URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

17-19.05.2018: ”Geography, Environment and GIS” for students and young researchers, Târgoviște, U. Valahia - Geogr. + ARL + IGAR, registration by 04.03.2018, 50 EURO + 30 EURO trip.

25-26.05.2018: Conferința Internațională ”BIOATLAS 2018” International Conference, Sibiu, ULB + UT Brașov + ROSITA, abstract by 01.03.2018, 75 EURO.

31.05-02.06.2018: Workshop internațional privind regenerarea urbană / International Workshop on Urban Regeneration, Cluj-Napoca, WeRise+U-RISE+TID, abstract by 31.03.2018, 10 EURO.

31.05-03.06.2018: Conferința Națională Anuală de Geografie, Alba Iulia, SGR - Alba + U. ”1 Dec. 1918”, registration by 22.04.2018, 120 lei + 200/250 lei trip.

01-03.06.2018: ”Present Environment and Sustainable Development”, Iași, U. ”Al.I.Cuza” - Geogr., registration by 01.05.2018, 200 lei + 300 lei trip / 50 EURO + 70 EURO trip.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

30 oct. 2014

Seminarul "Variabilitatea climatică în regiunea carpato-balcanică în pleistocenul târziu și holocen”, 6-9 noiembrie 2014, Cluj-Napoca. Workshop ”Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region”, 6-9 November 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Facultatea de Geografie a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va găzdui în perioada 6-9 noiembrie 2014 seminarul "Variabilitatea climatică în regiunea carpato-balcanică în pleistocenul târziu și holocen”, organizat de mai multe instituții academice, între care Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava - Departamentul de Geografie și Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Lucrările vor fi prezentate în Amfiteatrul ”George Vâlsan” din Facultatea de Geografie în cursul zilelor de joi, 6 noiembrie 2014, și vineri, 7 noiembrie 2014. Sâmbătă și duminică, respectiv în 8 și 9 noiembrie 2014, se va organiza o aplicație de teren în Munții Apuseni.
Participanții trebiau să se înscrie online până la data de 30 septembrie 2014, trimițând totodată un rezumat extins al lucrării (2-6 pagini, în engleză), care, în cazul acceptării, urmează să fie publicat într-un număr special al revistei GeoReview. Taxa de participare este de 50 EURO, se va plăti la începutul seminarului și va include costurile de masă și cazare. Taxa pentru aplicația de teren (inclusiv mese și cazare) este de 70 EURO. Mai multe detalii sunt disponibile (doar în limba engleză) pe site-ul evenimentului și în circulară.
Between November 6 and 9, 2014, the Faculty of Geography of the ”Babeș-Bolyai” University will host the workshop ”Late Pleistocene and Holocene climatic variability in the Carpathian-Balkan region”, organized by several academic institutions, including ”Ștefan cel Mare” University of Suceava - Department of Geography and ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca. The paper sessions will take place in ”George Vâlsan” Lecture Room in the Faculty of Geography on Thursday, 6 November 2014, and Friday, 7 November 2014. A fieldtrip to Apuseni Mountains will be organized on Saturday and Sunday, 8 and 9 November 2014.
Participants should have registered online before 30 September 2014, submitting also an extended abstract (2-6 pages, English only) which, once accepted, is to be published in a special issue of GeoReview Journal. The registration fee of 50 EURO will be paid on site by participants and will include meals and accommodation. Additionally, the fieldtrip will cost 70 EURO, including meals and accommodation. More details are available on the event website and in the circular.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu