URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

9 iun. 2013

Simpozionul Interjudețean de Geografie ”Gheorghe Ivașcu”, 28 iunie 2013, Bacău. ”Gheorghe Ivașcu” Inter-County Geography Conference, 28 June 2013, Bacău

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Societatea de Geografie din România - filiala Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează în data de 28 iunie 2013 cea de-a X-a ediție a Simpozionului Interjudețean ”Gheorghe Ivașcu”, manifestare dedicată în primul rând profesorilor de geografie din județul Bacău.
Cei care doresc să participe ar fi trebuit să se înscrie până în data de 25 mai 2013, trimițând titlul comunicării și alte date la adresa v_sorgot@yahoo.com. În vederea publicării, lucrările trebuie trimise până în data de 10 iunie 2013. Nu sunt precizate alte amănunte, de exemplu taxa de participare. Anunțul cu privire la simpozion poate fi descărcat de aici.
The Romanian Geographical Society - Bacău Branch and Bacău County Board of Education organize on the 28th of June 2013 the 10th edition of ”Gheorghe Ivașcu” Inter-County Geography Conference, dedicated mainly to Geography teachers of Bacău County.
Those who wish to participate should have registered before 25 May 2013, by sending the title of their paper and other data to v_sorgot@yahoo.com. In order to be published, full papers should be send until the 10th of June 2013. Other details, like those related to the registration fee, are not provided. The announcement regarding the conference (in Romanian only) can be downloaded from here.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu