium ”Romania between West and East” will take place at ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni on Saturday, 8 April 2017. The event is organized by the Romanian Geographical Society - Suceava Branch, Suceava County Board of Education, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava and ”Mihai Băcescu” Technical College of Fălticeni. The symposium has two sections: Geography and Sciences-Technologies.
Registration is possible before or on March 31, 2017, online. The same date is the deadline for the payment of the registration fee of 50 lei (students and special guests are not required to pay the fee). The full paper should be submitted before or on April 8, 2017 (practically, the day of the symposium) and this is also the deadline for the payment of the publication fee of 30 lei. Other useful information (in Romanian only) is found on this webpage.

18 feb. 2017

Simpozionul Național de Geomorfologie, 11-14 mai 2017, Iași. National Symposium on Geomorphology, 11-14 May 2017, Iași.

Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează la Iași cel de-al XXXIII-lea Simpozion Național de Geomorfologie în perioada 11-14 mai 2017. Lucrările simpozionului se vor desfășura în Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Mihai Eminescu”. Joi seara, 11 mai 2017, va avea loc primirea și înregistrarea participanților la Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu”.  Vineri, 12 mai 2017, și sâmbătă, 13 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului. Sâmbătă seara va avea loc și cina festivă, după o scurtă aplicație de teren în împrejurimile Iașiului. Duminică, 14 mai 2017, se va organiza o aplicație de teren în județele Iași și Botoșani.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 28 februarie 2017, trimițând online un rezumat al lucrării propuse. Până în data de 10 martie 2017, aceștia vor primi o notificare cu privire la acceptarea sau respingerea rezumatului. Până în data de 31 martie 2017 trebuie trimis rezumatul extins, maximum 4 pagini, conform modelului. Taxa de participare standard este 300 lei, iar pentru masteranzi, doctoranzi și seniori (peste 65 ani), 150 lei, și trebuie plătită până pe 30 aprilie 2017. Pentru aplicația de teren de duminică va fi o taxă de participare (opțională) separată, de 150 lei. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului și în circulară.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR) and the Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași the 33rd National Symposium on Geomorphology at Iași between 11 and 14 May 2017. The sessions of the symposium will be hosted by the Aula Magna of ”Mihai Eminescu” Central University Library. On Thursday evening, on the 11th of May 2017, participants will be received and will register at ”Mihai Eminescu” Central University Library. The sessions of the symposium will take place on Friday, 12 May 2017, and Saturday, 13 May. On Saturday evening, a gala dinner will be organized after a short field trip in the surroundings of Iași City. On Sunday, 14 May 2017, a fieldtrip will be organized in the counties of Iași and Botoșani.
Participants may register for the symposium until the 28th of February 2017 by filling and submitting online an abstract of the paper. By March the 10th, 2017, they should receive a letter of acceptance or rejection of the proposed abstract. Until the 31st of March 2017, an extended abstract (up to 4 pages) has to be submitted, according to the template. The standard registration fee is 65 Euro, while the registration fee for Master and PhD students, as well as for seniors (aged 65 and over), is 32 Euro, and should be paid before or on the 30th of April 2017. The fieldtrip on the last day of the symposium is optional and costs an additional 32 Euro. Other details are available on the symposium webpage and in the call.

7 feb. 2017

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 25-26 martie 2017, București. National Symposium of Geography Students, 25-26 March 2017, Bucharest

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), în colaborare cu  Facultatea de Geografie a Universității din București, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, ESRI Romania, ROMSILVA, Society for Urban Ecology și Institutul de Geografie al Academiei Române organizează o nouă ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi în perioada 25-26 martie 2017, la București.
În cadrul simpozionului se va organiza și un workshop sub egida ESRI. Înscrierile se pot face până în data de 10 martie 2017, completând formularul online, care include și un rezumat, sau acest formular, care trebuie trimis la snsg.geo@gmail.com sau depus la sediul CCMESI. Potențialii participanți vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 13 martie 2017. Taxa de participare, de 30 lei, se va achita în prima zi a simpozionului. Organizatorii vor acorda premii pentru cele mai bune lucrări. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul simpozionului.
The Centre for Environment Research and Impact Studies (CCMESI), in cooperation with the Faculty of Geography within the University of Bucharest, the Carpathian-Danubian Centre for Gecoecology, ESRI Romania, ROMSILVA, the Society for Urban Ecology and the Institute of Geography of the Romanian Academy organizes a new edition of the National Symposium of Geography Students, at Bucharest, on the 25th and 26th of March, 2017.
A workshop organized by ESRI will also take place during the symposium. Registration is possible until the 10th of March 2017, by filling and submitting the online form, including an abstract, or this form, which should be submitted to snsg.geo@gmail.com or physically to CCMESI office. Potential participants will be notified by March the 13th, 2017, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 lei will be paid on the first day of the symposium. Organizers will provide awards for the best papers. More details are available on the symposium website (in Romanian only).

22 ian. 2017

Conferința Internațională ”Geografie, mediu și GIS”, 18-20 mai 2017, Târgoviște. International Conference ”Geography, Environment and GIS”, 18-20 May 2017, Târgoviște

În perioada 18-20 mai 2017, Universitatea ”Valahia” din Târgoviște găzduiește a patra ediție a conferinței internaționale ”Geografie, mediu și GIS”, în organizarea Departamentului de Geografie din universitate, a Asociației Române de Limnogeografie și a Institului de Geografie al Academiei Române. Conferința se adresează cu precădere studenților, masteranzilor, doctoranzilor și tinerilor cercetători, aflați la începutul carierei (sub 35 de ani).
Participanții se pot înregistra până în data de 30 ianuarie 2017, completând formularul online, care include și rezumatul lucrării, și care trebuie trimis la adresa geg_conference@limnology.ro. Taxa de înregistrare este de 50 EURO până în 30 aprilie 2017 sau de 70 EURO după această dată. Aplicația de teren costă 30 EURO indiferent de momentul achitării. Alte detalii sunt disponibile (doar în engleză) pe pagina web a conferinței.
Between 18 and 20 May 2017, ”Valahia” University of Târgoviște will host the fourth edition of the international conference ”Geography, Environment and GIS”. The event is organized by the Department of Geography of the university, the Romanian Limnogeographical Association and the Institute of Geography of the Romanian Academy. The conference is dedicated mainly to bachelor degree, master degree and PhD students, as well as to young researchers, at the beginning of career (up to 35 years old).
Registration is possible until the 30th of January 2017, by filling the registration form, which also includes the abstract of the paper, and then submit it to the address geg_conference@limnology.ro. The registration fee is 50 EURO until the 30th of April 2017 and 70 EURO after this date. The fieldtrip costs an additional 30 EURO, regardless of the moment of payment. Other details are available on the conference webpage.

21 ian. 2017

Simpozionul Național de Mediu ”Țara Abrudului - aur și oameni”, 4-5 februarie 2017, Abrud. National Environment Symposium ”Abrud Land - gold and people”, 4-5 February 2017, Abrud

Societatea de Geografie din România - filiala județului Alba, împreună cu Liceul ”Horia, Cloșca și Crișan” Abrud, Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Abrud și autoritățile locale din Abrud, organizează în 4 și 5 februarie 2017 Simpozionul Național de Mediu ”Țara Abrudului - aur și oameni”. Lucrările simpozionului se vor desfășura preponderent sâmbătă, 4 februarie 2017, zi care se va încheia cu o masă festivă, în vreme ce duminică, 5 februarie, va avea loc o aplicație de teren la fostele exploatări aurifere din împrejurimi.
Înscrierea la simpozion este posibilă până în 25 ianuarie 2017 prin trimiterea formularului de înscriere (pagina 2 a invitației) și a unui rezumat al lucrării la adresa rusalin_sicoe@yahoo.com. Tot până la această dată trebuie achitată și taxa de participare la simpozion de 70 lei și, opțional, 30 lei pentru aplicația de teren precum și, dacă e cazul, suma corespunzătoare pentru cazare. Informații suplimentare se găsesc în invitație.
The Romanian Geographical Society - Alba County Branch, together with ”Horia, Cloșca și Crișan” High School of Abrud, ”Avram Iancu” School and the local government of Abrud, organize the National Environment Symposium ”Abrud Land - gold and people” on the 4th and 5th of February 2017. The sessions of the symposium will take place mainly on Saturday, 4 February 2017, a day which will end with a gala dinner. On Sunday, 5 February, a fieldtrip to the former gold mines around Abrud will be organized.
Registration for the symposium is possible until the 25th of January 2017 by submitting the registration form (second page of the call for papers) and an abstract of the proposed paper to rusalin_sicoe@yahoo.com. This date is also the deadline for the payment of the registration fee of 70 lei - for the symposium, and optionally 30 lei for the fieldtrip, as well as other optional fees for accommodation. More details are to be found in the call for papers (in Romanian only).

19 ian. 2017

Conferința internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2017, 9-10 martie 2017, București. International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”, 9-10 March 2017, Bucharest

Academia de Studii Economice București organizează în 9-10 martie 2017 cea de-a 9-a ediție a conferinței internaționale ”Performanța ecologică într-o economie competitivă”, gazde fiind Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului, precum și Centrul de Cercetare ”Analize și Politici Regionale”. Se vor susține lucrări atât în plen, cât și pe secțiuni, în cele două zile ale conferinței.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea in extenso până la data 13 februarie 2017, în engleză, la adresa peec2008@yahoo.com. Notificarea privind acceptarea lucrării se va face până în 24 februarie 2017. Dacă lucrarea este acceptată spre a fi prezentată, plata taxei de participare, în valoare de 300 lei, trebuie efectuată până la 28 februarie 2017. Alte detalii sunt disponibile în circulara conferinței (în engleză).
On 9 and 10 March 2017, the Bucharest Academy of Economic Studies organizes the 9th edition of the International Conference ”Ecological Performance in a Competitive Economy”. The event will be hosted by the Faculty of Agri-Food and Environmental Economics and the Research Center of Regional Analyses and Policies. There will be a plenary session, followed by parallel sessions during the two days of conference.
Participants should submit their full paper, written in English, until the 13th of February 2017, to peec2008@yahoo.com. The answer regarding the acceptance of the paper should be given by 24 February 2017. If the paper is accepted for presentation in the conference, then the registration fee of 300 lei should be paid until the 28th of February 2017. Other details are available in the conference call.

9 ian. 2017

Conferința Internațională ”Construind turismul urban prin crearea identității locurilor și regenerare urbană în țările Europei Centrale și de Est”, 19-20 mai 2017, Timișoara. International Conference ”Building Urban Tourism through Place Making and Urban Regeneration in Central and Eastern Europe Countries”, 19-20 May 2017, Timișoara

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Chimie-Biologie-Geografie a Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 19-20 mai 2017 conferința internațională cu tema ”Construind turismul urban prin crearea identității locurilor și regenerare urbană în țările Europei Centrale și de Est”. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 19 mai 2017 și în prima parte a zilei de sâmbătă, 20 mai 2017. În cursul după-amiezii de sâmbătă va avea loc un tur al orașului Timișoara iar seara, o cină festivă.
Înscrierea la simpozion se poate face până la data de 15 ianuarie 2017, completând formularul de înregistrare. Autorul (sau autorii) trebuie să completeze, pe lângă datele personale, și titlul și rezumatul lucrării, în limba engleză. Rezumatele vor fi evaluate până la data de 15 februarie 2017, când se va da un răspuns privind acceptarea sau nu a lucrării propuse pentru prezentare. 15 martie 2017 este data limită pentru achitarea taxei de participare de 445 lei. Toate detaliile sunt disponibile în circulară (doar în limba engleză) sau în versiunea pdf a acesteia.
On 19th and 20th of May 2017, the Department of Geography within the Faculty of Chemistry-Biology-Geography of the West University of Timișoara organizes the international conference ”Building Urban Tourism through Place Making and Urban Regeneration in Central and Eastern Europe Countries”. The regular sessions of the conference will take place on Friday, the 19th of May, and the first part of Saturday, the 20th of May 2017. On Saturday afternoon, participants are invited for a city tour of Timișoara, and the gala dinner will take place in the evening.
Registration to the symposium is possible until January 15, 2017, by filling in the registration form. The author (or authors) will have to fill, apart from their personal data, the title and abstract of their proposed paper. Abstracts will be peer-reviewed until February 15, 2017, when an answer should be given regarding the acceptance (or not) of the proposed paper. The 15th of March 2017 is also the deadline for the payment of the registration fee of 110 EURO. All the details are available in the announcement or in the pdf version of the announcement.