URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

09-10.11.2018: Symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” & ”Natural Resources and Sustainable Development”, Oradea, U. Oradea - Mediu, full paper by 21.10.2018, 250 lei.

15-16.11.2018: GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, Iași, UT ”Gh. Asachi” - Hidrotehnică, abstract by 04.11.2018, 300 lei.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

23-24.11.2018: Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, Timișoara, UVT - Geografie, registration by 20.11.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

11 nov. 2018

Simpozionul internațional GEOMAT ”Geomatica și noi tehnologii ale științei geospațiale”, 15-16 noiembrie 2018, Iași. GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science”, 15-16 November 2018, Iași

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, împreună cu Uniunea Geodezilor din România și în parteneriat cu alte instituţii din ţară, va organiza în perioada 15-16 noiembrie 2018 cea de-a șasea ediție a simpozionului internațional GEOMAT, ”Geomatica și noi tehnologii ale științei geospațiale”. Evenimentul va fi găzduit de Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului pe parcursul zilei de joi, 15 noiembrie, și în prima parte a zilei de vineri, 16 noiembrie 2018. Joi seara va avea loc și cina festivă.
Pentru participare, era necesară înregistrarea online până la data de 1 octombrie 2018 şi trimiterea unui rezumat în limba engleză al lucrării propuse spre prezentare, până la data de 4 noiembrie 2018. Organizatorii urmau să trimită un răspuns cu privire la acceptarea lucrării până în 7 noiembrie 2017. Taxa de participare în valoare de 300 lei (200 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă (opțional) 150 lei pentru cina festivă, trebuia plătită până la 9 noiembrie 2018. Lucrarea in extenso în limba engleză, redactată conform modelului, trebuia trimisă tot până la 9 noiembrie 2018 în vederea publicării. Alte informaţii (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul simpozionului.
The Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering within "Gheorghe Asachi" Technical University of Iaşi, together with the Romanian Association of Surveyors and in partnership with other Romanian institutions, will organize the sixth edition of GEOMAT International Symposium ”Geomatics and new technologies of geospatial science” on the 15th and the 16th of November 2018. The venue of the symposium is the Faculty of Hydrotechnical Engineering, Geodesy and Environmental Engineering. The sessions will take place on Thursday, 15 November, all day long, and in the morning of Friday, 16 November 2018. The gala dinner will be on Thursday evening.
Participants should have registered online until the 1st of October 2018 and should have submitted an abstract of the proposed paper until the 4th of November 2018. The organizers should have answered regarding the acceptance of the paper by the 7th of November 2018. The registration fee is 300 lei (200 lei for PhD students), and the (optional) gala dinner another 150 lei and should have been paid until the 9th of November 2018. The full paper, written according to the model, should have been sent also before or on the 9th of November 2018 to be published. Further information is available on the symposium website.

10 nov. 2018

Seminarul "Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 23-24 noiembrie 2018, Timișoara. Workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 23-24 November 2018, Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, Departamentul de Geografie, geo-spatial.org și OSGeo România organizează în perioada 23-24 noiembrie 2018 la Timișoara cea de-a 24-a ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”. Activitățile se vor desfășura sub formă de prezentări orale în plen - pentru cea mai mare parte a zilei de vineri, 23 noiembrie 2018, precum și seminarii practice pe secțiuni paralele - vineri seara și sâmbătă, 24 noiembrie 2018.
Participarea la seminar este gratuită, dar cei care doresc să participe trebuie să se înregistreze până în data de 20 noiembrie 2018, completând și trimițând formularul de pe website-ul evenimentului. Seminariile practice vor avea un număr limitat de locuri și acceptarea participării se va face pe principiul ”primul venit, primul servit”. Participanții sunt rugați să se înscrie pe pagina de discuții pentru a fi la curent cu ultimele detalii ale evenimentului. Pachetul complet de informații cu privire la eveniment se poate descărca în format pdf.
The West University of Timișoara, Faculty of Chemistry-Biology-Geography, Department of Geography, geo-spatial.org and OSGeo Romania organize the 24th edition of the workshop ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation” in Timișoara on the 23rd and 24th of November 2018. The activities will comprise plenary oral presentations - most of the day on Friday, 23 November 2018, and practical seminars in parallel sections on Friday evening and on Saturday, 24 November 2018.
Participation to the seminar is free, but those who wish to participate must register before or on the 20th of November 2018, by filling and submitting the form available on the event website (in Romanian only). The practical seminars will have a limited amount of places and acceptance of participation will be made according to the ”first come, first served” principle. Participants are also asked to register on the discussion group to be up to date regarding the latest details of the event. The complete set of information may be downloaded in pdf format.

5 nov. 2018

Simpozionul internațional ”Factori de risc pentru mediul înconjurător și siguranța alimentară” și simpozionul internațional ”Resursele naturale și dezvoltarea durabilă”, 9-10 noiembrie 2018, Oradea. International symposia ”Risk Factors for Environment and Food Safety” and ”Natural Resources and Sustainable Development”, 9-10 November 2018, Oradea

Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea organizează vineri, 9 noiembrie 2017, şi sâmbătă, 10 noiembrie 2018, simpozionul internaţional "Factori de risc pentru mediul înconjurător şi siguranţa alimentară" împreună cu simpozionul științific internațional ”Resursele naturale și dezvoltarea durabilă”. Evenimentele se vor desfășura la Hotelul Continental și la Facultatea de Protecția Mediului din Oradea.
Participarea la simpozion era posibilă dacă până în data de 21 octombrie 2018 se trimitea lucrarea in extenso în vederea publicării, instrucţiunile de redactare fiind precizate aici. Taxa de participare este de 250 lei şi trebuia plătită până la aceeaşi dată. Mai multe informaţii sunt disponibile pe website-ul facultăţii și în pliant (pagina 1 și pagina 2).
The Faculty of Environmental Protection within the University of Oradea organizes on Friday, 9 November 2018, and Saturday, 10 November 2018, the international symposium "Risk Factors for Environment and Food Safety", together with the international symposium on ”Natural Resources and Sustainable Development”. The events will take place at Continental Hotel and the Faculty of Environmental Protection in Oradea.
Registration to the symposium was possible if the full paper had been submitted for publication on or before the 21st of October 2018. The rules for the setting up of the full paper are available here. The participation fee of 250 lei should have been paid before or on the same date. More information is available on the faculty website and in the call for papers (page 1 and page 2).

17 oct. 2018

Conferința internațională ”Geografia la centenarul României”, 17-18 noiembrie 2018, București. International Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, 17-18 November 2018, Bucharest

În perioada 17-18 noiembrie 2018, Departamentul de Meteorologie-Hidrologie al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează cu sprijinul Asociației Profesionale a Geografilor din România simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Geografia la centenarul României” și va fi dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Simion Mehedinți. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Facultatea de Geografie a Universității din București sâmbătă, 17 noiembrie 2018, și se vor încheia cu o cină festivă, seara. Duminică, 18 noiembrie 2018, se va organiza un tur ghidat al orașului București.
Participanții la simpozion trebuie să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 4 noiembrie 2018. Taxa de participare în valoare de 150 lei (50 lei pentru studenți și doctoranzi), plus 50 lei opțional pentru cina festivă, trebuie achitată tot până la data de 4 noiembrie 2018. Turul ghidat al municipiului București costă suplimentar încă 50 lei. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în engleză).
On the 17th and 18th of November 2018, the Department of Meteorology and Hydrology of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes, with the support of the Professional Association of Romanian Geographers, the annual traditional conference. This time, the subject of the conference is ”Geography in the Romanian Centenary” and the event will be dedicated to the anniversary of 150 years from the birth of Simion Mehedinți. The sessions of the conference will be hosted by the Faculty of Geography within the University of Bucharest on Saturday, 17 November 2018, ending with the evening dinner. On Sunday, 18 November 2018, there will be a guided tour of the capital city of Bucharest.
Participants to the symposium should fill in and submit the form provided on the symposium website until the 4th of November 2018. The registration fee of 150 lei (50 lei for students and PhD students), to which 50 lei are added for those wishing to attend the evening dinner, should be paid also before or on the 4th of November 2018. The guided city tour of Bucharest would cost an additional 50 lei. More details are available on the website of the event.

19 sept. 2018

Simpozionul internațional ”Sisteme informaționale geografice”, 5-6 octombrie 2018, Iași. International Symposium ”GIS and Remote Sensing”, 5-6 October 2018, Iași

În perioada 5-6 octombrie 2018, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași organizează cea de-a 26-a ediție a simpozionului internațional ”Sisteme informaționale geografice”, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele șase instituții partenere din România și Republica Moldova. Tema din acest an este ”Sistemele informaționale geografice în studiul și gestiunea sistemelor naturale și antropice”. Sesiunile de comunicări vor avea loc vineri, 5 octombrie 2018, în vreme ce sâmbătă, 6 octombrie, vor avea loc seminarii practice și workshop-uri tematice. Va avea loc și o cină festivă.
Înscrierea se poate face până în data de 23 septembrie 2018, prin completarea formularului online disponibil aici, care include și un rezumat al lucrării propuse, sau prin e-mail la adresa gbiali@yahoo.com. Taxa de participare este de 170 lei (100 lei pentru doctoranzi) și include și cina festivă. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a evenimentului sau în anunț.
On the 5th and 6th of October 2018, the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering within ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iași organizes the 26th edition of the International Symposium on GIS and Remote Sensing. This event takes place annually, rotating between the six partner institutions in Romania and Moldova. This year subject is ”G.I.S. in the Study and Management of Natural and Anthropogenic Systems”. The paper sessions will take place on Friday, 5 October 2018, while practical seminar and themed workshops will be organized on Saturday, 6 October. There will also be a gala dinner.
Registration is possible until the 23rd of September 2018, by filling the online form available here which includes an abstract of the proposed paper or by e-mail to gbiali@yahoo.com. The registration fee is 170 lei (100 lei for PhD students), including the gala dinner. Other details are available (in Romanian only) on the symposium website and in the call.

29 aug. 2018

Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018, 29-30 octombrie 2018, București. GeoPreVi 2018 International Symposium, 29-30 October 2018, Bucharest

Facultatea de Geodezie a Universității Tehnice de Construcții București, împreună cu comisiile 5, 6 și 10 ale Federației Internaționale a Geometrilor (FIG), Uniunea Geodezilor din România (UGR), Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie (APCGC) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), alături și de alți parteneri, organizează în perioada 29-30 octombrie 2018 Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018. Tema din acest an va fi ”Geodezia pentru orașe inteligente”. Simpozionul va avea loc la hotelul CARO din București. Pe lângă lucrările propriu-zise ale simpozionului, se va organiza și o cină festivă.
Participanții la simpozion trebuie să trimită online un rezumat al lucrării propuse până în data de 15 septembrie 2018, respectând precizările. O notificare privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până în 1 octombrie 2018. Lucrarea integrală trebuie trimisă în aceeași manieră tot până în 15 septembrie 2018. Taxa de participare la simpozion, dacă se plătea până în 15 august 2018, era de 460 lei pentru cadrele didactice din România și membrii asociațiilor profesionale (140 lei pentru tineri). Taxa se poate plăti și ulterior, dar va fi în valoare de 550 lei (160 lei pentru tineri). Există și granturi oferite de organizatori. Cina festivă este opțională și costă 230 lei, indiferent de vârstă. Mai multe detalii sunt disponibile (în engleză) pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering, together with the commissions 5, 6 and 10 of the International Federation of Surveyors (FIG), the Romanian Surveyors Union (UGR), the Romanian Association of Private Surveyors (APCGC) and the National Agency for Cadastre and Land Registration (ANCPI), as well as other partners, organizes the GeoPreVi 2018 International Symposium on the 29th and 30th of October 2018. This year subject is ”Geodesy for Smart Cities”. The venue of the symposium is Hotel CARO in Bucharest. Besides the proper sessions of the symposium, a gala dinner will be organized.
Participants to the symposium should submit online the abstract of their paper before or on September 15, 2018, respecting the instructions. A notification regarding the acceptance of the paper should arrive before October 1, 2018. The full paper should be submitted in the same manner by September 15, 2018. If paid before or on August 15, 2018, the registration fee was 200 EURO (30 EURO for young surveyors). The fee for late registration (available until the start of the symposium) is 250 EURO (35 EURO for young surveyors). The gala dinner is optional and will cost an additional 50 EURO, regardless of age. More details are available on the symposium webpage.

27 aug. 2018

Conferința internațională ”Cercetarea geografică și cooperarea transfrontalieră în bazinul inferior al Dunării”, 6-9 septembrie 2018, Craiova. Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference ”Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, 6-9 September 2018, Craiova

În perioada 6-9 septembrie 2018, Departamentul de Geografie al Universității din Craiova va organiza cea de-a cincea conferință internațională (română-bulgară-maghiară-sârbă) intitulată ”Cercetarea geografică și cooperarea transfrontalieră în bazinul inferior al Dunării”. Joi seara, în 6 septembrie 2018, conferința va începe cu înregistrarea participanților și un cocktail de bun-venit. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 7 septembrie 2018. Sâmbătă, 8 septembrie, se va organiza o aplicație de teren în zona Defileului Dunării (Porțile de Fier) și la Drobeta Turnu Severin.
Înscrierea la conferință se putea face până în data de 31 mai 2018, prin trimiterea formularului de înscriere, care include și un rezumat al lucrării propuse a fi prezentată, la adresa danubecbc@gmail.com sau danubecbc2018@gmail.com. O notificare privind acceptarea (sau nu) a rezumatului trebuia să sosească până în 15 iunie 2018. Taxa de participare este diferențiată, 80 EURO (60 EURO pentru doctoranzi și tineri cercetători) până la 1 iulie 2018, respectiv 100 EURO (80 EURO pentru doctoranzi și tineri cercetători) până la 25 august 2018. Aplicația de teren este opțională și are taxă separată și fixă, 60 EURO, indiferent când se achită. Mai multe informații sunt disponibile (doar în engleză) în circulară și pe website-ul conferinței.
Between the 6th and the 9th of September 2018, the Geography Department belonging to the University of Craiova will organize the fifth International (Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian) Conference ”Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”. The conference will start on Thursday evening, the 6th of September 2018, with the registration of the participants and a welcome cocktail. The sessions of the conference will take place on Friday, 7 September 2018. On Saturday, the 8th of September, a field trip will be organized in the area of the Danube Gorges (the Iron Gates) and Drobeta Turnu Severin.
Registration to the conference was possible until the 31st of May 2018, by submitting the registration form, which also includes an abstract of the proposed paper, to danubecbc@gmail.com or danubecbc2018@gmail.com. A notification of the results of the abstract review should have arrived by 15 June 2018. The early registration fee, valid until the 1st of July 2018, is 80 EURO (60 EURO for early career researchers and PhD students), while the standard registration fee is 100 EURO (80 EURO for early career researchers and PhD students) could be paid until the 25th of August 2018. The field trip is optional and has a different fixed fee of 60 EURO, regardless of the moment of payment. More information is available in the call and on the conference website.