URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

25 iun. 2015

Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, 16-18 octombrie 2015, Iași. ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, 16-18 October 2015, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 16-18 octombrie 2015 cea de-a 35-a ediție a lucrărilor Seminarului Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir”, cu sprijinul Asociației Științelor Regionale de Limbă Franceză. Tema seminarului din acest an este ”Modificări teritoriale, dezvoltarea teritorială durabilă și noua guvernanță”. O secțiune specială va fi dedicată aplicațiilor geomatice în geografie. Sesiunile de comunicări vor avea loc în clădirea Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Geografie și Geologie (corpul B), vineri, 16 octombrie, și sâmbătă, 17 octombrie 2015. Duminică, 18 octombrie 2015, va fi organizată o aplicație de teren în nordul Moldovei.
Înscrieri la lucrările seminarului se pot face până în data de 30 iunie 2015. În acest sens, trebuie completat formularul online, disponibil online, care include și un rezumat al lucrării. Taxa de participare în valoare de 150 lei (100 lei pentru doctoranzi), la care se adaugă 120 lei în cazul celor care doresc să participe la aplicația de teren din nordul Moldovei, trebuie achitată până în 31 august 2015. Alte informații sunt disponibile pe pagina web a conferinței și în circulară.
The Department of Geography of the Faculty of Geography and Geology within ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași organizes the 35th edition of ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar between the 16th and 18th of October 2015, with the support of the French Language Association of Regional Sciences. A special section will be dedicated to ”Geomatics Aplied in Geography”. The paper sessions will take place on Friday, 16 October, and Saturday, 17 October 2015, in the building of ”Alexandru Ioan Cuza” University, Faculty of Geology and Geography (building B). On Sunday, 18 October 2015, a fieldtrip will be organized in northern Moldavia.
The deadline for the registration at the conference is 30 June 2015. To register, one should fill in the online form,  including an abstract of their paper. The registration fee is 50 Euro and payment is possible upon arrival in Iași. The fieldtrip to northern Moldavia is optional and is not included in the registration fee. Further information is available on the conference website and in the call.

21 iun. 2015

Simpozionul internațional ”Destinații turistice durabile. Identitate, imagine, inovare”, 2-3 octombrie, Cluj-Napoca. International Symposium ”Sustainable Tourist Destinations. Identity, image, innovation”, 2-3 October 2015, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca organizează în 2 și 3 octombrie 2015 cea de-a doua ediție a simpozionului internațional ”Destinații turistice durabile. Identitate, imagine, inovare”. Simpozionul se adresează atât cadrelor didactice și cercetărilor, cât și operatorilor în industria turistică, autorităților locale și naționale, precum și doctoranzilor, masteranzilor și studenților. Prima zi, vineri, 2 octombrie 2015, este dedicată comunicărilor științifice, iar a doua zi, sâmbătă, 3 octombrie, se va organiza o aplicație de teren în Transilvania.
În vederea participării, trebuie trimis online formularul de înregistrare, care include și un rezumat în engleză al lucrării propuse, până la data de 17 august 2015. Taxa de participare de 150 lei și, opțional, taxa pentru aplicația de teren de 170 lei, trebuie achitate până la 31 august 2015. Mai multe detalii sunt disponibile pe website-ul simpozionului.
On 2 and 3 October 2015, the Faculty of Geography within ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca organizes the second edition of the international symposium ”Sustainable Tourist Destinations. Identity, image, innovation”. The symposium is targeted to both academic staff and researchers, as well as to providers in hospitality industry, local and national authorities, PhD students, graduate and post-graduate students. The first day, Friday 2 October 2015, is dedicated to the paper sessions, while on Saturday, 3 October, a fieldtrip will be organized in Transylvania.
The participants should fill and submit online the registration form which includes an abstract of their paper no later than 17 August 2015. The registration fee of 35 EURO and optionally the fieldtrip fee of 40 EURO should be paid by 31 August 2015. More details are available on the symposium website.

18 iun. 2015

Sesiunea anuală de comunicări științifice ”Geografia românească în context regional și european”, 26 iunie 2015, București. The annual scientific paper sessions ”Romanian Geography in Regional and European Context”, 26 June 2015, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul de Geografie al Academiei Române și Fundația ”Simion Mehedinți” organizează vineri, 26 iunie 2015, sesiunea anuală de comunicări științifice ”Geografia românească în context regional și european”. Sesiunea este dedicată împlinirii a 125 de ani de la nașterea academicianului Vintilă Mihăilescu. Evenimentul va avea loc la sediul Institutului de Geografie din București în prima parte a zilei.
Înscrierile au fost posibile până în data de 12 iunie 2015 prin trimiterea formularului de înscriere pe adresa institutului sau pe e-mail la igar@geoinst.ro. Taxa de participare este de 30 de lei. Mai multe informații sunt disponibile în circulară.
The Institute of Geography of the Romanian Academy and the ”Simion Mehedinți” Foundation organize the annual scientific paper sessions ”Romanian Geography in Regional and European Context” on Friday, 26 June 2015. The event is dedicated to the 125th anniversary of the birth of Vintilă Mihăilescu, Member of the Romanian Academy. The venue is the Institute of Geography in Bucharest and the paper sessions will take place during the first part of the day.
Registration was possible until the 12th of June 2015 by submitting the registration form to the institute address or by e-mail to igar@geoinst.ro. The registration fee is 30 lei. More information is available (in Romanian only) in the call.