URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

08-09.03.2018: Conferința Internațională ”Performanța ecologică într-o economie competitivă” PEEC 2018, Bucharest, ASE - Ec. Agro. si Mediu, full paper by 12.02.2018, 300 lei.

15-17.03.2018: ”Riscurile naturale în contextul schimbărilor climatice” / ”Natural Hazards in the Context of Climate Change”, Cluj-Napoca, AIC + GeoRisc, registration by 15.11.2017, free.

15-17.03.2018: ”Apa și aerul, componente ale mediului”/”Air and Water” Conference, Sovata, UBB - Geog., registration by 15.11.2017, 450 lei + 80 lei trip / 150 EURO + 20 EURO trip.

23-24.03.2018: Simpozionul Național al Studenților Geografi, București, UB - CCMESI, abstract by 09.03.2018, 30 lei.

27-28.04.2018: Conferința Națională ”George Vâlsan” / ”George Vâlsan” National Conference, Cluj-Napoca, UBB - Geogr. + EGEA, registration and full paper by 31.03.2018, free.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

8 sept. 2014

Conferința internațională ”Pro Mountains: turism, mediu, dezvoltare durabilă”, 5-7 septembrie 2014, Drobeta Turnu Severin. International Conference ”Pro Mountains: Tourism, Environment, Sustainable Development”, 5-7 September 2014, Drobeta Turnu Severin

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității din București împreună cu Centrul de Analize Regionale în Turism, Mediu și Dezvoltare Durabilă (CARTEDD) și în parteneriat cu EUROGEO și Prefectura Județului Mehedinți au organizat în perioada 5-7 septembrie 2014 conferința internațională ”Pro Mountains: turism, mediu și dezvoltare durabilă” la Drobeta Turnu Severin. Tema conferinței este ”Natura și oamenii: interacțiuni, conflicte, consecințe, soluții”. Lucrările conferinței au avut loc vineri, 5 septembrie, și sâmbătă, 6 septembrie 2014, la Prefectura Județului Mehedinți și la hotelul Continental din Drobeta Turnu Severin. Duminică, 7 septembrie, s-a organizat o excursie cu vaporașul pe Dunăre în zona Porțile de Fier.
Pentru a se înscrie, participanții trebuiau să trimită titlul și rezumatul lucrării în limba engleză până la data de 1 iulie 2014 la una din adresele: cartedd@g.unibuc.ro sau conference.cartedd@yahoo.com. Taxa de participare a fost de 80 EURO sau 360 RON până la 1 iulie 2014 sau 150 EURO ulterior. Pentru doctoranzi, taxa de participare a fost de 50 EURO sau 225 RON până la 1 iulie 2014, respectiv 80 EURO sau 360 RON ulterior. Taxa include și excursia din ultima zi. Lucrările complete trebuie trimise organizatorilor până la 30 septembrie 2014. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul conferinței.
The Faculty of Geography within the University of Bucharest together with the Research Centre for Regional Analyses in Tourism, Environment and Sustainable Development (CARTEDD) and in partnership with EUROGEO and Mehedinți County Prefecture organized the international conference ”Pro Mountains: Tourism, Environment and Sustainable Development” at Drobeta Turnu Severin between 5 and 7 September 2014. The subject of the conference is ”Nature and people: interactions, conflicts, consequences, solutions”. The conference sessions were held at the Mehedinți County Prefecture Hall and the Continental Hotel in Drobeta Turnu Severin on Friday, 5 September, and Saturday, 6 September 2014. On Sunday, 7 September 2014, a cruise on the Danube in the area of the Iron Gorges was organized.
To register, particpants should have sent the title and the abstract of their paper in English before 1 July 2014 to one of the addresses: cartedd@g.unibuc.ro or conference.cartedd@yahoo.com. The registration fee was 80 EURO until 1 July 2014 or 150 EURO after that. For PhD students, the registration fee was 50 EURO until 1 July 2014 and 80 EURO later. The fee includes the cruise on the Danube. Full papers should be sent to the organizers before 30 September 2014. More details are available on the conference website.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu