URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

28-29.04.2017: International Conference ”Information Society and Sustainable Development” ISSD 2017, Târgu Jiu, U. ”C. Brâncuși” - CSEFA, registration by 12.03.2017, 50 EURO.

05-07.05.2017: Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație”, Oradea, Asoc. ”Gh. Șincai” + Asoc. Geogr. ”S. Mehedinți”, registration by 23.04.2017, free.

06-07.05.2017: Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, Bucharest, U. București - Geografie, registration by 29.04.2017, 30 lei.

11-14.05.2017: Simpozionul Național de Geomorfologie / National Geomorphology Symposium, Iași, AGR + Univ. Al. I. Cuza - Geografie, abstract by 28.02.2017, 300 lei + 150 lei trip.

18-20.05.2017: Geography, Environment and GIS for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARLG, registration by 30.01.2017, 50 EURO + 30 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

22 iul. 2017

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 13-15 octombrie 2017, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 13-15 October 2017, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 13-15 octombrie 2017 cea de-a 37-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Tema seminarului va fi ”Dezvoltare locală durabilă, inovare socială și reziliență teritorială”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 13 octombrie, și sâmbătă, 14 octombrie 2017. Vineri seara va avea loc și o serată culturală și un tur ghidat al orașului Iași iar sâmbătă seara, o serată festivă. Duminică, 15 octombrie 2017, va fi organizată o aplicație de teren în Republica Moldova. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, franceză și engleză.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 1 septembrie 2017. În acest sens, trebuie completat formularul de înregistrare, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până la 15 septembrie 2017. Taxa de participare în valoare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi, 100 lei pentru studenți), la care se adaugă 250 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din Republica Moldova, trebuie achitată până în 31 august 2017 (o taxă cu 50 lei mai mare poate fi achitată până în 30 septembrie 2017). În vederea publicării, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 1 septembrie 2017. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 37th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 13th and 15th of October 2017. The theme of the seminar is ”Local Sustainable Development, Social Innovation and Territorial Resilience”. The paper sessions will take place on Friday, 13 October, and Saturday, 14 October 2017, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Friday there will be a ”cultural evening” and a guided tour of Iași ”by night”, while on Saturday evening a festive dinner will be organized. On Sunday, 15 October 2017, a fieldtrip will be organized in the Republic of Moldova. The official languages of the seminar are Romanian, French and English.
The deadline for the registration at the conference is 1 September 2017. To register, one should fill in the registration form,  including an abstract of their paper. An answer regarding the acceptance of the paper should arrive by September 15, 2017. The registration fee is 60 Euro and payment is also possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to the Republic of Moldova is optional and it costs another 60 Euro. In order to be published, the full paper should be submitted before or on the 1st of September 2017. Further information is available on the conference website and in the call.

10 mai 2017

Conferința Națională ”George Vâlsan”, 12-13 mai 2017, Cluj-Napoca. ”George Vâlsan” National Conference, 12-13 May 2017, Cluj-Napoca

Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu organizația studențească EGEA Cluj-Napoca, organizează Conferința Națională ”George Vâlsan” în perioada 12-13 mai 2017, la Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat studenților. Lucrările vor avea loc vineri, 12 mai 2017, iar sâmbătă, 13 mai 2017, se va merge într-o aplicație de teren la Beliș, județul Cluj.
Înscrierile se puteau face până la data de 6 mai 2017, completând formularul de înscriere online și trimițând lucrarea la adresa students4cluj@gmail.com. Nu se percepe taxă de participare, nici pentru conferința propriu-zisă, nici pentru aplicația de teren (unde totuși locurile sunt limitate). Mai multe informații sunt disponibile pe pagina conferinței de pe Facebook.
The Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the students' organisation, EGEA Cluj-Napoca, organizes "George Vâlsan” National Conference at Cluj-Napoca on the 12th and 13th of May 2017. The event is addressed to students. The paper sessions will take place on Friday, 12 May 2017 while on Saturday, 13 May 2017, participants are invited to a field trip to Beliș, Cluj County.
Registration was possible until the 6th of May 2017, by filling in the online form and submitting the paper to students4cluj@gmail.com. There is no registration fee for the conference or the field trip (however, there is a limited number of places for the field trip). More information is available (in Romanian) on the Facebook conference webpage.

23 apr. 2017

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 26-28 mai 2017, București și Slănic-Moldova. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 26-28 May 2017, Bucharest and Slănic-Moldova.

Facultatea de Inginerie, Informatică și Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează împreună cu Asociația Profesională de Geografie, Ecologie și Turism ”Destin Geografic” (APGET-DG) în perioada 26-28 mai 2017 cea de-a noua ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 26 mai 2017, la sediul facultății din București, unde va avea loc ceremonia de deschidere, sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, precum și o sesiune de lucrări pe secțiuni în cursul dimineții. După prânz, se va pleca într-o aplicație de teren spre Slănic-Moldova. Lucrările în plen și pe secțiuni vor continua la Slănic-Moldova sâmbătă, 27 mai 2017, după-amiază având loc și o aplicație de teren în județul Bacău, urmată de cina festivă. În ultima zi, duminică, 28 mai 2017, se vor vizita izvoarele din Slănic-Moldova și salina din Târgu Ocna iar după-amiază se va pleca într-o aplicație de teren în sud-estul Transilvaniei și Valea Prahovei, în drum spre București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie online și să urmeze instrucțiunile de pe site, trimițând și un rezumat până în 10 mai 2017, conform modelului. Taxa de participare în valoare de 645 lei (pentru 3 zile, incluzând și aplicațiile de teren) sau 150 lei (pentru o singură zi, fără aplicații de teren) trebuie achitată tot până la data de 10 mai 2017. Valoarea taxei pentru studenții și masteranzii din România este 550 lei (gratuit pentru cei care participă doar la sesiunea de postere de la București), iar pentru doctoranzii români, 585 lei. Detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Engineering, Computer Sciences and Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes together with the Professional Association of Geography, Ecology and Tourism ”Geographical Destiny” (APGET-DG) the ninth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 26th and the 28th of May, 2017. The symposium will start on Friday, 26 May 2017, in the faculty building in Bucharest, where the opening ceremony, the poster session of the bachelor and master degree students and paper sessions will take place in the morning. After lunch, a fieldtrip is organized on the way to Slănic-Moldova. The sessions will continue at Slănic-Moldova on Saturday, 27 May 2017. On Saturday afternoon there will be a fieldtrip in Bacău County, followed by the gala dinner. On the last day, Sunday 28 May 2017, participants will visit the springs at Slănic-Moldova and the salt mine at Târgu Ocna. In the afternoon a fieldtrip will be organized in south-east Transylvania and along Prahova Valley, on route to Bucharest.
Those who wish to participate must register online, following the instructions on the site and submit an abstract of their paper until the 10th of May 2017, the latest, according to the template. The registration fee of 300 EURO (fieldtrips and meals included) must also be paid by the 10th of May, 2017. The fee for foreign Bachelor and Master Degree students is 150 EURO and for foreign PhD students - 250 EURO. More details are available on the symposium website.

22 apr. 2017

Conferința Internațională ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă”, 28-29 aprilie 2017, Târgu Jiu. International Conference ”Information Society and Sustainable Development”, 28-29 April 2017, Târgu Jiu

Centrul de Studii Economice Fundamentale și Aplicative de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu organizează în colaborarea cu mai multe universități din țară și din străinătate cea de-a patra ediție a conferinței internaționale ”Societatea Informațională și Dezvoltarea Durabilă” (ISSD 2017) în perioada 28-29 aprilie 2017 la Târgu Jiu.
Înscrierea la conferință a fost posibilă până în 12 martie 2017 prin completarea formularului online și trimiterea acestuia la adresa issd2017.ucb@gmail.com, totodată trimițând și un rezumat al lucrării propuse, conform indicațiilor. Notificarea privind acceptarea lucrării trebuia primită până în 19 martie 2017. Cei cărora le-a fost acceptat rezumatul, trebuiau să trimită lucrarea integrală în engleză (maxim 6 pagini), conform modelului, până în data de 9 aprilie 2017. Taxa de participare de 50 EURO (sau echivalent lei, pentru o lucrare) trebuia plătită până în 14 aprilie 2017. Toate detaliile sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe pagina web a conferinței.
On 28 and 29 April 2017, the Center of Fundamental and Applied Economic Studies of the Faculty of Economics and Business Administration within ”Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, together with other universities from Romania and abroad, organizes the fourth edition of the ”Information Society and Sustainable Development” (ISSD 2017) International Conference at Târgu Jiu.
Registration for the conference was possible until the 12th of March 2017 by filling in an online form and submitting it to issd2017.ucb@gmail.com and also by submitting an abstract of the proposed paper according to the instructions. The notification regarding the acceptance of the paper should have been received by 19 March 2017. Those whose abstract was accepted should have submitted the full paper (in English, no more than 6 pages) according to the template by the 9th of April 2017. The registration fee of 50 EURO (for one paper) should have been paid before or on the 14th of April 2017. All the details are available on the conference website.

21 apr. 2017

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație”, 5-7 mai 2017, Oradea. Students' National Scientific Paper Sessions ”Science. Culture. Civilisation”, 5-7 May 2017, Oradea

Asociația ”Gheorghe Șincai” a studenților în Istorie, împreună cu Asociația Geografică ”Simion Mehedinți”, ambele din cadrul Universității din Oradea, organizează cea de-a XVIII-a ediție a Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice Studențești ”Știință. Cultură. Civilizație” în perioada 5-7 mai 2017, la Oradea. Evenimentul se adresează studenților, masteranzilor și doctoranzilor la istorie, geografie și științe conexe din România și din străinătate. Secțiunea geografică poartă numele profesorului univ. dr. Gheorghe Măhăra și acoperă o tematică vastă: Geografie Fizică, Geografie Umană, Geografie Regională și Planificare Teritorială.
Înscrierea se poate face până în data de 23 aprilie 2017, completând formularul online. Confirmarea ar trebui să fie primită în intervalul 24-28 aprilie 2017. Nu se percepe taxă de participare, organizatorii asigură cazarea și masa pe perioada evenimentului, și există și posibilitatea decontării transportului. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
”Gheorghe Șincai” Association of History Students and ”Simion Mehedinți” Geographical Association, both belonging to the University Oradea, organize the 18th edition of the Students' National Scientific Paper Sessions ”Science. Culture. Civilisation” at Oradea between the 5th of May and the 7th of May 2017. The event is addressed to bachelor, master and PhD students in History, Geography and related fields, from Romania and abroad. The geographical section bears the name of the late University Professor Gheorghe Măhăra, PhD, and covers a wide variety of subjects: Physical Geography, Human Geography, Regional Geography and Territorial Planning.
Registration is possible before or on the 23rd of April 2017, by filling in and submitting the online form. A notification regarding the acceptance should be received between the 24th and the 28th of April 2017. There is no registration fee. The organizers take care of the accommodation and meals of the participants and there is a possibility to cover the transport costs. More details are available in the call for papers.

20 apr. 2017

Conferința internațională ”Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective”, 25-27 mai 2017, Vatra Dornei. International Conference ”Romanian Rural Tourism in International Context. Present and Prospects”, 25-27 May 2017, Vatra Dornei

Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane” al Academiei Române - Filiala Iași, împreună cu Centrul de Economie Montană al Academiei Române din Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Zonei Montane Vatra Dornei, INCDT București, și alte instituții sau asociații locale, naționale sau europene, organizează în perioada 25-27 mai 2017, la Vatra Dornei, cea de-a XIX-a ediție a conferinței internaționale ”Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective”.
Participanții trebuiau să trimită rezumatele lucrărilor propuse pentru a fi prezentate până în 28 februarie 2017. Răspunsul privind acceptarea în primă instanță a lucrărilor propuse trebuia să parvină până în 15 martie 2017. Lucrarea in extenso trebuia trimisă până în 15 aprilie 2017. Taxa de participare, de 50 EURO pentru o lucrare, și 25 EURO pentru fiecare lucrare suplimentară a aceluiași autor, se poate achita până la 30 aprilie 2017. Mai multe amănunte sunt disponibile pe site-ul conferinței.
”Gh. Zane” Institute of Economic and Social Research of the Romanian Academy - Iași Branch, together with the Centre of Mountain Economy of the Romanian Academy in Vatra Dornei, the Ministry of Agriculture and Rural Development - Vatra Dornei Agency of Mountain Area, National Institute of Research and Development in Tourism - Bucharest, and other local, national or European institutions or associations, organize the 19th edition of the international conference ”Romanian Rural Tourism in International Context. Present and Prospects” between the 25th and 27th of May 2017 in Vatra Dornei.
Participants should have submitted their abstracts on or before the 28th of February 2017. A notification of provisional acceptance should have been received by March 15, 2017. The final paper should have been submitted no later than the 15th of April 2017. The registration fee of 50 EURO for one paper and 25 EURO for each additional paper of the same author, can be paid until the 30th of April 2017. More details are available on the conference website.

12 apr. 2017

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 6-7 mai 2017, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 6-7 May 2017, Bucharest

În perioada 6-7 mai 2017, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a XIII-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 29 aprilie 2017. Taxa de participare, în valoare de 30 lei, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Se asigură cazare gratuită pentru studenții din afara Bucureștiului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
On the 6th and 7th of May 2017, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 13th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until the 29th of April 2017. The registration fee is 30 lei and should be paid at the registration desk on the first day of the symposium. Students from outside Bucharest are accommodated for free. Other details are available (in Romanian only) in the call.