URMĂTOARELE EVENIMENTE / UPCOMING EVENTS

05-06.10.2018: Simpozionul Internațional ”Sisteme informaționale geografice” / Symposium ”GIS and Remote Sensing”, Iași, U.T. ”Gh. Asachi” - Hidro., registration by 23.09.2018, 170 lei.

19-21.10.2018: Seminarul Geografic Internațional ”Dimitrie Cantemir” / ”Dimitrie Cantemir” International Geographic Seminar, Iași, Univ. ”Al. I. Cuza” - Geografie, abstract by 05.09.2018, 200 lei.

29-30.10.2018: Simpozionul Internațional GeoPreVi 2018 / GeoPreVi 2018 International Symposium, Bucharest, UTCB - Geodezie, abstract by 15.09.2018, 550 lei / 250 EURO.

17-18.11.2018: Conferința ”Geografia la centenarul României / Conference ”Geography in the Romanian Centenary”, Bucharest, Uni. Buc. - Geografie, registration by 04.11.2018, 150 lei.

VEZI TOATE EVENIMENTELE / SEE ALL EVENTS...

9 nov. 2014

Conferința internațională ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, 13-14 decembrie 2014, Cluj-Napoca. International Conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography”, 13-14 December 2014, Cluj-Napoca

ACEST EVENIMENT A AVUT DEJA LOC / THIS EVENT HAS ALREADY TAKEN PLACE
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, respectiv Facultatea de Geografie,  în parteneriat cu Societatea de Geografie din România - filiala ”Alma Mater Napocensis” și EUGEO, organizează cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale ”Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, în perioada 13-14 decembrie 2014. Lucrările conferinței se vor desfășura în Facultatea de Geografie. Conferința va include și două concursuri, unul de postere și unul de proiecte de lecții sau activități.
Înscrierea la conferință se poate face până la 25 octombrie 2014 (termenul standard), respectiv până la 20 noiembrie 2014 (al doilea termen), prin completarea formularului de înregistrare și trimiterea acestuia (cu titlul și rezumatul comunicării) la adresa didacticageografiei@yahoo.com. Taxa de participare este de 120 RON pentru cei care achită până la termenul standard (25 octombrie 2014) și de 150 RON pentru cei care achită până la al doilea termen (20 noiembrie 2014). Înscrierea la concursuri se face prin completarea formularelor de concurs și trimiterea acestora la aceeași adresă de e-mail. Participarea la concurs implică o taxă suplimentară de 30 RON / concurs. Alte detalii sunt disponibile în circulară.
”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, by means of the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Faculty of Geography, in partnership with the Romanian Geographical Society - ”Alma Mater Napocensis” Branch and EUGEO, organizes the 10th edition of the international conference ”Contemporary Trends in Teaching and Learning Geography” on 13-14 December 2014. The venue of the conference is the Faculty of Geography. The conference will also include two competitions, one of posters and another one of lesson projects or activities.
Registration to the conference is possible until 25 October 2014 (standard registration) or 20 November 2014 (late registration) by filling in the registration form and submitting it (including the title and abstract of the paper) to didacticageografiei@yahoo.com. The registration fee is 120 RON for the standard registration (until the 25th of October 2014) and 150 RON for the late registration (until the 20th of November 2014). Registration to the competitions is possible by filling in the competition form and submitting it to the same e-mail address. Each competition involves a supplementary fee of 30 RON. Other details are available (in Romanian only) in the announcement.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu