URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

20-21.11.2020: International Conference on ”Re-shaping Territories, Environment and Society: New Challenges for Geography”, online (Bucharest), Univ. Buc - Geogr., registration by 15.11.2020, free.

08-13.08.2021: Bridging Regional Responses to Marginalization and Disparities in a Globalized World, Cluj-Napoca, IGU + UBB-Geogr.-CGR, abstract by 15.05.2021, 200 EURO + 30 EURO trip.

08-12.09.2021: Conferința ”Resurse de apă și zone umede” / International Conference ”Water Resources and Wetlands”, Tulcea, ARLG, abstract by 30.12.2020, 210 EURO + 50 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

19 nov. 2020

Conferința Internațională ReTES ”Re-formând teritorii, mediul și societatea: noi provocări pentru geografie”, 20-21 noiembrie 2020, online (București). ReTES - International Conference on ”Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography”, 20-21 November 2020, online (Bucharest)

Facultatea de Geografie a Universității din București organizează în perioada 20-21 noiembrie 2020 cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale ReTES - ”Re-formând teritorii, mediul și societatea: noi provocări pentru geografie”. Conferința va avea loc online și va începe vineri dimineața, 20 noiembrie 2020, cu un cuvânt de bun venit al organizatorilor și comunicările în plen. Vineri după-amiază, 20 noiembrie, și sâmbătă dimineața, 21 noiembrie 2020, vor avea loc comunicările pe secțiuni.

În vederea participării, era posibilă înscrierea pe pagina web dedicată acestui lucru, incluzând titlul și un rezumat în limba engleză, până în 15 noiembrie 2020. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe detalii sunt disponibile (în engleză) pe website-ul conferinței.

The Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes the second edition of the ReTES International Conference on ”Re-shaping Territories, Environment and Societies: New Challenges for Geography” on the 20th and 21st of November 2020. The conference will be online and will start on Friday morning, the 20th of November 2020, with the welcome speeches from the side of the organizers and the plenary sessions. The technical (paper) sessions are scheduled for Friday afternoon, the 20th of November, and on Saturday morning, the 21st of November 2020.

In order to participate, it was possible to register on the dedicated webpage, including a title and an abstract in English, before or on the 15th of November 2020. There is no registration fee. More details are available on the conference website.

1 oct. 2020

Conferința Internațională ”Atmosfera și Hidrosfera”, 9-11 octombrie 2020, Vatra Dornei. International Conference ”Atmosphere and Hydrosphere”, 9-11 October 2020, Vatra Dornei

Departamentul de Geografie al Facultății de Istorie și Geografie al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 9-11 octombrie 2020 conferința intitulată ”Atmsofera și hidrosfera”, aflată la a 4-a ediție. În acest an, lucrările conferinței se vor desfășura la Vatra Dornei, la Centrul de Pregătire și Formare Continuă al Universității ”Ștefan cel Mare”, vineri, 9 octombrie 2020. Sâmbătă, 10 octombrie 2020, se va organiza o excursie în județul Suceava.

Înregistrarea la conferință era posibilă până la data de 31 august 2020 prin trimiterea unui rezumat și a altor informații relevante la adresa andreibriciu@atlas.usv.ro. Trimiterea lucrărilor pentru a fi publicate se putea face tot până în data de 31 august 2020. Cei care trimit lucrările spre publicare beneficiază de gratuitate, în vreme ce toți ceilalți participanți trebuiau să achite o taxă de înscriere la conferință de 100 de lei, tot până la 31 august 2020. Cei care doresc să participe la aplicația de teren trebuie să achite 50 lei la secretariatul conferinței. Mai multe detalii se găsesc pe pagina conferinței și în circulară.

Between the 9th and 11th of October 2020, the Department of Geography of the Faculty of History and Geography within ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 4th edition of the conference entitled ”Atmosphere and Hydrosphere”. This year, the paper sessions of the conference will take place in Vatra Dornei, at the Centre of Training and Continuous Learning belonging to ”Ștefan cel Mare” University of Suceava, on Friday, the 9th of October 2020. On Saturday, the 10th of October 2020, a fieldtrip will be organized in Suceava County.

Registration for the conference was possible until the 31st of August 2020 by submitting an abstract and other relevant information to the address andreibriciu@atlas.usv.ro. The full papers should have been sent also by 31 August 2020 in order to be published. The registration is free for all those who sent the full papers for publication. All the others should have paid a registration fee of 100 lei for the conference, also before or on the 31st of August 2020. Those wishing to attend the field trip should pay 50 lei at the conference desk. Other details are available on the conference website and in the flyer.

30 sept. 2020

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 24 octombrie 2020, online (Iași). International Geographical Web Conference ”Dimitrie Cantemir”, 24 October 2020, online (Iași)

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează sâmbătă, 24 octombrie 2020, cea de-a 40-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Ca urmare a pandemiei și a limitărilor impuse datorită acesteia, sesiunile de comunicări vor avea loc online, pe o platformă care va fi comunicată în curând de organizatori. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, franceză și engleză.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 10 octombrie 2020. În acest sens, trebuie completat formularul de înscriere, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până la 15 octombrie 2020. Nu există taxă de participare. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 40th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographical Conference on Saturday, the 24th of October 2020. Because of the pandemic and the restrictions imposed due to it, the conference sessions will take place online, on a platform which will be announced soon by the organizers. The official languages of the seminar are Romanian, French and English.
The deadline for the registration at the conference is the 10th of October 2020. To register, one should fill in the registration form, including an abstract of the proposed paper. An answer regarding the acceptance of the paper should arrive by October 15th, 2020. There is no registration fee. Further information is available on the conference website.

29 mai 2020

Conferințele GEODOC: Harta - spațialitate și expresie simbolică, alternative cartografice, 29-31 mai 2020, Timișoara (online) / GEODOC Conferences: Map - spatiality and symbolic expression, cartographic alternatives, 29-31 May 2020, Timișoara (online)

Departamentul de Geografie al Facultății de Chimie-Biologie-Geografie al Universității de Vest din Timișoara organizează în perioada 29-31 mai 2020 cea de-a doua ediție a conferințelor GEODOC. Conferința din acest an este intitulată ”Harta - spațialitate și expresie simbolică, alternative cartografice”, fiind dedicată și de această dată exclusiv studenților, masteranzilor și docrtoranzilor cu preocupări geografice. Spre deosebire de majoritatea celorlalte evenimente științifice din această perioadă, care au fost anulate sau amânate din cauza pandemiei, această conferință se va desfășura totuși online, o premieră pentru un eveniment științific din sfera geografiei românești. Lucrările se vor desfășura preponderent sâmbătă, 30 mai 2020, și duminică, 31 mai 2020. În cadrul conferinței va avea loc și un concurs cu premii, și trei workshop-uri tematice.
Participanții s-au putut înscrie până în data de 30 aprilie 2020, completând un formular online. Nu pare să existe o taxă de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
The Department of Geography within the Faculty of Chemistry, Biology and Geography belonging to the West University of Timișoara organizes the second edition of GEODOC conferences between the 29th and 31st of May 2020. This year conference is entitled ”Map - spatiality and symbolic expression, cartographic alternatives” and is exclusively dedicated to bachelor, master and PhD students interested in the field of Geography. Unlike most of the other scientific events, which were either cancelled or postponed due to the global pandemics, this conference will take place online, the first such attempt for a scientific event in the field of Geography in Romania. The conference sessions will be mostly Saturday, the 30th of May 2020, and Sunday, the 31st of May 2020. There will be awards for the best papers and three thematic workshops.
Participants could register until the 30th of April 2020, by filling in an online form (in Romanian). It seems that there is no registration tax. More information is available on the conference website (also in Romanian).

29 feb. 2020

Conferința Internațională ”Conectând răspunsuri regionale la marginalitate și disparități într-o lume globalizată”, 8-13 august 2021, Cluj-Napoca. International Conference ”Bridging Regional Responses to Marginalization and Disparities in a Globalized World”, 8-13 August 2021

Comisia de Marginalitate, Globalizare și Răspunuri Regionale și Locale a Uniunii Internaționale de Geografie (UIG), împreună cu Centrul de Geografie Regională de la Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai”, organizează la Cluj-Napoca în perioada 8-13 august 2021 conferința internațională anuală, care de data aceasta se numește ”Conectând răspunsuri regionale la marginalitate și disparități într-o lume globalizată”. Conferința are loc în săptămâna premergătoare Congresului UIG de la Istanbul și va începe duminică, 8 august, cu un cocktail de bun-venit și un tur al orașului Cluj-Napoca. Luni, 9 august, vor începe lucrările propriu-zise, care vor continua și în zilele următoare, incluzând și două aplicații pe teren - una marți, 10 august, la Pata Rât, și una miercuri, 11 august, în Munții Apuseni. Joi, 12 august, după sesiunile de comunicări, seara va avea loc o cină festivă, iar vineri, 13 august, după o altă sesiune de comunicări, se va desfășura o întâlnire a comisiei și ceremonia de închidere.
Participanții trebuie să trimită un rezumat al lucrării propuse, ca parte a unui formular online de înregistrare, până cel târziu în data de 15 mai 2021. Un răspuns privind acceptarea (sau nu a) lucrării va fi oferit până la 1 iunie 2020. În cazul unui răspuns pozitiv, taxa de participare, în valoare de 200 EURO (100 EURO pentru studenți, masteranzi și doctoranzi), trebuie achitată, tot online, până la 15 iunie 2020. Taxa include și aplicația de teren la Pata Rât și cina festivă, dar nu și aplicația de teren din Munții Apuseni, care costă suplimentar 30 EURO, sumă care poate fi achitată și la fața locului. Alte informații sunt disponibile (exclusiv în engleză) pe website-ul conferinței și în circulară.
The International Geographical Union (IGU) Commission on Marginalization, Globalization and Regional and Local Responses, together with the Centre for Regional Geography within the Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University, organize their annual international conference at Cluj-Napoca between the 8th and the 13th of August 2021. The conference is this time named ”Bridging Regional Responses to Marginalization and Disparities in a Globalized World” and is scheduled one week before the IGU Congress in Istanbul. The conference will start on Sunday, the 8th of August, with a welcome cocktail and an evening tour of Cluj-Napoca. The proper paper sessions will start on Monday, the 9th of August, and will continue the following days, also including two field trips, one on Tuesday, the 10th of August, to Pata Rât, and one on Wednesday, the 11th of August 2021, to Apuseni Mountains. On Thursday, the 12th of August, after the paper sessions, there will be a gala dinner, while Friday, the 13th of August, after the last paper sessions, there will be a commission business meeting and then the closing ceremony.
Participants should submit an abstract of their proposed paper as part of an online registration form, no later than the 15th of May 2021. They will be notified regarding the acceptance (or rejection) of their paper before or on the 1st of June 2021. In case of a positive answer, the registration fee of 200 EURO (100 EURO for regular students and PhD students) should be paid also online before or on the 15th of June 2021. The fee includes the field trip to Pata Rât and the gala dinnner, but not the field trip to Apuseni Mountains, which would cost 30 EURO more, an amount which is also payable on site. Other pieces of information are available on the conference website and in the call.

31 ian. 2020

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 28-29 martie 2020, București. National Symposium of Geography Students, 28-29 March 2020, Bucharest

Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), în colaborare cu  Facultatea de Geografie a Universității din București, Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, ESRI Romania, ROMSILVA, Society for Urban Ecology, Institutul de Geografie al Academiei Române, Intergraph Computer Services și H2O Sense, organizează a 27-a ediție a Simpozionului Național al Studenților Geografi în perioada 28-29 martie 2020, la București. Lucrările simpozionului se adresează studenților de la ciclul licență sau master și elevilor din clasele a XI-a și a XII-a cu precupări deosebite în domeniul mediului, și se vor ține în Amfiteatrul de Geografie ”George Vâlsan” al Facultății de Geografie.
Înscrierile se pot face până în data de 8 martie 2020, completând formularul online, care include și un rezumat, sau acest formular, care trebuie trimis la snsg.geo@gmail.com sau depus la sediul CCMESI. Potențialii participanți vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 11 martie 2020. Taxa de participare, de 30 lei, se va achita în prima zi a simpozionului. Organizatorii vor acorda premii pentru cele mai bune lucrări. Mai multe detalii se găsesc pe site-ul simpozionului.
The Centre for Environment Research and Impact Studies (CCMESI), in cooperation with the Faculty of Geography within the University of Bucharest, the Carpathian-Danubian Centre for Gecoecology, ESRI Romania, ROMSILVA, the Society for Urban Ecology, the Institute of Geography of the Romanian Academy, Intergraph Computer Services and H2O Sense, organize the 27th edition of the National Symposium of Geography Students, at Bucharest, on the 28th and the 29th of March, 2020. The event is addressed to bachelor or master degree students, as well as senior high school students (11th or 12th form), interested in environmental issues. The sessions of the symposium will take place in ”George Vâlsan” Conference Hall in the Faculty of Geography.
Registration is possible until the 8th of March 2020, by filling and submitting the online form, including an abstract, or this form, which should be submitted to snsg.geo@gmail.com or physically to CCMESI office. Potential participants will be notified by March the 11th, 2020, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 lei will be paid on the first day of the symposium. Organizers will give awards for the best papers. More details are available on the symposium website (in Romanian only).

16 ian. 2020

Conferința Națională studențească ”George Vâlsan”, 6-8 noiembrie 2020, online (Cluj-Napoca). ”George Vâlsan” National Conference for Students, 6-8 November 2020, online (Cluj-Napoca)

Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, împreună cu Consiliul Studenților din Facultatea de Geografie și organizația studențească EGEA Cluj-Napoca, organizează a patra ediție a Conferinței Naționale ”George Vâlsan” în perioada 6-8 noiembrie 2020. Evenimentul va avea loc online pe platforma Zoom și este dedicat studenților de la nivel licență și master.
Înscrierile se pot face până la data de 21 octombrie 2020, completând formularul de înscriere online. Prezentarea se poate trimite la adresa students4cluj@gmail.com până pe 31 octombrie 2020. Nu se percepe taxă de participare. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina conferinței de pe Facebook.
The Faculty of Geography belonging to ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with Students' Board of the Faculty of Geography and the students' organisation, EGEA Cluj-Napoca, organizes the fourth edition of "George Vâlsan” National Conference between the 6th and the 8th of November 2020. The event will take place online on Zoom and is addressed to bachelor and master level students.
Registration is possible until the 21th of October 2020, by filling in the online form. The final presentation should be submitted to students4cluj@gmail.com before or on the 31st of October 2020. There is no registration fee. More information is available (in Romanian) on the Facebook conference webpage.