URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

31 mar. 2013

Conferința Internațională ”Guvernanță și Management într-un Context Globalizat”, 17-18 iunie 2013, București. ”Governance and Management in a Globalized Context” International Conference, 17-18 June 2013, Bucharest

Facultatea de Administrație și Management Public din cadrul Academiei de Studii Economice din București organizează în perioada 17-18 iunie 2013 cea de-a noua conferință de administrație și management public, care în acest se intitulează ”Guvernanță și Management într-un Context Globalizat”. Una din cele trei teme ale conferinței se referă la ”Regionalizare și Politica de Dezvoltare Regională”.
Cei care doresc să participe trebuie să trimită lucrarea integrală (în engleză, maxim 10 pagini) până la data de 1 iunie 2013 la adresa irina.popescu@man.ase.ro, urmând a primi un răspuns de acceptare până la 5 iunie 2013. Dacă răspunsul este pozitiv, taxa de participare în valoare de 200 RON / lucrare se poate plăti până în data de 10 iunie 2013. Alte detalii sunt disponibile pe pagina conferinței (în engleză).
The Faculty of Administration and Public Management within the Bucharest Academy of Economic Studies organizes on 17-18 June 2013 the 9th conference on administration and public management, this year entitled ”Governance and Management in a Globalized Context”. One of the three themes of the conference is ”Regionalization and Regional Development Policy”.
Those who wish to participate should submit their full paper (in English, maximum 10 pages) by the 1st of June 2013 to irina.popescu@man.ase.ro. A letter of acceptance should be received by 5 June 2013. If accepted, the registration fee of 200 RON / paper should be paid by 10 June 2013. Other details are available on the conference website.

29 mar. 2013

Simpozionul Internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, 31 mai - 2 iunie 2013, Iași. ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium, 31 May - 2 June 2013, Iași

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 31 mai - 2 iunie 2013 va avea loc la Iași cea de-a VIII-a ediție a simpozionului internațional ”Mediul actual și dezvoltarea durabilă”, în organizarea Departamentului de Geografie de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrările propriu-zise ale simpozionului se vor desfășura vineri, 31 mai 2013, iar pe 1 și 2 iunie se va organiza o aplicație de teren în Republica Moldova.
Înscrierea la simpozion se poate face până în data de 10 mai 2013, completând formularul de înregistrare care se poate descărca de pe pagina simpozionului. Taxa de participare este de 120 RON, iar pentru aplicația de teren încă 200 RON, și trebuie achitată până la data menționată. Mai multe detalii sunt disponibile în invitație.
Between the 31st of May and the 2nd of June 2013, the 8th edition of the ”Present Environment and Sustainable Development” International Symposium will be organized at Iași by the Department of Geography within the Faculty of Geography and Geology of ”Alexandru Ioan Cuza” University. The sessions of the symposium will develop on Friday, 31 May 2013, while a fieldtrip in the Republic of Moldova will be organized on the 1st and 2nd of June 2013.
The deadline for registration is 10 May 2013. To register, one should download the form from the symposium webpage, fill it in and submit it. The registration fee is 50 Euro and other 50 Euro should be paid in addition for those who wish to attend the fieldtrip. The deadline for payment is the same, 10 May 2013. More details are available in the invitation.

28 mar. 2013

Seminarul ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”, 19-20 aprilie 2013, Cluj-Napoca. Seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”, 19-20 April 2013, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În organizarea Facultății de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a geo-spatial.org și OSGeo România, în perioada 19-20 aprilie 2013 va avea loc la Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Geografie, o nouă ediție a seminarului ”Soluții libere open source pentru prelucrarea și reprezentarea datelor geospațiale”.
Programul manifestării este deja publicat aici. Cei care doresc să asiste la prezentări trebuie să completeze formularul de înscriere de pe această pagină web și să-l trimită până în data de 14 aprilie 2013 și se pot înscrie pe lista de discuții aici. Participarea la prezentări este gratuită dar locurile sunt limitate. Mai multe detalii sunt disponibile pe paginile web menționate.
The Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, geo-spatial.org and OSGeo Romania will organize a new edition of the seminar on ”Free and open source solutions for geospatial data processing and representation”. The event will take place at Cluj-Napoca, in the building of the Faculty of Geography, on the 19th and 20th of April 2013.
The programme of the event is already published here (Romanian only). Those who wish to attend the presentations must fill in the registration form on this webpage and submit it until the 14th of April 2013. One can also enroll on the list of discussions here. Attendance to the event is free but places are limited. More details are available on the above-mentioned webpages.

24 mar. 2013

Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și Turism, 20 aprilie 2013, București. Students' National Symposium on Human Geography and Tourism, 20 April 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Sâmbătă, 20 aprilie 2013, în organizarea Centrului de Cercetare pentru ”Dezvoltare Regională și Integrare Europeană” și a Facultății de Geografie a Universității din București, va avea loc cea de-a IX-a ediție a Simpozionului Național Studențesc de Geografie Umană și Turism. Titlul și rezumatul lucrării trebuie trimise la adresa de e-mail simpozionumanaturism@yahoo.com până la data de 10 aprilie 2013. Taxa de participare, în valoare de 15 RON, se va plăti la ridicarea mapei de participare, în ziua simpozionului. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
Saturday, 20 April 2013, the Research Centre for ”Regional Development and European Integration” and the Faculty of Geography within the University of Bucharest organize the 9th edition of the Students' National Symposium on Human Geography and Tourism. The title and abstract of the paper should be submitted to the e-mail address simpozionumanaturism@yahoo.com until 10 April 2013. The registration fee is 15 RON and should be paid at the registration desk on the day of the symposium. Other details are available (in Romanian only) in the call.

23 mar. 2013

Simpozionul Național de Geomorfologie, 31 mai - 2 iunie 2013, Suceava. National Symposium on Geomorphology, 31 May - 2 June 2013, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Asociația Geomorfologilor din România (AGR) și Departamentul de Geografie al Facultății de Istorie-Geografie de la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează cel de-al XXIX-lea Simpozion Național de Geomorfologie. Acesta se va desfășura în perioada 31 mai - 2 iunie 2013, în paralel cu simpozionul internațional ”Calitatea Mediului și Utilizarea Terenurilor”, găzduit tot de universitatea suceveană, și va avea ca temă ”Natural versus antropic în controlul formelor și proceselor geomorfologice”. Vineri, 31 mai 2013, și sâmbătă, 1 iunie 2013, vor avea loc lucrările propriu-zise ale simpozionului, iar duminică, 2 iunie 2013, se va organiza o aplicație de teren în nordul Moldovei și Bucovina.
Participanții se puteau înscrie la simpozion până la data de 1 martie 2013 iar rezumatele lucrărilor trebuiau trimise până la data de 15 martie 2013. Taxa de participare standard este 200 RON, iar pentru masteranzi și doctoranzi, 100 RON. Alte detalii sunt disponibile în circulară și de pe site-ul Asociației Geomorfologilor din România, de unde se poate descărca și formularul de înscriere.
The Association of Geomorphologists in Romania (AGR) and the Department of Geography within the Faculty of History-Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organize the 29th National Symposium on Geomorphology. The event will take place between 31 May and 2 June 2013, in parallel with the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”, also hosted by the University of Suceava. This year, the topic of the symposium is ”Natural vs anthropogenic in the control of geomorphological forms and processes”. The sessions of the symposium will happen on Friday, 31 May 2013, and Saturday, the 1st of June 2013. On Sunday, the 2nd of June, a fieldtrip will be organized in northern Moldavia and Bucovina.
Participants could register for the symposium until the 1st of March 2013 and the abstracts of their papers should have been submitted before 15 March 2013. The standard registration fee is 200 RON, while the registration fee for master degree and PhD students is 100 RON. Other details (in Romanian only) are available in the call and on the site of the Association of Geomorphologists in Romania, where one can also download the registration form.

20 mar. 2013

Conferința ”Vechi și nou în urbanism, arhitectură și construcții”, 19 aprilie 2013, București. Conference on ”Old” and ”New” in Urbanism, Architecture and Constructions, 19 April 2013, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC va organiza în data de 19 aprilie 2013 cea de-a cincea ediție a conferinței proprii, care de data aceasta se intitulează ”Vechi și nou în urbanism, arhitectură și construcții”. Lucrările conferinței se vor desfășura la sediul INCERC din București.
În vederea prezentării unei comunicări, până la data de 15 martie 2013 potențialii participanți trebuiau să completeze talonul de participare, care se poate descărca de pe pagina web a Institutului, în partea de jos, și să-l trimită, împreună cu un rezumat de maxim o pagină, la adresa alexandru.petrisor@incd.ro. Lucrarea completă trebuie trimisă până la data de 31 martie 2013. Nu există informații cu privire la taxa de participare. Alte detalii se găsesc în documentele care se pot descărca de pe pagina web amintită.
The National Institute for Research and Development in Constructions, Urbanism and Sustainable Spatial Development URBAN-INCERC will organize on the 19th of April the fifth edition of their conference, this time entitled ”Old” and ”New” in Urbanism, Architecture and Constructions. The sessions of the conference will be hosted by INCERC - Bucharest Branch.
In order to present a paper, the potential participants should have filled the participation coupon, downloadable from the Institute webpage, in its lower part, and should have submitted it together with a maximum one page abstract of their paper before 15 March 2013. The full paper should be submitted by 31 March 2013. There is no information regarding the registration fee. Other details may be found in the documents that can be downloaded from the above-mentioned webpage.

19 mar. 2013

Simpozionul Internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, 31 mai - 2 iunie 2013, Suceava. International Symposium on ”Environmental Quality and Land Use”, 31 May - 2 June 2013, Suceava

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Departamentul de Geografie din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 31 mai - 2 iunie 2013 cea de-a IX-a ediție a simpozionului internațional ”Calitatea mediului și utilizarea terenurilor”, care în acest an va avea ca tematică ”Organizarea spațiului geografic în perspectivă environmentală”. Lucrările simpozionului se vor desfășura în clădirile Universității din Suceava vineri, 31 mai, și sâmbătă, 1 iunie 2013. Duminică, 2 iunie 2013, se va organiza o aplicație de teren în Bucovina.
În vederea participării, este necesar a se descărca fișa de înregistrare de pe site-ul departamentului, a se completa (inclusiv cu titlul și rezumatul lucrării) și a se trimite la una din adresele de contact menționate în circulara simpozionului până la 1 aprilie 2013. Între 15 aprilie și 1 mai 2013 trebuie trimisă lucrarea in extenso, în vederea publicării în revista Georeview. Taxa de înregistrare, în valoare de 150 RON, include și participarea la aplicația de teren (50 RON). Alte detalii sunt disponibile în circulara amintită și pe site-ul Departamentului de Geografie.
Between May 31 and June 2, 2013, the Department of Geography within the Faculty of History and Geography of ”Ștefan cel Mare” University of Suceava organizes the 9th edition of the international symposium on ”Environmental Quality and Land Use”, which this year is dedicated to ”Geographical Space Organization from an Environmental Perspective”. The sessions of the symposium will be hosted by the buildings of Suceava University on Friday, 31st of May, and Saturday, the 1st of June, 2013. Sunday, the 2nd of June 2013, a fieldtrip will be organized in Bucovina.
In order to participate, one must download the registration file from the department website (in Romanian only), to fill it (including the title and abstract of the paper) and submit it until April 1, 2013, to one of the contact addresses mentioned in the announcement. Between 15 April and 1 May 2013, the full paper must be submitted to be published in Georeview journal. The registration fee of 150 RON includes the participation to the fieldtrip (50 RON). Other details are available (in Romanian only) in the above-mentioned document and on the Geography Department website.