URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

05-06.10.2018: Simpozionul Internațional ”Sisteme informaționale geografice” / Symposium ”GIS and Remote Sensing”, Iași, U.T. ”Gh. Asachi” - Hidro., registration by 23.09.2018, 170 lei.

19-21.10.2018: Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir” / ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, Iași, Univ. ”Al. I. Cuza” - Geografie, abstract by 05.09.2018, 200 lei.

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

17 oct. 2018

Conferința internațională ”Geografia la centenarul României”, 17-18 noiembrie 2018, București. International Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, 17-18 November 2018, Bucharest

În perioada 17-18 noiembrie 2018, Departamentul de Meteorologie-Hidrologie al Facultăţii de Geografie de la Universitatea din București organizează cu sprijinul Asociației Profesionale a Geografilor din România simpozionul anual tradițional, care de această dată va avea tema ”Geografia la centenarul României” și va fi dedicată aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Simion Mehedinți. Lucrările simpozionului vor fi găzduite de Facultatea de Geografie a Universității din București sâmbătă, 17 noiembrie 2018, și se vor încheia cu o cină festivă, seara. Duminică, 18 noiembrie 2018, se va organiza un tur ghidat al orașului București.
Participanții la simpozion trebuie să completeze și să trimită formularul de pe pagina web a simpozionului până în data de 4 noiembrie 2018. Taxa de participare în valoare de 150 lei (50 lei pentru studenți și doctoranzi), plus 50 lei opțional pentru cina festivă, trebuie achitată tot până la data de 4 noiembrie 2018. Turul ghidat al municipiului București costă suplimentar încă 50 lei. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul evenimentului (în engleză).
On the 17th and 18th of November 2018, the Department of Meteorology and Hydrology of the Faculty of Geography within the University of Bucharest organizes, with the support of the Professional Association of Romanian Geographers, the annual traditional conference. This time, the subject of the conference is ”Geography in the Romanian Centenary” and the event will be dedicated to the anniversary of 150 years from the birth of Simion Mehedinți. The sessions of the conference will be hosted by the Faculty of Geography within the University of Bucharest on Saturday, 17 November 2018, ending with the evening dinner. On Sunday, 18 November 2018, there will be a guided tour of the capital city of Bucharest.
Participants to the symposium should fill in and submit the form provided on the symposium website until the 4th of November 2018. The registration fee of 150 lei (50 lei for students and PhD students), to which 50 lei are added for those wishing to attend the evening dinner, should be paid also before or on the 4th of November 2018. The guided city tour of Bucharest would cost an additional 50 lei. More details are available on the website of the event.

19 sept. 2018

Simpozionul internațional ”Sisteme informaționale geografice”, 5-6 octombrie 2018, Iași. International Symposium ”GIS and Remote Sensing”, 5-6 October 2018, Iași

În perioada 5-6 octombrie 2018, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului de la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași organizează cea de-a 26-a ediție a simpozionului internațional ”Sisteme informaționale geografice”, eveniment care are loc anual, prin rotație, la cele șase instituții partenere din România și Republica Moldova. Tema din acest an este ”Sistemele informaționale geografice în studiul și gestiunea sistemelor naturale și antropice”. Sesiunile de comunicări vor avea loc vineri, 5 octombrie 2018, în vreme ce sâmbătă, 6 octombrie, vor avea loc seminarii practice și workshop-uri tematice. Va avea loc și o cină festivă.
Înscrierea se poate face până în data de 23 septembrie 2018, prin completarea formularului online disponibil aici, care include și un rezumat al lucrării propuse, sau prin e-mail la adresa gbiali@yahoo.com. Taxa de participare este de 170 lei (100 lei pentru doctoranzi) și include și cina festivă. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a evenimentului sau în anunț.
On the 5th and 6th of October 2018, the Faculty of Hydrotechnics, Geodesy and Environmental Engineering within ”Gheorghe Asachi” Technical University of Iași organizes the 26th edition of the International Symposium on GIS and Remote Sensing. This event takes place annually, rotating between the six partner institutions in Romania and Moldova. This year subject is ”G.I.S. in the Study and Management of Natural and Anthropogenic Systems”. The paper sessions will take place on Friday, 5 October 2018, while practical seminar and themed workshops will be organized on Saturday, 6 October. There will also be a gala dinner.
Registration is possible until the 23rd of September 2018, by filling the online form available here which includes an abstract of the proposed paper or by e-mail to gbiali@yahoo.com. The registration fee is 170 lei (100 lei for PhD students), including the gala dinner. Other details are available (in Romanian only) on the symposium website and in the call.

29 aug. 2018

Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018, 29-30 octombrie 2018, București. GeoPreVi 2018 International Symposium, 29-30 October 2018, Bucharest

Facultatea de Geodezie a Universității Tehnice de Construcții București, împreună cu comisiile 5, 6 și 10 ale Federației Internaționale a Geometrilor (FIG), Uniunea Geodezilor din România (UGR), Asociația Patronală din Cadastru, Geodezie și Cartografie (APCGC) și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), alături și de alți parteneri, organizează în perioada 29-30 octombrie 2018 Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018. Tema din acest an va fi ”Geodezia pentru orașe inteligente”. Simpozionul va avea loc la hotelul CARO din București. Pe lângă lucrările propriu-zise ale simpozionului, se va organiza și o cină festivă.
Participanții la simpozion trebuie să trimită online un rezumat al lucrării propuse până în data de 15 septembrie 2018, respectând precizările. O notificare privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până în 1 octombrie 2018. Lucrarea integrală trebuie trimisă în aceeași manieră tot până în 15 septembrie 2018. Taxa de participare la simpozion, dacă se plătea până în 15 august 2018, era de 460 lei pentru cadrele didactice din România și membrii asociațiilor profesionale (140 lei pentru tineri). Taxa se poate plăti și ulterior, dar va fi în valoare de 550 lei (160 lei pentru tineri). Există și granturi oferite de organizatori. Cina festivă este opțională și costă 230 lei, indiferent de vârstă. Mai multe detalii sunt disponibile (în engleză) pe pagina web a simpozionului.
The Faculty of Geodesy within the Bucharest Technical University of Civil Engineering, together with the commissions 5, 6 and 10 of the International Federation of Surveyors (FIG), the Romanian Surveyors Union (UGR), the Romanian Association of Private Surveyors (APCGC) and the National Agency for Cadastre and Land Registration (ANCPI), as well as other partners, organizes the GeoPreVi 2018 International Symposium on the 29th and 30th of October 2018. This year subject is ”Geodesy for Smart Cities”. The venue of the symposium is Hotel CARO in Bucharest. Besides the proper sessions of the symposium, a gala dinner will be organized.
Participants to the symposium should submit online the abstract of their paper before or on September 15, 2018, respecting the instructions. A notification regarding the acceptance of the paper should arrive before October 1, 2018. The full paper should be submitted in the same manner by September 15, 2018. If paid before or on August 15, 2018, the registration fee was 200 EURO (30 EURO for young surveyors). The fee for late registration (available until the start of the symposium) is 250 EURO (35 EURO for young surveyors). The gala dinner is optional and will cost an additional 50 EURO, regardless of age. More details are available on the symposium webpage.

27 aug. 2018

Conferința internațională ”Cercetarea geografică și cooperarea transfrontalieră în bazinul inferior al Dunării”, 6-9 septembrie 2018, Craiova. Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference ”Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”, 6-9 September 2018, Craiova

În perioada 6-9 septembrie 2018, Departamentul de Geografie al Universității din Craiova va organiza cea de-a cincea conferință internațională (română-bulgară-maghiară-sârbă) intitulată ”Cercetarea geografică și cooperarea transfrontalieră în bazinul inferior al Dunării”. Joi seara, în 6 septembrie 2018, conferința va începe cu înregistrarea participanților și un cocktail de bun-venit. Lucrările conferinței se vor desfășura vineri, 7 septembrie 2018. Sâmbătă, 8 septembrie, se va organiza o aplicație de teren în zona Defileului Dunării (Porțile de Fier) și la Drobeta Turnu Severin.
Înscrierea la conferință se putea face până în data de 31 mai 2018, prin trimiterea formularului de înscriere, care include și un rezumat al lucrării propuse a fi prezentată, la adresa danubecbc@gmail.com sau danubecbc2018@gmail.com. O notificare privind acceptarea (sau nu) a rezumatului trebuia să sosească până în 15 iunie 2018. Taxa de participare este diferențiată, 80 EURO (60 EURO pentru doctoranzi și tineri cercetători) până la 1 iulie 2018, respectiv 100 EURO (80 EURO pentru doctoranzi și tineri cercetători) până la 25 august 2018. Aplicația de teren este opțională și are taxă separată și fixă, 60 EURO, indiferent când se achită. Mai multe informații sunt disponibile (doar în engleză) în circulară și pe website-ul conferinței.
Between the 6th and the 9th of September 2018, the Geography Department belonging to the University of Craiova will organize the fifth International (Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian) Conference ”Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube”. The conference will start on Thursday evening, the 6th of September 2018, with the registration of the participants and a welcome cocktail. The sessions of the conference will take place on Friday, 7 September 2018. On Saturday, the 8th of September, a field trip will be organized in the area of the Danube Gorges (the Iron Gates) and Drobeta Turnu Severin.
Registration to the conference was possible until the 31st of May 2018, by submitting the registration form, which also includes an abstract of the proposed paper, to danubecbc@gmail.com or danubecbc2018@gmail.com. A notification of the results of the abstract review should have arrived by 15 June 2018. The early registration fee, valid until the 1st of July 2018, is 80 EURO (60 EURO for early career researchers and PhD students), while the standard registration fee is 100 EURO (80 EURO for early career researchers and PhD students) could be paid until the 25th of August 2018. The field trip is optional and has a different fixed fee of 60 EURO, regardless of the moment of payment. More information is available in the call and on the conference website.

14 aug. 2018

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 19-21 octombrie 2018, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 19-21 October 2018, Iași

Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 19-21 octombrie 2018 cea de-a 38-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 19 octombrie, și sâmbătă, 20 octombrie 2018. Vineri seara va avea loc și o serată culturală și un tur ghidat al orașului Iași iar sâmbătă seara, o serată festivă. Duminică, 21 octombrie 2018, va fi organizată o aplicație de teren în regiunea istorică a Moldovei. Limbile oficiale ale seminarului sunt română, franceză și engleză.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 5 septembrie 2018. În acest sens, trebuie completat formularul de înregistrare, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Un răspuns privind acceptarea lucrării trebuie să parvină până la 1 octombrie 2018. Taxa de participare cu reducere în valoare de 200 lei (150 lei pentru doctoranzi, 100 lei pentru studenți) trebuie achitată până în 5 septembrie 2018 (o taxă cu 50 lei mai mare poate fi achitată până în 1 octombrie 2018). O taxă suplimentară va trebui achitată (opțional) pentru aplicația de teren. În vederea publicării, lucrarea in extenso trebuie trimisă până la 1 septembrie 2018. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 38th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 19th and 21st of October 2018. The paper sessions will take place on Friday, 19 October, and Saturday, 20 October 2018, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Friday there will be a ”cultural evening” and a guided tour of Iași ”by night”, while a gala dinner will be organized on Saturday evening. On Sunday, 21 October 2018, a fieldtrip will be organized in the historical region of Moldova. The official languages of the seminar are Romanian, French and English.
The deadline for the registration at the conference is 5 September 2018. To register, one should fill in the registration form,  including an abstract of the proposed paper. An answer regarding the acceptance of the paper should arrive by October 1st, 2018. The registration fee is 60 Euro or 200 lei and payment is also possible upon arrival in Iași. The fieldtrip is optional and there will be a supplementary fee for those wishing to participate. In order to be published, the full paper should be submitted before or on the 1st of September 2018. Further information is available on the conference website and in the call.

29 iul. 2018

Conferința ”Cercetarea românească asupra mediului construit - bilanț la un centenar al modernității”, 5 octombrie 2018, București. Conference ”Romanian research of the built environment - drawing the line after a century of modernity”, 5 October 2018, Bucharest

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbansim și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza vineri, 5 octombrie 2018, la sediul INCERC din București, cea de-a 14-a ediție a conferinței de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, intitulată ”Cercetarea românească asupra mediului construit - bilanț la un centenar al modernității”. Obiectivul conferinței este de a prezenta tendințele cercetării în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, cu accent pe contribuția INCD URBAN-INCERC la dezvoltarea domeniului.
Înscrierea la conferință este gratuită și se face exclusiv prin completarea online a formularului de înregistrare până la data de 14 septembrie 2018. Termenul limită până la care trebuie trimis însă rezumatul lucrării, în română și/sau engleză,  respectiv lucrarea integrală, pentru cei care doresc să o publice în volumul conferinței, respectând instrucțiunile, este 31 august 2018. Lucrarea, în formă finală, poate fi trimisă în vederea publicării în revistele institutului până la data de 14 septembrie 2018. Se pot înscrie la conferință și cei care nu doresc să prezinte o lucrare. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize the 14th edition of the research conference on constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development at the INCERC headquarters in Bucharest on Friday, 5 October 2018. The conference is entitled ”Romanian research of the built environment - drawing the line after a century of modernity” and its objective is to present the trends of research in constructions, economy of buildings, architecture, urban and territorial development in the last 100 years, focusing on the contribution of NIRD URBAN-INCERC to the field.
Registration to the conference is free and can be made exclusively online by filling the registration form before or on September 14, 2018. The deadline for submitting the abstract and the full paper for those wishing to publish it in the conference proceedings, respecting the instructions is however August 31, 2018. The full paper may be submitted for publication to one of the journals of the institute before or on September 14, 2018. There is also the opportunity to register and participate at the conference without presenting a paper. Other details are available on the conference webpage.

1 iun. 2018

Conferința internațională ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 1-3 iunie 2018, Iași. International Conference ”Present Environment and Sustainable Development”, 1-3 June 2018, Iași

În perioada 1-3 iunie 2018 are loc la Iași cea de-a XIII-a ediție a conferinței internaționale ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, dedicată de această dată Centenarului Marii Uniri și Zilei Mondiale a Mediului, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Iași, Administrația Națională de Meteorologie, Societatea de Geografie din România - Filiala Iași și Asociația Națională de Acvacultură. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se desfășoară vineri, 1 iunie 2018,  iar în cadrul acestora va avea loc și un workshop, ”Predictibilitatea secetelor și inundațiilor în bazinul râului Prut”, în cadrul proiectului internațional ”Îmbunătățirea avertizărilor timpurii, prognozei și atenuării efectelor secetei și inundațiilor pe baza indicatorilor hidro-climatici în timp real” (IMDROFLOOD). Sâmbătă și duminică, 2 și 3 iunie 2018, se va organiza o aplicație de teren în Republica Moldova.
Înscrierea la simpozion se putea face online până în data de 1 mai 2018. Formularul include și spațiu pentru un rezumat de maxim 500 de cuvinte al lucrării propuse (în engleză), dar acesta se poate trimite și separat la adresa pesd2006@yahoo.com. Taxa de participare este de 200 lei (175 lei pentru doctoranzi și studenți), iar aplicația de teren costă încă 300 lei. Termenul limită de efectuare a plății era 12 mai 2017. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina simpozionului și în invitație.
Between the 1st and 3rd of June 2018, the 13th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Conference is organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University, in partnership with the National Environmental Guard - Iași Branch, the National Meteorological Administration, the Romanian Geographical Society - Iași Branch and the National Association of Aquaculture. This edition of the conference is dedicated to the celebration of 100 years since the Great Union of Romania and the World Environment Day. The sessions of the symposium are held on Friday, 1 June 2018, including a workshop ”Drought and flood predictability in the Prut River Basin”, part of the international project ”Improving Drought and Flood Early Warning, Forecasting and Mitigation using real-time hydroclimatic indicators” (IMDROFLOOD). A fieldtrip to the Republic of Moldova will be organized on Saturday and Sunday, the 2nd and 3rd of June 2018.
The deadline for online registration was 1 May 2017. The form includes a maximum 500 words abstract of the proposed paper, but the abstract may also be sent separately to pesd2006@yahoo.com. The registration fee is 50 EURO and other 70 EURO should be paid for the fieldtrip. Foreign participants are not required to pay in advance and may do so at the registration desk, in Iași. More details are available on the symposium website and the call.