URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

21 ian. 2013

Simpozionul Național al Studenților Geografi, 29-31 martie 2013, București. The National Symposium of Geography Students, 29-31 March 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București, în colaborare cu Centrul de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) și Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, organizează cea de-a XX-a ediție a Simpozionului Național a Studenților Geografi în perioada 29-31 martie 2013, la București. Și de această dată, titlul simpozionului este ”Evaluarea integrată a stării mediului”.
Evenimentul este dedicat exclusiv studenților și masteranzilor. Aceștia se pot înscrie până în data de 4 martie 2013, trimițând un e-mail care să includă titlul și rezumatul lucrării, precum și cuvinte cheie, la adresa ccmesi@yahoo.com. Ei vor fi notificați dacă lucrarea a fost acceptată până în data de 8 martie 2013. Taxa de participare, de 30 RON, se va plăti în timpul simpozionului. Mai multe detalii se găsesc în circulară.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest, in cooperation with the Centre for Environment Research and Impact Studies and the Carpathian-Danubian Centre of Gecoecology, organizes the 20th edition of the National Symposium of Geography Students, between 29 and 31 of March, 2013. The event will take place in Bucharest and is entitled, once again, ”The Integrated Assessment of Environmental State”.
Only Bachelor and Master degree students may participate. They may register until the 4th of March 2013, by sending an e-mail, including the title and abstract of the paper, as well as keywords, to ccmesi@yahoo.com. They will be notified by March the 8th, 2013, whether their paper has been accepted. The registration fee of 30 RON will be paid during the symposium. More details are available (in Romanian only) in the call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu