URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

24 dec. 2014

Simpozionul Național de Geomorfologie, 21-24 mai 2015, Sfântu Gheorghe (Delta Dunării). National Symposium on Geomorphology, 21-24 May 2015, Sfântu Gheorghe (Danube Delta)

Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Grupul de Cercetări Costiere de la Facultatea de Geografie a Universității din București, împreună cu Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale și Primăria Sfântu Gheorghe organizează cel de-al XXXI-lea Simpozion Național de Geomorfologie. Acesta se va desfășura la Sfântu Gheorghe în perioada 21 - 24 mai 2015. Vineri, 22 mai 2015, și sâmbătă, 23 mai, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, găzduite de căminul cultural din localitate, după-amiezele fiind rezervate unor aplicații de teren în apropiere. Duminică, 24 mai 2015, se va organiza o aplicație de teren pe un traseu în Delta Dunării.
Participanții se pot înscrie la simpozion până la data de 1 martie 2015, completând formularul de înregistrare online, inclusiv un rezumat al lucrării. Până în data de 1 aprilie, aceștia vor primi o notificare cu privire la acceptarea lucrării. Taxa de participare standard este 220 RON, iar pentru masteranzi, doctoranzi și seniori (peste 65 ani), 150 RON, și trebuie plătită până pe 1 mai 2015. Pentru aplicația de teren din ultima zi, taxa de participare (opțională) este de 100 RON. Alte detalii sunt disponibile pe pagina web a simpozionului.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR) and the Group of Coastal Research of the Faculty of Geography within the University of Bucharest, together with the Marine and Fluvial Research Station and Sfântu Gheorghe Mayor's Office organize the 31st National Symposium on Geomorphology. The event will take place between 21 and 24 May 2015 at Sfântu Gheorghe. The sessions of the symposium will take place on Friday, 22 May 2015, and Saturday, 23 May, and will be hosted by the local community centre. During the afternoon, local trips will be organized. On Sunday, 24 May, a fieldtrip will be organized on a larger route in the Danube Delta.
Participants may register for the symposium until the 1st of March 2015 by filling and submitting the online form which includes an abstract of the paper (in Romanian). By April the 1st, 2015, they should receive a letter of acceptance of the proposed paper. The standard registration fee is 220 RON, while the registration fee for Master and PhD students, as well as for seniors (aged 65 and over), is 150 RON, and should be paid before or on the 1st of May 2015. The fieldtrip on the last day of the symposium is optional and costs an additional 100 RON. Other details are available on the symposium webpage.

23 dec. 2014

Conferința Internațională de Onomastică ”Numele și numirea. Convențional / neconvențional în onomastică”, 1-3 septembrie 2015, Baia Mare. International Conference on Onomastics ”Name and naming. Conventional / Unconventional in Onomastics”, 1-3 September 2015, Baia Mare

Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” din Baia Mare va găzdui cea de-a treia ediție a Conferinței Internaționale de Onomastică ”Numele și numirea” în perioada 1-3 septembrie 2015. De data aceasta tema conferinței este ”Convențional / neconvențional în onomastică”, . Aceasta este organizată de Centrul de Onomastică din Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca. Lucrările conferinței vor avea loc marți și  miercuri, 1 și 2 septembrie 2015, iar joi, 3 septembrie, se organizează o excursie în Maramureș.
Termenul limită pentru înscriere, respectiv pentru trimiterea rezumatului lucrării, este 1 aprilie 2015. Taxa de participare în valoare de 350 RON, la care se adaugă, opțional, 80 RON pentru excursia în Maramureș, trebuie achitată până la data de 1 mai 2015. Lucrarea finală se poate trimite, în vederea publicării, până la data de 1 octombrie 2015. Mai multe detalii sunt disponibile pe pagina web a conferinței.
”Petre Dulfu” County Library of Baia Mare will host the third edition of the International Conference on Onomastics ”Name and Naming” between 1 and 3 September 2015. This time, the subject of the conference is ”Conventional / Unconventional in Onomastics” . The event is organized by the Centre of Onomastics of the Faculty of Letters within Baia Mare Nord University Center, part of the Technical University of Cluj-Napoca. The sessions of the conference will take place on Tuesday and Wednesday, 1 and 2 September 2015, while a fieldtrip in Maramureș is organized on Thursday, 3 September.
The deadline for the registration and the submission of the abstract of the paper is April 1, 2015. The conference fee of 80 EURO (plus 20 EURO optionally for the trip) should be paid before or on May 1, 2015. The final paper may be submitted for publication until October 1st, 2015. More details are available on the conference website.

22 dec. 2014

Conferința internațională ”Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă”, 28-30 mai 2015, Alba Iulia. International Conference ”Environmental Engineering and Sustainable Development”, 28-30 May 2015, Alba Iulia

Facultatea de Științe a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și Asociația Balcanică de Mediu - ”Balkan Environmental Association” (B.EN.A) organizează între 28 și 30 mai 2015 conferința internațională ”Environmental Engineering and Sustainable Development”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită rezumatul lucrării până în data de 1 februarie 2015, urmând ca până la 15 februarie să fie anunțați dacă lucrarea este acceptată. Articolul complet (maxim 7 pagini, în engleză, conform modelului de pe site) trebuie trimis până la data de 15 martie 2015 iar taxa de participare (110 EURO) se plătește până în 15 aprilie 2015. Până la data de 14 mai 2015, autorii vor fi anunțați dacă lucrarea a fost admisă pentru a fi publicată în ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, revistă cotată ISI, caz în care vor plăti o taxă adițională de 100 EURO în timpul conferinței. Celelalte lucrări vor fi publicate în alte reviste. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web a conferinței (în limba engleză).
The Faculty of Science of ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia and the Balkan Environmental Association (B.EN.A) organize at Alba Iulia the international conference named ”Environmental Engineering and Sustainable Development” between 28th and 30th of May 2015.
Those who wish to participate must send the abstract of their paper prior to February 1st, 2015 and they will receive an acceptance notification by February 15th, 2015. The full paper (7 pages at most, in English, according to the template provided on the website) should be send on or before March 15th, 2015 and the registration fee (110 EURO) should be paid before April 15th, 2015. By May 14th, 2015, the authors of the papers will be notified if their paper is accepted for publication in the ISI ”Journal of Environmental Protection and Ecology”, in which case they will pay an additional publication fee of 100 EURO during the conference. The other papers will be published in other journals. All details are available on the conference website.

21 dec. 2014

Conferința internațională ”Aerul și apa, componente ale mediului”, 20-22 martie 2015, Cluj-Napoca. ”Air and Water, Components of the Environment” International Conference, 20-22 March 2015, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Catedra de Geografie Fizică și Tehnică a Facultății de Geografie din Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca și Asociația ”Aerul și Apa”, în colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, organizează cea de-a 7-a ediție a conferinței ”Aerul și apa, componente ale mediului”. Ca de obicei, aceasta este dedicată Zilei Mondiale a Meteorologiei și Zilei Mondiale a Apei. Lucrările conferinței vor avea loc vineri, 20 martie 2014, la Cluj-Napoca, și vor fi găzduite de Facultatea de Geografie. A doua zi, 21 martie, va avea loc aplicația de teren, care vizează obiective din județele Bistrița-Năsăud și Cluj. Duminică, 22 martie 2014, se va organiza un tur al municipiului Cluj-Napoca.
Cei care doresc să participe ar fi trebuit să trimită rezumatul lucrării până la data de 15 noiembrie 2014 și să primească un răspuns de acceptare până la data de 20 noiembrie 2014. Articolul complet (maxim 8 pagini, în engleză) se poate trimite până la data de 10 ianuarie 2015, la adresa airandwaterconference@yahoo.com, urmând ca răspunsul de acceptare să vină până în 10 februarie 2015. Participanții cu lucrări acceptate trebuie apoi să vireze taxa de participare (250 RON) și opțional 50 RON taxa pentru aplicația de teren până în data de 20 februarie 2015. Studenții pot participa la secțiunea dedicată lor fără a plăti taxă de participare. Volumul cu articolele acceptate va fi disponibil la conferință. Mai multe detalii se pot găsi pe site-ul conferinței.
The Department of Physical and Technical Geography of the Faculty of Geography within the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, together with the ”Air and Water” Association and Someș-Tisa Water Branch, organizes the 7th edition of the conference ”Air and Water, Components of the Environment”. As usual, the event is dedicated to the World Meteorological Day and the World Water Day. The sessions of the conference will take place on Friday, 20th of March, at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography. The next day, on the 21st of March, a fieldtrip will be organized in Bistrița-Năsăud and Cluj counties. On Sunday, 22nd of March, a tour of Cluj-Napoca City will be available for the participants.
Those who wish to participate must have submitted the abstract before 15 November 2014 and received an acceptance letter by 20 November 2014. The full paper (no more than 8 pages, in English) should be submitted prior to 10 January 2015 to airandwaterconference@yahoo.com. Organizers will send back an acceptance notification before 10 February 2015. Participants whose paper is accepted must then pay the conference fee (80 EURO) and optionally the fieldtrip fee (20 EURO) before 20 February 2015. Students may participate in their section free of charge. The conference volume including all accepted papers will be available during the sessions. More details are available on the conference website.