URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29.05.2019: Conferința ”Contribuția INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea durabilă a habitatului uman european”, Bucharest, INCD URBAN-INCERC, abstract by 26.04.2019, free.

30.05-02.06.2019: Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie, Satu Mare, SGR-Satu Mare + IȘJ Satu Mare + MEN, registration by 15.04.2019, 150 lei + 150 lei trip.

07-09.06.2019: ”Present Environment and Sustainable Development” PESD 2019, Iași, Univ. ”Al. I. Cuza” - Geografie, abstract by 15.05.2019, 250 lei / 60 EURO + 300 lei / 70 EURO trip.

11-14.06.2019: International Conference ”Water Sustainability in a Changing World”, Bucharest, Univ. București - Geografie, abstract by 18.04.2019, 150 EURO + 150 EURO trip.

20-21.06.2019: International Workshop ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, Alba Iulia, Univ. ”1 Decembrie” + B.EN.A, registration by 20.02.2019, 120 EURO.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

25 mai 2019

Conferința internațională ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 7-9 iunie 2019, Iași. International Conference ”Present Environment and Sustainable Development”, 7-9 June 2019, Iași

În perioada 7-9 iunie 2019 va avea loc la Iași cea de-a XIV-a ediție a conferinței internaționale ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu - Comisariatele Județene Iași și Bacău, Administrația Națională de Meteorologie, Societatea de Geografie din România - Filiala Iași, Asociația Națională de Acvacultură, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Republicii Moldova și Agenția de Protecția Mediului Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 7 iunie 2019. Sâmbătă și duminică, 8 și 9 iunie 2019, se va organiza o aplicație de teren în județul Bacău.
Înscrierea la simpozion se putea face online până în data de 15 mai 2019. Formularul include și spațiu pentru un rezumat de maxim 500 de cuvinte al lucrării propuse (în engleză), dar acesta se poate trimite și separat la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 250 lei (200 lei pentru doctoranzi și studenți), iar aplicația de teren costă încă 300 lei. Termenul limită de efectuare a plății era 12 mai 2019. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului.
Between the 7th and the 9th of June 2019, the 14th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Conference will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University, in partnership with the National Environmental Guard - Iași and Bacău branches, the National Meteorological Administration, the Romanian Geographical Society - Iași Branch, the National Association of Aquaculture, the Institute of Ecology and Geography of the Academy of Sciences of the Republic of Moldova and the Environment Protection Agency, Iași. The sessions of the symposium will be held on Friday, the 7th of June 2019. A fieldtrip to Bacău County will be organized on Saturday and Sunday, the 8th and 9th of June 2019.
The deadline for online registration was 15 May 2019. The form includes a maximum 500 words abstract of the proposed paper, but the abstract may also be sent separately to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 60 EURO and other 70 EURO should be paid for the field trip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website.

20 apr. 2019

Simpozionul Internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, 17-19 mai 2019, Suceava. International Symposium ”Environmental Quality and Land Use”, 17-19 May 2019, Suceava

Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 17-19 mai 2019 cea de-a XII-a ediție a simpozionului internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”. Lucrările simpozionului se vor desfășura în clădirile Universității din Suceava în cursul zilei de vineri, 17 mai 2019. Seara se va încheia cu o cină festivă. Sâmbătă, 18 mai, și duminică, 19 mai 2019, se va organiza o aplicație de teren în Republica Moldova.
În vederea participării, titlul și rezumatul lucrării propuse spre prezentare trebuie trimise până la 20 aprilie 2019 la adresa rodicag@atlas.usv.ro. Dacă lucrarea este acceptată, taxa de participare (care include și prânzul și cina festivă din 17 mai), în valoare de 50 lei, trebuie plătită până în 30 aprilie 2019. Taxa pentru aplicația de teren opțională este de 500 lei, include transportul, unele mese și cazarea, și trebuie plătită tot până în 30 aprilie 2019. Cei care doresc să publice lucrarea in extenso într-un număr special al revistei Georeview, trebuie să o trimită până la 30 iunie 2019 la adresa despina.saghin@gmail.com. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe site-ul simpozionului.
Between the 17th and the 19th of May 2019, the Geography Department within the Faculty of History and Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 12th edition of the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”. The sessions of the symposium will be hosted by the University of Suceava on Friday, the 17th of May 2019. The evening will end with a gala dinner. On Saturday, the 18th of May, and Sunday, the 19th of May 2019, a fieldtrip will be organized in the Republic of Moldova.
In order to participate, the title and abstract of the paper to be presented should be submitted to the address rodicag@atlas.usv.ro no later than April 20, 2019. If the paper is accepted, the registration fee of 50 lei (including lunch and the gala dinner on the 17th of May) must be paid on or before April 30, 2019. The fee for the optional fieldtrip is 500 lei, it includes transportation, some meals and accommodation, and must also be paid on or before April 30, 2019. Those wishing to publish their full paper in a special issue of Georeview journal must submit it no later than June the 30th, 2019, to the address despina.saghin@gmail.com. Other details are available in the call for papers and on the symposium website.

18 apr. 2019

Conferința internațională ”Sustenabilitatea hidrică într-o lume în schimbare”, 11-14 iunie 2019, București. International Conference ”Water Sustainability in a Changing World”, 11-14 June 2019, Bucharest

În perioada 11-14 iunie 2019 la București va avea loc Conferința Internațională ”Sustenabilitatea hidrică într-o lume în schimbare”, organizată de Comisia Uniunii Internaționale de Geografie pentru Sustenabilitate Hidrică, de Facultatea de Geografie a Universității din București (Departamentul de Meteorologie-Hidrologie) și de Centrul de Cercetare ”Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor Hidrice” din cadrul Universității din București. Lucrările propriu-zise ale conferinței se vor desfășura marți, 11 iunie, și miercuri, 12 iunie, în clădirea Facultății de Geografie a Universității din București. Marți seara va avea loc și o cină festivă, iar miercuri după-amiază o aplicație de teren în municipiul București. Joi, 13 iunie, și vineri, 14 iunie 2019, se va organiza o aplicație de teren în partea de est a Carpaților Meridionali și ariile limitrofe acestora.
În vederea participării, trebuie completat formularul de înregistrare și rezumatul lucrării și trimis la adresa igu_water_conference@limnology.ro până la data de 18 aprilie 2019. Până în 21 aprilie 2019 se va primi o notificare privind acceptarea (sau nu) a lucrării propuse. Taxa de participare este 150 EURO (100 EURO pentru doctoranzi) dacă se plătește până în 25 aprilie 2019 și 200 EURO (150 EURO pentru doctoranzi) până la 20 mai 2019. Taxa de participare pentru aplicația de teren opțională din Carpații Meridionali este 150 EURO (până la 25 aprilie) sau 200 EURO (între 25 aprilie și 20 mai 2019). Mai multe detalii sunt disponibile (doar în engleză) pe website-ul conferinței.
Between the 11th and 14th of June 2019, the International Conference ”Water Sustainability in a Changing World” will take place in Bucharest. The organizers are the Commission for Water Sustainability of the International Geographical Union, the Faculty of Geography (Department of Meteorology and Hydrology) belonging to the University of Bucharest and the Research Centre ”Management of Water Resources and Water-Related Risks” within the same University of Bucharest. The sessions of the conference will take place on Tuesday, 11th of June, and Wednesday, the 12th of June, in the building of the Faculty of Geography belonging to the University of Bucharest. On Tuesday evening there will be a gala dinner, while on Wednesday afternoon participants are invited to a short field trip in Bucharest. On Thursday, 13 June, and Friday, 14 June 2019, a longer field trip will be organized in the eastern part of the Southern Carpathians and their surrounding areas.
In order to participate, one should fill the registration form and abstract and submit them to the address igu_water_conference@limnology.ro before or on the 18th of April 2019. A notification regarding the acceptance (or not) of the proposed paper should be received by 21 April 2019. The registration fee is 150 EURO (100 EURO for PhD students) if paid before or on the 25th of April 2019, or 200 EURO (150 EURO for PhD students) if paid before or on the 20th of May 2019. The fee for the optional 2-day field trip in the Carpathians is 150 EURO, if paid before the 25th of April, or 200 EURO, if paid between the 25th of April and the 20th of May 2019. More details are available on the conference website.

17 apr. 2019

Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie, 30 mai - 2 iunie 2019, Satu Mare. Annual National Conference of the Romanian Geographical Society, 30 May - 2 June 2019, Satu Mare

În perioada 30 mai - 2 iunie 2019 la Satu Mare se va desfășura Conferința Națională Anuală a Societății de Geografie, cu tema ”Geografie, teritorii, rețele și dezvoltare durabilă. Educație prin geografie”, în organizarea Societății de Geografie din România - filiala Satu Mare, a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, a Consiliului Județean Satu Mare și a Ministerului Educației Naționale. Prima zi, joi, 30 mai 2019, este dedicată sosirii participanților. Seara participanții se vor deplasa la Ardud, unde se va vizita cetatea. Vineri, 31 mai, va avea loc deschiderea oficială a conferinței, urmată de comunicările în plen și pe secțiuni, cele în limba română la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, iar în premieră vor avea loc și secțiuni în limba maghiară, găzduite de Colegiul Național ”Kölcsey Ferenc”. Ziua se va încheia cu cina festivă. Sâmbătă, 1 iunie, se va organiza o aplicație de teren la Carei și în partea de nord-est a Ungariei, iar duminică, 2 iunie 2019, se va organiza o aplicație de teren în Țara Oașului.
Cei care doresc să participe ar fi trebuit să completeze și să trimită formularul de înregistrare online până în data de 15 aprilie 2019. Rezumatul lucrării ar fi trebuit de asemenea trimis până la aceeași dată folosind formularul online, în vreme ce lucrarea completă, redactată conform instrucțiunilor din partea de jos a acestei pagini web, trebuie trimise până la 26 aprilie 2019 la adresa sanislaidaniel@yahoo.com. Taxa de participare este de 150 lei, include și cina festivă, și trebuia achitată până în data de 15 aprilie 2019. Taxa pentru aplicația opțională de teren din Ungaria este tot de 150 lei (include transportul și masa de prânz) și se plătește până la aceeași dată, în vreme ce aplicația de teren din Țara Oașului este gratuită. Informații mai detaliate sunt disponibile pe website-ul conferinței.
Between 30 May and 2 June 2019, the Annual National Conference of the Romanian Geographical Society will take place in Satu Mare. The topic of the conference is ”Geography, territories, networks and sustainable development. Education through Geography”. The organizers are the Romanian Geographical Society - Satu Mare Branch, Satu Mare County Board of Education, Satu Mare County Council and the Ministry of National Education. The first day, Thursday the 30th of May 2019, is dedicated to the arrival of the participants. In the evening participants will go to Ardud to visit the fortress. On Friday, the 31st of May, there will be the opening ceremony of the conference, followed by plenary sessions of the conference and then separated sessions. The sessions in Romanian will be hosted by ”Mihai Eminescu” National College. For the first time, there will be sessions in Hungarian, hosted by ”Kölcsey Ferenc” National College. The day will end with the gala dinner. On Saturday, the 1st of June, a fieldtrip will be organized to Carei and the north-eastern part of Hungary. On Sunday, the 2nd of June 2019, another fieldtrip will be organized in the Land of Oaș.
Those wishing to participate should have filled and submitted the online registration form before or on the 15th of April 2019. The abstract of the paper to be presented should also have been submitted before or on the same date using the online form, while the full paper, written according to the instructions given in the lower part of this webpage, should be sent by the 26th of April 2019 to the address sanislaidaniel@yahoo.com. The conference fee is 150 lei, including the gala dinner, and should have been paid before or on the 15th of April 2019. The fee for the Saturday optional trip to Hungary is also 150 lei (including transport and lunch) and should have been paid before or on the same date. The Sunday fieldtrip to the Land of Oaș is free. More detailed information is available (in Romanian only) on the conference website.

13 apr. 2019

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 13-14 aprilie 2019, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 13-14 April 2019, Bucharest

În perioada 13-14 aprilie 2019, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a XV-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuiau trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 7 aprilie 2019. Taxa de participare, în valoare de 40 lei, se va plăti la ridicarea mapei de participare, la simpozion. Se asigură cazare gratuită pentru studenții din afara Bucureștiului. Alte detalii sunt disponibile în circulară și pe website-ul simpozionului.
On the 13th and 14th of April 2019, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 15th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should have been submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until the 7th of April 2019. The registration fee is 40 lei and should be paid at the registration desk at the symposium. Students from outside Bucharest are accommodated for free. Other details are available (in Romanian only) in the call and on the symposium website.

12 apr. 2019

Simpozionul Național de Geomorfologie, 23-26 mai 2019, Timișoara. Romanian National Symposium on Geomorphology, 23-26 May 2019, Timișoara

Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie-Biologie-Geografie de la Universitatea de Vest din Timișoara organizează la Timișoara cel de-al 35-lea Simpozion Național de Geomorfologie în perioada 23-26 mai 2019. Ediția din acest an poartă titlul ”Starea curentă și noile provocări în cercetarea geomorfologică”. Lucrările simpozionului vor debuta joi, 23 mai 2019, zi dedicată tinerilor geomorfologi.  Vineri, 24 mai, și sâmbătă, 25 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului. Sâmbătă seara va avea loc și cina festivă. Duminică, 26 mai 2019, se va organiza o aplicație pe teren, în Masivul Muntele Mic.
Participanții se puteau înscrie la simpozion până la data de 30 martie 2019, trimițând un rezumat al lucrării propuse la adresa geomorpho.tm@gmail.com, urmând să primească o notificare cu privire la acceptarea sau respingerea rezumatului până în 15 aprilie 2019. Taxa de participare este 400 lei, respectiv 250 lei pentru studenți, și se plătește până la 30 aprilie 2019. Pentru aplicația de teren se plătește o taxă separată de 110 lei până la aceeași dată. Alte detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe pagina web a simpozionului.
The Romanian Association of Geomorphologists (AGR) and the Department of Geography of the Faculty of Chemistry-Biology-Geography within the West University of Timișoara organize the 35th Romanian National Symposium on Geomorphology at Timișoara between 23 and 26 May 2019. This year, the symposium is entitled ”Current status and new challenges in geomorphological research”. The sessions of the symposium will start on Thursday, the 23rd of May 2019, a day dedicated to young geomorphologists. The  normal sessions of the symposium will take place on Friday, 24 May, and Saturday, 25 May. On Saturday evening, a gala dinner will be organized. On Sunday, 26 May 2019, a fieldtrip will be organized in Muntele Mic Range.
Participants could have registered for the symposium until the 30th of March 2018 by submitting an abstract of the paper to geomorpho.tm@gmail.com and they should receive a letter of acceptance or rejection of the proposed abstract no later than the 15th of April 2019. The standard registration fee is 85 EURO, while the student registration fee is 55 EURO, and must be paid before or on the 30th of April 2019. The fieldtrip is optional and costs an additional 25 EURO to be paid before the same date Other details are available on the symposium webpage.

1 apr. 2019

Conferința ”Contribuția INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea durabilă a habitatului uman european”, 29 mai 2019, București. Conference ”Contribution of NIRD URBAN-INCERC to the sustainable development of the European human habitat”, 29 May 2019, Bucharest

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza miercuri, 29 mai 2019, la sediul INCERC din București, cea de-a 15-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, intitulată ”Contribuția INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea durabilă a habitatului uman european”. Obiectivul conferinței este de a prezenta tendințele cercetării în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, cu accent pe contribuția INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea domeniului.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 10 mai 2019. Termenul limită până la care trebuie trimis însă rezumatul lucrării, în română și/sau engleză,  respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile, este 26 aprilie 2019. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 10 mai 2019. Se pot înscrie la conferință și cei care nu doresc să prezinte o lucrare. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the 15th edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC headquarters in Bucharest on Wednesday, 29 May 2019. The conference is entitled ”Contribution of NIRD URBAN-INCERC to the sustainable development of the European human habitat” and its objective is to present the trends of research in constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development, focusing on the contribution of NIRD URBAN-INCERC to the field.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on May 10, 2019. The deadline for submitting the abstract and the full paper for those wishing to publish it in the conference proceedings, respecting the instructions is however April 26, 2019. The full paper may be submitted for publication to one of the journals of the institute before or on May 10, 2019. There is also the opportunity to register and participate at the conference without presenting a paper. Other details are available on the conference webpage.