URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

27 apr. 2014

Simpozionul Comisiei U.I.G. de Utilizarea Terenurilor - LUCC&LD, 23-26 iunie 2014, București. IGU-LUCC Symposium Land Use - Land Cover Changes and Land Degradation (LUCC&LD), 23-26 June, Bucharest

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
În perioada 23-26 iunie 2014 va avea loc la București simpozionul Comisiei Uniunii Internaționale de Geografie de Utilizarea Terenurilor. Simpozionul, care vizează problematica schimbărilor în utilizarea terenurilor și degradarea acestora, va avea loc la Institutul de Geografie al Academiei Române, care este și principalul oragnizator, la care se adaugă Agenția Spațială Română și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Comunicările se vor susține luni, 23 iunie 2014, și în prima parte a zilei de marți, 24 iunie 2014. În a doua parte a zilei de marți, 24 iunie, se va pleca într-o aplicație de teren în Câmpia Română, Subcarpați și Carpați, până joi, 26 iunie 2014.
În vederea participării, trebuie completat formularul de înscriere (care include titlul și rezumatul lucrării) și trimis la adresa igar@geoinst.ro până cel târziu în data de 30 aprilie 2014. Taxa de participare este 50 Euro și poate fi plătită anticipat sau la fața locului. Aplicația de teren costă încă 150 Euro (transport, cazare și masă incluse). Alte detalii sunt disponibile în circulară.
The symposium of the IGU Commission on Land Use and Land Cover Changes will be held in Bucharest between 23 and 26 June 2014. The title of the symposium is ”Land Use-Land Cover Changes and Land Degradation”. The venue of the symposium is the Institute of Geography of the Romanian Academy, which is also the main organizer, together with the Romanian Space Agency and the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest. The paper sessions will take place on Monday, 23 June 2014, and the first half of Tuesday, 24 June 2014. In the second half of Tuesday, 24 June, participants will leave for a fieldtrip in the Romanian Plain, Subcarpathians and Carpathians until Thursday, 26 June 2014.
In order to participate, one should fill the registration form (which includes the paper title and abstract) and send it to igar@geoinst.ro no later than 30 April 2014. The registration fee is 50 Euro and may be paid in advance or on site. The fieldtrip costs an additional 150 Euro (transportation, accommodation and full board included). Further details are available in the call.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu