URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

15.11.2019: Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, Cluj-Napoca, UBB - FSI Mediului, registration by 15.10.2019, free.

07-08.12.2019: Conferința națională ”Resursele turistice, agrementul și turismul sportiv, factori de progres comunitar”, Bistrița, UBB - Ext. Bistrița, abstract by 29.11.2019, free.

20-22.03.2020: ”Aerul și apa, componente ale mediului” / ”Air and Water, Components of the Environment”, Cluj-Napoca, UBB - Geografie, abstract by 15.12.2019, 100 EURO.

03-05.04.2020: Conferința Națională studențească ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference for Students, Cluj-Napoca, UBB - Geografie + EGEA, abstract by 06.03.2020, free.

09-13.09.2020: Conferința ”Resurse de apă și zone umede” / International Conference ”Water Resources and Wetlands”, Tulcea, ARLG, abstract by 01.02.2020, 210 EURO + 50 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

16 ian. 2020

Conferința Națională studențească ”George Vâlsan”, 3-5 aprilie 2020, Cluj-Napoca. ”George Vâlsan” National Conference for Students, 3-5 April 2020, Cluj-Napoca

Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu organizația studențească EGEA Cluj-Napoca, organizează o nouă ediție a Conferinței Naționale ”George Vâlsan” în perioada 3-5 aprilie 2020. Evenimentul este dedicat studenților de la orice nivel de studiu. Sesiunile de comunicări vor avea loc la Facultatea de Geografie, și vor fi urmate de o aplicație de teren.
Înscrierile se pot face până la data de 6 martie 2020, completând formularul de înscriere online. Lucrarea se poate trimite la adresa students4cluj@gmail.com până pe 20 martie 2020. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina conferinței de pe Facebook.
The Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the students' organisation, EGEA Cluj-Napoca, organizes a new edition of "George Vâlsan” National Conference between the 3rd and the 5th of April 2020. The event is addressed to students of all levels. The paper sessions will take place at the Faculty of Geography and afterwards a field trip will be organized.
Registration is possible until the 6th of March 2020, by filling in the online form. The full paper should be submitted to students4cluj@gmail.com before or on the 20th of March 2020. There is no registration fee. More information is available (in Romanian) on the Facebook conference webpage.

8 ian. 2020

Conferința Internațională ”Resurse de apă și zone umede”, 9-13 septembrie 2020, Tulcea. International Conference ”Water Resources and Wetlands”, 9-13 September 2020, Tulcea

Asociația Română de Limnogeografie (ARLG), în colaborare cu Societatea Germană de Limnologie, Societatea Poloneză de Limnologie, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, organizează în perioada 9-13 septembrie 2020 cea de-a 5-a ediție a Conferinței Internaționale ”Resurse de apă și zone umede”. Conferința va avea loc la hotelul ”Delta” din Tulcea și va începe miercuri, 9 septembrie 2020, cu înregistrarea participanților sosiți pe parcursul zilei. Lucrările propriu-zise vor avea loc joi, 10 septembrie, și vineri, 11 septembrie, în vreme ce sâmbătă, 12 septembrie, se va organiza o aplicație de teren în Delta Dunării. Duminică, 13 septembrie 2020, conferința se va încheia.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită un rezumat la lucrării propuse (în limba engleză), care este inclus în formularul de înregistrare, la adresa wrw_conference@limnology.ro, până la 1 februarie 2020, urmând ca până la 15 februarie 2020 să fie notificați dacă lucrarea este acceptată sau nu. În cazul unui răspuns favorabil, lucrarea integrală trebuie trimisă până la 1 mai 2020 pentru a fi inclusă în volumul conferinței. Taxa de participare este de 210 EURO dacă se achită până la 1 iunie 2020, respectiv 280 EURO după această dată. Opțional, participanții pot achita și taxa pentru aplicația de teren de 50 EURO, respectiv cea pentru volumul conferinței (pe hârtie), în valoare tot de 50 EURO, indiferent de momentul plății. Mai multe informații sunt disponibile (în engleză) pe site-ul conferinței.
The Romanian Limnogeographical Association (RLA), in cooperation with the German Limnological Society, the Polish Limnological Society, the Danube Delta National Institute in Tulcea and the Danube Delta Biosphere Reserve Authority, organize the 5th International Conference "Water Resources and Wetlands" between the 9th and the 13th of September 2020. The venue of the conference is "Delta" Hotel in Tulcea. The conference will start on Wednesday, the 9th of September 2020, with the registration of participants arrived during the day. The proper sessions of the conference will take place on Thursday, the 10th of September, and Friday, the 11th of September 2020. Saturday, the 12th of September, a field trip will be organized in the Danube Delta, and the conference will end on Sunday, the 13th of September 2020.
Those wishing to participate must submit the abstract of the proposed paper, included in the registration form, to the address wrw_conference@limnology.ro, before or on the 1st of February 2020. The answer regarding the acceptance (or not) of the paper should arrive before or on the 15th of February 2020. In case of a favourable answer, the full paper should be submitted before or on the 1st of May 2020, to be included in the conference volume. The registration fee is 210 EURO if paid before or on the 1st of June 2020 or 280 EURO after that date. Optionally, participants may pay 50 EURO for the field trip and other 50 EURO for the conference volume (printed version), regardless of the moment of payment. More information is available on the conference website.

11 dec. 2019

Conferința internațională ”Aerul și apa, componente ale mediului”, 20-22 martie 2020, Cluj-Napoca. International Conference ”Air and Water, Components of the Environment”, 20-22 March 2020, Cluj-Napoca

Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică al Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă ”Someș-Tisa”, organizează cea de-a 12-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 20 martie 2020, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. Ziua se va încheia cu o cină festivă. A doua zi, 21 martie, va avea loc aplicația de teren, la salina Turda, Cheile Turzii și Rimetea. Duminică, 22 martie 2020, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze și să trimită rezumatul lucrării până la data de 15 decembrie 2019, urmând să primească un răspuns de acceptare până la data de 20 decembrie 2019. Articolul complet (în engleză), redactat conform modelului, se poate trimite până la data de 10 ianuarie 2020, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 10 februarie 2020. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare de 100 EURO (75 EURO pentru doctoranzi, masteranzi și studenți), care include și cina festivă de vineri, aplicația de teren de sâmbătă și turul orașului de duminică, până în data de 25 februarie 2020. Volumul complet cu articolele acceptate va fi disponibil participanților la conferință în format digital. Mai multe detalii se pot găsi (în limba engleză) pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and ”Someș-Tisa” Water Branch, organizes the 12th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 20th of March 2020, at Cluj-Napoca, at the Faculty of Geography. The day will end with an official dinner. The next day, on the 21st of March, a fieldtrip will be organized at Turda Salt Mine, Turda Gorges and Rimetea. On Sunday, the 22nd of March 2020, a tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants.
Those who wish to participate should register online and submit an abstract of their proposed paper before or on the 15th of December 2019. An acceptance letter should be received by the 20th of December 2019. The full paper (in English) written according to the template should be submitted before or on the 10th of January 2020. Organizers would send the acceptance notification before the 10th of February 2020. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee of 100 EURO (or 75 EURO for PhD, MSc and BSc students) including the official dinner on Friday, the fieldtrip on Saturday and the city tour on Sunday, before the 25th of February 2020. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions in digital version. More details are available on the conference website.

6 dec. 2019

Conferința națională ”Resursele turistice, agrementul și turismul sportiv, factori de progres comunitar”, 7-8 decembrie 2019, Bistrița. National Conference ”Tourism resources, leisure and sporting tourism, factors of community progress”, 7-8 December 2019, Bistrița

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de învățământ geografic universitar la Bistrița, Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Extensia Bistrița, prin Facultatea de Geografie și Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu sprijinul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turism Bistrița-Năsăud, în colaborare cu Primăria Municipiului Bistrița și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, organizează conferința națională ”Resursele turistice, agrementul și turismul sportiv, factori de progres comunitar” în periada 7-8 decembrie 2019, la Bistrița. Lucrările propriu-zise ale conferinței vor avea loc sâmbătă, 7 decembrie 2019, în clădirea Extensiei Universitare Bistrița a Universității ”Babeș-Bolyai”. Seara va avea loc o cină festivă. Duminică, 8 decembrie 2019, se va organiza o aplicație de teren în partea de nord a României.
Înscrierea la conferință era posibilă până în data de 29 noiembrie 2019, prin trimiterea unui rezumat, în limba română, a lucrării propuse pentru a fi prezentată, la adresa gtbn@live.com. Nu se percepe taxă de participare, și nici pentru cina festivă sau aplicația de teren, și se oferă gratuit participanților o noapte de cazare (7/8 decembrie 2019).
On the occasion of the 20th anniversary of university-level geographical education in Bistrița, ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Bistrița College, by means of the Faculty of Geography and the Faculty of Sports, with the help of Bistrița-Năsăud County Council and Bistrița-Năsăud Tourism Intercommunity Development Association and in cooperation with Bistrița City Hall and Bistrița-Năsăud Museum Complex, organizes the national conference ”Tourism resources, leisure and sporting tourism, factors of community progress”, on the 7th and 8th of December 2019, in Bistrița. The sessions of the conference will take place on Saturday, the 7th of December 2019, in the building of the Bistrița University College belonging to ”Babeș-Bolyai” University. There will be a gala dinner in the evening. On Sunday, the 8th of December 2019, a field trip will be organized in the northern part of Romania.

20 oct. 2019

Conferința ”Orașul inteligent: sinergii între urbanism, arhitectură și construcții”, 24 octombrie 2019, București. Conference on ”The smart city: synergies between spatial planning, urbanism and constructions”, 24 October 2019, Bucharest

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza joi, 24 octombrie 2019, la sediul INCERC din București, cea de-a 16-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, intitulată ”Orașul inteligent: sinergii între urbanism, arhitectură și construcții”. Obiectivul conferinței este de a reflecta asupra proiectării orașului inteligent din perspectiva construcțiilor, economiei construcțiilor, arhitecturii, urbanismului și dezvoltării teritoriale, cu accent pe interdependențele sinergetice dintre acestea.
Înscrierea la conferință este gratuită și se putea face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 10 octombrie 2019. Termenul limită până la care trebuie trimis însă rezumatul lucrării, în română și/sau engleză,  respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile, era 27 septembrie 2019. Lucrarea, în formă finală, putea fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 10 octombrie 2019. Se pot înscrie la conferință și cei care nu doresc să prezinte o lucrare. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the 16th edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC headquarters in Bucharest on Thursday, 24 October 2019. The conference is entitled ”The smart city: synergies between spatial planning, urbanism and constructions” and its objective is to reflect upon the design of the smart city from the joint perspective of constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development, focusing on the synergies and interdependence between these fields.
Registration to the conference is free and could be made exclusively online by filling the registration form before or on October 10, 2019. The deadline for submitting the abstract and the full paper for those wishing to publish it in the conference proceedings, respecting the instructions is however September 27, 2019. The full paper may be submitted for publication to one of the journals of the institute before or on October 10, 2019. There is also the opportunity to register and participate at the conference without presenting a paper. Other details are available on the conference webpage.

18 oct. 2019

Simpozionul Internațional GEOMAT - 2019 ”Geomatica și noi tehnologii ale științei geospațiale”, 14-15 noiembrie 2019, Iași. GEOMAT - 2019 International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, 14-15 November 2019, Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, împreună cu Uniunea Geodezilor din România și în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 14-15 noiembrie 2019 cea de-a șaptea ediție a simpozionului internațional GEOMAT, ”Geomatica și noi tehnologii ale științei geospațiale”. Evenimentul va fi găzduit de Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului pe parcursul zilei de joi, 14 noiembrie 2019, și în cea mai mare parte a zilei de vineri, 15 noiembrie 2019. Joi seara va avea loc și cina festivă.
Pentru participare, este necesară înregistrarea online şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 25 octombrie 2019. Organizatorii urmează să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până la 1 noiembrie 2019. Taxa de participare în valoare de 300 lei (200 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă (opțional) 150 lei pentru cina festivă, trebuie plătită până la 8 noiembrie 2019. Lucrarea in extenso în limba engleză, redactată conform modelului și respectând instrucțiunile, trebuie trimisă tot până în 8 noiembrie 2019 în vederea publicării. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, together with the Romanian Association of Surveyors and in partnership with other Romanian institutions, will organize the seventh edition of GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science” on the 14th and the 15th of November 2019. The venue of the symposium is the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering. The sessions will take place on Thursday, 14 November 2019, all day long, and most of Friday, 15 November 2019. The gala dinner will be on Thursday evening.
Participants should register online and should submit an abstract of the proposed paper until the 25th of October 2019. The organizers should provide an answer regarding the acceptance of the paper by the 1st of November 2019. The registration fee is 300 lei (200 lei for PhD students), and the (optional) gala dinner another 150 lei and both should be paid on or before the 8th of November 2019. The full paper, written according to the model and following the instructions, should be submitted also before or on the 8th of November 2019 to be published. Further information is available on the symposium website.

17 oct. 2019

Simpozionul național cu participare internațională ”Environment & Progress”, 15 noiembrie 2019, Cluj-Napoca. ”Environment & Progress” National Symposium with international participation, 15 November 2019, Cluj-Napoca

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în colaborare cu Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Electrotehnică din Bistrița, organizează vineri, 15 noiembrie 2019, cea de-a 12-a ediție a simpozionului național cu participare internațională ”Environment & Progress”, cu ocazia împlinirii a 100 ani de la înființarea Universității ”Babeș-Bolyai”. Înscrierea participanților va avea loc vineri dimineața iar simpozionul propriu-zis se va desfășura pe parcursul zilei de vineri, 15 noiembrie 2019, în clădirea Facultății de Știința și Ingineria Mediului din Cluj-Napoca. Lucrările vor fi urmate de un prânz festiv.
Înscrierile pentru simpozion se puteau face până în data de 15 octombrie 2019 prin completarea formularului de înscriere disponibil online și trimiterea sa, alături de un rezumat (în engleză) de maxim 15 rânduri, la adresa enviroprogress@ubbcluj.ro. Răspunsul privind acceptarea lucrării urma să fie dat de către organizatori până în data de 16 octombrie 2019. Articolele in extenso trebuie trimise, în vederea publicării, până în 8 noiembrie 2019. Nu se precizează nimic legat de taxa de participare. Alte informații sunt disponibile pe site-ul simpozionului și în circulară.
On the 15th of November 2019, the Faculty of Environmental Sciences and Engineering of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, in cooperation with the Institute of Research and Design in Electrotechnology Bistrița, organizes the 12th edition of ”Environment & Progress” national symposium with international participation, on the occasion of the 100 years anniversary of the ”Babeș-Bolyai” University. The registration of the participants will start on Friday morning while the sessions of the symposium will take place on Friday, 15 November 2019, in the building of the Faculty of Environmental Sciences and Engineering in Cluj-Napoca. The sessions will be followed by a festive lunch.
Registration for the symposium was possible until the 15th of October 2019 by filling the online form and submitting it, together with a maximum 15 lines abstract, to enviroprogress@ubbcluj.ro. The answer regarding the acceptance of the paper should have been given by the organizers before or on the 16th of October 2019. The full paper should be sent for publication prior to the 8th of November 2019. There is no information regarding the registration fee. More details are available (in Romanian) on the symposium website and in the call.