URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

25 mar. 2014

Simpozionul Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”, 16-18 mai 2014, București - Brașov. International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action”, 16-18 May 2014, Bucharest - Brașov

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Spiru Haret” din București organizează în perioada 16-18 mai 2014 cea de-a șasea ediție a Simpozionului Internațional de Geografie ”Peisaje: percepție, cunoaștere, conștientizare și acțiune”. Simpozionul va debuta vineri, 16 mai 2014, la sediul facultății din București, unde va avea loc sesiunea de postere destinată studenților și masteranzilor, în cursul dimineții. Se va pleca spre Brașov, cu o pauză de prânz și o vizită la Sinaia, la castelul Peleș. Ceremonia de deschidere și sesiunea plenară a simpozionului va avea loc seara la Brașov, la Facultatea de Management a Universității ”Spiru Haret”. Lucrările vor continua în aceeași locație și sâmbătă, 17 mai 2014. În ultima zi, 18 mai 2014, se va pleca într-o aplicație de teren pe traseul Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - București.
Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie și să trimită rezumatul lucrării la adresa geosymposium_landscapes@yahoo.com până în 20 aprilie 2014  și să achite taxa de participare în valoare de 250 RON (plus, opțional, 75 RON pentru aplicația de teren) până la data de 25 aprilie 2014. Studenții și masteranzii pot participa gratuit, însă doar la sesiunea de postere din dimineața zilei de 16 mai 2014. Detalii sunt disponibile în invitație.
The Faculty of Geography belonging to ”Spiru Haret” University of Bucharest organizes the sixth edition of the International Symposium on Geography ”Landscapes: Perception, Knowledge, Awareness and Action” between the 16th and the 18th of May, 2014. The symposium will start on Friday, 16 May 2014, in the faculty building in Bucharest, where the poster session of the bachelor and master degree students will take place in the morning. Then, participants will go to Brașov. On their way, they will stop for lunch and a visit to Peleș Castle in Sinaia. The opening ceremony and the plenary session of the symposium will take place on Friday evening in Brașov, at the Faculty of Management of ”Spiru Haret” University. The sessions will continue at the same location on Saturday, 17 May 2014. On the last day, 18 May 2014, a fieldtrip will be organized on the route Brașov - Râșnov - Bran - Câmpulung - Bucharest.
Those who wish to participate must register and submit the abstract of their paper to the address geosymposium_landscapes@yahoo.com until the 20th of April, the latest, and pay the registration fee of 250 EURO (fieldtrips included) by 25th of April, 2014. Bachelor and Master Degree students may participate for free, but only at thje poster session organized in the morning of 16 May 2014. More details are available in the invitation.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu